Wanneer je méér begrijpt, kan Alles snel veranderen

ONDERWERPEN: Ken de onmetelijkheid van kosmische krachten – Waarom spirituele mensen zich vaak terneergeslagen voelen – Een spiritueler zelfbeeld voor zowel mannen als vrouwen – De vervorming van de monarchie – Het bewustzijn achter de monarchie – De dood van Prinses Diana – Durf de maatschappelijke instituties te onderzoeken – In opstand komen tegen het misbruik van macht – Het materialisme onderzoeken – Reik naar de hogere visie voor Groot-Brittannië

Geascendeerde Meester Master MORE, 27 oktober 2007

MEER BEN IK en ik kom in de Vlam van MEER. Ik kom om jullie een fractie van die Vlam van méér te schenken, voor zover jullie die kunnen ontvangen. Daarom vraag ik jullie om je tijdens dit dictaat af te stemmen, niet alleen op de woorden die je door een hoorbare stem hoort uitspreken, maar op je hart af te stemmen, op die Vlam van méér die in jullie hart is. Want mijn geliefden, er is niet een van jullie die niet die Vlam van méér in zijn of haar hart heeft. En in plaats van je af te stemmen op de Vlam van méér als een aanwezigheid in de buitenwereld, zou ik jullie je graag zien afstemmen op de Vlam van méér binnenin jou. Want zei Christus zelf niet dat het koninkrijk van God binnenin jou is?

Bedenk eens hoe uitgestrekt het universum is en dat er een tijd was dat foto’s van de kosmos eenvoudig niet door de meeste mensen op deze planeet geloofd zouden zijn. Want ze waren opgegroeid in een cultuur waarin ze geprogrammeerd waren met een wereldbeeld, dat de aarde een heel kleine platte schijf was en de hemel een koepel die die schijf overdekte, en de sterren aan de binnenkant van die koepel waren geschilderd en God verbleef daarbuiten.

In zekere zin zou dit het idee hebben kunnen geven dat God dichter bij was. Maar geloofden zij echt dat God dichter bij was of maakte de overtuiging dat God dichter bij was enig verschil? Want ze waren nog steeds geprogrammeerd om God ‘daarboven’ te zien en niet binnenin hen. Dus zelfs al dachten zij dat God in fysieke afstand gemeten dichter bij was, zij konden nooit de kloof overbruggen en daarom is het echt een ontwikkeling en een belangrijke vooruitgang dat het wereldbeeld van de mensheid uitgebreid is tot het punt waarop bijna alle mensen accepteren dat zij in een heel groot universum leven en dat de aarde slechts een heel klein stofdeeltje in dat grote universum is.

Wel opnieuw, alles kan in een verkeerd daglicht worden gesteld door jouw ego en degenen die het dualiteitsbewustzijn bezitten. Want tegenwoordig hebben veel mensen op de wereld naar het onmetelijke universum gekeken en zijn het idee gaan geloven dat de aarde onbelangrijk is en zij zelf dus onbelangrijk zijn en dat er dus geen echte bedoeling met het leven is – zeker hun individuele bestaan niet. En wat voor verschil maakt het dan? Waarom zouden ze opkomen voor een of ander hoger principe? Waarom niet gewoon de massa volgen?

Ken de onmetelijkheid van kosmische krachten
Maar, mijn geliefden, wanneer je naar beelden van het universum kijkt, is er één ding wat jij je misschien realiseert en dat is dat er krachten in dit universum zijn die zo immens zijn, zo gigantisch, dat geen enkele kracht op aarde van enige betekenis is vergeleken met deze krachten. Bedenk dat jullie planeet aarde om de zon draait, maar dat jullie zon deel uitmaakt van een veel groter systeem, het melkwegstelsel genaamd. En dat dit melkwegstelsel zich door de ruimte beweegt, maar niet op goed geluk, want jullie melkwegstelsel maakt deel uit van een zelfs nog groter systeem.

En uiteindelijk zijn alle miljarden melkwegstelsels in het universum met elkaar verbonden en bewegen zich als een grote symfonie, omdat er een kracht is die ervoor zorgt dat dit universum zich uitbreidt. Die ervoor zorgt dat de melkwegstelsels in een patroon ronddraaien dat zo complex is dat je, zelfs al had je de meest ontwikkelde wiskundigen en de grootste computers die ze momenteel kunnen bouwen, niet in staat zou zijn om de complexiteit van de bewegingen van de melkwegstelsels te berekenen.

Het beeld dat ik jullie hier wil geven, is dat achter alle zichtbare fenomenen er een grote ongeziene kracht bestaat en die ongeziene kracht kan vele namen hebben. Maar de naam die wij gekozen hebben, is de Rivier van Leven. Deze Rivier van Leven is een spirituele kracht, maar ze stuurt alle melkwegstelsels in het materiële universum aan. Wanneer je hierover gaat nadenken, besef je dat jullie aarde geen eiland is. Zoals geen enkel mens, geen enkele planeet op zichzelf staat.

De aarde gaat mee met dit gigantische systeem, omdat de aarde meegaat met de Rivier van Leven. Dus zie je dat er een kracht is die de mensheid aanzet tot groei. En dit moet je tegenover het gevoel van hopeloosheid stellen dat zo velen hebben. Zoals we gisteren hebben besproken, zijn de mensen in Groot-Brittannië doordrongen van dit gevoel dat niets enig verschil maakt, dus waarom zou jij je nog druk maken. Maar wanneer jij beseft dat alles in de Rivier van Leven is, besef je dat niets hopeloos is.

Bedenk eens wat je weet, dat er krachten op deze planeet zijn – geïncarneerd of niet geïncarneerd – die proberen de groei van de mensheid te stoppen, die proberen de uitbreiding in bewustzijn te voorkomen. Je weet dat ze macht hebben, want ze zijn in principe in staat geweest de vooruitgang van de mensheid in de Donkere Middeleeuwen duizend jaar te vertragen. Maar wanneer je bedenkt dat deze machten bestaan – wanneer je bedenkt dat een groot percentage van de bevolking niet wil veranderen, maar willen blijven zitten waar ze zitten en blijven leven op de manier waarop ze altijd al leven – nu, dan zou je misschien eens moeten nadenken over hoe het dan mogelijk is dat wij in één eeuw, in duizend jaar, in tweeduizend jaar, zoveel vooruitgang hebben geboekt.

Hoe zijn we ooit het stadium van de holenmens ontstegen? Welnu, dat komt omdat de Rivier van Leven niets stil laat staan. De tweede wet van de thermodynamica is een uitdrukkingsvorm van de Rivier van Leven, zoals Saint Germain in California zei, dus wanneer een systeem gesloten raakt, interne tegenstellingen binnen het systeem er uiteindelijk voor zorgen dat het afbrokkelt en er daarom een vernieuwing moet plaatsvinden. Het systeem moet verder en zich ontwikkelen, zodat het niet meer gesloten blijft, maar in ieder geval wat licht laat binnenkomen, zodat er een kleine of grote stap vooruit kan worden gezet.

Als je naar het verleden kijkt, zie je dat er inderdaad vooruitgang in menselijke aangelegenheden is geboekt en dat is gebeurd ondanks de invloed van een machtselite, ondanks de weerstand van de mensen. De mensheid is – al schoppend en schreeuwend – naar een hogere bewustzijnsstaat getrokken. Jullie, de spirituele mensen, moeten een keuze maken. Wij zouden misschien kunnen zeggen dat er een stroom van het massabewustzijn is, die probeert in de tegenovergestelde richting van de Rivier van Leven te stromen. Dus dan krijg je twee bewegingen, twee bewegende krachten en jullie weten heel goed wat er gebeurt wanneer twee tektonische platen met elkaar in aanraking komen, maar zich in tegenovergestelde richtingen bewegen. Dan wordt er spanning opgebouwd, totdat die plotseling tot een uitbarsting komt en de aarde hevig schudt. En dan ontstaan er lijden, beperkingen en alle andere beperkende omstandigheden op deze planeet – vanwege die spanning, die wrijving tussen de teruggaande beweging van het collectieve bewustzijn en de voorwaartse beweging van de Rivier van Leven. De aarde kan de voorwaartse beweging van het hele universum niet tegenhouden. Dit moet wel duidelijk zijn wanneer je daar over nadenkt. Dan besef je dat de Rivier van Leven het uiteindelijk wint. Dus aan jullie, de spirituele mensen, die zich bewust zijn van de spirituele kant van het leven, is de keuze op welke van die twee stromen jullie je in bewustzijn willen afstemmen. In welke willen jullie je onderdompelen?

En vanzelfsprekend hoop ik voor jullie dat jullie je in de Rivier van Leven willen onderdompelen, waarin ik mij heb ondergedompeld, waarin alle opgevaren wezens zich hebben ondergedompeld. En we ervaren die gelukzaligheid, die gelukzaligheid van de Rivier van Leven die alle geluk en pech op aarde ver overtreft. En wij willen dat iedereen dat meemaakt – die gelukzaligheid, die vreugde, die innerlijke vrede, die totale acceptatie van wie jij bent als unieke individualisatie van God.

Waarom spirituele mensen zich vaak terneergeslagen voelen
Bekijk deze natie Groot-Brittannië eens en houd het perspectief in gedachten van deze onmetelijke, niet te stuiten kracht van het universum en zie hoe het in de geschiedenis van deze natie heeft doorgewerkt. Want deze natie is echt vooruitgegaan – hoewel veel minder dan haar hoogste potentieel – maar je ziet toch dat er vooruitgang is.

Denken jullie dat de drie machten van dit land – de machtselite, het klassenstelsel en de kerk – niet heel graag hadden willen voorkomen dat de democratie in Groot-Brittannië opkwam? Ze zouden dit zeker hebben tegengehouden als zij dat gekund hadden. Dus waarom konden ze dat dan niet tegenhouden? Welnu, omdat ze geen partij voor de Rivier van Leven zijn. En daardoor zouden jullie moeten inzien dat, als de spirituele mensen van Groot-Brittannië die omslag zouden maken en zich op de Rivier van Leven afstemmen – in plaats van de neerwaartse kracht van het massabewustzijn – die groei dan enorm versneld zou kunnen worden.

Er zijn zoveel spirituele mensen die in een toestand van hopeloosheid zijn terechtgekomen, het gevoel hebben dat niets ertoe doet. Maar, mijn geliefden, dat is bijna een staat van depressie die je bij de spirituele mensen ziet, waardoor je begrijpt dat de meerderheid van de bevolking zich totaal niet bewust is van wat er aan de hand is. Ze zijn zich van geen machtselite bewust, niet bewust van een spiritueel potentieel. En daarom is hun geluk in zekere zin een vorm van gelukzaligheid, hoewel zeker niet de oneindige gelukzaligheid die wij in de Rivier van Leven ervaren.

De spirituele mensen zijn die staat van onwetendheid gepasseerd en ze zijn zich ervan bewust dat dit zich allemaal in de geschiedenis en in de maatschappij afspeelt, maar ze zijn zich ook bewust van het spirituele potentieel en het spirituele rijk. Wat er met veel spirituele mensen aan de hand is, is dat ze nu het enorm grote contrast zien tussen de duisternis op aarde en het potentieel van hoe het zou kunnen zijn als de spirituele werkelijkheid manifest was. En doordat zij dit grote contrast zien, hoe ver de maatschappij beneden haar ware potentieel zit, gaan ze door een periode heen van een gevoel dat hun hopeloosheid, bijna, verdiept wordt. Want ze zien niet hoe de duisternis tijdens hun leven in licht getransformeerd kan worden. Maar wat ik jullie graag op het hart wil drukken, is dat dit een illusie is die op jullie geprojecteerd wordt door die duistere krachten die er alles aan zullen doen wat ze maar kunnen bedenken om jou te verhinderen je spirituele potentieel te gebruiken.

Het is heel goed mogelijk dat de maatschappij in Groot-Brittannië – en ergens anders ook, maar laten wij ons op Groot-Brittannië richten – veranderd kan worden en de kenmerken van een maatschappij in de Gouden Eeuw nog tijdens jullie leven gaat vertonen. Maar hoe zou dit kunnen? Het is niet mogelijk als jullie geloven dat Jezus uit de hemel afdaalt en alles verandert. Of dat een geweldige persoon de held wordt die het land op een hoger plan kan brengen. Het kan alleen wanneer jullie beseffen dat jullie, de spirituele mensen in Groot-Brittannië, ALLEMAAL een rol daarbij moeten spelen. Maar als jullie, allemaal, individueel, je bewustzijn op de Rivier van Leven afstemmen in plaats van op de neerwaartse stroom van het massabewustzijn, dan zullen jullie het instrument worden om het collectieve bewustzijn op te trekken, zoals ik gisteren zei.

Wanneer jullie je richten op de Rivier van Leven, overwin je het dualiteitsbewustzijn, waarin je voor alles bang bent, bang voor een nederlaag, bang voor verlies. In het verleden heb ik gezegd: “Vanaf het begin waren wij al aan het winnen.” En dat is waar, want de Rivier van Leven ZAL winnen en degenen van ons die zich daar op afstemmen, die zich in die rivier onderdompelen, staan boven het dualistische gevoel, waarin een overwinning tegenover een nederlaag staat. We gaan op de echt goddelijke Victorie af die geen tegenstellingen heeft en daardoor weten wij dat wij alleen maar kunnen winnen.

Een spiritueler zelfbeeld voor zowel mannen als vrouwen
Ik zou graag willen spreken over wat er gebeurd is met het beeld van de man, hoe dat steeds gewelddadiger is geworden. Degenen die verblind zijn door het dualiteitsbewustzijn kunnen niet verder dan die bewustzijnsstaat zien, dus denken ze dat zij om mensen in een bepaald beeld gevangen te zetten, dat beeld extremer moeten maken. Zij weten dat niets eeuwig werkt, omdat ze dat zelf ervaren hebben. Ze begrijpen niet dat dit door de Rivier van Leven komt – dat mensen op den duur genoeg krijgen van een bepaalde bewustzijnsstaat; ze zullen erdoor verveeld worden; ze zullen een bepaald beeld van zichzelf niet meer accepteren. Degenen die verblind zijn door het dualiteitsbewustzijn begrijpen niet dat dit vanwege de drang naar zelftranscendentie is, die ieder wezen is aangeboren.

Maar ze hebben wel het gevoel dat de mensen niet eeuwig in een bepaalde illusie zullen blijven geloven. Dus denken ze dat zij, om de interesse van de mensen vast te houden, om mensen gevangen te houden, meer van hetzelfde moeten doen, alles steeds extremer moeten maken. En daarom zie je het beeld van de man steeds extremer worden. Maar, mijn geliefden, het enige dat uiteindelijk de mensen tevreden stemt, is niet dat zij ‘meer krijgen van’ maar ‘meer hebben dan’, omdat zij het oude bewustzijn transcenderen en dichter bij de oneindigheid komen.

Dus wat je ziet, is dat het beeld van de man in een kader vastzit dat steeds extremer, steeds uitgesprokener wordt. Wat is er dan nodig? Welnu, transcendentie van de manier waarop mannen en vrouwen naar zichzelf kijken. En wat dit betreft, zou ik willen wijzen op mijn eigen bijdrage hieraan in vorige levens in Groot-Brittannië.

De vervorming van de monarchie
Laten we beginnen met de legende van Koning Arthur, die aan mij wordt toegeschreven – dat ik de geïncarneerde koning Arthur was. Welnu, let op dat ik zei de ‘legende van Koning Arthur’. Zoals alle legendes werd die natuurlijk gebaseerd op de werkelijkheid, maar je moet begrijpen dat de legende van Koning Arthur niet moet worden bezien in rechtlijnige, feitelijke bewoordingen. Ze moet bezien worden als De Odyssee, als een mythologisch verhaal dat bedoeld is om een fijnzinniger punt te illustreren.

Als je naar Koning Arthur kijkt, zie je dat dit beeld gegeven werd in een tijd en cultuur waarin veel strijd en geweld was en dus was Koning Arthur een strijder. Maar je zult ook zien dat hij het traditionele beeld van een strijder ver overschreed. Want wijdde hij zich niet aan iets dat verder ging dan het materiële – de zoektocht naar de Heilige Graal, naar een immaterieel concept, naar een hoger principe, naar iets boven de materie? Iets wat niet in een materiële zoektocht kon worden veroverd, niet met fysiek geweld kon worden overwonnen. En onthoud dat woord, fysiek geweld.

En hoewel Koning Arthur een strijder was die in opstand kwam tegen degenen die probeerden zijn visie op een betere toekomst te vernietigen – en deed wat nodig was om hen ervan te weerhouden het zaad van een beter koninkrijk te vernietigen – hij veel meer was dan een strijder, want hij wijdde zich aan die niet-materiële zoektocht. Vanaf het allereerste begin van de Britse cultuur is dit het mannelijke rolmodel dat het Britse volk is voorgehouden. En het is geen toeval dat dit beeld in Groot-Brittannië is ontstaan, omdat de mensen in dit land het vermogen hebben om te voldoen aan dit beeld dat zij hogere principes nastreven, de immateriële zoektocht naar een ideale maatschappij. Zien jullie niet dat dit gepresenteerd wordt in de legende van Koning Arthur, de koning voor eens en altijd?

Dit komt dus omdat dit land vanouds een bepaalde vibratie heeft. En opnieuw, ik probeer jullie niet te laten denken dat er bepaalde plaatsen op aarde zijn die beter zijn dan andere. Ik geef jullie gewoon het beeld dat er plaatsen op aarde zijn waar een bepaalde vibratie wordt geconcentreerd. En elke natie heeft een uniek potentieel om een bijdrage te leveren. Ik zeg niet dat het Britse volk beter is dan andere naties. Ik wijs op het unieke van dit land, dat er hier een vibratie is die het gemakkelijker maakt voor de mensen die in dit land leven, om zich te wijden aan hogere principes en naar iets hogers te reiken en dat hogere in hun samenleving, in hun materiële maatschappij, te manifesteren.

Dit rolmodel heeft een bepaalde impact op de Britse cultuur, de Britse manier van denken, gehad. En ik moet zeggen dat degenen die de krachten van duisternis zijn, die zich verzetten tegen de vooruitgang van de mensheid, zich realiseerden dat ze een heel agressieve poging moesten doen om dit voorbeeld te vernietigen om te verhinderen dat het Britse volk allemaal een replica van Koning Arthur zou worden, te voorkomen dat zij hun potentieel aanwendde om te reiken naar die hogere principes en ze in hun samenleving tot uitdrukking te brengen. En dit is precies de reden waarom die valse drie-eenheid van de vervormde monarchie, de vervormde kerk en het vervormde klassenstelsel, werd bedacht.

Koning Arthur was niet de soort koning die je eeuwenlang in Groot-Brittannië hebt gezien. Want hij was niet de soort koning die zei: “Ik luister naar niemand, noch God, noch de mens.” Hij luisterde wel naar zijn volk, want hij had begrip voor zijn volk. Maar bovenal luisterde hij naar God, omdat hij gevoelig was voor de hogere visie. Hij wijdde zich aan het manifesteren van die hogere visie en hij probeerde zijn volk niet die hogere visie op te dringen, maar hij probeerde hen tot meer aan te zetten, hen uit hun gevoel van gemakzucht te halen, zodat ze met hem hogerop zouden komen. Maar hij probeerde geen fysiek geweld te gebruiken om hen te dwingen hogerop te komen. Hij probeerde hen te inspireren hogerop te komen, hen aan te zetten om in te zien dat het hun verlicht eigenbelang was.

Het model dat je vele eeuwen in Groot-Brittannië hebt gezien, geeft een totaal verkeerde voorstelling van het voorbeeld dat in de legendes van Koning Arthur werd gesteld. Want hebben jullie geen vorsten gehad die dachten dat zij dit land bezaten – en de mensen in eigendom hadden – en zichzelf niet in de eerste plaats als dienaar van God en in de tweede plaats niet als dienaar van het volk zagen? En zodoende geloofden ze dat zij alles konden doen wat zij maar wilden en dat ze fysiek geweld mochten gebruiken om de mensen die hen tegenwerkten te onderdrukken, te vernietigen en te doden. Mijn geliefden, wat een verwrongen voorstelling van het ware potentieel van wat een koning zou moeten zijn.

Er bestaan veel deugdelijke modellen voor regeren en een koninkrijk kan een deugdelijk model zijn – als de koning zich wijdt aan de zoektocht naar de Heilige Graal en naar dat hogere principe op zoek gaat en het als fysieke manifestatie in zijn koninkrijk tot uitdrukking brengt. Het kan een gezonde regeringsvorm zijn. Het is niet de allerbeste regeringsvorm, omdat wij willen dat alle mensen in bewustzijn groeien. En daardoor is een democratie – als die goed functioneert, waarbij de mensen betrokken worden bij het besturen van de samenleving – een hogere vorm van regeren. Maar desondanks kan een verlicht koninkrijk een gezonde staatsvorm zijn. Maar je hebt – nog – nooit een verlicht koninkrijk in Groot-Brittannië gezien, omdat, zoals ik zei, de legende van Koning Arthur hoofdzakelijk een mythe was en niet zozeer realiteit.

Het bewustzijn achter de monarchie
Dus wat je ziet, is dat de monarchie in Groot-Brittannië altijd een vervormde monarchie is geweest, gebaseerd op fysiek geweld, de mensen onderdrukkend. En dat houdt in dat deze onderdrukking van het volk een bewustzijnsstaat is. En ik weet dat je nu zult zeggen: “Maar alles is veranderd, want de koningin heeft geen macht meer om mensen fysiek te onderdrukken.” En dit is waar, want de Rivier van Leven heeft de Britse samenleving opgestuwd.

Maar waar ik jullie op wil wijzen, is dat het bewustzijn dat vergroot uitgebeeld werd door de gekke koningen uit het verleden, nog niet volledig uit dit land verwijderd is. En daardoor heeft het nog steeds grote invloed op de mensen, zelfs zodanig dat bepaalde manieren van fysiek geweld niet meer nodig zijn om het Britse volk te onderdrukken, omdat ze zo onderdrukt zijn in bewustzijn dat ze geen zwaard nodig hebben. Want ze denken dat ze nooit uit de schaapskooi, het mentale denkkader, kunnen ontsnappen.

Daarom zeggen wij dat het tijd wordt om de monarchie te heroverwegen. Niet dat ik een persoonlijke vete heb met of vijandig tegenover de huidige koningin sta. Niet dat ik inherent vijandig sta tegenover het instituut op zich. Maar ik heb wel de realistische inschatting dat het instituut, zoals de meeste mensen wel beseffen, een symbool is. Maar hoewel de meeste mensen geloven dat het symbool staat voor iets positiefs, voor de grandeur van het verleden van het Britse Rijk, zie ik dat het een symbool is voor die bewustzijnsstaat van onderdrukking, om de mensen zoet te houden, te verhinderen dat zij hun Christuspotentieel tot uitdrukking brengen.

Dus is het belangrijk om iets te doen met symbolen en het onomstotelijke aan te vechten en te zeggen: “Moeten wij echt de monarchie in haar huidige vorm voortzetten?” En daarbij de vraag te stellen: “Is het mogelijk om de monarchie te vernieuwen, zodat het een betekenisvol instituut in de hedendaagse samenleving wordt?” Of is dit niet mogelijk en moeten we die daarom afschaffen en van Buckingham Palace een museum maken?” Ja, mijn geliefden, dit kan voor sommige Britten een heel grote schok zijn, maar het is toch al een museum – alleen de mensen hebben nog geen toegang tot alles. Want is het niet een gebouw dat een bepaalde bewustzijnsstaat vertegenwoordigt, zoals vele musea waar je naar binnengaat en je al die kunstvoorwerpen uit het verleden hebt, maar die voorwerpen zijn dood en het verleden is dood. Alleen de mensen willen dat niet toegeven en willen niet beseffen dat de koningin niets aan heeft, want de monarchie, als instituut, heeft niets aan.

De dood van Prinses Diana
Onlangs werd er een film gemaakt met als titel De Koningin. En ik moedig jullie allen aan om hem te gaan zien, vooral degenen onder jullie die niet uit Groot-Brittannië komen. Omdat hij je een indruk geeft van waar ik het hier over heb. Eén van de dingen die je in de film ziet, is hoe er een zeer on-Britse reactie op de dood van Prinses Diana kwam. En met ‘on-Brits’ bedoel ik dat het gewoonlijk zo gereserveerde Britse volk – dat niet gemakkelijk emoties toont – ineens niet meer bang was om hun diepe verdriet over het heengaan van die prinses te tonen. En mijn geliefden, je moet je eens afvragen waarom er zo veel verdriet naar buiten kwam? Was het niet veel meer dan alleen die persoon, want was het niet zo dat Diana iets in het nationale bewustzijn kwam vertegenwoordigen?

En één van de dingen die zij vertegenwoordigde, was juist de hoop en de droom dat de monarchie getransformeerd kon worden, zodat de monarchie meer voor de mensen zou kunnen openstaan in plaats van dat de monarchie die totale ongevoeligheid vertegenwoordigt, omdat die denkt: “De mensen zijn van ons en zij moeten doen wat wij gebieden, en zo niet, dan zullen ze in de Tower gegooid en onthoofd worden.” Het Britse volk hoopt heel erg dat hun samenleving kan worden veranderd. Zij weten – niet bewust, maar onderbewust – dat de verandering vlak onder het oppervlak zit en op elk moment kan doorbreken. En Diana kwam om het symbool te worden van die mogelijkheid dat het volk als iets waardevols kon worden beschouwd – de gewone mensen, niet de elite, niet de hogere stand, niet de monarchie. Maar dat de mensen zelf gewaardeerd zouden kunnen worden vanwege het unieke spirituele wezen dat zij zijn. En toen de prinses stierf, stierf deze hoop dus in zekere zin met haar.

Dit is nog een signaal om de monarchie als instituut te heroverwegen. Want veel mensen voelden zeker dat de reactie van de koningin op de dood van Diana gevoelloos en ontoereikend was, om het diplomatiek uit te drukken. Wat zij moeten beseffen, is dat de koningin niet slecht is, maar het is iemand die zich er heel sterk van bewust is dat de monarchie een instituut is met een heel lange historie en traditie. En ze voelt dat het haar – door lotsbestemming, door de geschiedenis, zelfs door God – is toevertrouwd deze traditie in stand te houden. Zij was niet in staat een stap terug te doen en in te zien dat de tijd is doorgegaan, dat het noodzakelijk was veranderingen door te voeren. En zij is een voorbeeld van hoe één persoon totaal verblind is door het bewustzijn waarover ik spreek, het bewustzijn waarvoor de monarchie symbool staat. En dat is de reden waarom het nodig is ons af te vragen of we dit instituut kunnen laten voortbestaan, omdat de mensen niet in staat zijn zich van het bewustzijn dat het vertegenwoordigt, te bevrijden zolang het onbetwist blijft voortbestaan.

Na die aanvankelijke uiting, na het opkomen van de eis dat de koningin anders moest reageren – toen zij een symbolische reactie had gegeven – kalmeerden de mensen geleidelijk aan en ze zeiden: “Maar wat kunnen wij er per slot van rekening aan doen?” Ze bogen hun hoofd zoals in de geest van de nederlaag bij Duinkerken en zeiden: “O, we moeten het maar zien uit te houden.” En dat, mijn geliefden, moet het Britse volk van zich afwerpen als een mantel die te zwaar is. Waarom zou je iets moeten verdragen wat in de eerste plaats al niet goed is, omdat het niet gebaseerd wordt op die hogere principes, waarvan je weet dat die bestaan en waarvan je weet dat die in jullie natie tot uitdrukking gebracht zouden moeten worden? Waarom zou je hieronder moeten lijden? Daar is geen enkele reden voor!

Durf de maatschappelijke instituties te onderzoeken
God heeft de Britse monarchie in haar huidige vorm niet verordineerd. God wil niet dat de mensen onderdrukt worden. Dus, stem je af op je hart en besef dat jij in je hart al weet dat dit niet juist is. En geef dan toe dat jullie door de eeuwen heen gemanipuleerd zijn om een nationaal bewustzijn te creëren waardoor jullie het gevoel hebben dat bepaalde dingen in de maatschappij niet in twijfel getrokken zouden mogen worden. En daarom hebben jullie het gevoel dat jullie je hoofd moeten buigen en het maar moeten verdragen, hopend dat het in de toekomst beter wordt. Welnu, het zal in de toekomst geleidelijk beter gaan vanwege de Rivier van Leven waarover ik gesproken heb. Maar waarom zouden wij eeuwen moeten wachten tot er een Gouden Eeuw in Groot-Brittannië manifest wordt, wanneer het binnen een decennium tot stand zou kunnen komen?

Ik heb over het feit gesproken dat je geen fysiek geweld meer nodig hebt om het Britse volk te onderdrukken. Wat is er voor dat fysiek geweld in de plaats gekomen? Welnu, juist dit idee – dit heel subtiele bewustzijn – dat er bepaalde dingen zijn, bepaalde instituten in de maatschappij, die we gewoon niet kunnen onderzoeken, omdat ze zo bedoeld zijn. Omdat dit altijd zo gegaan is en wij er niets aan kunnen doen en wie zijn wij per slot van rekening om dit te weten? Zullen die hooggeplaatste en machtige mensen het niet beter weten?

Welnu, kijk eens naar de geschiedenis. Wisten de koningen het beter? Wist de adelstand het beter in hun ongelooflijke arrogantie? Wees bereid te erkennen dat de Britse aristocratie behoort tot de meest arrogante mensen die je ergens op deze planeet zult aantreffen! Wees bereid dat te erkennen en wees bereid te erkennen dat zij heel handig gebruik hebben gemaakt van het aangeboren verlangen in de mensen om Groot-Brittannië als een land te zien dat een voorbeeld voor andere landen is. Dit is een oprecht verlangen, omdat het Britse volk zeker het potentieel heeft een voorbeeld voor andere landen te worden. Het Britse volk heeft het potentieel om een hogere beschavingsvorm over de wereld te verspreiden, zoals ze dat in zekere mate gedaan hebben door bepaalde ideeën die in Groot-Brittannië ontstonden en zich naar elders verspreid hebben.

Maar ik wil dat jullie beseffen dat het Britse Rijk geen voorbeeld was van zo’n verlichte verspreiding van de beschaving – omdat die was gestoeld op fysiek geweld. Het fysiek geweld van de hogere klasse slaagde erin het Britse volk mee te laten doen, omdat het Britse volk het idee van het imperium geloofde, vanwege de vervorming van hun ware gevoel dat het de bedoeling is dat Groot-Brittannië een voorbeeld is. Dit werd daarna vervormd door het dualiteitsbewustzijn in de subtiele overtuiging dat het de bedoeling was dat Groot-Brittannië superieur was, dat Groot-Brittannië een superieure beschaving was en dat één Engelsman beter was dan 10 buitenlanders. Of waren het er 20, of 50? Of hoe arrogant mensen ook kunnen zijn door het gevoel dat zij beter dan anderen zijn.

Wees bereid in te zien dat het Britse volk gevoelig was voor de onderdrukking door de elite, maar dat ze dit in een mum van tijd kunnen afschudden door te beseffen dat zij in werkelijkheid het voorbeeld van Arthur opvolgen. Omdat het Britse volk het potentieel heeft die zoektocht naar de Heilige Graal te doen. Niet iedereen kan dit natuurlijk in de nabije toekomst doen, maar de meest spiritueel bewuste mensen in Groot-Brittannië hebben het potentieel om dit bijna ogenblikkelijk te doen door een omslag in hun bewustzijn maken door te beseffen wat zij nu echt zijn, waarom ze hier zijn.

In opstand komen tegen het misbruik van macht
Laat mij jullie wijzen op twee incarnaties van mij, als Thomas Beckett en Thomas More. Wat heb ik in die incarnaties gedaan? Welnu, in feite bleef ik het voorbeeld van Arthur volgen, namelijk opkomen voor een hoger principe en tegen de wereldse macht ingaan die niet bereid was naar dat principe te luisteren, maar alleen bereid was naar zijn eigen op het ego gebaseerde verlangens te luisteren. Ik probeerde in die incarnaties een voorbeeld voor het Britse volk te zijn. Niet dat ik uniek of beter ben, maar wat ik jullie wil laten beseffen, is dat alle mensen in Groot-Brittannië het potentieel hebben, in het bijzonder de spirituele mensen. Maar je moet de visie, de erkenning, hebben dat er hogere spirituele principes bestaan, dat de Godwerkelijkheid bestaat – die je ervaren kunt door het Christusonderscheid. Want alleen dan zul je in staat zijn die zeer subtiele programmering te overwinnen die door de machtselite is bedacht.

Wat is er aan het Britse volk opgelegd door het bewustzijn waarover ik spreek, het bewustzijn om door middel van geweld het volk te onderdrukken? Welnu, het bewustzijn dat ‘de macht het recht heeft’, dat degenen die de macht hebben, het recht hebben alles te doen wat zij maar willen en dat alles wat ze doen terecht is – wat de meeste mensen natuurlijk niet meer geloven. Maar er zit een subtieler aspect aan dit bewustzijn dat zegt dat degenen die aan de macht zijn het het beste weten. “Wie zijn wij, het volk, om ons uit te spreken tegen de hogere klasse, tegen de politici? Wie zijn wij, wat weten wij nog?”

Jullie moeten inzien dat je de Christuswaarheid in je hart kunt kennen. En wanneer je die Christuswaarheid kent, heb je het recht om tegen de hooggeplaatste en de machtige mensen op te staan en te zeggen: “Jullie vergissen je, omdat jullie je niet richten op de principes waarop dit land gefundeerd zou moeten zijn, juist die principes die in elk aspect van onze samenleving tot uitdrukking zouden moeten worden gebracht, de principes waar wij ons allemaal in ons hart aan wijden. Jullie zitten niet op één lijn met die principes en daarom hebben jullie het mis en wij hebben het recht jullie vragen te stellen en jullie autoriteit in twijfel te trekken.” En wanneer voldoende mensen dit doen, zie je dat deze krachten afbrokkelen. Ze zullen zich terugtrekken, want ze kunnen geen fysiek geweld meer gebruiken.

Wanneer fysiek geweld geen optie meer is, wat blijft er dan nog over dan bedrog? Maar als bedrog eenmaal ontmaskerd is als de leugen die het is, dan bezit het geen macht meer. Want zoals jullie zagen, mijn geliefden, er kwam een punt waarop de mensen, bijna als een ommekeer in bewustzijn, begonnen te accepteren dat de aarde rond was, dat ze niet het middelpunt van het universum was, maar dat het universum veel groter was dan zij zich hadden voorgesteld. En een dergelijke omslag in bewustzijn kan opnieuw plaatsvinden en die is heel, heel dichtbij in deze natie. En ik moet zeggen dat als de top tien procent van de spirituele mensen hun Christuspotentieel zou gaan gebruiken, zij de katalysator zouden kunnen worden. En in verrassend korte tijd, zul je een omslag in dit land zien, groter dan elke verandering die je ooit daarvoor gezien hebt.

Het materialisme onderzoeken
Maar jullie moeten natuurlijk het materialisme overwinnen dat ook een gevolg is van de vervormde drie-eenheid, waardoor de spiritualiteit uit het christendom werd gehaald en de mensen dus niet in hun eigen spirituele potentieel geloven en daarom kwetsbaar worden voor de overtuiging dat zij slechts dieren zijn. Deze boodschapper was een paar dagen geleden in een winkel en haalde een biljet van een pond uit zijn portemonnee met een afbeelding van Charles Darwin erop en dacht: “O, misschien moet ik hier vanaf zien te komen” maar in plaats daarvan kreeg hij wisselgeld terug waarbij een ander biljet zat met de afbeelding van de koningin, maar hij was er niet zeker van of dat wel een verbetering was.

Ik geef jullie dit beeld om je te laten merken hoe algemeen verbreid deze afbeeldingen in de cultuur zijn – dat je afbeeldingen hebt op het geld dat mensen elke dag gebruiken, van de koningin, van Charles Darwin, die beiden iets vertegenwoordigen. En veel mensen denken dat dit onschuldig is, want was Darwin per slot van rekening niet een van de grootste mensen die Groot-Brittannië ooit heeft voortgebracht? Wordt hij niet algemeen, wereldwijd erkend als een prominente wetenschapper? En op dezelfde manier beschouwen zij de koningin als het symbool voor de grootsheid van het land.

Maar was Charles Darwin echt een van de grootste mensen die uit Groot-Brittannië kwam? Vanzelfsprekend weten jullie dat hij dat niet was, want hij bereidde de weg voor de opkomst van het materialisme dat zelfs een nog effectievere manier is geworden om de mensen te onderdrukken dan de katholieke kerk in de Middeleeuwen. Want de katholieke kerk erkende in ieder geval nog dat er iets meer was dan het materiële universum. Maar het materialisme niet.

En dus heeft het materialisme de maatschappij teruggezet in een mentaal kader dat bijna even klein is als het middeleeuwse wereldbeeld van een platte aarde met een koepel erboven. Want nu wordt er gezegd dat er niets buiten het materiële universum is. Ja, het materiële universum is veel groter, misschien zelfs oneindig – hoewel niemand schijnt te kunnen begrijpen wat oneindig is – maar toch zijn ze heel fel in hun ontkenning dat er iets meer is.

Als er niets buiten het materiële universum is, kunnen er ook geen hogere principes zijn. Dus kan er geen zoektocht zijn naar – niet reiken naar – die principes en ze in de maatschappij tot uitdrukking te brengen. En dan heb je ineens een heel slimme leugen, weer een versie van het feit dat de macht het recht geeft – alleen wordt die dan niet langer gebaseerd op de fysieke macht om mensen te doden, maar het bevordert wel heel sterk het concept dat sommige mensen beter kunnen regeren en je daarom als volk niet tegen hen in opstand moet komen.

Reik naar de hogere visie voor Groot-Brittannië
En dus moeten deze dingen in twijfel worden getrokken en jullie moeten bereid zijn te onderzoeken wat jullie als het fundament onder de grootsheid van Groot-Brittannië zijn gaan zien, waar zoveel mensen aan vasthouden. Maar ik hoop dat ik jullie een idee gegeven heb van een visie dat er een veel grotere grootsheid wacht – er alleen maar op wacht om in het fysieke octaaf voor dit land te ‘vallen’ – die veel verder gaat dan je in het Britse Rijk hebt gezien. Want waarom is het Britse Rijk ingestort? Omdat die op geweld werd gebaseerd!

En voor elke actie, zoals een van jullie ware grote wetenschappers heeft ontdekt, komt een tegenactie. Dus, mijn geliefden, zien jullie niet dat de val van het Britse Rijk onvermijdelijk was? Het zat juist ingebouwd in het bewustzijn dat vanaf het allereerste begin ervoor gezorgd heeft dat het ontstond – juist het bewustzijn dat we het recht hebben eropuit te gaan om andere naties te onderdrukken en van hun natuurlijke hulpbronnen te beroven en ze voor ons eigen genot te gebruiken en het volk te onderdrukken en te vermoorden.

Deze op geweld gebaseerde mentaliteit riep de tegenovergestelde kracht in het leven en wat was één van de belangrijkste gebeurtenissen die ervoor gezorgd heeft dat het Britse Rijk niet uiteenviel, maar in een meer verlichte maatschappij veranderde? Was het niet juist de heroïsche inspanning van Gandhi, die het Britse Rijk trotseerde – niet met geweld maar door te reiken naar hogere principes, en juist die hogere principes waar de Britse staat op gegrondvest is? Want waren het niet exact dezelfde principes – misschien iets anders onder woorden gebracht, maar wel dezelfde principes – die door Gandhi omarmd werden, die ook door Arthur omarmd werden? Wat denken jullie wat er gebeurd zou zijn als Gandhi op dezelfde manier op Nazi Duitsland gereageerd zou hebben? Men heeft hem een keer gevraagd of hij dacht dat een tirannie zoals Nazi Duitsland met geweldloosheid verslagen had kunnen worden en hij zei dat hij dat wel geloofde, maar tegen een oneindig hogere prijs.

En dit is waar. Zelfs Nazi Duitsland had door geweldloosheid verslagen kunnen worden, maar wel tegen een veel hogere prijs, omdat ze niet alleen direct hem zouden hebben gedood, maar iedereen die hem steunde. En waarom hebben de Britten dit dan niet gedaan? Waarom heeft het Britse Rijk Gandhi en al zijn volgelingen niet gewoon gedood? Laat dit niet zien dat de Britse natie loyaliteit aan hogere principes in zich heeft? Wat deed Gandhi dus met de Britse staat? Heeft hij hen niet herinnerd aan wie zij echt was, niet een volk dat in geweld gelooft, maar een volk dat in principes gelooft? En kwam het niet daardoor dat ze bereid was om niet zomaar geweld te gebruiken om hem te onderdrukken, maar in feite India vrijwillig de vrijheid gegeven hebben?

Als je wilt praten over een van de grootste momenten in de Britse geschiedenis, dan behoorde dat moment in mijn boek tot één van de grootste. Want toen zei het Britse volk: “We zullen afstand nemen van de houding van ‘de macht geeft het recht’ en van het gebruik van fysiek geweld. We zullen hogerop komen.” En zien jullie niet, mijn geliefden, dat als die trend opnieuw leven ingeblazen zou kunnen worden, als mensen zich er bewuster van zouden worden, de Britse samenleving in een oogwenk zou kunnen veranderen. En je zou de verandering in bewustzijn die kon plaatsvinden gewoonweg niet geloven.

Klink ik opgewonden, mijn geliefden? Dat komt omdat ik dat ben! Omdat ik die mogelijkheid zie en hoezeer die aanwezig is, klaar om elk moment door te breken. Ik vraag jullie die visie te handhaven, haar met anderen te delen wanneer jij je daartoe aangezet voelt. Maar houd die allereerst in jouw eigen geest vast en sta niet toe dat je in negativiteit, in hopeloosheid, in wanhoop meegetrokken wordt. Stem je af op de Rivier van Leven. Dompel je erin onder en leer in dit hele land rond te lopen als de open deur voor de stroom van de Rivier van Leven, zodat de energie door jullie heen kan stromen en zich naar buiten verspreiden.

Waarom wilden we hier een conferentie houden? Welnu, juist omdat dit een centrale locatie is, maar ook omdat het een oud krachtcentrum is. Er bestaat in feite een krachtcentrum, een spiritueel krachtcentrum, boven dit land. Dat is precies waarom je de vervorming ervan in het Chatsworth House hebt, waar de koningen elkaar ontmoetten en stiekem vergaderden. Want zij voelen het licht, gaan erop af in de veronderstelling dat zij het kunnen stelen. Maar, mijn geliefden, ze kunnen de mensen niet eeuwig de macht ontnemen.

En daarom vraag ik jullie deze visie van een doorbraak in Groot-Brittannië te handhaven. En degenen die uit een ander land komen, houd diezelfde visie van een doorbraak in jouw eigen natie vast. Want ik moet zeggen dat er veel landen op aarde zijn die het potentieel hebben door te breken en aan hun eigen unieke missie te voldoen en hun eigen unieke voorbeeld te geven. Want zo zeker als het in deze tijd niet de bedoeling is dat er één Christus is, zo is het ook niet de bedoeling dat er slechts één natie die toewijding aan hogere principes laat zien. En er zijn veel naties in Europa, de Verenigde Staten, Zuid Amerika en elders, die het potentieel hebben om het oude bewustzijn in een nieuw, ruimer bewustzijn te veranderen dat het materialisme dood is en de oude dogmatische religies niet meer van deze tijd zijn. Maar dat betekent niet dat hogere principes dood zijn of dat de spiritualiteit dood is, want we kunnen aan het oude voorbij gaan en naar het nieuwe reiken.

Mijn geliefden, ik erken dat ik jullie bekers heb laten overstromen, maar ik ben heel dankbaar voor jullie bereidheid om hier te zijn, voor jullie bereidheid mij een podium te geven om te spreken. Want er is hier een kritieke massa aanwezig om terwijl ik deze woorden spreek, ze via jullie vier lagere lichamen op de fysieke wereld te kunnen verankeren. En dit is heel belangrijk voor het werk dat wij voor deze conferentie in Groot-Brittannië, en in Europa voortdurend tot stand willen brengen. Groot-Brittannië vormt een onderdeel van Europa en dit is een onderwerp waar Saint Germain later een verhandeling over zal geven. Dus ik dank jullie met dankbaarheid in mijn hart.