Vrijheid betekent Overgave aan het Eenzijn

ONDERWERPEN: De kracht van ‘Eén’ begrijpen – De kritieke massa – Nieuwe ideeën worden uitgebracht door de geascendeerde meesters – De Gouden Eeuw is een tijdperk van gemeenschap – Vanuit jouw hart spreken – De stroom in de vorm van een 8 sluiten – Saint Germain gaat door – Ontvang een hogere lering over vrijheid – Het gescheiden zelf kan nooit vrij zijn – Oneindige vrijheid begrijpen – Waarom onwetendheid eigenlijk geen gelukzaligheid is – Red de wereld door jezelf te redden – De vrede die alle inzichten overtreft – Het wordt tijd om na te denken over de Rivier van Leven – Wat betekent het eigenlijk om vrij te zijn? – Vertel het verhaal over jouw bewustwording van het spirituele pad – Denk eens na over overgave aan het eenzijn

Geascendeerde Meester Saint Germain, 29 december 2007

Mijn geliefde harten, jullie hebben vast wel eens gehoord van de grap: “Hoeveel elektriciens zijn er voor nodig om een gloeilamp te verwisselen? Hoeveel politici zijn ervoor nodig om een gloeilamp te vervangen?” Maar ik, Saint Germain, wil jullie een nieuwe gedachte meegeven. Hoeveel studenten van geascendeerde meesters zijn ervoor nodig om een planeet te veranderen? (Pauze) Ik wacht op jullie antwoord, mijn geliefden. Publiek: “Eén!” Meteen goed! Eén. Want één persoon die besluit dat een of andere manifestatie van onvolmaaktheid niet meer op mijn planeet mag voorkomen, is geweldig veel waard.

Van de wieg tot het graf worden mensen gebombardeerd met energie en ideeën die worden bedacht met maar één bedoeling – en dat is voorkomen dat jij jouw creatieve krachten gebruikt om van deze planeet een godvruchtiger plek te maken om te wonen. Je wordt geprogrammeerd om passief te zijn, net als andere mensen te leven, te denken dat één persoon geen verschil kan uitmaken, dat jij niet de macht hebt om jouw samenleving te veranderen – zelfs op het lage niveau – en zeker niet de macht daarvoor hebt op planetair niveau. Maar ik zeg, wij hebben het steeds weer opnieuw gezegd, dat alles op deze planeet wordt bepaald door de vrije wil van menselijke wezens die geïncarneerd zijn.

En daardoor KAN één persoon het verschil maken door met een absolute en onwrikbare vastberadenheid een besluit te nemen. Wat eigenlijk geen handeling van de wil is, zoals jullie die gewoonlijk opvatten. Want het is een daad van Zijn, van Zijn wie jij BENT, in contact staan met een hoger deel van jouw wezen, zodat het licht van jouw hogere wezen door jouw lagere geest stroomt. En op die manier kun je de vastberadenheid krijgen die niet uit jouw gewone wil voortkomt – die gemakkelijk kan worden veranderd door een impuls van buitenaf – maar de innerlijke vastberadenheid – het innerlijk weten dat dit de nieuwe realiteit op jouw planeet is, omdat jij die verandering bent. En jij bent bereid die verandering op de wereld te ZIJN door het spirituele evenwicht te bewaren voor die verandering. Zodat jij de – onwrikbare – visie hebt dat een bepaalde manifestatie niet tot stand komt op deze planeet.

De kracht van ‘Eén’ begrijpen
Vele jaren geleden – toen hij nog heel jong was – maakte deze boodschapper zich heel erg zorgen over een atoomoorlog. Op een avond ging hij diep in meditatie en riep uit tot God – en voelde een grote mate van eenzijn met God over het onderwerp atoomoorlog – hij riep uit dat die tegengehouden moest worden. En hij voelde een stroom terugkomen, de verzekering dat er geen atoomoorlog zou komen, in ieder geval niet op grote schaal op deze planeet. Maar dat kwam, omdat hij – totaal onbewust voor zijn dagelijkse denkgeest – had beloofd mee te helpen om het evenwicht te handhaven, zodat er niet zo’n oorlog zou komen.

Maar één persoon kan niet het evenwicht bewaren als miljoenen mensen de andere kant opgaan. Opnieuw, omdat de Wet van Vrije Wil zich moet uitleven door mensen de lessen te geven die zij nodig hebben om hun bewustzijn te veranderen. Hoewel het waarde heeft dat één persoon zijn of haar bewustzijn verandert, moet er in de meeste gevallen er een kritiek aantal worden bereikt, zodat er een tegenwicht ontstaat tussen de mensen die hun bewustzijn willen verhogen en degenen die dat niet willen, inclusief de mensen die er gewoon onverschillig over zijn omdat zij niet beter weten.

Dus wanneer ik zeg dat er maar één student van een geascendeerde meester nodig is om de planeet te veranderen, is dit waar in die zin, omdat als één persoon een besluit neemt, het collectieve bewustzijn zal veranderen. Maar er is een bepaalde kritieke massa personen voor nodig om bepaalde manifestaties in de buitenwereld te voorkomen. Want als één persoon, of maar een paar, een ongodvruchtige situatie op deze planeet zou kunnen verwijderen, hoe kan de meerderheid dan de les leren en op het punt komen waarop zij beslissen dat zij ook genoeg van een bepaalde manifestatie hebben?

De kracht van één moet men op verschillende bewustzijnsniveaus begrijpen. Het heeft waarde dat JIJ een besluit neemt, maar het is ook nodig is dat jij beseft dat jij geen gescheiden individueel wezen bent dat in een wereld leeft met nog zes miljoen andere gescheiden wezens. Het is noodzakelijk dat jij contact maakt met het eenzijn, in jouw eigen Wezen, dat jou het gevoel van eenzijn geeft met jouw eigen IK BEN Aanwezigheid, maar jou ook bij de volgende stap brengt door het besef dat jij één met alle andere mensen bent.

En dan besef je dat het niet altijd genoeg is dat jij innerlijke vastberadenheid krijgt op basis van het eenzijn met jouw eigen hogere wezen. Het is ook nodig dat jij aan de vereiste van Omega voldoet en eropuit gaat om anderen te wekken, zodat zij één kunnen worden met hun eigen hogere wezen. En zodat een kritieke massa mensen op den duur in eenzijn bijeen kan komen over een bepaalde kwestie en zo het collectieve bewustzijn veranderen.

De kritieke massa
Dus mijn geliefden, wat is dit percentage? Wat is de kritieke massa? Nu, net als bij de afschaffing van de slavernij, kwam er een omslag in het collectieve bewustzijn van de mensheid, waardoor het veel mensen duidelijk werd dat het niet meer acceptabel was dat mensen als bezit konden worden beschouwd. En die omslag vond plaats toen de top tien procent dat besef had gekregen. Dus het magische getal, met betrekking tot het echt veranderen van het collectieve bewustzijn, is tien procent.

Als de laagste tien procent het met elkaar eens is dat een bepaalde manifestatie voor hen acceptabel is – en dit is wat zij willen in hun eigen belang – nu dan is er geen tegenwicht van de top tien procent die zegt: “Nee, dit staan wij niet meer toe op onze planeet,” dan zal volgens de Wet van Vrije Wil de laagste ten procent de bevolking naar beneden halen. Maar wanneer de top tien procent op één lijn komt te zitten, het met elkaar eens is, nu dan zullen zij de bevolking omhoog trekken en zal er een positieve omslag plaatsvinden. En dan kunnen veel mensen van de bevolking – ineens – zien wat zij daarvoor niet konden zien, omdat zij door het dualiteitsbewustzijn, het massabewustzijn, werden verblind.

En veel van degenen die zelf de slavernij hadden ondervonden, hadden niet genoeg bewustzijn om hardop te zeggen: “Dit is niet juist, dit is niet acceptabel.” Dus precies tot aan het moment dat die omslag plaatsvond, kon de meerderheid van de bevolking niet zien wat voor veel mensen tegenwoordig vanzelfsprekend is – dat menselijke wezens geen dingen zijn die kunnen worden gekocht en verkocht op de markt. Maar toen de top tien procent die omslag had gemaakt, waren er ineens veel mensen – zonder dat zij zich er bewust van gewaar waren – die beseften: “O ja, dit ligt voor de hand!” en toen steunden zij die omslag in de buitenwereld.

Dus opnieuw, alles begint met één persoon. Maar er zit kracht in aantallen. Als twee mensen in verschillende delen van de wereld – zonder enig contact met elkaar in de buitenwereld – dezelfde vastberadenheid krijgen, dan telt dat mee. Maar als die twee mensen een gevoel van eenzijn tussen hen beiden vormen met hun dagelijkse denkgeest, dan zal het exponentieel meer meetellen. En dan is de som meer dan de som der delen.

Nieuwe ideeën worden uitgebracht door de geascendeerde meesters
Dus je ziet dat iedere positieve verandering die op de planeet heeft plaatsgehad, is begonnen met een idee dat vanuit het rijk van geascendeerde meesters werd uitgegeven, dat vervolgens door de vier niveaus van het materiële universum – het identiteits-, het mentale, het emotionele en het fysieke rijk – afdaalde. Wij geven constant dergelijke ideeën uit, maar ze hebben fysiek geen effect tot één of meer mensen dat idee van de geascendeerde meester begrijpen met hun dagelijkse bewustzijn. En ze beginnen het tot uitdrukking brengen als een idee dat moet veranderen, of als een praktische innovatie, een praktische uitvinding, die ineens een bepaalde technologie oplevert die een revolutie teweegbrengt in een bepaald aspect van de maatschappij.

Dus waar wij naar zoeken, is natuurlijk dat steeds meer mensen in staat zullen zijn zich af te stemmen op de ideeën die wij uitbrengen. Want zoals Jezus 2000 jaar geleden heeft gezegd: “Wees niet bang kleine kudde, want de Vader geeft jullie met het grootste genoegen het koninkrijk.” Het grootste genoegen wordt door ons, de geascendeerde meesters, die met de mensheid op aarde werken, ten uitvoer gebracht. En ik kan je ervan verzekeren dat wij, de geascendeerde meesters, oplossingen hebben voor ieder probleem dat je op aarde tegenkomt. De kneep zit hem hierin dat die pas kunnen worden gegeven, als de mensen bereid zijn hun bewustzijn te veranderen. Want zoals wij al eerder hebben gezegd, kun je een probleem niet oplossen met hetzelfde bewustzijn dat het probleem heeft gecreëerd of dat er de aanleiding voor was. Dit is gewoon niet mogelijk. En daarom is het essentieel dat het bewustzijn verandert, zodat de mensen verder kunnen reiken dan de oude manier van kijken naar een bepaald probleem en dan open staan voor de oplossing.

Wat je in het verleden hebt gezien, is dat het kenmerkend was dat één persoon in staat was zijn of haar bewustzijn te verhogen, zich af te stemmen op de geascendeerde meesters en een idee te ontvangen – of het nu een politiek idee was of op spiritueel gebied, of een praktisch idee over een speciale uitvinding. Maar jullie hebben ook een paar keer voorbeelden gezien van dat mensen onafhankelijk van elkaar dezelfde ontdekking deden of met dezelfde uitvinding op de proppen kwamen. En waar wij naar op zoek zijn, is een situatie waarin heel veel mensen zich openstellen en zich afstemmen op de geascendeerde meesters, dat veel mensen zich op hetzelfde moment – overal op de planeet – op een specifiek idee afstemmen. En dit is natuurlijk vooral belangrijk wanneer het op ideeën aankomt die gaan over politieke veranderingen, of spirituele veranderingen, waardoor het niet genoeg is dat één persoon een technische uitvinding doet, maar waarvan veel mensen een idee moeten krijgen voor het idee invloed op de samenleving kan uitoefenen.

De Gouden Eeuw is een tijdperk van gemeenschap
Want het was een fenomeen uit het Vissentijdperk dat er maar één Christuswezen was, één persoon die overeind ging en beweerde dat hij de Zoon van God is en vanuit een hoger inzicht dingen uitspreekt. In het Aquariustijdperk is niet de matrix dat er één persoon opvalt tussen alle andere mensen. Want zoals je met Jezus hebt gezien, wanneer één persoon een nieuw idee naar buiten brengt – welnu dan zou die persoon, óf gedood, óf verafgood worden. En hoe het ook zij, er wordt een beperking opgelegd aan hoe het idee over de bevolking kan worden verspreid opdat mensen het kunnen internaliseren en het zich eigen maken.

In het Aquariustijdperk hebben wij duizenden, en tienduizenden, en miljoenen mensen nodig die zich zo afstemmen op de nieuwe ideeën die wij uitbrengen dat veel mensen dat idee opvangen zodra dat naar buiten komt en er onmiddellijk over beginnen te praten. Zodat het overal ter wereld in het bewustzijn als een paddenstoel uit de grond schiet dat er iets is veranderd, of iets moet veranderen in het bewustzijn. Omdat dat nieuwe bewustzijn er is en nieuwe vastberadenheid dat deze oude problemen niet meer acceptabel zijn en dat wij veranderingen willen en dat we die NU willen. Niet omdat iemand het zegt, maar omdat wij het zeggen, omdat wij in ons hart weten dat het waar is, dat dit goed is, dat dit nodig is.

Wij beschouwen het Aquariustijdperk niet als een tijdperk waarin wij een paar opmerkelijke leiders hebben, maar waarin er miljoenen opmerkelijke mensen zijn die overeind durven te komen en de waarheid te spreken die zij in hun hart al kennen. Zelfs al kunnen ze dat niet in rationele, analytische termen bespreken, of naar een autoriteit in de buitenwereld kijken, maar simpelweg vanuit hun hart spreken.

Vanuit jouw hart spreken
Je kunt natuurlijk naar de wereld van vandaag kijken en zeggen dat als één persoon vanuit zijn of haar hart begint te spreken, het maar weinig invloed op de maatschappij zal hebben. Maar ik kan je ervan verzekeren dat als steeds meer mensen vanuit hun hart beginnen te spreken – simpelweg de waarheid spreken en de noodzaak om te veranderen uitleggen – dan zal het invloed op de maatschappij beginnen te krijgen. En dan zul je een omslag zien die alle fantasieën van mensen te boven gaat. Omdat een deel van de programmering waar ik in het begin over sprak, precies dit idee is dat veranderingen door de machtige mensen tot stand worden gebracht, degenen die de macht hebben in de kerk, de regering, of de wetenschap, om het even wie. Dat elke nieuwe verandering in de samenleving uit dat rijk moet komen en alleen maar wat door de elite wordt goedgekeurd in de maatschappij wordt uitgevoerd. Terwijl ik jullie zeg dat de echte positieve veranderingen die op deze planeet hebben plaatsgevonden, altijd door de zogenaamd gewone mensen is gebeurd die het idee hebben omarmd.

Als George Washington of Thomas Jefferson, of één aparte persoon de onafhankelijkheidsverklaring had getekend, zou er niets gebeurd zijn, dat kan ik je wel verzekeren. Maar omdat vijftig mensen bereid waren die te ondertekenen en hun leven ervoor te riskeren, ontstond er een kettingreactie. En omdat veel meer mensen bereid waren dit dusdanig te steunen, dat zij hun leven ervoor zouden geven, creëerde dat toen een momentum die de Verenigde Staten van Amerika is geworden. Het eerste land dat echt werd gebaseerd op het concept dat menselijke wezens rechten hebben die niet door een autoriteit op aarde werden gedefinieerd – of het nu de koning, de keizer of de paus, was – maar die door een hoger gezag worden gedefinieerd die geen regering op aarde mag schenden.

De stroom in de vorm van een 8 sluiten
Ik kom jullie dus het vervolg op de zes verhandelingen die ik in Zuid-Amerika heb gegeven, brengen. En in deze verhandeling spreek ik in het bijzonder over hoe armoede en het armoedebewustzijn verband houden met de zevende straal. Er bestaat een reden dat ik mijn verhandeling nu in Noord-Amerika geef, juist hier in Californië. En juist omdat Noord-Amerika in het algemeen een grotere mate van de Vrijheidsvlam heeft dan al manifest is in Zuid-Amerika. Waardoor zij nog steeds zo belast worden door de oude wereldbeelden, die vooral voortvloeien uit de katholieke kerk of de invloed van het socialisme – waardoor beide wereldbeelden – juist – de kracht van het individu loochenen.

Terwijl je in Noord-Amerika, vooral de Verenigde Staten, veel meer de individuele vrijheidsvlam ziet, waardoor de mensen geloven dat zij, misschien niet op planetair niveau het verschil kunnen maken, maar zeker wel een beter leven voor zichzelf kunnen creëren. Zij zijn dus innovatiever, staan meer open voor nieuwe ideeën. En dit geldt natuurlijk vooral voor de staat Californië, waar, zoals ik vorige zomer van heb gezegd, een groot potentieel is dat de omslag in bewustzijn waar wij het over hebben, hier kan beginnen en een momentum vormen dat zich over alle andere 49 staten en op den duur over de hele wereld kan uitbreiden.

En dus is dit een geschikte plaats om de stroom in de vorm van een 8 tussen Noord- en Zuid-Amerika te sluiten, zodat wij de energie hopelijk in beweging kunnen zetten die op den duur dit hele halfrond zuivert. Zodat wij de kracht van alle zeven stralen door de mensen kunnen laten stromen en een omslag in bewustzijn tot stand brengen.

En dus geef ik jullie deze informatie om degenen te bemoedigen die in de positie zijn om de rozenkransen van Moeder Maria naar Zuid-Amerika te brengen. Want ik moet zeggen dat er veel prachtige harten in dat deel van de wereld zitten. Maar ik moet wel zeggen dat een paar van die harten enigszins zelfgenoegzaam zijn geworden, ze hebben het gevoel dat het niveau van dienstbaarheid dat zij een aantal jaren hebben gegeven, voldoende is.

Saint Germain gaat door
Maar ik kom jullie vertellen, dat als jullie denken dat de God van Vrijheid beperkt kan worden tot een organisatie of een lering, jij de afstemming op mijn hart bent kwijtgeraakt. Want ik ga door, mijn geliefden. En wanneer er behoefte aan is, dan ga ik verder naar waar Vrijheidsvlam en de ideeën en energie die ik graag op deze planeet wil brengen, het best tot uitdrukking kunnen worden gebracht.

Ik wil jullie de realistische inschatting geven dat jullie je zeker niet kunnen voorstellen dat ik, Saint Germain – die de verantwoording heb om de Gouden Eeuw op planeet aarde te brengen – die Gouden Eeuw zou laten wachten op een beperkt aantal studenten van een bepaalde lering of organisatie? Want als jullie – zelfs maar in een flits – je verbeelden dat dit het geval is, moet ik jullie zeggen dat je het contact met mijn hart verloren bent. En ik raad je sterk aan om dat contact weer te herstellen door je af te stemmen op jouw eigen hart en te beseffen dat ik, Saint Germain, niet stilsta, nooit heb stilgestaan, nooit zal stilstaan en mij nooit door een organisatie of persoon of beweging op aarde in een kader laat plaatsen.

Want IK BEN de God van Vrijheid, en ik laat mij niet door iemand afremmen. En dus ga ik verder – en laat gewoon degenen achter die niet bereid zijn met mij mee te gaan. Dit houdt niet in dat ik niet geef om degenen die ik achterlaat. Maar het houdt in dat ik meer houd van de grotere zaak van vrijheid, het opbouwen van de Gouden Eeuw, wat een zaak is die veel groter is dan welke organisatie of persoon ook, mijn geliefden.

Dit zag je toen ik de Wonderman van Europa was die rondreisde, op zoek naar de gekroonde hoofden die elk – stuk voor stuk – dachten dat zij de allerbelangrijkste koning op aarde waren en wilden dat ik hen ook zo behandelde, wat natuurlijk geheel uit het ego voortkwam. En daardoor wilden sommige koningen niet meewerken, omdat ik hen niet behandelde als de allerbelangrijkste koning. Want ik zag het grotere plaatje en de noodzaak om Europa te verenigen – dat ging natuurlijk verder dan één enkele koning destijds kon vatten.

Jullie, die beweren studenten van de geascendeerde meesters te zijn, zouden slimmer moeten wezen. Jullie zouden in staat moeten zijn om verder te kijken dan je eigen ego en zijn behoefte dat jij belangrijker bent dan alle andere spirituele mensen op deze planeet. Want wij moeten verder kijken dan het relatieve dualistische spel van vergelijkingen maken, te denken dat één lering, één organisatie, één goeroe, één boodschapper belangrijker is dan iemand anders. Wat het allerbelangrijkste op aarde is, is dat alle mensen enige afstemming krijgen op de geascendeerde meesters.

Wij staan boven het tijdperk van exclusiviteit. Want het idee dat er maar één Christus, of één koning, of één keizer, of één uitvinder zou kunnen zijn, was een test die de mensheid in het Vissentijdperk kreeg – en in dat tijdperk voor moest slagen. De meeste mensen zijn er niet voor geslaagd. Maar de studenten van de geascendeerde meesters zouden zeker voor die test kunnen slagen en beseffen dat er niet één belangrijker is dan een ander, dat jullie allemaal het potentieel hebben om deel uit te maken van de beweging van de geascendeerde meesters, en deel uitmaken van de opbouw van de Gouden Eeuw – als jullie bereid zijn om je op het koninkrijk van God binnenin jullie af te stemmen en dat jullie stuk voor stuk dat vinden – in plaats van het buiten jou te zoeken.

Het is niet de bedoeling dat een organisatie in het Aquariustijdperk op zoek gaat naar een leer in de buitenwereld, of boodschappers of goeroes. Deze is maar voor één ding ontworpen en dat is om God in jullie zelf te vinden. En als je dat doet, voldoe je aan het doel van deze beweging. Maar als jij je tot een andere exclusieve leer of organisatie wendt, welnu, dan volg je gewoon hetzelfde pad als je al levens lang doet – en het wordt tijd om daaruit te ontwaken, mijn geliefden.

Ontvang een hogere lering over vrijheid
Waarom is dit zo belangrijk? Hoe houdt dit verband met vrede, wat heeft dit te maken met het overwinnen van het armoedebewustzijn? Welnu, wat is de essentie van armoede? Dat jij gescheiden bent van Gods overvloed. Dus de essentie van armoede is gescheidenheid. Wat is dan de essentie van antivrijheid? Dat jij gescheiden bent van God, jij gescheiden bent van het eenzijn met God. En door die illusie van gescheidenheid ontstaan talloze andere illusies die je gevangenhouden in een mentaal kader, waardoor jij grenzen rondom jou afbakent en zegt: “Ik zit in dit mentale kader. Alle andere mensen zitten buiten dat mentale kader. En God is ergens buiten dat mentale kader.” Dit mijn geliefden, is antivrijheid.

Ik weet dat ik en andere meesters over vrijheid, en de Vlam van Vrijheid, hebben gesproken. Maar wat ze destijds konden zeggen, was waar de mensen aan toe waren. En dus kom ik jullie nu een hogere lering brengen over vrijheid. Want toen ik een hogere lering over dienstbaarheid gaf en zei dat de meesten van jullie een beperkte visie hadden op dienstbaarheid, kan ik je ervan verzekeren dat de meesten van jullie ook een beperkte visie hadden op vrijheid. Wat betekent het dan precies om vrij te zijn? Welnu, de gescheiden geest, jouw ego, definieert vrijheid als de vaardigheid om alles te doen wat hij wil, alles te hebben wat hij wil, dat er aan al zijn behoeften wordt voldaan. En daardoor zie je, in de menselijke maatschappij, zelfs in spirituele en religieuze bewegingen, een bepaalde houding van als wij kunnen doen wat wij willen, zijn wij vrij. Wat, in zeker mate, inhoudt dat wij, als wij kunnen ontsnappen aan de consequenties van onze daden, vrij zijn.

Je ziet veel spirituele mensen die hebben geprobeerd het spirituele pad te bewandelen met de bedoeling om een toverformule te leren, om de steen der wijzen te vinden, die hen in staat stelt te doen wat zij maar willen en om aan de huidige terugkerende stroom van de consequenties van hun daden te ontsnappen. En zij geloven dat dat vrijheid is. Maar ik zeg dat dit een totaal vervormd concept van vrijheid is dat in het bewustzijn van degenen ontstaat die tot de dualiteit zijn vervallen en het eenzijn met God dus hebben losgelaten. Want vrijheid voor het gescheiden zelf is geen echte vrijheid. Want het gescheiden zelf bestaat niet, bestaat niet in God – en hoe kan het dan ooit vrij zijn?

Zie je, één gescheiden zelf kan vrijheid krijgen door de vrijheid af te nemen van één of meer gescheiden zelven. Waardoor je zag dat één landheer – tijdens de feodale samenlevingen – grote vrijheid bezat, vanuit materieel opzicht bezien, maar hij had de vrijheid afgenomen van duizenden boeren die op zijn land woonden en die hij als zijn eigendom beschouwde. En dit kan natuurlijk geen echte vrijheid zijn. Want wanneer je dit bekijkt – zelfs met de logische, lineaire geest – besef je dat alle mensen op aarde onmogelijk landheren of keizers kunnen zijn. Want wie zullen dan de slaven zijn die de keizers aan de macht houden en comfortabel laten leven?

Dit is logischerwijze onmogelijk. Dus daarom moet je opnieuw nadenken over wat het inhoudt om vrij te zijn. En je moet beseffen dat echte vrijheid niet betekent dat jij ontsnapt aan de consequenties van jouw daden. Het betekent dat je eigenlijk dat je het feit erkent dat het fysieke universum de kosmische spiegel is die jou terugstuurt wat jij uitzendt.

Het gescheiden zelf kan nooit vrij zijn
Dus mijn geliefden, als jij je geest bevrijdt van de illusie van gescheidenheid en het hele bewustzijn om voordeeltjes voor het ego, voor het gescheiden zelf, binnen te halen – als jij je geest bevrijdt van die illusies die uit het bewustzijn van gescheidenheid en gebrek ontstaan – dan zul je op de kosmische spiegel beelden en ideeën beginnen te projecteren die niet het aparte zelf proberen te verheffen – maar die alle mensen verheffen, iets voor de mensheid doen. Zo ontwikkel je een mondiaal gewaarzijn, waarbij je het Al probeert te verheffen in plaats van het kleine ikje. En wanneer jij dat doet, zal de kosmische spiegel graag en liefdevol – naarmate de cycli door de vier niveaus van het materiële universum heen gaan – precies reflecteren wat jij uitzendt.

En daardoor zul je ontsnappen aan de limieten die door het gescheiden zelf gesteld zijn en zijn geloof dat om iets voor het zelf te krijgen, jij dat van anderen moet afpakken. Want er is niet genoeg rijkdom en overvloed op de materiële wereld voor iedereen. Als jij begint jouw denken te veranderen en hier een blik op werpt – zelfs met de logische, uiterlijke geest – kun je beginnen te zien dat wat jou van vrijheid afhoudt, de illusie is dat het mogelijk is iets te krijgen door het met geweld af te pakken. In plaats daarvan probeer je te doen wat Jezus bedoelde toen hij zei: “Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en alles zal eraan toegevoegd worden.”

Het koninkrijk van God zit binnenin jou, dus zoek eerst dat innerlijke eenzijn met jouw eigen hogere wezen. En wanneer je dat eenzijn met je eigen hogere wezen krijgt, begin je het te zien als verbonden zijn met God, net als alle andere wezens met God verbonden zijn door hun hogere zelf. Je ziet in dat als jij werkt aan het bevrijden van andere mensen, God jouw inspanningen vermenigvuldigt – wat meer is dan iets wat jij ooit zou kunnen krijgen door het met geweld in het materiële rijk te pakken. De boodschap die Jezus, letterlijk heeft gebracht, was de boodschap dat God klaar staat om jouw oneindig veel overvloed te geven – als jij bereid bent jouw overvloed met iedereen te delen, in plaats van het te hamsteren voor het genot, of het gevoel van veiligheid, of de macht van het ego, het kleine ikje.

Wanneer je deze concepten begint te overwegen, besef jij juist dat er geen echte vrijheid kan bestaan bij gescheidenheid. En hoe komt dat? Waar is het de bedoeling dat je vrijheid vindt? Welnu, vrijheid kun jij maar op één plaats vinden en dat is in het eenzijn – het eenzijn met jouw eigen hogere wezen, het eenzijn met jouw medemensen, het eenzijn met jouw bron, het eenzijn met het Oneindige zoals wij het in het nieuwe boek noemen (The Art of Non-War). Want alleen wanneer je één bent met het Oneindige, kun je oneindige vrijheid krijgen. En enkel wanneer vrijheid oneindig is, kan die echt vrij zijn. Het concept van vrijheid dat de meeste mensen op aarde hebben, is een dualistisch concept, waardoor vrijheid altijd wordt gezien als het tegenovergestelde van gebondenheid, of antivrijheid. En er zijn veel mensen op aarde die zelfs niet in staat zijn het concept van oneindige, non-dualistische vrijheid, te begrijpen, de vrijheid die geen tegengestelde kent, want er is geen tegenovergestelde nodig.

Oneindige vrijheid begrijpen
In feite kan ik jullie zeggen dat enkelen van jullie – en vele spirituele mensen overal ter wereld – een glimp van een ervaring van echte non-dualistische vrijheid hebben opgevangen. Maar jullie zijn niet in staat geweest om het volledig te erkennen of te begrijpen met jullie dagelijkse denkgeest. Omdat jullie geest nog steeds zo gericht is op de dualistische polariteit, waardoor je denkt dat jij om echt gelukkig te zijn, moet weten wat het betekent om echt ongelukkig te zijn, En daardoor kun je vrijheid enkel maar ervaren wanneer jij gevangenschap hebt ervaren, omdat je het contrast nodig hebt om te weten wat het echt betekent om vrij of gelukkig te zijn.

Maar ik zeg jullie, mijn geliefden, dat de realiteit van God boven dit dualistische spel tussen licht en duister staat, die wij vaak gelukzaligheid noemen, omdat het jou als je er eenmaal woorden aan geeft, beperkt. Omdat mensen onmiddellijk beginnen hun dualistische concepten en beelden daar op te projecteren. Maar echte vrijheid is echte gelukzaligheid die geen tegenovergestelde heeft.

En wanneer je dit voor het eerst ervaart, weet je misschien niet wat jij met die ervaring moet. En er is letterlijk wat aanpassingsvermogen nodig, vooral om het lineaire denken te overwinnen van de dagelijkse denkgeest, voor jij beseft dat dit een staat van vrijheid is die echt vrij is, omdat er nooit een tegenovergestelde van kan zijn. Dus kun jij nooit in een staat van anti-vrij zijn wanneer je in die staat van vrij zijn Bent, die staat van meegaan met de Rivier van Leven, wat wij de stroom van het IS noemen. Wij willen graag dat jullie allemaal – iedereen die student is van geascendeerde meesters, iedereen die in de top tien procent zit van de mensheid – we willen graag dat jullie dat gewaarzijn hebben, die ervaring, van de realiteit van God die boven de dualistische extremen staat. Zodat jij de wereld niet meer bekijkt door het filter van de dualiteit.

Waarom onwetendheid eigenlijk geen gelukzaligheid is
Er bestaat een oud gezegde ‘Onwetendheid is gelukzaligheid’. En dat is een beetje waar, in die zin dat zolang de mensen geloven in de programmering die ze sinds hun jeugd hebben gekregen, zij niet beseffen hoeveel problemen er op de wereld zijn. Ze beseffen niet dat er krachten zijn die de vrijheid tegenwerken, die tegen positieve veranderingen zijn, die altijd proberen de wereld in conflicten mee te slepen.

Deze mensen zijn heerlijk onwetend van die problemen die ieder moment hun baan kan wegvagen, hun leven wegvagen door een oorlog of een andere ramp. En wat je daardoor bij de meeste mensen ziet, is dat zij door een bewustwording in hun leven heen gaan, waardoor zij zich aan de ene kant meer bewust worden van de spirituele kant van het leven, maar zich ook meer bewust worden van de problemen op deze planeet en de noodzaak er iets aan te doen. En vanzelfsprekend zijn er zoveel problemen op de wereld dat als jij je aandacht daarop concentreert, jij je nooit echt rustig kunt voelen. Hoe kan dat ook wanneer er op elk willekeurig moment iets kan worden opgeblazen en dat een groot conflict of oorlog in het leven roept?

Het is onvermijdelijk op het huidige bewustzijnsniveau dat wanneer de mensen zich bewust worden van de spirituele kant van het leven, zij gewekt worden voor een groter gewaarzijn van zowel het licht als de duisternis. En dan is het bijna onvermijdelijk dat de meest studenten door een periode heen gaan van zich richten op de problemen, niet alleen de problemen van zichzelf, maar ook de problemen op de wereld. En wat ik wil dat jullie begrijpen, is dat wij, de geascendeerde meesters, niet willen dat onze meest toegewijde studenten 20, 30 of 40 jaar of nog langer van hun leven zich richten op die dualiteit tussen licht en duisternis, zich nooit rustig voelen, nooit het gevoel hebben dat ze echt van het leven kunnen genieten, want er kan altijd wel iets gedaan worden, nog meer gebeden, decreten of rozenkransen opzeggen. En zodoende krijgen zij het gevoel dat zij altijd achter iets aan hollen, ze lopen altijd achter de wortel aan die voor hun neus hangt – maar de wortel gaat sneller en hoe harder zij duwen, hoe sneller de wortel weggaat.

Wij, de geascendeerde meesters, weten dat om mensen uit hun gebruikelijke onverschilligheid te halen, ze uit hun gemakzucht moeten worden gehaald. En dus willen wij dat mensen uit die staat worden gewekt – wat Jezus het doodsbewustzijn heeft genoemd. Maar wij willen niet dat mensen in dat dualiteitsgevoel blijven hangen, zich zo bewust zijn van het licht en de duisternis, altijd eraan twijfelen of het licht het van de duisternis zal winnen, of dat er een ramp zal gebeuren, een verandering op aarde, of een door mensen veroorzaakt conflict.

Red de wereld door jezelf te redden
Mijn geliefden, wat we willen dat jullie inzien, dat er een moment komt waarop het concentreren op problemen en de negatieve dingen in feite een excuus wordt, dat jullie ego gebruikt om studenten van geascendeerde meesters zich zo te laten concentreren op al die veranderingen in de wereldomstandigheden dat je gewoonweg bewust of onderbewust zegt: “Ik heb geen tijd om aan mijn persoonlijke problemen te werken, want ik moet Saint Germain helpen de wereld te redden.” Maar je doet dat juist door bij jezelf te beginnen, door jouw eigen ego te overwinnen, zodat je één wordt met jouw hogere zelf. Zodat jij je, in plaats van al dat rennen en doen, doen, doen, richt op de vrede, de hogere gelukzaligheid, van het Zijn.

En dan ben jij de open deur die geen mens kan sluiten, omdat je hebt besloten om jouw ego die deur te laten sluiten die je verbinding is met jouw hogere zelf. En dan kan het licht van dat hogere zelf, het Wezen van dat hogere zelf, door jouw lagere vorm heen stralen en haar licht, haar vibratie, verankeren, hier in het fysieke octaaf. En dit mijn geliefden, heeft een veel grotere invloed dan al het andere wat jij kunt doen, inclusief de hoeveelheid decreten van de violette vlam of rozenkransen. Dit wil niet zeggen dat jij niets hoeft te ondernemen. Maar wat wij je duidelijk willen maken, is het punt waarop je handelingen in de buitenwereld niet in jouw dagelijkse denkgeest, de dagelijkse wil, en de vastberadenheid in de buitenwereld ontstaan. Ze ontstaan uit het innerlijk besef wie je bent, dus je handelingen in de buitenwereld worden gebaseerd op het Zijn. Je Bent zoals jij doet. Dat zal de maximale invloed op deze planeet hebben!

De vrede die alle inzichten overtreft
Tegelijkertijd wil ik jullie ook dat dieper gaande inzicht geven over de vrede die alle inzichten overtreft. Denk eens aan deze uitdrukking uit de Bijbel, de ‘vrede die alle inzichten overtreft’. Wat houdt dat in, mijn geliefden? Wat zijn inzichten mijn geliefden? De uiterlijke geest, het logische denken, het intellect. En het intellect is het analytisch vermogen dat altijd werkt met twee dualiteiten, twee polariteiten. En dus kun je begrijpen dat de vrede die je uiterlijke lineaire, analytische geest begrijpt een tegenstelling moet hebben in de vorm van antivrede. Wat de reden is dat veel mensen – zelfs veel intelligente mensen op aarde – momenteel geloven – zelfs op onderbewuste niveaus – dat er geen enkele manier is om oorlogen op deze planeet uit te bannen. Het is gewoon niet mogelijk om bevrijd te zijn van de geest van oorlog die de mensheid altijd zal achtervolgen.

Maar ik zeg dat het toch heel goed mogelijk is oorlog van deze planeet te verwijderen. Het is een heel realistisch en bereikbaar doel. En de mensheid zit er eigenlijk veel dichter bij dan je zou denken als je naar de krantenkoppen op de hele wereld kijkt. Want zoals het met de slavernij is gebeurd, bestaat het potentieel en wordt het momentum opgebouwd dat heel snel door zou kunnen breken, waardoor de meerderheid van de mensheid plotseling gaat inzien dat oorlog niet nodig is, dat oorlog kan worden vermeden en dat het tijd wordt om overeind te komen en te eisen dat er een eind komt aan oorlogen. Omdat zij niet meer zichzelf en hun kinderen willen laten veranderen in kanonnenvoer voor de eindeloze strijd die door een kleine elite onbezonnen in het leven wordt geroepen, die er absoluut op aanstuurt om deze planeet en de Gouden Eeuw die ik voor de aarde heb gepland, te vernietigen.

Wij willen graag dat de studenten van de geascendeerde meesters het dualiteitsbewustzijn ontstijgen. Niet dat jullie je isoleren van de wereld en plotseling geen aandacht meer aan het nieuws besteden. We willen dat jullie weten wat er aan de hand is, maar wij willen dat jullie in een staat zijn, waardoor wat er op de wereld ook gebeurt, jouw innerlijke vrede, jouw innerlijk contact met je hogere wezen, wordt verstoord. Zodat ongeacht wat er misschien gebeurt, jij in die situatie kunt Zijn. En daardoor het anker kunt zijn voor het spirituele licht dat zelfs een situatie, zoals je momenteel in Pakistan ziet, voorkomt te escaleren tot een groter conflict wereldwijd.

En dan krijg je een situatie waarin de machtselite een conflict heeft gepland en zij alle mensen hebben aangezet om het een en ander op te blazen, om een of ander conflict te creëren. En ze beginnen met de uitvoering van hun plan, maar – tot hun verbazing – stopt de bal met rollen, bij wijze van spreken. Omdat de mensen die bij het conflict moeten worden betrokken, weigeren om meegezogen te worden in de maalstroom van negativiteit en conflicten. In plaats daarvan doen ze een stap terug en zeggen: “We bemoeien ons niet meer met die energie.”

En zodoende komt er niets terecht van de zorgvuldig uitgewerkte plannen van de machtselite. Ze sterven een vroegtijdige dood. En de machtselite staat met lege handen en kan niet begrijpen hoe dit heeft kunnen gebeuren, “Waarom werken onze plannen niet zoals in het verleden? Waardoor wij alleen maar spanning hoefden te creëren en dan dat ene kleine vonkje leveren waardoor het kruitvat ontbrandt en alles opblaast en de mensen elkaar op straat doden. En nu doen ze het niet.” Welnu mijn geliefden, het kan heel goed dat één persoon – in een staat van Zijn, in een staat van Eenzijn – het evenwicht bewaart voor tienduizenden of miljoenen mensen. Zodat zij niet worden meegesleept in een conflict, maar eindelijk een stap terug doen en zeggen: “Nee, we moeten een betere manier, naar een betere aanpak van de problemen, zoeken. We moeten een geweldloze oplossing zoeken voor onze problemen.”

Het wordt tijd om na te denken over de Rivier van Leven
Dit willen wij graag bij jullie, de studenten van de geascendeerde meesters, zien. Ik wil graag dat jullie de dualiteit echt ontstijgen die jullie vrijheid afpakt. Want jullie kunnen nooit echt rust vinden als jullie zien hoe de wereld van het ene uiterste op het andere uiterste overgaat. Maar je kunt een bewustzijnsstaat bereiken, waarin je zo geconcentreerd bent van binnen dat jij weet dat hoewel er hier en daar conflicten op deze planeet kunnen zijn, de planeet vooruit gaat, deze planeet gaat vooruit zoals hij al door de hele geschreven geschiedenis vooruitgaat, maar zelfs ook nog daarna.

Want zie je, hoewel we jullie verteld hebben over Gouden Eeuwen die aan hun eind zijn gekomen, wil ik jullie aansluiten op het feit dat er naast de cyclus van ups en downs een grotere beweging is, die wij de Rivier van Leven hebben genoemd. Het is een beweging die door geen enkele kracht op aarde kan worden tegengehouden, zelfs niet het collectieve bewustzijn van alle mensen die geïncarneerd zijn. De Rivier van Leven stroomt rechtstreeks uit het Wezen van de Schepper, door alle niveaus van de hogere spirituele rijken, door alle wezens die één zijn met de Schepper en één met elkaar in die Rivier van Leven.

We zijn met velen. We zijn zo’n grote menigte dat je nauwelijks de aantallen met je dagelijkse denkgeest kunt begrijpen. We zijn één geworden, en zoals Jezus heeft gezegd: “Als ik verhoogd word, zal ik allen tot mij trekken.” En we zijn één geworden en wij zien het verborgen eenzijn van al het leven en we weigeren om een dualiteitsbewustzijn ons ertoe te laten brengen dat wij dat eenzijn ontkennen. En dus leveren wij die kracht, die onstuitbare kracht van de Rivier van Leven die de aarde en de mensheid vooruitgang brengt. Zelfs al moeten we soms de mensheid al schreeuwend en schoppend meesleuren om te doen wat het beste voor hen is.

Maar toch wordt het tijd dat jullie, de meer gevorderde studenten van de geascendeerde meesters, echt over de Rivier van Leven beginnen na te denken en jezelf in die rivier plaatsen, één met ons te worden. Opdat je bevrijd wordt van de dualistische aantrekkingskracht van ups en downs, van vrees en hoop, die jou altijd enigszins verhinderen om rust te krijgen, om van het leven te genieten. Wij moedigen jullie zeker niet aan om stil te staan en je comfortabel te voelen. Maar we moedigen jullie aan om op dat punt te komen waarop jullie – dat wat er ook op aarde gebeurt – wat kunnen genieten, je een beetje dankbaar te voelen, wat waardering te voelen. Zelfs waardering voor de zon die iedere morgen opkomt, wat er op aarde gebeurt, waardering voor de verandering der seizoenen, de schoonheid van de natuur, de zon die op de rivier schittert, de bloemen die opengaan, de vogels die zingen, mensen die aardig voor elkaar zijn, de schoonheid van een kind dat onschuldig van het leven geniet.

Van al die dingen kunnen jullie genieten. En we willen dat jullie, de meest toegewijde studenten, van het leven genieten, in de tijd die jullie nog rest op deze planeet, niet door de dualistische staat van genieten die altijd met het negatieve is verbonden. Maar je aan te sluiten bij die grotere vreugde, die staat van Zijn, die staat van meegaan met de Rivier van Leven. En dit is natuurlijk iets wat met een groot aantal mensen alleen maar in een deel van de wereld kan gebeuren, waar het fysieke, materiële leven niet zo moeilijk is als in de landen die nog steeds vastzitten in materialistische armoede.

En dat is – opnieuw – waarom dit dictaat in Noord-Amerika wordt gegeven, waar veel mensen een grotere staat van materiële overvloed hebben die hen tijd vrije tijd en aandacht geeft om zich op de spirituele kant van het leven te richten. Want ik hoop dat jullie beseffen dat jullie in staat zijn het spirituele pad te volgen juist wordt veroorzaakt door het feit dat jullie niet elke dag hoeven te zwoegen om in leven te blijven, om voedsel op tafel te krijgen. Zodat je geen energie of aandacht over hebt om te speculeren over de bedoeling van het leven, of de bedoeling van jouw eigen bestaan.

Wat betekent het eigenlijk om vrij te zijn?
Tot slot van deze verhandeling, zal ik jullie nog een concept geven om na te denken: vrijheid. Vrijheid, is een woord dat zo verkeerd is gebruikt op deze planeet dat het bijna zijn betekenis verloren heeft. En dus zal ik jullie – net als bij de zesde straal –een ander concept geven om over na te denken. Wat betekent het echt om vrij te zijn? Wat is de betekenis van vrijheid? De echte betekenis van vrijheid is overgave aan het eenzijn – het opgeven van het gescheiden zelf, de illusie van gescheidenheid, de illusie van gebrek. Jij geeft jouw bewuste wezen op, jouw bewuste zelf, aan het eenzijn met de Rivier van Leven, zodat je begint mee te gaan met de Rivier van Leven.

En hoewel jullie fysiek geïncarneerd zijn en de tekortkomingen op aarde zien, zijn jullie aangesloten op de grotere kracht achter alle verschijnselen in de buitenwereld – de Rivier van Leven zelf. En jullie weten dat zolang je geconcentreerd blijft op die vrede, jij de open deur bent waardoor de Rivier van Leven de mensheid en de aarde verder kan brengen naar grotere staten van overvloed en vrede. Zodat – zelfs datgene wat een stap achteruit lijkt of een negatieve ervaring, als een conflict overal op aarde – in feite – doordat jullie de visie en het evenwicht handhaven – in een positieve leerervaring wordt veranderd, waardoor de mensen uiteindelijk zullen ontwaken en zeggen: “We hebben genoeg van dit conflict, we willen positieve veranderingen!” Het negatieve wordt in iets positiefs veranderd, omdat het de mensen helpt de dualistische bewustzijnsstaat te ontstijgen die onvermijdelijk een eindeloze keten van conflicten veroorzaakt tot de mensen die bewustzijnsstaat loslaten.

Vertel het verhaal over jouw bewustwording van het spirituele pad
Veel spirituele mensen wisten vanaf hun vroege jeugd al dat er meer in het leven was, er was iets wat je moest vinden. Er zijn letterlijk miljoenen mensen op deze planeet die op dat niveau zitten, maar het zich nog niet bewust hadden gerealiseerd, zoals jullie, dat er meer is – dat er meer te weten valt, meer te begrijpen is. En enkelen van jullie hebben je dit niet gerealiseerd, hebben deze doorbraak pas later in het leven gekregen.

Ik zeg jullie dat het van immens veel waarde is dat jullie je verhaal formuleren, hoe jij je daarvan bewust geworden bent. Daarom hebben wij jullie aangemoedigd om dat verhaal vandaag te vertellen. Maar we moedigen jullie zelfs aan om nog meer te doen, naar manieren te zoeken om jullie verhaal te vertellen. Dat kan door boeken, opnames, en video’s, het kan door sites van sociale netwerken op het internet, of de vele andere hulpmiddelen om te communiceren die jullie tot je beschikking hebben.

Je bent misschien wat angstig om erop uit te gaan en het beest van de politiek onder handen te nemen en te zeggen wat jij van de wereldomstandigheden vindt. Maar niemand van jullie hoeft bang te zijn om zijn eigen verhaal te vertellen over hoe jij het spirituele pad hebt gevonden en tot het besef gekomen bent dat er meer in het leven is. Dit zou iets natuurlijks voor je moeten zijn, want waarom zou jij dat niet met anderen willen delen, als jij er je voordeel mee hebt gedaan met het vinden van het pad en de leringen van de geascendeerde meesters,?

Dus als je wat bang bent om dit te doen, wees dan bereid om in de spiegel te kijken. Wees bereid jezelf aan te kijken en te zeggen: “Waarom ben ik bang om mijn persoonlijke verhaal te vertellen?” En wat zul je ontdekken – als je eerlijk kijkt – is dat achter die bevreesdheid, zich nog steeds een aspect van jouw ego schuil houdt – dat jou dat gevoel geeft, wat je ook maar hebt, om jou ervan te weerhouden jouw verhaal vrijuit te delen. Je hebt jouw pad nog niet helemaal gedepersonaliseerd. Je hebt je nog niet helemaal aan het eenzijn met jouw hogere wezen, en het eenzijn met andere delen van het leven, overgegeven. Jij zit nog steeds vast in een of andere illusie van het gescheiden zelf dat je het gevoel geeft, wat het ook maar is wat jij voelt, dat het je ervan weerhoudt om het vrijuit te delen.

En dus moedig ik jullie aan om hiernaar te kijken. Wees eerlijk, wees bereid naar jezelf te kijken tot je op het punt komt dat je jouw leven hebt gedepersonaliseerd en zegt: “Dit is niet MIJN leven. Het is niet voor mij gereserveerd.” Ik heb het pad bewandeld, omdat ik vrijwillig heb aangeboden met Saint Germain één van de voorlopers te zijn die een bepaald aspect van het massabewustzijn op zich heeft genomen. Zodat ik door dit zelf door te werken, misschien Nummer 1: het gemakkelijker voor anderen maak door een pad door de jungle uit te hakken van het collectieve bewustzijn. Maar Nummer 2: er ook opuit trek om mijn proces met anderen te delen, zodat zij er misschien door worden geïnspireerd en de waarheid beseffen die wij, de geascendeerde meesters, al een hele tijd prediken – dat wat één heeft gedaan, allen kunnen doen.

Hoewel het de moeite waard is dat jij – persoonlijk – een bepaald element van het massabewustzijn overwint, is dit nog maar het Alpha-aspect. Het Omega-aspect is dat jij eropuit gaat en dat proces met anderen deelt. En ieder van jullie komt vanuit een bepaalde achtergrond, ieder van jullie heeft bepaalde problemen gehad. Maar geloven jullie echt dat jij enkel die problemen hebt gehad vanwege terugkerend karma, of je eigen psychische problemen? Want als je dit gelooft, kan ik jou ervan verzekeren dat als dat het geval zou zijn, jij niet naar deze boodschap zou luisteren.

Want als jij openstaat voor directe communicatie van de geascendeerde meesters, die openheid te danken is aan het feit dat jij in vorige levens een bepaald meesterschap over het zelf hebt bereikt, zodat in dit leven al jouw problemen niet voortkomen uit jouw eigen karma of jouw eigen psyche. Je hebt een deel hiervan op je genomen voor het massabewustzijn. Jij hebt vrijwillig aangeboden dat op jou te nemen opdat jij anderen zou kunnen helpen.

En daarom ben jij nu in de unieke positie om uit te reiken naar de mensen die nog steeds vastzitten in de problemen die jij zelf hebt ervaren en met hen deelt hoe jij tot een of ander inzicht bent gekomen, of de bewustwording die je heeft geholpen het bewustzijn te ontstijgen wat je vroeger blind maakte. En nu zie je het helderder, je ziet hoe jij de problemen kunt oplossen die destijds onoverkomelijk leken. De sleutel om elk menselijk probleem op te lossen, is een omslag in bewustzijn. Want zoals ik al vaker heb gezegd, je kunt een probleem niet oplossen met hetzelfde bewustzijn dat het probleem heeft gecreëerd. En dus is de sleutel om elk willekeurig probleem op te lossen: je bewustzijn veranderen. Zodat jij verder ziet dan het bewustzijn dat het probleem heeft veroorzaakt – waardoor de oplossing zich begint af te tekenen. En daardoor verander jij je leven zonder dat jij met allerlei argumenten, bewijsmateriaal, hoeft aan te komen, omdat jij van binnen weet dat dit het goede is, het ligt voor de hand dat je zo doet.

Deel je ervaringen, mijn geliefden. Je bezit jezelf niet. Je bent voor een bepaald bedrag gekocht, zoals Jezus heeft gezegd. Want als jullie de spirituele mensen zijn die openstaan voor directe communicatie met dit vreemde wezen dat Saint Germain heet, dan had ik jullie voor een bepaald bedrag moeten kopen. Ik moest, op kritieke momenten, een deel van mijn leven en stuwkracht geven om jullie te helpen die problemen te ontstijgen die jullie hebben gehad En besef dan dat ik dit gedeeltelijk heb gedaan, omdat ik persoonlijk van jullie houd, maar ook omdat ik van de mensheid houd. En ik wil dat jullie aan je potentieel voldoen om de voorbeelden en de voorlopers te worden die overeind kunnen komen en van het feit getuigen dat veranderingen mogelijk zijn, dat er oplossingen zijn voor alle menselijke problemen en dat wij alle beperkingen die wij opgelegd krijgen, kunnen ontstijgen – waarvan de experts in kerk en staat en elders van beweren dat de obstakels zo onoverkomelijk zijn dat je geen vooruitgang kunt boeken.

Ik heb jullie opgekocht, omdat ik jullie potentieel zag. En ik zag jullie wens om deel te nemen aan die bewustwording die noodzakelijk is voor de Gouden Eeuw zich kan beginnen te manifesteren. Dus nog eens, ik herinner jullie hier liefdevol aan. Want zoals ik in Zuid-Amerika heb gezegd, ik geef je liever een schop onder het achterste van je gemakzucht om je te wekken dan jou te tegen te komen nadat jij je lichaam verlaat en berouw hebt, omdat jij beseft dat jij niet aan jouw totale potentieel hebt voldaan, omdat jij niet met anderen hebt gedeeld wat je hebt geleerd en ervaren op het pad van dingen overwinnen.

Denk eens na over overgave aan het eenzijn
Wees daarom bereid aan die kwestie te werken, de overgave aan het eenzijn. Als je het gevoel hebt dat jij je niet kunt overgeven, wees dan bereid te erkennen dat het komt omdat er nog steeds een deel in jouw gescheiden zelf is waarvan jij niet ziet wat het is. Wees dus bereid ernaar te kijken tot je het ziet, tot jij de onechtheid ervan inziet, inziet hoe het jou inperkt en uit jouw rust in de buitenwereld weghaalt. En jij inziet hoe het jou verhindert aan de reden van jouw zijn te voldoen, jouw goddelijke plan, hoe het voorkomt dat jij de bijdrage levert die jij moet leveren om de Gouden Eeuw te brengen.

Dus ga op zoek die grotere liefde die jullie allemaal in jullie wezen hebben. Het kan meer liefde voor jezelf zijn, voor andere mensen, voor de aarde, voor Saint Germain of een ander geascendeerd wezen. Maar zoek die liefde, zodat jij bereid bent in de spiegel te kijken en te zeggen: “Wat weerhoudt mij ervan om aan mijn goddelijke plan te voldoen? Wat weerhoudt mij ervan om hier beneden alles te zijn wat ik Boven al ben, dat ik een actieve rol kan spelen, zodat de aarde hier beneden alles is wat ze boven al is.” Wat betekent: alles wat boven in de geest van Saint Germain zit, waardoor ik die visie heb dat de Gouden Eeuw gemanifesteerd wordt.

Zodoende mijn geliefden, verzegel ik jullie nu in de Vrijheidsvlam, de vrijheid die geen tegenovergestelde heeft, maar de overgave is aan het eenzijn met al het leven, het eenzijn met de Rivier van Leven. Wees dus in vrede, wees verzegeld in die vrijheid tot ik jullie weer zal toespreken. Want ik heb inderdaad nog meer te zeggen over deze conferentie en over wat er na de zevende straal komt – want wij zullen onthullen wat wij altijd de geheime straal hebben genoemd, maar het zal geen geheim meer zijn, want ik zal jullie onthullen wat die echt inhoudt. Wees dus verzegeld, mijn geliefden – en mijn dank dat jullie hier zijn.