Hoe je een Waarachtige Boodschapper herkent

ONDERWERPEN: Het begin van wijsheid – Shiva’s geschenk om je te bevrijden van het paranormale – Een dagelijkse oproep aan Shiva voor onderscheidingsvermogen

Geascendeerde Meester Shiva, 22 oktober 2006

En natuurlijk BEN IK Shiva! Want ik kom mijn assistentie aanbieden om je onderscheidingsvermogen te vergroten en je vermogen om het verschil te kennen tussen een paranormale boodschapper en de echte boodschapper van de geascendeerde meesters. Want dit is iets wat je – in dit Aquariustijdperk – op individuele basis moet doen. En daarom is er geen absolute manier om het te zeggen. Er is geen manier die jouw ego niet kan vervormen. Er is geen manier waarop wij, de geascendeerde meesters, iemand er op een of andere manier van kunnen overtuigen dat wij een bepaalde boodschapper hebben gezalfd en dat deze specifieke boodschapper hier een echte is. Hoe zouden we ooit een bewijs kunnen leveren dat jouw ego niet zou kunnen vervormen?

Het begin van wijsheid
Dat is trouwens het begin van wijsheid – wanneer jij beseft dat jouw ego alleen maar ziet wat hij wil zien. Dus als jij eerlijk tegen jezelf bent, kun je beginnen in de spiegel kijken en je afvragen: “Ben ik gehecht aan een bepaald beeld van de geascendeerde meesters, hun boodschappers, of hun leringen of een organisatie?” En kan het zijn dat als ik zo’n gehechtheid heb, het misschien mijn onderscheidingsvermogen kleurt en me een vooringenomen standpunt geeft die voorkomt dat ik de waarheid zie? En ik dus enkel zie wat past bij mijn gehechtheid, mijn verlangen, hoe de dingen ‘zouden moeten’ zijn?

Want, mijn geliefden, zoals we natuurlijk deze hele conferentie door aan jullie geprobeerd hebben uit te leggen, de staat van oordelen – of die zich nu in het uiterste van inferioriteit of superioriteit bevindt – heeft precies het effect om de mensen te laten geloven dat zij het weten – en zij daarom volledig in staat zijn de deugdelijkheid van iets te beoordelen. Zelfs tot op het punt dat sommige mensen geloven dat zij een nieuwe boodschapper kunnen beoordelen op deugdelijkheid zonder de moeite te nemen de leringen te lezen of ernaar te luisteren die door die boodschapper naar buiten gebracht worden.

Toch weten zij het – alleen al door het feit dat deze persoon niet aan hun persoonlijke criteria voldoet. En dan, mijn geliefden, weigeren ze te doen wat Gautama Boeddha alle spirituele zoekers heeft verteld, namelijk niets te accepteren wat onredelijk is, maar ook niet iets als onredelijk af te doen – om niets als onredelijk te beoordelen – zonder het goed te onderzoeken.

Want het is natuurlijk beter om met een open blik te kijken naar wat er is dan het van tevoren al af te wijzen zonder het in overweging te nemen. Maar toch moet ik zeggen dat er ook een neiging bij sommige mensen, die openstaan voor nieuwe boodschappers, bestaat om voor bijna alles open te staan. En dus bestaat er het ene uiterste van je geest helemaal afsluiten en het tegenovergestelde uiterste van openstaan voor iedereen die beweert boodschapper te zijn – of in ieder geval open te staan voor diverse mensen die dat beweren – zonder in staat te zijn om een innerlijk besluit te nemen die gebaseerd wordt op een hogere norm.

Shiva’s geschenk om je te bevrijden van het paranormale
Zoals ik zei, er bestaat niet echt een absolute maatstaf die ik jullie kan geven, omdat wij willen dat jullie je eigen onderscheidingsvermogen krijgen, zodat jullie het van binnenuit door vibratie, door resonantie, weten. Dus kom ik bij jullie met een geschenk en dat is dat ik persoonlijk iedereen zal assisteren om je onderscheidingsvermogen te vergroten. Als je mij oproept en vraagt jou los te snijden van alle banden met een paranormale boodschapper, paranormale wezens of paranormale leringen. Als je mij eerlijk oproept en gewoon elke dag een aantal malen ‘Shiva’ roept – terwijl je mij eerst een oproep doet om jou te helpen jouw onderscheidingsvermogen te vergroten en je los te snijden van het paranormale – dan zal ik doen wat mogelijk is – gezien jouw bewustzijnsstaat – om je te helpen inzien welke gehechtheden je hebt die jou kwetsbaar maken voor een paranormale boodschap.

En ik zal doen wat ik kan om jou te helpen tot het besef te komen wat het betekent om in een paranormale vibratie te zitten, zodat jij zelf kunt zien wanneer je die vibratie betreedt en wanneer niet. Want velen van jullie stappen inderdaad in en uit de paranormale vibratie zonder het verschil te beseffen. En ik zal graag de mentor zijn van degenen die bereid zijn dat onderscheidingsvermogen te krijgen, dat er inderdaad een heel opmerkelijk verschil is. De vraag is eigenlijk: “Ben je bereid het verschil te kennen tussen het paranormale rijk en het rijk van de geascendeerde meesters?” Want als jij bereid bent jouw eigen gehechtheid te zien die je blind maakt, dan zal ik jou helpen die blindheid te boven te komen, als jij je tot mij wendt.

En dit kan en moet natuurlijk helemaal onafhankelijk van de boodschapper door wie ik spreek, gebeuren. Want mijn geliefden, hier komt mijn volgende uitdaging. Zelfs als je denkt dat deze boodschapper een verkeerde boodschapper is, moet je beseffen – hoop ik – dat er een echt wezen bestaat dat Shiva heet – en dat is het echte Wezen dat jij oproept als jij de naam ‘Shiva!’ roept. En het echte Wezen wil jou echt bevrijden van het paranormale rijk en wil natuurlijk dat jij onderscheidingsvermogen krijgt. Dus wend je tot die Shiva die jij als echt beschouwt. En ik zal jou helpen – want ik ben natuurlijk de ECHTE Shiva!

Een dagelijkse oproep aan Shiva voor onderscheidingsvermogen
In naam van IK BEN DIE IK BEN, Sanat Kumara, Gautama Boeddha, Heer Maitreya, Jezus Christus, roep ik rechtstreeks het hart van de ECHTE SHIVA aan en ik zeg:

Geliefde Shiva, ik wil jouw hulp om mijn onderscheidingsvermogen te vergroten, zodat ik het verschil ken tussen de vibratie van het paranormale rijk en de vibratie van de geascendeerde meesters.

Geliefde Shiva, snijd mij los van alle banden met paranormale boodschappers, paranormale wezens of paranormale leringen.

Geliefde Shiva, help mij mijn onderscheidingsvermogen te vergroten. Snijd mij los van het paranormale en help mij alle gehechtheden te zien die mij kwetsbaar maken voor een paranormale boodschap. Help mij mijn ego-illusies te zien die mij gevoelig maken om te geloven wat mijn ego wil horen.

Geliefde Shiva, help mij tot het besef te komen wat het betekent om in een paranormale vibratie te zitten, zodat ik in mijzelf kan zien wanneer ik in die vibratie stap en wanneer niet. Want ik wil niet meer in en uit die paranormale vibratie stappen. Ik wil totaal vrij zijn van elke invloed uit het paranormale rijk en elke invloed die niet van de Christus komt. Dus geef ik jou, geliefde Shiva, het volledige gezag om alle paranormale krachten vast te binden en te verteren die tegen de spirituele groei van mij en de top tien procent van de meeste spirituele mensen op aarde ingaan.

Geliefde Shiva, ik ben bereid het verschil te kennen tussen het paranormale rijk en het rijk van de geascendeerde meesters! Ik ben bereid mijn gehechtheden in te zien die mij blind maken. Geliefde Shiva, ik wend mij tot jou om hulp om alle spirituele blindheid te boven te komen.

Ik roep daarom de ECHTE SHIVA aan en ik zeg: SHIVA! (9x, 33x, 144x)