Saint Germain is de Boeddha voor het Aquariustijdperk

ONDERWERPEN: De aanwezigheid van de Boeddha in Californië – Ik schenk jullie mijn oneindige vrede

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 15 juli 2007

Ik, Gautama, ben blij het grote voorrecht te hebben om jullie te kunnen aankondigen dat Saint Germain het niveau van Boeddhaschap heeft bereikt en door mij tot Boeddha voor de aarde is gezalfd – tot de Boeddha die de Vrijheidsvlam voor de aarde handhaaft. Mijn geliefden, dit is een heel belangrijke ontwikkeling. Want nu hebben zowel Jezus – die nog niet zo lang geleden het Boeddhaschap heeft bereikt – als Saint Germain dit bewustzijnsniveau bereikt. Zodoende hebben zowel de meester van het Vissentijdperk als de meester van het Aquariustijdperk dat niveau van Boeddhaschap gekregen dat belangrijk hoger is dan het bewustzijnsniveau waarop de meeste wezens ascenderen.

De zalving vond plaats op de 4e juli van dit jaar, 2007, in een eenvoudige en kleine ceremonie die in mijn retraite in Shamballah werd gehouden. Dus wil ik graag dat jullie de Boeddha van Vrijheid erkennen.

Nu, mijn geliefden, ik zal jullie niet vermoeien met een lange verhandeling, want ik weet dat jullie hard gewerkt hebben en lange uren gemaakt tijdens deze conferentie, door het evenwicht te bewaren voor deze immense uitgifte van leringen – waarvan ik kan zeggen dat zelfs Saint Germain zelf ze niet had kunnen geven voor zijn zalving tot Boeddha. Want deze leringen op Boeddhisch niveau zijn, zoals hij gezegd heeft, lang niet op aarde uitgegeven.

En zodoende krijgen jullie inzichten die zelfs de meest spiritueel bewuste mensen in vorige Gouden Eeuwen niet eens tot hun beschikking hadden, in ieder geval een tijdlang. Dit mijn geliefden, is nog een teken dat wij – deze keer – een Gouden Eeuw zullen creëren en manifesteren die het potentieel heeft om niet na korte tijd al in een degeneratieve spiraal terecht te komen.

De Aanwezigheid van de Boeddha in Californië
Zodoende wil ik jullie, zoals Saint Germain over het belang van een doorbraak in bewustzijn heeft gesproken die hier in Californië kan beginnen, aankondigen dat jullie een beloning, een dispensatie, van mij verdiend hebben. Bij de conferentie in Virginia en de conferentie in Ierland heb ik mijn Aanwezigheid zowel in Europa als in Washington D.C. verankerd. Nu, dankzij jullie werk om te transcenderen, dankzij het uitbrengen van licht door Saint Germain, veranker ik ook mijn Aanwezigheid in de – of liever door de hele – staat Californië.

Want de Aanwezigheid van de Boeddha wordt natuurlijk niet beperkt door tijd en ruimte, want tijd en ruimte bestaan niet – ze zijn onecht op het niveau van Boeddhaschap. Dus zal ik mijn Aanwezigheid hier verankeren en nog een boog vormen van hier naar Washington, en van Washington naar Europa. Zodat we die kunnen zien vonken, als een vuur dat begint te branden, in het collectieve bewustzijn. Waardoor de mensen die afgestemd zijn op het bewustzijn van de Boeddha, zich bewust worden van de noodzaak om een stap hogerop te doen en nieuwe ideeën naar voren te brengen en die ideeën op elk gebied van de maatschappij tot uitdrukking te brengen.

Dit is natuurlijk een belangrijke dispensatie. Want nu overspannen we zowel de Oost- en Westkust van de Verenigde Staten als de Atlantische Oceaan. Het is zelfs mogelijk dat andere conferenties in de toekomst – die in andere werelddelen gehouden zullen worden – opnieuw een doorbraak creëren die mij in staat zullen stellen om mijn Aanwezigheid ook daar te verankeren –een raster te vormen, een antahkarana, die de hele planeet omspant. Maar toch zal dit nog wel enige tijd duren, omdat de mensen in die gebieden meer werk moeten verzetten om zich voor te bereiden op zo’n dispensatie. Maar toch geef ik jullie de visie van wat er mogelijk is.

Ik schenk jullie mijn oneindige vrede
Mijn geliefden, ik wil jullie – voor zover dat in woorden en vibratie mogelijk is – de oneindige vrede van de Boeddha schenken. Want Saint Germain heeft jullie leringen gegeven over het altijd maar doorgaan van het pad, de Rivier van Leven en het werk van de geascendeerde meesters. Hij heeft over de mogelijkheid gesproken om je in de Rivier van Leven onder te dompelen en daardoor de vrede te vinden die niet alleen inzichten overtreft, maar alle aspecten van de menselijke geest. Want dat ligt zo ver boven wat de menselijke geest kan bevatten, die altijd denkt in de termen van deze wereld en daardoor gelooft dat om iemand, of een maatschappij, vrede te laten bereiken, aan bepaalde voorwaarden in de buitenwereld moet worden voldaan.

Probeer snel in die vrede te stappen door met de Rivier van Leven mee te gaan, niet gehecht aan omstandigheden in de buitenwereld, en er ook niet aan denkt dat jouw vrede afhangt van omstandigheden in de buitenwereld, en geen verwachtingen hebt over wat de toekomst zou moeten brengen. Wees tevreden met op de Rivier van Leven te drijven, en als die Rivier jou een portie karma brengt die jij moet transcenderen – hetzij persoonlijk of voor de wereld – dan ga je dat in vrede tegemoet. En omdat jij vredig bent, kun jij je er veel sneller doorheen werken. Of als de Rivier jou in situaties brengt – problemen die je beloofd hebt voor de wereld op je te nemen om het andere mensen gemakkelijker te maken bepaalde problemen op te lossen en omstandigheden te boven te komen in hun psyche – opnieuw, raak er dan niet in verstrikt. Je behoudt jouw globale perspectief en je ziet het enkel als een tijdelijke fase van jouw globale missie. En dan ga je zo snel mogelijk verder, zodat je verder kunt met de activiteiten die echt van belang zijn.

Dus mijn geliefden, ontvang de Vrede van de Boeddha, de oneindige, onvoorwaardelijke, nooit eindigende, onuitputtelijke Vrede van de Boeddha, de vrede die oneindig uitgedeeld kan worden zonder in het minst te verwateren, want ze bestaat niet uit een hoeveelheid en daardoor zijn er geen beperkingen. Dat wat boven hoeveelheden staat, dat wat niet met een maat op deze wereld gemeten kan worden in hoeveelheden, kan vanzelfsprekend niet uitgeput raken, hoe vaak het ook wordt uitgedeeld.

In feite zal ik jullie met een raadseltje achterlaten dat er zelfs geen oneindigheid bestaat zonder transcendentie. Want hoe meer oneindigheid jij gebruikt of geeft, hoe meer die wordt. En dan, wanneer je het bewustzijn van gebrek overwint, de wens om iets voor het gescheiden zelf te bezitten – zul je de waarheid zien dat hoe meer jij geeft, hoe meer jij ontvangt. Want het leven wil niet stilstaan. Het wil groeien, uitbreiden, meer worden dan het nu is. En doorgaan met meer worden in de oneindige cycli van Gods oneindige, onuitputtelijke, onbegrijpelijke Wezen. Daarom verzegel ik jullie in de vrede van mijn hart, het hart van de Boeddha van Vrede voor de aarde. Wees in die vrede door de Vrede te ZIJN.