Ik kom degenen wekken die aangeboden hebben om de Gouden Eeuw te brengen!

ONDERWERPEN: Accepteer de oude manier van denken niet – De overwinning zit in het geven – De mensen hebben de macht om te gedijen zonder elite – Een spirituele crisis te boven komen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 12 juli 2007

Mijn geliefde harten, ik Maria, kom bij jullie vol vreugde – met een groot, borrelend, overweldigend gevoel van vreugde door jullie aanwezigheid hier op deze specifieke plek in de Stad van de Engelen aan de westkust van de Verenigde Staten. Want wij willen veel afmaken in deze stad en de staat Californië.

Want ik moet echt zeggen dat als er een belangrijke omslag in de Verenigde Staten moet komen – uit het bewustzijn van het oude Vissentijdperk naar het bewustzijn van het Aquariustijdperk – die verschuiving maar op één plek kan beginnen en dat is hier in de staat Californië. Want er is geen andere plek in de Verenigde Staten waar zo’n concentratie van mensen is die op innerlijke niveau de spirituele volwassenheid hebben bereikt, waardoor zij al volledig het bewustzijn van het Aquariustijdperk– het tijdperk van spirituele vrijheid, het bewustzijn van spirituele vrijheid benutten. En dit nieuwe bewustzijn moet door deze natie vegen als zij zich wil bevrijden van de boeien, niet alleen van het oude Vissentijdperk, maar het bewustzijn van die levensstromen die al eonen lang een machtselite hebben gevormd dat deze planeet heeft verzwaard en de meerderheid van de mensen in een staat van virtuele of fysieke slavernij aan de elite en hun bewustzijnsstaat vasthoudt.

Wat ik op jullie wil overbrengen, is dat wij het potentieel hebben om een verbazingwekkende en unieke doorbraak in het bewustzijn van de mensen in deze stad, en zelfs in de hele staat, te creëren. Waardoor veel van de mensen die op dit specifieke moment vrijwillig in deze staat zijn geïncarneerd, ineens de waarheid beseffen dat zij hier voor een groter doel zijn gekomen. Zij zijn hier niet alleen gekomen om van de zonneschijn of het surfen te genieten of de goede materiële levensstijl die hier bijna een religie op zich, niet alleen in deze staat maar in heel de Verenigde Staten, is geworden.

Accepteer de oude manier van denken niet
Wat er nodig is, is simpelweg het idee dat deze mensen zich bewust moeten worden van het doel dat zij zelf hebben uitgekozen voor ze zijn geïncarneerd. Begrijpen jullie dat ik hier niet spreek over iemand dwingen iets te doen wat hij niet wil? Ik heb het in feite over de mensen opnieuw bewust maken van het feit waar ze voor hebben gekozen voordat ze zijn geïncarneerd. Dit is het opnieuw ontwaken van de mensen voor de grootste vreugde, de grootste liefde, die ze bezitten – de liefde die hen ertoe aangevuurd heeft om een niet onaanzienlijk offer te brengen om te incarneren in een tijd waarin de planeet op een cruciaal punt staat. Toen het gewicht van negatieve energie lange tijd het zwaarst was, gewoonweg omdat die krachten die deze planeet in het oude bewustzijn willen houden er alles aan doen om te voorkomen dat mensen een doorbraak ontketenen en de boeien van hun oude manier van doen, hun oude manier van denken, afwerpen.

Jullie hebben de film ‘October Sky’ gezien van iemand die in een klein mijnwerkersstadje door het oude bewustzijn heen brak, door het bewustzijn heen brak dat je enkel de grond in kan gaan om de kost te verdienen met vuil en stof dat je op den duur doodt – maar omdat er geen andere manier is, je dat gewoon moet doen. En hij kreeg een doorbraak en zei: “Nee, er is wel een andere manier. Ik accepteer niet dat dit mijn levenslot is, omdat ik op een bepaald moment op deze bepaalde plek geboren ben.”

Er zijn duizenden – tienduizenden – mensen die op dit moment vrijwillig in Californië zijn geïncarneerd die juist nu dezelfde doorbraak in bewustzijn krijgen door te zeggen: “Nee, ik accepteer niet dat dit de limiet is van wat ik kan doen en hoe ik mijn leven moet leiden. Want ik weet dat er meer is, ik weet dat er een hogere manier van leven is en ik ben bereid om de voorloper te zijn, ik ben bereid om het voorbeeld te zijn, ik ben bereid het hardop te zeggen. En ik ben bereid om in mijn eigen leven aan te tonen dat er meer is, dat er een hogere levensstijl is dan het materialisme, dan de depressie, dan het atheïsme, dan de oude vorm van religie die zo rigide en verstard in doctrines en dogma’s zit dat het misschien net zo goed atheïsme had kunnen zijn, want ze aanbidden geen Levende God, maar een dode god die zij zelf hebben bedacht.”

Wanneer je over deze film nadenkt en je denkt na over de eigenschappen (van de hoofdpersoon) – en je beseft dat jij ook een paar van die eigenschappen bezit – nu dan wil ik jullie het volgende vragen: Hoeveel van jullie zagen jezelf terug in die persoon tijdens de film? Want als je terugdenkt aan je leven, besef je dat jullie unieke personen zijn. Jullie durven op te vallen in de menigte. Jullie durven anders te denken dan waar jullie ouders, jullie leeftijdgenoten en je maatschappij je toe geconditioneerd hebben. Jullie zijn bereid geweest om buiten dat kader om te denken.

Je kijkt misschien terug op je leven en zegt dat je niet iets belangrijks in de buitenwereld hebt bereikt. Maar wat ik wil dat jullie je niettemin realiseren, is dat jullie bereid zijn om buiten het kader om te denken. Waarom kan ik dit zeggen? Vanwege het feit dat jullie hier zitten te luisteren naar iemand die denkt dat hij een spiritueel wezen door zich heen laat spreken. Mijn geliefden, hoeveel mensen op de wereld zijn bereid dit te doen? En zo weten jullie dat jullie bereid zijn om buiten het kader te denken, toch?

Wat ik graag wil, is dat jullie beseffen, zelfs als jullie denken dat je niet veel met je leven hebt gedaan, het leven nog niet voorbij is, wel? Je hebt nog steeds een potentieel. En ik wil dat jullie je aansluiten op het feit dat juist het feit dat jij openstaat voor een hogere lering, een hogere manier van denken, betekent dat je het potentieel heb om veel hoger te komen dan tot dusver. Ik vraag niet van je dat jij je schuldig voelt. Ik vraag niet van je dat jij het gevoel hebt dat je niet capabel bent. Ik vraag niet dat jij naar jouw leven kijkt als een mislukking. Ik vraag je simpelweg het feit te erkennen dat jij juist hier bent en hiernaar luistert, betekent dat je het potentieel hebt om tot degenen te behoren die voor een doorbraak naar een nieuw gewaarzijn, een nieuwe bewustzijnsstaat, kunnen zorgen. En hoe oud je ook bent, hoe korte of lange tijd je nog te leven hebt, jij kunt aan dat potentieel voldoen en en een significante bijdrage leveren.

En ik heb het niet beslist over het afschieten van raketten in de lucht of een bepaalde uitvinding doen. Ik spreek over het Zijn wie je bent, durven te Zijn wie jij bent en dat bewustzijn uit te stralen, dat Zijn uit te stralen. Want ik kan je ervan verzekeren dat wanneer jij dat doet, jij zo’n krachtige matrix van licht uitstraalt dat die degenen kan wekken die nog niet buiten hun kader hebben durven denken, omdat zij – zoals je in de film hebt gezien met veel mensen die in dat kleine stadje waren opgegroeid – overweldigd werden door het massabewustzijn van de omgeving waarin zij zijn opgegroeid.

Ze hebben de beperkingen geaccepteerd die door dat massabewustzijn werden vastgesteld en daarom durfden ze niet buiten hun kader te denken. Ze durfden niet hun ware potentieel te zien, en daarom durfden zij zich niet eens het doel te herinneren waarvoor ze zijn geïncarneerd – zich zo incapabel voelend, zo terneer geslagen dat ze zelfs niet durfden te bedenken dat zij deel zouden kunnen uitmaken van een nieuwe beweging, een nieuwe beweging in bewustzijn die significanter is dan welk ontwaken dat je ooit in de geschiedenisannalen hebt gezien.

Durf je aan te sluiten op dat potentieel. Durf naar je leven te kijken en te beseffen dat jij veel te bieden hebt, dat God in jou deze wereld veel te bieden heeft. Zelfs als deze wereld het niet lijkt te willen, zelfs als de mensen om je heen, je eigen familie, je vrienden en collega’s het niet lijken te willen. Dit is geen kwestie van evalueren of mensen jouw geschenk willen. Het is slechts een kwestie van dat licht uitstralen, dat geschenk geven. De Overwinning zit niet in de reacties of het gebrek aan reacties van andere mensen. De Overwinning zit in het licht uitstralen.

De overwinning zit in het geven
De zon evalueert zijn eigen succes niet op grond van wat de mensen op aarde met die zonnestralen doen. De zon evalueert haar succes op de hoeveelheid licht die ze uitstraalt en de kwaliteit van dat licht. Want de zon is er niet om zich druk te maken over de mensen, want die hebben hun eigen vrije wil. De zon – of liever de spirituele wezens die als de hiërarch dienen voor de fysieke zon – zijn hier om dat Licht uit te stralen. Jij bent hier om het Licht uit te stralen dat jij bent – het Licht van jouw Godvlam – door te Zijn wie jij bent – zelfs hier in het fysieke universum waarin zoveel krachten zich tegen het Zijn keren.

Zie je zelfs niet in deze film hoe een hele stad zich heeft aangesloten op een bepaald bewustzijn, zodat zij alleen maar kunnen werken in deze vieze, gevaarlijke baan onder de grond om de kost te verdienen? Maar wie bezit die mijn? Wie maakt winst door het zweet en het risico dat deze mensen nemen? Is er niet ergens iemand die een elite vormt die de winst binnenhaalt voor het gezwoeg van deze mensen? En is die elite er dan niet op gebrand om mensen in die bewustzijnsstaat te houden, waardoor zij in die tredmolen blijven lopen en denken dat dit de enige manier is om de kost te verdienen.

Kijk hier om je heen in Californië. Jullie hebben hier natuurlijk een veel betere economie dan die mensen in dat kleine mijnstadje in West Virginia. Natuurlijk hebben jullie vele kansen op een baan, je kunt zelfs een beter loon en een betere levensstijl hebben. Maar is er toch ook niet iemand die winst maakt door wat jij doet? Of je nu voor jezelf werkt of een baan hebt, er is iemand die meer winst maakt dan jij, omdat ze er op een of andere manier in geslaagd zijn om een hele staat, een hele bevolking, in een mentaal kader op te sluiten, in een denkwijze die hen de winst oplevert voor het gezwoeg van andere mensen zonder hen daarvoor iets terug te geven.

Dit mijn geliefden, is een totaal onheilig principe dat je door de hele geschiedenis heen op deze planeet ziet, waardoor er altijd mensen zijn die willen ontvangen zonder er iets voor terug te geven. Maar het principe van God is wat werd beschreven in de parabel van Jezus over de dienaren die tien, vijf en één talent kregen. En twee vermenigvuldigden ze en één begroef het in de grond. Want je ziet, het principe van God is simpel: Als je vermenigvuldigt wat je krijgt, krijg je er veel meer voor terug. Want wanneer je bereid bent om de overvloed in jouw eigen leven te vermenigvuldigen, vermenigvuldig jij de overvloed die voor iedereen op aarde beschikbaar is. Maar degenen die de talenten in de grond begraven – en ze niet alleen in de grond begraven, maar van anderen ontvangen in plaats van hun eigen te vermenigvuldigen – zijn degenen die de elite vormen, die winst proberen te maken ten koste van anderen.

En dit is juist het bewustzijn dat omvergehaald moet worden om het Aquariustijdperk te manifesteren – waardoor de mensen beseffen dat zij geen hoge heren nodig hebben in het fysieke octaaf, in het materiële rijk. Ze hebben geen priesterdom nodig dat hen vertelt dat zij enkel gered kunnen worden door ieder bevel van de priesters op te volgen – omdat zij anders eeuwig in de hel zullen branden. Noch hebben zij een politiek priesterdom nodig dat hen vertelt dat tenzij ze voor hen stemmen, of hen laten doen wat zij maar willen als ze eenmaal verkozen zijn, de economie zal mislukken, de effectenhandel instorten, of dat er nog iets anders gebeurt. Noch hebben de mensen een economische elite nodig die achter de schermen aan de touwtjes van de politici trekt – de politieke marionetten – die slechts dansen op de muziek van de verborgen machtselite.

De mensen hebben de kracht om te gedijen zonder elite
Ik kan jullie ervan verzekeren dat als je morgen de machtselite uit de staat Californië verwijdert, de economie niet instort. Er zou natuurlijk een aanpassing – een grote aanpassing – moeten komen. Maar de economie zou niet stoppen te functioneren. De economie zou niet instorten. Het politieke systeem zou niet instorten. Want de mensen zouden meedoen en de rol vervullen die nu door de elite wordt vervuld of degenen die in de macht zijn van de elite. De elite kan slechts overleven door de mensen af te breken, door ze te laten geloven dat ze niets zijn, dat zij zichzelf niet kunnen regeren, dat ze hun samenleving of gemeenschap niet kunnen leiden. Dat is de leugen die de mensheid al heel, heel lang is opgedrongen, zoals in Maitreya’s boek wordt beschreven.

Dit is nog net zo’n grote leugen als toen die voor het eerst werd uitgesproken. Je kunt er niet zoveel argumenten voor aanvoeren – hoe subtiel, hoe schijnbaar intellectueel ook – die er niet geen leugen van kunnen maken. Het is een leugen om de simpele reden dat God in iedereen aanwezig is. En zoals Jezus heeft gezegd: “Bij de mensen is dit onmogelijk, maar met God is alles mogelijk.” En wanneer de mensen daarom niet door een elite worden afgebeuld, zal God meedoen en zij zullen in staat zijn om zichzelf te regeren en de economie en hun gezin te leiden. Wat ik nu zeg, is de absolute waarheid. De mensen hebben de macht en de machtselite kan het slechts overleven door de mensen te verhinderen dat ze de kracht ontketenen die… waar te vinden is? Welnu, die kracht vind je in het koninkrijk van God binnenin jou, in ieder menselijk wezen.

Dus als je nog eens de leringen van Jezus bekijkt, zie je dat hij al vanaf het allereerste begin anti het establishment, anti de elite, was. En hij is gekomen om de mensen te bevrijden van de elite die erin geslaagd was de mensen te laten geloven dat zij een elite nodig hadden om gered te worden en hun samenleving te leiden, om de wet en de orde te handhaven, om de regering op orde te houden, om de economie aan de gang te houden – of wat je ook maar aan de gang moet houden. Dit is de leugen die dagelijks aan de mensen wordt opgedrongen door de belangrijkste media, die ook aan die leugen onderhevig zijn. Die denken dat zij het niet zonder de elite zouden overleven en daarom de denkwijze en het overtuigingssysteem van de elite moeten aanprijzen. Hoewel velen van hen weten dat zij een leugen in hun krant schrijven of via hun telvisiestations uitzenden.

Een spirituele crisis te boven komen
Ik wil graag dat jullie je concentreren op de Overwinning in het Zijn. Maar onderdeel van die Overwinning in het Zijn, is de mensen te helpen hun gevoel te overwinnen dat zij in een crisissituatie  zitten, hun gevoel van zo overweldigd worden waardoor zij zich heel erg belast voelen door de problemen van elke dag, de problemen in hun gezin, hun baan, wat ook maar – hun problemen met hun gezondheid, of mentale gezondheid. Kijk er eens naar hoeveel mensen – zelfs in deze staat waar zo’n grote materiële overvloed heerst – kijk eens naar hoeveel mensen in een spirituele of emotionele crisis zitten, diverse geestelijke problemen hebben, geen gevoel van doel in hun leven, zo gericht op zichzelf en hun onmiddellijke situatie dat zij niet een stap achteruit kunnen doen en beseffen dat ‘ik hier niet gekomen ben om me door deze problemen te laten belasten. Ik kwam met een groter doel. Ik kwam hier uit grotere liefde. En wanneer ik mij daar weer op richt, kan ik al die problemen oplossen en mijn levensmissie volbrengen’.

Ze kunnen zelfs niet bedenken dat zij een missie hebben in het leven, omdat zij zo door die spirituele crisis worden belast. En daarom hebben wij de Spirituele Gereedschapskist gemaakt. En wij vragen jullie om de twee rozenkransen die nieuw zijn, tijdens de hele conferentie op te zeggen, specifiek om de mensen in Los Angeles en Californië te wekken. Zodat zij ontwaken en zich hun eigen persoonlijke potentieel realiseren, hun eigen persoonlijke goddelijke plan, maar zich ook het potentieel en het goddelijke plan voor deze staat en wat het voor de Amerikaanse natie kan doen realiseren.

Daarom vertrouw ik erop dat de meesten van jullie je niet onmiddellijk in een spirituele crisis beschouwen. En daarom vraag ik jullie verder te kijken en de Spirituele Gereedschapskist voor de vele, vele mensen te gebruiken die door diverse omstandigheden worden belast die verhinderen dat zij zich aansluiten op hun goddelijke plan en hun doel om te incarneren. En ik vraag jullie te visualiseren dat het collectieve bewustzijn van de staat Californië en de stad Los Angeles de polariteit is van de stad San Francisco en hoe jullie oproepen en de rozenkransen die jullie opzeggen, zelfs jullie bewustzijn zelf, jouw eigen Vlam van Zijn uitgeven, die door de wolk heen breekt, de donkere wolk, die boven deze staat hangt en de ondergang en het verderf, de beperkte denkwijze, zelfs de angst voor calamiteiten, diverse profetieën, zoals aardbevingen, of wat ook maar dat deze staat zouden kunnen treffen, vernietigt.

Heel veel mensen zijn zo bang voor wat er zou kunnen gebeuren, zodat zij hun Christusschap niet tot uitdrukking durven te brengen, hoewel je juist door het Christusschap tot uitdrukking te brengen, de rampen van morgen kunt voorkomen. En ik vraag jullie te visualiseren hoe je deze wolk in stukjes breekt en hoe het Licht van jullie gecombineerde zelf, jullie IK BEN Aanwezigheid, een machtige Zon boven deze staat en deze stad vormt die door de wolken breekt en ze laat verdwijnen tot de mensen een nieuw ontwaken, nieuwe lichtheid in hun wezen, nieuw gewaarzijn van een nieuwe dag, een nieuwe bewustzijnsstaat, voelen.

Dit is mijn boodschap voor vanavond, maar ik kan verzekeren dat wij jullie nog veel meer te zeggen hebben over de staat Californië, haar potentieel om een bijdrage te leveren om de Verenigde Staten uit het mentale kader van het Vissentijdperk en naar – niet het mentale kader van Aquarius, want geen enkel mentaal kader kan het bewustzijn van Aquarius bevatten – te halen. Want wordt dat niet gebaseerd op de Vrijheidsvlam van Saint Germain zelf, die je niet in een mentaal kader kunt plaatsen dat door menselijke wezens kan worden bedacht?

En zodoende zullen jullie de komende dagen veel van Saint Germain horen, want hij is de meester die de matrix naar het fysieke zal brengen van wat wij nu willen uitbrengen van het Gouden Eeuwbewustzijn. Want wij willen de sluier wegtrekken, zodat er een fysieke verankering kan plaatsvinden van in ieder geval een deel van de visie die Saint Germain voor de Gouden Eeuw in Californië, Amerika en daarna heeft.

Ik vraag jullie om na te denken over de vibratie, de energie. Ik spreek niet zachtjes, want ik kom niet als de tedere Moeder. Ik kom als de vurige Moeder om jullie te wekken. Stem je af op de energie die we uitbrengen, onderga de acceleratie in jouw krachtveld, in jouw geest. Laat je door die acceleratie mee omhoog voeren en laat het oude bewustzijn gewoon los dat jij niet kunt opstijgen – want je kunt stijgen als jij ertoe bereid bent. Jullie kunnen met ons mee omhoog stijgen. Want ik kan jullie ervan verzekeren dat wij bereid zijn om op te stijgen en we willen jullie graag zien opstijgen. Wees dus verzegeld in de vurige liefde van Moeder Maria.