Wanneer jij onvoorwaardelijk vergeeft, ben jij totaal gelukkig

ONDERWERPEN: De basisdynamiek van het leven – Wanneer jij steeds opnieuw dezelfde problemen tegenkomt – Het leven straft jou niet – Verander de manier waarop jij naar het verleden kijkt – Het verleden wordt de proloog van jouw toekomst – Er bestaat een alternatief voor lijden – De meester-sleutel om los te laten – De onwil om te vergeven kwetst jou – Neem je macht terug door te kiezen hoe jij wilt reageren – Help anderen hun illusies in te zien – De cyclus van wraak doorbreken – Moeder Maria’s hulpmiddel om het verleden te ontstijgen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 26 november 2006

De basisdynamiek van het leven
Mijn geliefde harten, wanneer de telefoon gaat, zou je hem dan niet opnemen? En wanneer jij de telefoon opneemt, luister je dan niet lang genoeg om in ieder geval uit te vinden of de persoon aan de andere kant een belangrijke boodschap voor jou heeft of alleen maar probeert jou iets te verkopen? En als je dan doorkrijgt dat de persoon aan de andere kant echt een boodschap voor je heeft, zou je dan niet je uiterste best doen om naar die boodschap te luisteren en willen begrijpen wat die is?
Jij behandelt het telefoontje en de persoon die belt natuurlijk met een bepaalde mate van respect. Dus is mijn vraag aan jullie: “Waarom behandel je het leven dan niet met hetzelfde respect?”

Ach, mijn geliefden, je zult natuurlijk zeggen dat je heus wel respect voor het leven hebt. Maar ik zou je willen smeken of je wilt onderzoeken of dat echt wel zo is. Want het leven zelf kan worden vergeleken met een telefoon. Iedere situatie die jij tegenkomt, kun je bezien als een telefoontje van het leven zelf. En toch zijn er zoveel situaties in het leven waarin jij de telefoon niet opneemt en luistert om te horen of die situatie een belangrijke boodschap voor jou heeft, een boodschap die jou – of een bepaalde beperking – kan helpen transcenderen, zodat jij bevrijd kunt worden en meer in de Rivier van Leven kunt zijn.

Waarom je steeds opnieuw dezelfde problemen tegenkomt
De meeste mensen gaan met oogkleppen op door het leven. Ze zijn slechts half wakker, zich slechts voor de helft bewust van wat er gebeurt. En daardoor beseffen zij niet dat het leven een onafgebroken reeks situaties is – waarbij elke situatie een boodschap in zich draagt die hen kan helpen hogerop te komen en een bepaalde onjuiste overtuiging, een bepaalde misvatting, kan helpen overwinnen die hen en de uitdrukking van het leven zelf door hen heen, beperkt. Bij heel veel van jullie vinden deze situaties in je leven steeds maar weer opnieuw plaats. En je schreeuwt het vaak uit: “Waarom overkomt mij dit steeds? Waarom doet God mij dit aan? Waarom doen andere mensen mij dit aan? Waarom doet mijn noodlot of het toeval mij dit aan?” Maar, mijn geliefden, je neemt niet de tijd om een stapje terug te doen en te zeggen: “Waarom doe ik mijzelf dit aan?”

Iedere situatie in het leven kan worden gezien als een telefoontje en dat telefoontje heeft een boodschap. Maar al te vaak neem je niet eens de moeite om de telefoon op te nemen om naar de boodschap te luisteren. En zelfs die mensen die de telefoon wel opnemen – die erop letten dat zij misschien iets van bepaalde situaties te leren hebben – die luisteren heel vaak niet echt naar de boodschap van het telefoontje. Ze luisteren niet echt met hun innerlijke oor, proberen niet de boodschap te begrijpen, om te proberen te begrijpen wat zij niet met hun dagelijkse denkgeest kunnen zien.

Zij luisteren naar de boodschap, beoordelen die boodschap met hun dagelijkse denkgeest. En daarom zien ze die boodschap niet, horen ze die boodschap niet, want de dagelijkse denkgeest kan die boodschap niet doorgronden. Als jouw dagelijkse denkgeest de boodschap die het leven jou probeert te geven al begrepen had, waarom zou het leven dan de moeite nemen jou aan de telefoon te krijgen door jou diezelfde ervaring keer op keer te geven?

Het leven straft je niet
Het is een totale misvatting van het menselijke bewustzijn en het menselijke ego dat het leven jou probeert te straffen. En ik kan jullie ervan verzekeren dat het leven zelf – en het leven wordt door God geschapen, dus zelfs God zelf – geen enkele wens heeft om jou überhaupt te straffen. Dus is het een absolute wet dat jij, als jij eenmaal de les hebt geleerd die jij uit een bepaalde situatie moet halen, die situatie niet weer tegenkomt.

En wanneer jij dus keer op keer in dezelfde situatie terecht komt, is het omdat jij die les niet hebt geleerd. En dat is de reden waarom het leven jou blijft bellen en jou diezelfde situatie keer op keer voorlegt, zodat je een nieuwe kans krijgt – steeds weer opnieuw – om de les te leren.

Dus in plaats van te mopperen, in plaats van te klagen dat dezelfde dingen jou keer op keer overkomen, heb ik een heel simpele suggestie voor je. Pak gewoon de telefoon op en luister naar de boodschap die het leven jou probeert te geven. Leer vervolgens die les. Verander de overtuiging die jij moet veranderen om hogerop te komen. En ik kan jou verzekeren dat jij – als bij toverslag – diezelfde situatie niet meer tegenkomt.

Het leven is niet erg gecompliceerd. Het leven is eigenlijk heel, heel eenvoudig. En de boodschap die jij in elke situatie die jij nu in het leven tegenkomt, is gewoon deze: “Het materiële universum is een spiegel!” Het Ma-terlicht zal de vormen aannemen die overeenkomen met de inhoud van jouw bewustzijn. Jouw bewustzijnsstaat projecteert een beeld op het Ma-terlicht. En het Ma-terlicht kan niets anders doen dan dat beeld naar jou terug spiegelen – zowel het beeld in jouw bewuste geest als het beeld in de onbewuste lagen van jouw geest, in jouw emotionele, mentale en identiteitslichaam.

Het leven is heel eenvoudig. Het leven zelf is het principe van groei – van meer worden, van zelftranscendentie. Dus de boodschap die het leven jou altijd probeert te geven, is dat jij meer kunt worden. En door jouw beperking te zien, door de beperkende overtuiging – over jezelf, over de wereld en over God – die jij hebt te zien kun je die beperktheid overstijgen en hogerop komen om meer in Gods altijd stromende Rivier van Leven zijn.

Heel veel mensen hebben zich afgevraagd wat de betekenis van het leven is, de bedoeling van het leven, het geheim van het leven. Heel veel mensen zoeken naar de steen der wijzen, de toverstaf, een of andere sluiproute die het hen mogelijk maakt om plotseling in een staat van gelukzaligheid terecht te komen, of in een staat waarin zij datgene al hebben wat zij denken nodig te hebben om gelukkig te zijn. Maar, mijn geliefden, het geheim van het leven is heel simpel – het is zelftranscendentie. Dit betekent niet dat jij een of andere ver verwijderde staat van volmaaktheid moet bereiken die misschien buiten jouw bereik ligt. Het betekent gewoon dat jij elke keer wanneer jij transcendeert, in de stroom van de Rivier van Leven bent. En dan krijg je de kans de vreugde, de gelukzaligheid te beleven die die Rivier van Leven echt is.

De boodschap die het leven jou in elke situatie probeert te geven, is dat wanneer jij een beperking tegenkomt, als jij bereid bent naar binnen te kijken en de overtuiging erkent die ervoor zorgt dat jij die situatie als beperking ervaart en vervolgens die overtuiging loslaat, nu, dan zul je het gevoel van beperking ontstijgen en in plaats daarvan in de gelukzaligheid van de Rivier van Leven zijn.

Verander de manier waarop jij naar het verleden kijkt
Ik hoop dat ik door het geven van deze verhandeling aan jullie de manier kan veranderen waarop jij tegen je verleden aankijkt. Want je verleden is er niet op uit om jou te straffen. Jouw verleden is er echt niet op uit om je tegen te houden, hoewel ik weet dat het vaak lijkt dat het verleden jou tegenhoudt of jou naar beneden haalt om dezelfde oude patronen keer op keer in een schijnbaar eindeloze cyclus opnieuw te herhalen. Toch is de waarheid dat jouw verleden, en de herinnering aan je verleden, gewoon een andere uitdrukking van het verlangen van het leven om jou hogerop te zien komen.

Dus elke keer dat jij aan je verleden wordt herinnerd, bedenk dat dit – opnieuw – het leven is dat jou aan de telefoon roept. En zoals altijd belt het leven jou slechts met één bedoeling, namelijk om je te laten zien dat jij weer een andere beperking kunt overwinnen, dat jij die kunt ontstijgen, dat je hem gewoon kunt loslaten en deelnemen aan de Rivier van Leven – en dan meer worden door jouw oude zelfgevoel te transcenderen.

De situaties uit je verleden die je blijven achtervolgen, zijn situaties waarin jij zo op omstandigheden in de buitenwereld hebt gereageerd dat jij een beperkende overtuiging over jouzelf hebt geaccepteerd. En die overtuiging bevindt zich nog steeds in jouw onderbewustzijn en dat is de reden – wanneer jij wordt herinnerd aan die situatie in jouw verleden – dat jij een gevoel van ongemakkelijkheid, van schaamte of van schuld of andere negatieve gevoelens ervaart die voor emotionele pijn bij jou zorgt. En toch kan zelfs deze pijn als een herinnering worden gezien. Het is een herinnering aan het feit dat jij je les nog niet hebt geleerd, dat jij je beperkende overtuiging nog niet hebt overwonnen.

Zelfs de pijn kan als genade worden bezien. Want als iemand probeert jou via de telefoon te bereiken om jou een boodschap te geven die je leven kan redden, zou je dan niet willen dat zij het volume van de telefoon hoger zetten als ze dat zouden kunnen? Stel je voor dat jij hem niet zou kunnen horen. Iemand zou echter een knopje kunnen indrukken op zijn eigen telefoon en de geluidssterkte opvoeren, zodat je hem dan wel kunt horen, de boodschap ontvangen en je leven redden.

Dit is in wezen wat jouw verleden aan het doen is wanneer het jou – keer op keer – herinnert aan de situaties waarin jij een bepaalde beperking hebt geaccepteerd. En als je de eerste keer de telefoon niet opneemt, dan belt het leven jou opnieuw en zet het volume hoger – waardoor de emotionele pijn vergroot wordt in een poging ervoor te zorgen dat jij er eindelijk aandacht aan schenkt. En in plaats van de pijn te negeren en af te wijzen, zeg je: “Oké, ik heb hier genoeg van. Ik zal naar dit probleem kijken en de beperking overwinnen, zodat ik voor eens en voor altijd die pijn kan overwinnen in plaats van er de rest van mijn leven of zelfs vele toekomstige levens er keer op keer onder gebukt gaan.”

Zou je alsjeblieft niet willen overwegen om in plaats van je verleden te negeren, of je verleden te ontkennen of te proberen zo druk met het heden of de toekomst bezig te zijn, wel aandacht aan je verleden te schenken, zou het echt niet veel verstandiger van je zijn om gewoon de telefoon op te nemen en naar de boodschap uit het verleden te luisteren? Als jij maar naar die boodschap zou willen luisteren, zou je al snel tot het besef komen dat de situatie uit jouw verleden die steeds maar weer bij jou terugkomt, een situatie is waarin jij een beperkende overtuiging niet hebt doorzien en jij die overtuiging dus niet hebt losgelaten.

Het verleden wordt de proloog voor jouw toekomst
En omdat je die overtuiging niet hebt losgelaten, houd je voortdurend een onvolmaakte overtuiging over jezelf, of over het leven, of over God of over andere mensen, vast. En met de kracht van je geest projecteer je dan die beperkende overtuiging op het Ma-terlicht. En wat kan de spiegel van het Ma-terlicht anders doen dan de omstandigheden in de buitenwereld terug spiegelen die jouw bewustzijnsstaat reflecteren?

En dan zie je hoe je verleden de proloog wordt voor jouw heden en toekomst. Omdat de onvolmaakte overtuigingen die jij in jouw verleden hebt geaccepteerd, worden onafgebroken door jouw onderbewuste geest op het Ma-terlicht geprojecteerd. En dus moet het Ma-terlicht de vormen van die overtuigingen aannemen en jou fysieke situaties en omstandigheden toezenden die die overtuigingen reflecteren.

Het Ma-terlicht wil jou niet dwingen situaties onder ogen te zien die lijden bij jou teweegbrengen. En toch is het Ma-terlicht de spiegel, dus wat kan die anders doen dan reflecteren wat jij uitzond? Toch wil de levenskracht zelf niet dat jij dezelfde onvolmaakte beelden op het Ma-terlicht blijft projecteren. Dus dat is de reden dat de levenskracht probeert jou te helpen jezelf te wekken, zodat jij de beelden die jij in jouw gedachten hebt, kunt veranderen – en daardoor veranderen wat jij op het Ma-terlicht aan het projecteren bent.

Ja, mijn geliefden, het leven is zo eenvoudig. Als je er maar aandacht aan schenkt, als je maar de telefoon opneemt en naar de boodschap luistert. Ik weet dat sommigen van jullie wel de telefoon oppakken, maar helaas op dezelfde wijze reageren als wanneer je een bandje hoort dat probeert je een bepaald product, of een dienst of een politieke kandidaat te verkopen. Je wordt onmiddellijk Oost-Indisch doof voor de boodschap of je legt de telefoon neer en luistert er niet meer naar.

Jouw verleden probeert je niet te plagen door dezelfde boodschap te herhalen. De spiegel, de kosmische spiegel, kan slechts hetzelfde beeld dat jij uitzendt naar jou terug blijven spiegelen. Begrijpen jullie dan dat het leven niet de oorzaak van je ergernis is? De starheid van jouw eigen geest en de onwil om naar zijn eigen overtuigingen te kijken om te beoordelen of die overtuigingen kloppen en vervolgens de overtuigingen die niet kloppen vervangen door een hoger inzicht dat uit de Christusgeest voortkomt.

Ik probeer jullie bewust te maken van de absolute noodzaak bereid te zijn verder dan de situaties in de buitenwereld in jouw verleden te kijken en naar de innerlijke boodschap, de innerlijke les, op zoek te gaan die jij uit die situaties moet halen. En als je dit eerlijk en open doet, dan zie je dat elke keer dat je in een situatie komt waarin jij moet lijden, dat komt omdat jij een onvolmaakte overtuiging over jou en het leven in stand houdt. En als je alleen maar de onvolmaaktheid van die overtuiging ziet en naar het hogere inzicht van de Christusgeest uitreikt, dan kun je die beperkende overtuiging vervangen door het ware besef wie je bent. En dat zal het beeld veranderen dat jij op het Ma-terlicht projecteert. En dit zal met absolute zekerheid wat de kosmische spiegel in de vorm van omstandigheden in de buitenwereld naar jou terug spiegelt, veranderen.

Wat ik nu zeg, is niet één of andere dagdroom, één of andere onrealistische belofte. Wat ik jullie hier uitleg, is de meest fundamentele wet van het materiële universum. De wet die in de Bijbel werd beschreven door het gezegde, dat zoals een man zaait, hij zeker zal oogsten. En natuurlijk geldt dit ook voor vrouwen.

Er bestaat een alternatief voor lijden
De wet van God is simpel. Je hebt de vrije wil om alles te doen wat jij maar wilt. Jij bent medeschepper naast God. En jij bent hier om te leren hoe jij jouw medescheppende vermogens moet gebruiken om situaties voor jezelf te scheppen waarmee jij kunt leven, waardoor jij kunt groeien. En dus kun je op twee manieren leren. De ene is door te luisteren naar innerlijke leiding van binnenuit, van jouw hogere Zelf, jouw IK BEN Aanwezigheid, jouw spirituele leraren. Maar als jij niet luistert naar die leiding of als jij zelfs je gezonde verstand niet wilt gebruiken om zelf naar leiding op zoek te gaan, welnu dan moet je iets op een andere manier leren en dat is de harde leerschool van het leven – door te ervaren dat het Ma-terlicht fysieke omstandigheden naar jou reflecteert die de omstandigheden in jouw geest uitvergroten.

De wet van God is als volgt. Jij hebt het recht om elk willekeurig mentaal beeld te scheppen dat jij wilt. Jij hebt het recht dat mentale beeld buiten jouw eigen geest te projecteren. Maar wanneer jij dat doet, ervaar je onherroepelijk de fysieke situaties die jouw voorstellingen vergroot uitbeelden. Je maakt mee wat jij op het leven projecteert. Je zult ervaren wat jij met de kracht van jouw geest medeschept door een mentaal beeld op het Ma-terlicht te projecteren.

God en ik en alle spirituele leraren ondersteunen resoluut jouw recht om elke omstandigheid mede te scheppen die jij wenst. Maar wij zouden graag willen dat jij begrijpt dat als jij omstandigheden medeschept die jou laten lijden, jij dan een alternatief hebt in plaats van dezelfde omstandigheden te blijven creëren. De enige manier om de zich steeds herhalende cyclus die tot lijden leidt, op te laten houden, is de oorzaak van de omstandigheden in de buitenwereld te veranderen. Ik weet heel goed dat door de geschiedenis heen de mensen met allerlei excuses zijn aangekomen waardoor het lijkt alsof zij niets te zeggen hadden over de omstandigheden in de buitenwereld, dat zij die niet in het leven geroepen hebben, dat op een of andere manier God, het lot, het toeval of andere mensen voor die omstandigheden hebben gezorgd. Maar, mijn geliefden, de naakte waarheid is dat jij je eigen omstandigheden mede hebt geschapen, omdat jij mentale beelden hebt gevormd en jij hebt die beelden op het Ma-terlicht geprojecteerd.

De enige manier – de absoluut enige manier – waardoor die uiterlijke omstandigheden veranderd kunnen worden, is dat jij de oorzaak van die omstandigheden verandert. Want ben je het er niet mee eens dat als jij een gevolg wilt veranderen, je dan de oorzaak moet veranderen die dat gevolg creëert? En wat ik jou nu zeg, is wat het gevolg jouw omstandigheden in de buitenwereld zijn. En de oorzaak van dat gevolg zijn de mentale beelden die jij in jouw gedachten hebt. En daardoor is de enige manier om jouw omstandigheden in de buitenwereld te veranderen, die mentale beelden te veranderen.

Hoe kun je de mentale beelden in jouw geest veranderen? Wel, er is geen andere manier om dat te doen dan door dat bewust te doen: door de mentale beelden te zien – te zien dat die worden gebaseerd op het dualiteitsbewustzijn, op de illusies van de geest van de antichrist – en die dan los te laten, de illusies te vervangen door de waarheid van Christus. Let op wat ik zeg. Het is geen kwestie van op een of andere manier zoeken naar een rechtvaardiging voor de overtuigingen die jij in het verleden hebt geaccepteerd.

O, mijn geliefden, als je hier eerlijk naar kijkt, zie je dat wanneer heel veel mensen worden geconfronteerd met de mogelijkheid dat zij misschien een onvolmaakte overtuiging hebben, zij zich gaan verdedigen. Deze defensieve reactie is de reactie van jouw ego – de standaardreactie van het ego – die gewoon niet wil erkennen dat hij ongelijk zou kunnen hebben. En daardoor reageert hij door te proberen zijn overtuigingen te verdedigen of te rechtvaardigen.

Wat ik hoop dat jij kunt inzien, is dat als je blijft proberen een overtuiging uit het verleden goed te praten, jij gewoon voortbouwt op die overtuiging. En dan blijf je mentale beelden die gebaseerd zijn op dat oorspronkelijke geloof naar de kosmische spiegel toezenden. En wat kan de kosmische spiegel dan anders doen dan je dezelfde soort omstandigheden terugzenden die jij al die hele tijd hebt gevormd?

Dus wil je alsjeblieft beseffen dat jij, wanneer je hetzelfde blijft doen en andere resultaten verwacht, dan gevangen zit in de fundamentele waanzin van jouw menselijke ego. En daarom moet je afstand nemen van die oude patronen en gewoon bereid zijn om openlijk te erkennen dat bepaalde overtuigingen uit jouw verleden je beperken. En daardoor is het niet in jouw eigen belang om deze overtuigingen te houden. Integendeel, het is in je eigen belang die gewoon los te laten.

Je bent meer dan jouw verleden
Het belangrijkste inzicht hier is de lering die ik in mijn boek heb gegeven en die we steeds weer op onze websites hebben gegeven, onder andere in de verhandelingen van Jezus over het ego. Die lering zegt gewoon dat de kern van jouw identiteit het bewuste zelf, de Bewuste Jij, is. De Bewuste Jij is een vonk van Gods eigen wezen. En daardoor is het dus oneindig veel meer dan jouw verleden, dan elke situatie of elke overtuiging uit jouw verleden. En daardoor heeft jouw bewuste zelf het door God gegeven recht en de door God gegeven vaardigheid uit die identificatie met jouw verleden te stappen. En dit kun je op elk moment doen, dus ook nu, op dit moment.

Zodoende vraag ik je te erkennen dat er een kracht op deze wereld is die heel erg vastbesloten is om jou in die identificatie met je verleden vast te houden, zodat jij niet gaat denken dat jij je verleden kunt loslaten. En je zelfs gaat vrezen dat als jij het verleden loslaat, jij je identiteit verliest. Deze kracht wordt gevormd door jouw eigen ego, de ego’s van andere mensen en het gehele duistere leger, de krachten van de antichrist, wat Jezus de prins van deze wereld heeft genoemd. En dus zal die prins van deze wereld onophoudelijk naar jou toekomen en hij zal komen zien of hij je aan het verleden kan vastmaken, zodat jij niet bereid bent het gewoon los te laten, om de onvolmaakte overtuigingen los te laten door te erkennen dat jij meer bent dan welke onvolmaakte overtuiging ook.

Horen jullie echt wat ik hier zeg? Jullie hebben van God het recht en het vermogen gekregen om elke onvolmaakte overtuiging uit het verleden los te laten. Hoe kun je dat doen? Door bereid te zijn naar die overtuiging te kijken, te erkennen dat hij onecht is, dat hij in de geest van de antichrist ontstaat. En dan kun jij erkennen dat jij meer dan die overtuiging bent. En zodoende is de overtuiging net een afgedragen jas die je ooit in het verleden hebt aangetrokken. Maar je kunt die jas elk moment uitdoen en in het vuur gooien en hem verbranden, zodat hij verteerd en er niet meer is.

Jij kunt het oude identiteitsgevoel dat gebaseerd is op die overtuiging afleggen en in het spirituele vuur van de violette vlam en de vlam van vergeving gooien en die gewoon loslaten. Want de vlam van vergevingsgezindheid, die wij de violette vlam of de vlam van genade hebben genoemd, is gewoon de kosmische vernietiger die je het oude versleten identiteitsgevoel dat jij hebt opgebouwd, in het vuur laat gooien. Want jouw God is echt een verterend vuur dat elk onvolmaakt identiteitsgevoel dat je misschien in vorige levens hebt opgebouwd, kan verteren. Je krijgt een alternatief voor het herhalen van die oude patronen. En dat alternatief is om de overjas van je onvolmaakte identiteitsgevoel uit te doen en op het vreugdevuur van God te werpen, waarin het verteerd wordt en daarna ben je vrij zijn alsof die identiteit nooit bestaan heeft.

De meester-sleutel om los te laten
Maar wat is de meester-sleutel daarvoor? Wat is de belangrijkste sleutel om een onvolmaakt identiteitsgevoel los te laten? Wel, het is de bereidheid om te vergeven. Om vrij van je verleden te worden, moet je vergeven en je moet onvoorwaardelijk vergeven. Begrijpen jullie dat jouw ego je misleid heeft door je te laten denken dat er om te vergeven aan bepaalde voorwaarden moeten worden voldaan? Bijvoorbeeld, veel mensen geloven dat om iemand die hen kwaad heeft gedaan te vergeven, iemand op een of andere manier eerst gestraft moet worden. En enkel wanneer iemand voldoende gestraft is, kun je die persoon vergeven. Of andere mensen geloven misschien dat alleen als die andere persoon echt veranderd is, jij iemand kunt vergeven.

Dit is natuurlijk een overtuiging die als een tweesnijdend zwaard werkt, waarbij één kant van het zwaard naar jezelf wijst en daarom jou een vervelende wond kan bezorgen. Want wat je aan anderen doet, is wat jij eerst al aan jezelf hebt gedaan. Daarom vertelde Jezus anderen te behandelen zoals jij wilt dat anderen jou behandelen. Maar de diepere betekenis is dat je alleen met anderen kunt omgaan, zoals je met jezelf omgaat, zowel goed als slecht.

Dus als je denkt dat andere mensen aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen voor jij hen kunt vergeven, dan denk je ook dat jij aan bepaalde voorwaarden moet voldoen voor jij zelf vergeving kunt krijgen. En jouw ego is heel erg goed in het vaststellen van zulke voorwaarden en ze op zo’n manier vast te stellen dat niemand eraan kan voldoen, dus jij ook niet. En zo houdt jouw ego je gevangen in een cyclus van nooit anderen willen vergeven en nooit jezelf willen vergeven. Jouw ego laat je in principe geloven dat jij, omdat je bepaalde fouten in het verleden hebt gemaakt, geen vergeving kunt krijgen, jij niet verlost kunt worden, jij nooit het verleden kunt ontstijgen en ervan bevrijd worden.

Het laatste wat het ego wil, is dat jij beseft dat jij van God het recht en de kracht hebt gekregen om gewoon weg te lopen van de onvolmaaktheden uit je verleden. Jouw ego wil niet dat jij beseft dat je dit zomaar kunt doen. En hij wil niet dat jij beseft dat je dit kunt doen door openlijk de onvolmaakte overtuigingen te erkennen die ervoor gezorgd hebben dat je die fysieke situaties die je zoveel pijn gebracht hebben, tegenkwam. Dus zouden jullie je alsjeblieft niet willen realiseren dat de belangrijkste sleutel om je verleden te ontstijgen, vergeving is – maar niet vergeven op een menselijke manier die op omstandigheden in de buitenwereld wordt gebaseerd. Nee, de meester-sleutel om je verleden te ontstijgen, is door onvoorwaardelijk te vergeven.

Wanneer je iemand anders niet vergeven hebt, handhaaf jij in werkelijkheid de oude situatie. En dat betekent dat je – of jij je hier nu van gewaar bent of niet – vasthoudt aan de pijn die in die situatie geschapen werd toen die ander jou pijn deed. En die pijn trekt jouw bewuste aandacht en herinnert jou aan die situatie. En elke keer dat jij aan die situatie denkt, versterk je de oorspronkelijke wond, de oorspronkelijke pijn en de oorspronkelijke boosheid op die ander. En daardoor bind jij je aan je verleden vast en versterk je in feite het verleden.

En door de ander niet te vergeven, berokken jij jezelf schade, want je houdt vast aan de onvolmaakte voorstellingen en gevoelens en je projecteert die op het Ma-terlicht. En dan moet het Ma-terlicht wel denken dat jij ervaringen wilt waarin andere mensen jou pijn doen. En wat zal het Ma-terlicht je dus geven? Wel, dat heeft geen andere optie dan jou in de toekomst situaties te geven waarin andere mensen jou pijn doen. Want dat gelooft echt dat je dit ervaren wil, gebaseerd op het feit dat jij een mentaal en een emotioneel beeld van dat andere mensen jou pijn doen, op de kosmische spiegel projecteert.

Niet willen vergeven, verwondt jou
Dus kunnen jullie dan eindelijk inzien dat wanneer je andere mensen niet vergeeft jij in werkelijkheid jezelf pijn doet? En wat is het excuus dat jij gebruikt om anderen niet te vergeven? Nu, dat ze niet voldoen aan de voorwaarden in de buitenwereld die jouw ego heeft vastgesteld. En daarom lijkt het – zolang andere mensen niet aan die uiterlijke voorwaarden voldoen – alsof jij de situatie niet kunt loslaten, jij hen niet kunt vergeven en het niet ontstijgen.

Maar zie je dan niet in dat dit precies dezelfde psychologie is die ervoor gezorgd heeft dat jij in die oorspronkelijke situatie verwond raakte? Omdat wat er aanvankelijk gebeurde, was dat iemand anders jou iets aandeed. Maar niet wat zij jou aandeden, heeft ervoor gezorgd dat jij verwond raakte. De onvolmaakte overtuigingen over jezelf en over het leven hebben ervoor gezorgd dat jij op die situatie reageerde op een manier die jou heeft verwond.

Begrijp je dat wat de wond in die oorspronkelijke situatie echt heeft veroorzaakt, jouw overtuiging was die van jou een passief slachtoffer heeft gemaakt? Je dacht dat jij, wanneer andere mensen jou bepaalde dingen aandeden, alleen met negatieve gevoelens daarop kon reageren die ervoor hebben gezorgd dat jij werd gekwetst. En die overtuiging heeft ervoor gezorgd dat jij in de oorspronkelijke situatie in een slachtoffer veranderde.

Kunnen jullie alsjeblieft niet inzien dat jij zelfs tot op de dag van vandaag die overtuiging nog steeds hebt dat jij slachtoffer bent door te denken dat alleen als de andere persoon aan bepaalde voorwaarden voldoet, jij hem kunt vergeven en de situatie loslaten. Dus kunnen jullie dan niet inzien dat je door niet te vergeven, in feite die oorspronkelijke situatie laat voortbestaan – doordat jij de overtuigingen en de gevoelens van die situatie op de kosmische spiegel projecteert en jij daardoor onvermijdelijk de weg bereid om te oogsten wat jij gezaaid hebt. Je hebt een onvolmaakt beeld op de spiegel geprojecteerd en daardoor onvermijdelijk een kettingreactie op gang gebracht die uiteindelijk fysieke situaties bij jou terugbrengt die jouw mentale beeld weerspiegelt.

Wat kan deze situatie dan doorbreken? Wel, er is maar één ding dat het kan doorbreken. En dat is dat jij de telefoon oppakt en lang genoeg luistert om te beseffen dat wat het leven jou probeert te leren, is dat het jouw eigen overtuigingen zijn die ervoor zorgen dat jij verwond raakt. En alleen door je eigen overtuigingen te veranderen, kun jij de cyclus doorbreken van fysieke omstandigheden ervaren die jou in die situatie brengen – in je eigen geest – waardoor jij denkt dat het enig mogelijke reactie is door als slachtoffer te reageren en je gekwetst te voelen.

Neem je macht terug door te kiezen hoe jij wilt reageren
Kunnen jullie alsjeblieft nu niet beseffen dat het enige wat de situatie kan veranderen, is dat jij de manier verandert waarop jij naar he vraagstuk kijkt, de manier is waarop jij het leven bekijkt, de manier waarop jij naar jezelf kijkt. Je moet je kracht terugnemen door op situaties te reageren op grond van een keuze die jij vandaag – nu – maakt in plaats van een keuze die jij in het verleden hebt gemaakt. Want in het verleden besloot je een onvolmaakte overtuiging over jezelf te accepteren. En zolang je die overtuiging in je onderbewuste geest laat voortbestaan, nu dan kun je niet de keuze maken van hoe je wilt reageren op de situaties die jij in het heden ervaart. Want die keuze werd al in het verleden gemaakt en je kunt alleen hetzelfde oude patroon steeds weer opnieuw herhalen.

Dus wat de situatie kan doorbreken, is dat jij je bewust wordt van wat er gebeurt en daarom neem je het besluit om terug te kijken op de oorspronkelijke overtuiging en hem dan als onecht te beschouwen. En wanneer jij die overtuiging verworpen hebt, zul je de volgende keer die bagage niet meer bij je hebben die jou zo belast in een soortgelijke situatie. En dan is je geest in staat te zeggen: “Maar ik hoef niet op deze situatie te reageren door mij gekwetst te voelen, mij bang te voelen, mij te schamen, mijzelf te straffen en te denken dat ik slecht ben omdat iemand anders mij behandelt alsof ik slecht ben.”

In plaats daarvan kun je beseffen dat wat die ander jou aandoet, een reflectie is van de bewustzijnsstaat van die ander. Niet omdat die ander een onvolmaakt beeld van jou heeft, hoewel dit wel zo lijkt, gelet op de dagelijkse denkgeest en handelingen van die persoon. In werkelijkheid heeft die persoon een onvolmaakt beeld van zichzelf en de persoon projecteert dat beeld op jou. Maar jij hoeft het beeld van die ander over jou niet te accepteren. Want je hebt van God het recht gekregen om jouw leven te leven volgens de beelden in jouw eigen geest. En daarom kun je besluiten om vrij op die andere persoon te reageren – wanneer je de beelden van de ander of andere beperkende overtuigingen uit jouw eigen verleden, niet accepteert.

En wat is de sleutel om deze onvolmaakte beelden los te laten die je in het verleden hebt geaccepteerd of die andere mensen hebben geaccepteerd? Wat is de sleutel om niet beïnvloed te worden door de onvolmaakte overtuigingen van andere mensen of uit je eigen verleden? Nu dat is om te vergeven – te vergeven door totaal niet gehecht te zijn aan wat door andere mensen of door je eigen geest op jou geprojecteerd wordt. Het is om de absolute macht te accepteren om onvoorwaardelijk jezelf of andere mensen te vergeven en gewoon elk gevoel van gekwetstheid, elk gevoel van pijn los te laten.

Eeuwige vergeving
Ik weet dat als je eenmaal in die neerwaartse spiraal van gekwetstheid en pijn gevangen zit, het kan lijken alsof er geen uitweg is. Maar ik ben natuurlijk de menselijke situatie ontstegen, evenals vele andere geascendeerde wezens. En ik moet zeggen dat de meeste mensen op aarde in een illusie vastzitten. Maar de waarheid die door zo veel geascendeerde wezens is bewezen, is dat je inderdaad de neerwaartse spiralen uit het verleden kunt ontstijgen. Maar dat kun je niet doen door het verleden te transformeren, niet door macht over het verleden of over andere mensen te krijgen. Dat kun je alleen doen door de manier waarop je naar het verleden kijkt te transformeren, zodat je bereid bent de overtuiging los te laten die jij tot nu toe in stand hebt gehouden.

Het is geen kwestie van een of andere toverstaf vinden die je van het verleden kan bevrijden. De toverstaf is jouw bewuste gewaarzijn en je bereidheid om gewoon los te laten, de pijn los te laten, de gekwetstheid los te laten, de overtuiging los te laten dat jij op bepaalde situaties op een negatieve manier moet reageren, de neiging helemaal loslaten dat je moet denken dat je op bepaalde situaties alleen met negatieve gevoelens kunt reageren. Als je eenmaal waarachtig de geest van vergeving krijgt – en de geest van vergeving in jouw lagere wezen toelaat – nu, dan ben je in een staat van eeuwige vergeving, zodat jij jezelf en andere mensen al vergeven hebt voor ze jou iets aandoen.

En wanneer ze jou iets aandoen – want je hebt echt geen macht over de daden van anderen – heb jij hen al vergeven. En wanneer je weet dat jij het hen al vergeven hebt, weet je ook dat je geen enkele negatieve reactie meer hoeft te hebben, op wat andere mensen jou ook aandoen. En daardoor kun je het meest diepgaande advies opvolgen dat Jezus gaf, namelijk dat je geen weerstand biedt aan het kwaad, maar dat jij, wanneer iemand jou op de rechter wang slaat, hem ook de andere toekeert.

Je andere wang toekeren, kan alleen in een staat van eeuwige en onvoorwaardelijke vergeving. En wanneer iemand jou dan iets aandoet, ga je niet negatief reageren. Je blijft in vrede. Je blijft in liefde. Je blijft vergevingsgezind. En dan keer je gewoon de andere wang toe, zodat je de ander een nieuwe kans geeft om hun eigen kwaad, hun eigen tekortkomingen in te zien.

Anderen helpen hun illusies te zien
Wat gebeurt er wanneer iemand jou kwetst en jij er negatief op reageert en jij probeert de ander te kwetsen? Welnu, bevestig je dan niet de overtuiging van die ander dat jij slecht bent? En kwam het niet door die overtuiging die andere mensen er in de meeste gevallen toe aanzette om jou in de eerste plaats te kwetsen, namelijk dat zij geloven dat jij iets verkeerds hebt gedaan en dat jij het verdient om gestraft of gekwetst te worden?

Wanneer jij je laat kwetsen en erop reageert door te proberen hen te kwetsen of je te verdedigen, dan versterk jij alleen maar de overtuigingen van die ander. En je versterkt niet alleen de overtuiging in de geest van die ander, maar je versterkt die ook in jouw eigen geest. Want per slot van rekening zorgde jouw onvolmaakte overtuiging over jezelf er toch voor dat jij je door de daden van anderen liet kwetsten.

Wanneer je de andere wang toekeert, doorbreek je die spiraal. Wanneer jij met liefde reageert wanneer anderen jou kwetsen, trek je de overtuiging van de ander in twijfel dat jij een slecht mens bent of dat jij het verdient om gestraft te worden. Jij laat de ander zien dat jij iemand bent die met liefde kan reageren. Daardoor dwing je die ander om zijn daden en zijn eigen beeld over jou opnieuw te bekijken. En dit kan mensen vaak helpen aan hun eigen illusies te ontsnappen, zodat zij inzien dat zij in onvolmaakte overtuigingen over zichzelf en het leven gevangenzitten. En dan krijgen zij de kans om die overtuigingen te overwinnen.

Ja, mijn geliefden, ik weet heel goed dat er mensen zijn die jij de andere wang kunt toekeren en die jou dan opnieuw zullen kwetsen. Maar wanneer jij de andere wang in volmaakte liefde en vergevingsgezind toekeert – onvoorwaardelijke vergeving – en iemand anders jou blijft kwetsen, dan wordt die tweede daad om jou te kwetsen het oordeel voor die ander. En dat oordeel roept een reactie van het leven zelf op die ervoor zorgt dat hij versneld terug krijgt wat hij naar de kosmische spiegel zendt. En die versnelde terugkeer zal, of hem wakker schudden, of zal er uiteindelijk voor zorgen dat hij het oordeel ontvangt op zo’n manier dat reïncarnatie op aarde niet meer wordt toegestaan aan die persoon tot hij zijn bewustzijn heeft veranderd.

Wat Jezus eigenlijk zei, was dat als mensen zijn advies van de andere wang toekeren, zouden overnemen en zich niet tegen het kwaad zouden verzetten, de wet van God dan volledig zijn uitwerking kon krijgen. En door dit te doen kan de wet van God het kwaad in feite in een versneld tempo van de aarde verwijderen. Wanneer jij je door andere mensen laat kwetsen, terwijl jij hen de andere wang toekeert, kan God inspringen en die mensen van de aarde verwijderen. En daardoor krijg je al heel snel de situatie dat de meest slechte mensen – de meest egocentrische, egoïstische mensen – van de aarde verwijderd worden. En daarom zal de mensheid als geheel gewoon naar een hoger niveau stijgen en bepaalde bewustzijnsstaten overwinnen die je vandaag de dag steeds maar weer uitvergroot ziet worden in een schijnbaar eindeloze spiraal van mensen die elkaar pijn doen en wraak zoeken voor pijn – daardoor nieuwe pijn creëren die andere mensen het excuus geeft om weer wraak te zoeken.

De cyclus van vergelding doorbreken
Kunnen jullie niet inzien dat dit steeds maar weer op deze planeet gebeurt, in het bijzonder in het Midden-Oosten, waar de cyclus van vergelding en vergelding voor de vergelding maar blijft doorgaan? En kunnen jullie dan niet zien dat deze neerwaartse spiraal pas wordt doorbroken wanneer iemand besluit dat hij er genoeg van heeft? Ze willen de cyclus niet voortzetten en daarom zullen ze iets totaal anders doen in plaats van te reageren op pijn met leed en vergelding en de wens om iets af te straffen. Ze zullen met liefde en onvoorwaardelijke vergeving reageren.

Ach, mijn geliefden, kunnen jullie ook inzien dat door zo te doen, jij je bevrijdt van alle banden met de mensen die jou kwaad hebben berokkend? En wanneer je erover nadenkt, heeft het dan ook maar enige zin om je, wanneer iemand jou kwaad berokkend heeft, aan hem te blijven binden? Geliefden, tenzij je een masochist bent – en ik neem aan dat de meeste van jullie dat niet zijn – waarom zou je dan terug willen en iemand uitnodigen om jou opnieuw te kwetsen? Als iemand jou pijn doet, dan zou je logische reactie moeten zijn dat jij gewoon van iemand bevrijd wilt zijn en hem nooit meer tegenkomen. Maar als jij de cyclus ingaat van gekwetst worden en iemand anders willen straffen, jij je met die ander verbindt, begrijp je dat?

Juist het verlangen om een ander te straffen, betekent dat jij niet bereid bent je van die ander af te keren tot je hebt gezien dat die ander gestraft wordt. En dus zul jij je automatisch met die persoon verbinden tot je voelt dat hij voldoende gestraft is. En dat kan misschien niet in dit leven gebeuren of zelfs niet in vele toekomstige levens. En dit is natuurlijk de manier waarop de mensen in het Midden-Oosten die banden met elkaar zijn aangegaan, zodat dezelfde zielen steeds maar weer blijven incarneren. Ik heb jullie eerder al verteld dat het niet een kwestie is van je ras of religie in de buitenwereld, want de mensen zullen van plaats verwisselen, zodat veel mensen die nu als Jood geïncarneerd zijn in hun vorige leven Duitser waren die de Holocaust uitvoerden of als een Arabier die de Joden hebben vervolgd. En veel mensen die nu Arabier zijn, waren in vorige levens Jood.

De onwil van deze mensen om te vergeven, laat hen die cycli herhalen. Want er is natuurlijk een heel bewustzijn in de Arabische wereld dat gelooft dat je Joden niet mag vergeven. En er is een bewustzijn in de Joodse gemeenschap dat gelooft dat je Arabieren of Duitsers of Christenen niet mag vergeven. Wanneer een mens in een bepaalde cultuur wordt geboren, is het de uitdaging voor die persoon om de culturele overtuigingen te ontstijgen en onvoorwaardelijk, ongeacht de culturele overtuigingen, te vergeven.

Want iemand moet beseffen dat hij meer is dan de culturele opvattingen, meer dan ras, meer dan religie, meer dan politiek verwantschap of enig ander etiket in de buitenwereld. En dus, wanneer je ongeacht het etiket in de buitenwereld vergeeft, bevrijd jij je ook van labels in de buitenwereld. En zo kun je hogerop komen en transcenderen en weer in de Rivier van Leven komen, waardoor je die gelukzaligheid en voortdurende zelftranscendentie ervaart.

Moeder Maria’s hulpmiddel om het verleden te overwinnen
Mijn geliefden, ik kan met deze verhandeling nog heel lang doorgaan door voorbeelden aan te halen van hoe mensen zichzelf leed aandoen door niet te vergeven. Maar als wat ik tot dusver heb gezegd niet genoeg is om je op een andere manier over je verleden te laten nadenken, wat heeft het dan voor zin om door te gaan? Dus zal ik terugkomen op het thema van mijn inleiding en zeggen: “Dit dictaat is een telefoontje van jullie kosmische Moeder. Neem alsjeblieft de telefoon op en luister naar mijn boodschap!” En als je het gevoel hebt dat je de volledige boodschap niet helemaal hebt begrepen door er eenmaal naar te luisteren of het te lezen, dan vraag ik je om er opnieuw naar te luisteren. Want ik ben bereid mijn boodschap zo vaak te herhalen als jullie nodig hebben om mijn punt te begrijpen.

Dus stel mij op de proef. Vraag me om mijn innerlijke leiding. Vraag mij jou de boodschap te tonen bij de situaties die je tegenkomt in de buitenwereld. Vraag het mij en ik zal het je laten zien – als je in ieder geval de telefoon wilt opnemen en luisteren. En als uiterlijk instrument om je te helpen naar de boodschap uit je verleden te luisteren, geef ik nu deze nieuwe Invocatie om je Verleden te ontstijgen uit, die waarachtig een zeer krachtig ritueel is dat je kan helpen de boodschap uit je verleden te leren. Maar meer dan een krachtig ritueel voor jullie persoonlijk, is het een ritueel dat diepgaande planetaire implicaties kan hebben.

Dus ik wens jullie vrede toe en een vrolijke Kerst. Want, mijn geliefden, is de Kersttijd zelf juist niet de Geest van Vergeving, juist de geest die mensen bewust maakt van de mogelijkheid om herboren te worden om opnieuw aan het leven te beginnen, aan een nieuwe dag te beginnen? Is het leven van Christus, de geboorte van Christus, niet opnieuw een telefoontje van het leven dat de mensheid probeert bewust te maken van de mogelijkheid om het verleden te ontstijgen en op te staan in de nieuwe dag van het koninkrijk van God? Zodoende verzegel ik jullie in de Vlam van Onvoorwaardelijke Vergeving. Want wanneer jouw vergeving onvoorwaardelijk is, ben jij één en al vreugde.