Is het de lógische vólgende stap om de Gouden Eeuw binnen te halen?

ONDERWERPEN: Een hoger niveau van Christusonderscheid – Het globale doel is Christusschap – Laat je niet door de wereld afleiden – Weet welke mensen jij niet kunt helpen – Zoek je zaken zorgvuldig uit – Moeder Teresa en de milieubeweging – Wees bereid alles op te geven

Geascendeerde Meester Saint Germain (7), 15 juli 2007

Zodoende zijn we aan het eind gekomen van deze serie verhandelingen van mijn hart tot het hart van de geïncarneerde mensen die bij mij horen, die samen met Saint Germain gekomen zijn om de Gouden Eeuw te brengen op dit keerpunt in de geschiedenis van de aarde. Ik heb hier tot verschillende niveaus van bewustzijn gesproken. Want zoals ik zei, heb ik mensen op verschillende locaties gezet en op veel verschillende terreinen van de maatschappij, zodat zij hun specifieke werk op die specifieke plek in tijd en ruimte kunnen uitvoeren. Dus richt ik deze laatste verhandeling op de meest spiritueel bewuste mensen, de meest volwassen mensen in spiritueel opzicht en die dus degenen zijn die het potentieel hebben om, óf volledig Christusschap te manifesteren, óf een heel hoge mate van Christusschap in dit leven te bereiken.

Een hoger niveau van Christusonderscheid
Wat ik jullie en degenen die bereid zijn om op één lijn te komen met deze visie wil geven, is het besef dat één van de essentiële elementen van het Christusschap niet alleen Christusonderscheid is, maar een hoger niveau van Christusonderscheid dat jullie in staat stelt en het mogelijk maakt om prioriteiten te scheppen. Je ziet dit aan het voorbeeld van Jezus die op de leeftijd van 12 jaar, toen hij uit het zicht van Maria en mij verdween, toen hij weer teruggevonden werd, zei: “Wisten jullie niet dat ik met de zaken van mijn Vader aan de slag moest?” En dus is dit een motto dat jij misschien ook zelf kunt krijgen, als je over jouw leven nadenkt – zoals dit zich tot nu toe heeft ontvouwd en wat het potentieel is voor de toekomst.

Want wat zijn de zaken van je Vader? Welnu, dat is jullie goddelijke plan, mijn geliefden. Dat natuurlijk niet van buitenaf aan jullie wordt opgedrongen, maar de keuzes zijn van jouw eigen bewuste zelf en jouw hogere wezen – jouw IK BEN Aanwezigheid. Dus je bent hier vanuit liefde gekomen om dat goddelijke plan zich te zien ontvouwen. En om dat doel te bereiken, moet je naar een hoger niveau van Christusonderscheid toe dat jou het gevoel geeft wat echt de prioriteit heeft om in dit leven te bereiken.

Waar ik jullie aandacht voor kom vragen, is dat elke beweging in het Aquariustijdperk één belangrijk, algemeen doel, die alle andere doelen overtreft die jij je maar kunt bedenken. En dat doel is simpelweg dit: Het pad naar persoonlijk Christusschap in de materiële wereld op zo’n manier te demonstreren dat iemand het onmogelijk over het hoofd kan zien of de realiteit ervan loochenen. Want jullie hebben dat pad zo geïnternaliseerd dat wanneer je bij mensen bent en dat demonstreert, dan zien ze de Levende Christus in jou, zoals zij de Levende Christus in Jezus hebben gezien.

Leg dat daarom in jouw geest vast – als jij het gevoel hebt dat het in jouw hart resoneert – dat dit een doel is dat heel erg op één lijn ligt met jullie individuele goddelijke plan. Want het algemene doel van de geascendeerde meesters in deze tijd – aan het eind van het Vissentijdperk en de transitie naar het Aquariustijdperk – ons globale doel is dat een kritieke massa mensen eindelijk ontwaakt voor de lessen van Vissen en die belichaamt, zodat ze een podium kunnen vormen om het bewustzijn van Aquarius te laten afdalen.

En waar ik je dus toe oproep is voor je te zien – natuurlijk niet op een hooghartige manier, maar vanuit praktisch realisme – dat jullie de enigen zijn die dit potentieel hebben. En als jullie dat niet doen, wie dan wel? En als jullie het nu niet doen, wanneer dan wel? Dus besef dat het, omdat jullie het potentieel hebben, daadwerkelijk onderdeel is van jullie goddelijke plan om dat Christusschap te demonstreren, zowel individueel als in een gemeenschap die bijeenkomt, jullie je leven eraan wijden om dat pad te demonstreren. Zodat de mensen op de wereld het niet slechts bij één individu gedemonstreerd zien die ze gemakkelijk kunnen verafgoden, maar bij veel mensen die uit soortgelijke achtergronden komen als zij zelf, zodat het ineens moeilijker wordt om jullie allemaal als afgoden, als uitzonderingen, te zien. Want iemand zal zich gaan realiseren dat als deze persoon – die een zelfde soort achtergrond heeft als ik – het pad naar Christusschap kan bewandelen, ik het misschien ook wel kan.

Het globale doel is Christusschap
Ik heb jullie veel doelen gegeven in mijn vorige verhandelingen van wat er op de wereld moet gebeuren. En als je sterk het gevoel hebt dat één of meer van deze doelen onderdeel vormt van jouw goddelijke plan, ga er dan in ieder geval mee aan de slag. Maar houd in gedachten, terwijl jij ermee aan de slag gaat, dat het algemene doel het pad naar Christusschap te demonstreren op ieder terrein van het leven is. Er is behoefte aan mensen die opnieuw over alles nadenken en de gedachten beginnen te krijgen waar men al eonen lang op deze planeet niet meer mee bezig is: Hoe gedraagt een Christuswezen zich op het vlak van de politiek? Hoe gedraagt een Christuswezen zich in de zakenwereld? Hoe gedraagt een Christuswezen zich in de wetenschap? Hoe gedraagt een religieus Christuswezen zich als religieuze geestelijke of priester?

Dit is een grote oproep. En ik doe deze oproep aan je dagelijkse bewustzijn, zodat je kunt beseffen dat het inderdaad uiterst belangrijk is dat je niet komt vast te zitten aan, niet gehecht raakt aan, bepaalde doelen in de buitenwereld. Want heb ik net niet gesproken over het eigenaar van iets zijn, mijn geliefden? En het is inderdaad mogelijk – en dit is met vele oprechte spirituele zoekers gebeurd – om gehecht te raken een bepaald doel op deze wereld bereiken, een bepaalde respons proberen te krijgen van andere mensen of de wereld.

Maar wanneer jij je prioriteiten juist stelt, besef je dat het globale doel is het pad van Christusschap demonstreren. En je kunt dit doen door volledig onafhankelijk te zijn van hoe mensen er wel of niet op reageren. Want je bent niet hier om een bepaalde respons te krijgen, maar om hen de keus te geven – soms voor de allereerste keer – om voor een respons te kiezen op een Christuswezen. Dus mijn geliefden, houd altijd in gedachten dat het grotere doel het pad naar Christusschap te demonstreren is bij alle activiteiten waar jij je in de maatschappij mee bezighoudt.

Laat je niet door de wereld afleiden
Maar toch wil ik ook dat jullie beseffen dat het de bedoeling is dat er mensen zijn die alle intriges in bepaalde aspecten van de wereld ontstijgen en de ware universele Rivier van Leven komen demonstreren die de basis voor alle spiritualiteit vormt. Daardoor dienen zij om de mogelijkheid aan te tonen dat je een echt universele beweging met een echt universele visie kunt vormen. Sommigen van jullie voelen zich misschien geroepen om onderdeel van deze onderneming te worden, waarmee je direct het pad van Christusschap demonstreert als een spirituele onderneming en dus de Alphapolariteit voor de mensen vormt, waar ik net over heb gesproken die de Omega van het Christusschap demonstreren op bepaalde terreinen van de maatschappij.

Maar wat is ervoor nodig om het pad naar Christusschap te demonstreren? Welnu, veel dingen natuurlijk, maar één bepaald element wil ik nu onder jullie aandacht brengen. Zie je mijn geliefden, de gevallen wezens, degenen met het gevallen bewustzijn, zijn zich er heel goed van bewust dat de grootste bedreiging die zij zelfs in één persoon tegenkomen – maar zelfs nog meer bij grote aantallen mensen – die het Christusschap heeft gemanifesteerd en het de wereld demonstreert. Dus is één van de belangrijkste tactieken is je aandacht afleiden of ombuigen naar iets anders dan het globale doel om Christusschap te demonstreren, zodat je zo gericht raakt op het bereiken van een bepaald doel dat het je wegvoert van het globale pad naar Christusschap. Dat wil niet zeggen dat je niet iets goeds kunt doen door een bepaalde activiteit uit te voeren. Maar het is niet het hoogste goed dat jij als potentieel hebt om in deze incarnatie naar buiten te brengen.

Dus ik wil jullie het concept geven dat je al kent uit de kosmologie, een zwart gat. Maar ik wil dat jullie het concept beter bekijken en je ervan bewust wordt dat zwarte gaten niet alleen in het fysieke rijk bestaan, waar ze door de zwaartekracht worden aangestuurd, maar natuurlijk ook in het emotionele, mentale en de lagere etherische rijken. En vaak nemen ze in die rijken – vooral in het mentale rijk en de etherische rijken – de vorm aan van wat wij een doodlopende activiteit zouden kunnen noemen die wordt bedacht om jouw aandacht af te leiden van het doel, het Christusschap. Wat jou laat denken dat iets anders belangrijker is of eerst af moet voor jij je op het pad van Christusschap kunt concentreren. En jij blijft dat pad oneindig uitstellen tot het te laat is om het in dit leven te demonstreren. Er zijn myriaden van die activiteiten. En je moet jouw globale prioriteit in het achterhoofd houden en beseffen dat jij alert moet zijn op een activiteit die jou van dat globale doel afhoudt.

Weet welke mensen jij niet kunt helpen
Laat me jullie één voorbeeld geven, mijn geliefden. Ik heb gisteren gesproken over de noodzaak om een echt universele gemeenschap op te richten, waarin mensen zich welkom voelen in welke bewustzijnsstaat zij ook zijn. Maar toch zeg ik vanzelfsprekend niet dat je iedereen moet toelaten, die op welke manier ook zijn ego manifesteert, en dan die manifestatie zodanig laten uitvoeren dat die de rust en het evenwicht in die organisatie verstoort – of zelfs de organisatie op een zijspoor zet die haar afhoudt van het algemene doel om Christusschap te demonstreren.

Er zijn mensen die zulke complexe psychische problemen hebben dat het niet realistisch is dat jullie hen in dit leven kunnen helpen. En als je er dus te zeer gehecht aan raakt om zo iemand in feite te helpen, nu dan houdt dit jullie af van je grotere doel, het Christusschap. Je bent zulke mensen misschien al tegengekomen, die jullie in een eindeloze cirkel van ondervragingen of debatten over dit of dat of wat dies meer zij, meeslepen. Wat tot geen echte verandering in de mensen heeft geleid, omdat zij niet bereid waren een bepaald aspect van hun ego te transcenderen.

En het kan zover gaan dat er een moment komt waarop je zegt: “Ik kan jou niet helpen, en dus moet ik eigenlijk mijn aandacht richten op de mensen die ik wel kan helpen. Want als ik mijn aandacht blijf richten op de mensen die een zwart gat vormen, welnu, onthoud ik dan de andere mensen – die de realistische kans hebben dat ik hen kan helpen – niet van de hulp die zij nodig hebben?”

Zoek je zaken goed uit
Dit geldt ook voor bepaalde zaken op de wereld. Want hoewel ik zeg dat er behoefte aan is om het Christusschap te demonstreren op alle terreinen in de maatschappij, wil ik dat jullie beseffen dat degenen die het meest bereikt hebben en het potentieel hebben om Christusschap te demonstreren, dat op een globale manier moeten doen – zonder zich in kleine details te verliezen die niet echt belangrijk zijn voor de voorwaartse vooruitgang van de maatschappij.

Je kunt je onder de mensen begeven en misschien zeggen: “Dit is een zaak die de moeite waard is, dit is iets wat verbeterd moet worden.” En ik betwist niet dat het een zaak is die de moeite waard is. Maar ik wil dat jullie een stap achteruit doen en je op je hart, op je Christuszelf en mijn Aanwezigheid, afstemmen en je afvragen: “Zou Saint Germain dit een zaak vinden die essentieel is om de Gouden Eeuw binnen te halen? Of zou het maar een klein stapje vooruit zijn die niet de lógische vólgende stap is voor het algemene doel om de Gouden Eeuw te manifesteren en het pad naar Christusschap te demonstreren?”

Dus mijn geliefden, overweeg wat de lógische vólgende stap is om jouw goddelijke plan te vervullen, om het pad naar Christusschap te demonstreren, om de Gouden Eeuw te manifesteren. En als je beseft dat een bepaalde activiteit niet genoeg gewicht in de schaal legt voor één van deze drie doelen – die waarachtig één en hetzelfde zijn – welnu, laat die dan los. En vertrouw erop dat er iemand anders komt die die handschoen oppakt.

Moeder Teresa en de milieubeweging
Mag ik iets onder jullie aandacht brengen dat bepaalde mensen kan storen, maar dat niettemin moet worden gezegd. Moeder Teresa heeft een prachtige organisatie gesticht die een waardig doel heeft aangepakt dat echt een probleem is dat moet worden opgelost. Maar toch moet ik zeggen dat die specifieke activiteit niet de logische volgende stap was om de Gouden Eeuw te manifesteren.

Ik zeg niet dat het niet bijdraagt aan de voorwaartse vooruitgang van de mensheid en daardoor de Gouden Eeuw dichterbij brengt. Ik zeg gewoon dat het niet de allerbeste lógische vólgende stap is. En daarom moet ik zeggen dat er een paar prachtige mensen in die organisatie zitten die hun Christusschap en hun goddelijke plan feitelijk opzij hebben gezet, omdat ze betrokken zijn bij een activiteit die hun aandacht afleidt van hun hogere doel.

Hetzelfde kan worden gezegd van veel andere activiteiten, waarvan één van de belangrijkste de milieubeweging is. Opnieuw, het is een waardig doel, maar mijn geliefden, momenteel zo verwikkeld in de machtselite – die deze beweging vanaf het allereerste begin feitelijk heeft gesponsord en gefinancierd en geprogrammeerd om hun monopolie op natuurlijke bronnen te versterken – en zeker niet de volgende logische stap – om het subtiele web van leugens die die beweging infiltreert, te ontwarren.

Dus ook al is het milieu een waardig doel, het is veel belangrijker – het is een lógische vólgende stap – om je op het pad van Christusschap te richten en het bewustzijn van de mensheid te verhogen. Want zoals ik in deze serie verhandelingen heb uitgelegd, zal slechts door verhoging van het bewustzijn het evenwicht in het milieu echt worden hersteld. Want alle onevenwichtigheden zijn het product van de onevenwichtigheden in het collectieve bewustzijn.

Wees bereid alles op te geven
Dus, mijn geliefden, wees bereid over alles opnieuw na te denken, zelfs over wat jij belangrijk vond, omdat je bent opgegroeid in een bepaalde omgeving. Het kan zijn dat wat jij denkt dat belangrijk is, ook echt belangrijk IS. Maar je weet dit pas echt wanneer je bereid bent een stap achteruit te doen en te zeggen: “Ik zal hier opnieuw over nadenken, Ik ben bereid deze activiteit los te laten.” Deze boodschapper heeft beschreven hoe hij zelf gehecht was aan de vervulling van zijn goddelijke plan, maar uiteindelijk op het punt kwam dat hij het volledig en totaal opgaf – hij het gevoel had dat als hij op dat moment zou sterven – zonder iets te doen om zijn goddelijke plan te vervullen – hij deze planeet vredig kon verlaten. En juist die overgave – die totale overgave aan de hogere visie – stelde hem in staat om als boodschapper te dienen voor Jezus en ons allemaal. Als hij niet zijn vorige denkbeeld had opgegeven van wat hij dacht dat zijn goddelijke plan was, nu dan zou hij nu niet hier staan en zou ik geen boodschapper hebben om door te spreken om deze heel hoge en ingewikkelde lering te geven.*

Elk van jullie heeft het potentieel om onderdeel te zijn van iets wat de lógische vólgende stap IS om de Gouden Eeuw binnen te halen. Dus wees bereid om opnieuw over jouw prioriteiten na te denken. En laat bepaalde activiteiten los waarvan jij van binnenuit begrijpt dat ze niet de logische volgende stap zijn voor het globale doel waarvoor jij naar deze wereld bent gekomen. Ik heb gezegd wat ik op deze conferentie wilde zeggen. En dus mijn geliefden, hebben jullie mijn dankbaarheid verdiend, en ik schenk haar nu over jullie uit in de mate waarin jullie haar kunnen ontvangen. Voel de dankbaarheid in het hart van de hiërarch van het Aquariustijdperk, de meester van Vrijheid voor de aarde, de Boeddha van Vrijheid voor de aarde. En dus zal ik mij, op die toon, terugtrekken want Gautama zal deze conferentie verzegelen.

* Dit wil niet zeggen dat Kim de enige boodschapper is van Saint Germain, enkel dat hij de enige was die de open deur kon zijn voor deze specifieke boodschap op dit specifieke moment.