Wij willen dat onze studenten zelf-transcenderen

ONDERWERPEN: De oude denkwijze opbreken – Ik bevrijd jullie van verwachtingen – Eis je recht op te zijn wie je bent

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 22 oktober 2006

Mijn geliefde harten, omdat ik deze conferentie begonnen ben, is het ook mijn voorrecht om haar te verzegelen en jullie zo’n beetje een evaluatie te geven van wat er tijdens deze paar korte dagen gebeurd is. Wat willen wij, de geascendeerde meesters, bij onze studenten zien? Dit is een vraag die wij ons al vele malen hebben gesteld, het is één van de thema’s van deze conferentie geweest. Welnu, natuurlijk willen we dat jullie méér worden. We willen dat jullie verder komen. En dit hoeft niet te betekenen dat je verder naar een bepaalde lering, boodschapper of organisatie in de buitenwereld gaat.

De oude denkwijze opbreken
Zouden jullie alsjeblieft niet willen nadenken over het feit dat wij, de geascendeerde meesters – wat voor beeld je ook van ons hebt – natuurlijk boven het menselijke oordeel staan. We beoordelen geen enkel menselijk wezen, noch beoordelen wij onze studenten. We willen graag dat allen hogerop komen. En we willen natuurlijk graag dat mensen bij elkaar komen en elkaar helpen met opklimmen, voor zover ze kunnen en met elkaar resoneren. Want we willen alleen maar dat jullie groeien.

Wat we gehoopt hadden hier te bereiken met deze conferentie, was het opbreken van de oude denkwijze – tussen de oude dispensatie en de nieuwe. Want soms brengt het bij ons bijna tot wanhoop – maar zeker verwondering – wanneer we zien hoe mensen voortdurend de leringen die wij geven als het Levende Woord daarna in dode woorden veranderen, ze in een mentaal kader veranderen dat hun groei stopt en ze op een bepaald bewustzijnsniveau vasthoudt.

En dus is het nettoresultaat dat we krijgen door een organisatie te sponsoren dat we mensen wel uit hun oude bewustzijnsstaat hebben kunnen laten opklimmen naar een hoger niveau. Maar als ze eenmaal dat hogere niveau bereikt hebben, ze op een of andere manier een excuus vonden om daar te stoppen en dan niet verder te transcenderen. En het zou ons veel vreugde geven om dat patroon doorbroken te zien. En wat jullie inderdaad bereikt hebben met deze conferentie, is een wereldwijde actie om de denkwijze op te breken die ervoor zorgt dat spirituele en religieuze mensen zo gehecht raken aan een lering of organisatie in de buitenwereld dat ze niet meer naar de innerlijke ingevingen in hun hart willen luisteren. En dus willen zij niet verder komen.

En als de mensen dan inderdaad gewekt kunnen worden in hun bewuste geest, dan zou dit in een echte overwinning kunnen veranderen die de hele stuwkracht van het Vissentijdperk zou helpen opbreken – vooral van de christelijke kerken, in het bijzonder de katholieke kerk, die zo’n gesloten kader is geworden voor veel mensen dat zij niet verder durven te gaan en denken dat zij naar de hel gaan als ze niet geloven wat de priester zegt dat zij moeten geloven, hoewel het nergens op slaat.

Ik bevrijd jullie van verwachtingen
Dus ik wil jullie graag bevrijden van verwachtingen van hoe andere mensen zouden moeten reageren. Want ik wil dat je erop uit gaat en jouw vreugde, jouw liefde, jouw waarheid, met hen deelt en dat gul doet. Maar om dat royaal te doen, mijn geliefden, moet je niet gehecht zijn aan de reacties van andere mensen, zodat jij je niet afgewezen voelt als zij het niet met je eens zijn. Zodat jij je niet beledigd voelt als zij negatief op jou reageren. Want je laat het gewoon door jou heen gaan. Want het is niet belangrijk. Wij willen dat jullie zonnen worden die jullie licht laten schijnen. En dit is niet iets wat bij één gedenkwaardige gelegenheid gebeurt, waardoor je van een ‘gewoon menselijk wezen’ ineens een verlichte meester wordt. Nee, mijn geliefden, dat gaat geleidelijk, stap voor stap.

En daarom wil ik graag dat jij het beeld hebt dat jij, iedere keer dat jij je licht laat schijnen, een persoonlijke overwinning behaalt. Want hoe andere mensen er ook op reageren, jij hebt je bereid getoond jouw licht te laten schijnen. En dat zal iets aan jouw stuwkracht toevoegen, zodat jij het de volgende keer beter kunt doen. Je kunt het de volgende keer met minder gehechtheid en verwachtingen doen. En al heel gauw bouw je zo’n impuls op dat je er niet meer aan denkt om jouw licht te laten schijnen, of te denken aan wat er gebeurd is toen jij dat deed en er een negatieve reactie op kreeg.

Je analyseert het niet eens meer. Je denkt er zelfs niet meer steeds over na. Je laat het gewoon door jou heen stromen, want het is niet belangrijk. En je gaat gewoon verder. En geleidelijk, naarmate je dit doet, zul je de vreugde voelen die je natuurlijk, als je goed kijkt, in sommige spirituele mensen tot uitdrukking gebracht ziet worden. Het zal een grote vreugde voor jou zijn wanneer jij die vrijheid bereikt, waardoor je er klaar voor bent jouw licht te laten schijnen. En je laat je niet ontmoedigen door het feit dat een paar mensen het niet zullen accepteren of je ervoor zullen vervloeken. Want je laat het je niet eens raken.

Stel je voor dat de mensen op aarde beslisten dat de zon slecht was en ze wilden dat hij ophield met schijnen. En ze besloten een grote raket te bouwen die ze naar de zon konden schieten om de zon kapot te maken. Nu, denken jullie dat er een raket op aarde gebouwd kan worden die groot genoeg zou zijn in de hitte van de zon door te dringen en daar schade aan te richten? Nee, die zou allang verbrand zijn voor hij de zon feitelijk bereikt had. Jij kunt net zo’n momentum van vreugde opbouwen dat het simpelweg alle negativiteit wegbrandt die naar jou toe gezonden wordt, zodat het nooit de kern van jouw wezen bereikt en jij het niet eens opmerkt. Je voelt je er niet door bedreigd en daardoor ga je niet in een verdedigende houding van, óf jezelf verdedigen, óf anderen beschuldigen. Je zegt gewoon: “Het zij zo. Ik respecteer je vrije wil.” En dan ga je verder.

Eis je recht op te zijn wie je bent
Maar je laat dat je niet tegenhouden om jouw vreugde tot uitdrukking te brengen. Want mijn geliefden, zij hebben het recht om jouw vreugde niet te accepteren. Maar ze hebben niet het recht om te eisen dat jij het niet tot uitdrukking brengt! Want jouw allerhoogste recht – van God gekregen toen je de eerste keer geschapen werd – is te Zijn wie je bent en tot uitdrukking te brengen wie jij bent. En zoals het leven van Gautama Boeddha, Jezus en andere meesters hebben gedemonstreerd, heeft God je het recht gegeven om te Zijn wie jij bent op deze planeet – wat degenen die vastzitten in het dualiteitsbewustzijn er ook van denken of zeggen of aan doen. Je hebt het recht, van je Schepper, om een zoon of dochter van God te Zijn en dat te verklaren, om je eis op deze planeet af te bakenen.

Dus mijn geliefden, ga om te ZIJN! Waar je ook bent, durf jouw licht te laten schijnen. En ik kan je ervan verzekeren dat als je luistert, ik bij jou zal zijn, om een woord van troost, van bemoediging toe te fluisteren. Of misschien hoor je zelfs wel een zacht gegrinnik, omdat ik van vreugde lach, wanneer jij eindelijk op eigen benen gaat staan – door te zijn wie je bent. Want dit is mijn enige wens als jouw spirituele Moeder. Niet om de touwtjes in handen te hebben, maar om jou te bevrijden om te ZIJN wie jij bent – om dat volmaakte concept te zijn dat ik voor ieder, stuk voor stuk, voor mij zie. Een concept dat ik maar al te graag op je overbreng, als je het mij vraagt en met een open hart en stilte in de analytische geest luistert.

Dus mijn geliefden, ontvang mijn liefde, ontvang mijn dankbaarheid en ontvang de liefde en dankbaarheid van de geascendeerde meesters – en vooral de meesters die gesproken hebben, om onze stem op het fysieke vlak te laten horen. Want we zijn natuurlijk de open deur die niemand – geen door mensen gemaakte institutie – kan sluiten. Daardoor zullen wij ZIJN wat wij willen ZIJN! Want wij zijn eeuwig MEER! En zodoende verzegel ik deze conferentie. Ik verzegel jullie in de vlam van méér Zijn! Het is klaar! Maar in het méér is niets, natuurlijk, ooit af.