Het wordt Tijd om Bloot te leggen wat er in de Hof van Eden heeft plaatsgevonden

ONDERWERPEN: Wij zijn op zoek naar evenwichtige studenten – Vecht het bewustzijn van de gevallen engelen aan – Jij bent wie jij denkt dat jij bent, dus denk groter – Het is tijd om gehoor te geven aan de oproep van Maitreya

Geascendeerde Meester Heer Maitreya, 22 oktober 2006

Maitreya BEN IK, en ik heb hiervoor al op deze leringen gewezen, maar ik zal ze opnieuw geven met wat extra details. Het boek zal dit vast en zeker in nog meer detail uitleggen. Maar ik zal jullie hier een glimp van geven, want ik geloof dat degenen die de studenten van de geascendeerde meesters zijn, klaar moeten zijn om een stapje hogerop te doen en te beseffen wat er in hun eigen ervaring aan de hand is.

Dus waar ik al eerder op gewezen heb, was dat de Hof van Eden inderdaad een plaats was waar ruimte was voor zowel de onschuldige als de niet zo onschuldige studenten. En dit zie je in ieder spirituele en religieuze organisatie op deze planeet vergroot uitgebeeld. Je ziet een mengsel van degenen die onschuldig zijn, wat inhoudt dat ze begonnen zijn de dualiteit te ontstijgen, en degenen die niet onschuldig zijn, wat inhoudt dat ze er nog steeds compleet in vastzitten, het dualiteitsbewustzijn totaal belichamen.

We zijn op zoek naar evenwichtige studenten
Wanneer je deze waarheid erkent, ben je in staat om naar je eigen betrokkenheid te kijken bij welke religieuze of spirituele organisatie ook die je in dit leven bent tegengekomen. En je zult in staat zijn het patroon te gaan herkennen en zien dat de kwestie in een spirituele organisatie natuurlijk is of zij zullen worden overgenomen door de onevenwichtige mensen of dat een kritieke massa mensen opstaat en zegt: “Geen dualistische machtsspelletjes meer. We laten dit niet meer gebeuren, want wij willen eindelijk een organisatie die spiritueel, waarachtig spiritueel, is. Wat betekent dat ze boven deze dualistische worsteling staat en verder gaat.”

Begrijp je dat wat wij, de geascendeerde meesters, graag willen zien bij onze studenten, is dat ze naar die evenwichtige staat opklimmen, zodat zij de heerschappij over de elke willekeurige spirituele organisatie kunnen krijgen die hen na aan het hart ligt. En zodat ze die heerschappij kunnen uitoefenen door de misvattingen van degenen bloot te leggen die nog steeds in de dualistische worsteling gevangen zittenwaardoor deze mensen er hopelijk aan ontstijgen, maar hen op zijn minst een kans geven om eraan te ontstijgen. En tegelijkertijd eisen dat zij, als ze niet bereid zijn de dualistische worsteling te ontstijgen, dan moeten vertrekken. Want er is gewoon geen ruimte in die organisatie om deze alsmaar doorgaande, eindeloze, zinloze, kinderachtige machtsstrijd voort te zetten.

Wij zijn op zoek naar die studenten – waar ze ook zijn, bij welke organisatie ze ook zitten, – we zoeken naar die studenten die in die evenwichtige staat willen komen door de dualiteit te transcenderen, zodat zij de hoogmoedige leiders kunnen uitdagen van een spirituele organisatie – of het nu een spirituele organisatie of een traditionele religie is. Waarbij zij hun standpunt kunnen innemen en de hoogmoedige leiders aanvechten, hun superioriteit aanvechten, hun overtuigingen aanvechten dat ze het recht hebben om de macht die ze krijgen te misbruiken die zij hebben als leider in een spirituele organisatie, een macht die zo’n grote verantwoording meebrengt dat ze nooit lichtvaardig mag worden uitgeoefend.

Maar wij zijn ook op zoek naar degenen die slim genoeg zijn om te zien dat zij degenen die in de tegengestelde polariteit zitten, uitdagen, degenen die de blinde volgelingen zijn en de blinde volgelingen willen blijven – want ze willen niet voor het voetlicht treden en hun hun mening zeggen. Zij willen volgelingen blijven, dus willen ze de leiders houden die hen vertellen wat zij moeten doen. Om met succes een spirituele beweging naar het hogere niveau te verheffen, moet je beide polariteiten uitdagen. Je moet proberen de mensen in beide kampen zich ervan bewust te maken wat er echt aan de hand is, wat de echte dynamiek hier is.

Vecht het bewustzijn van de gevallen engelen aan
En mijn geliefden, zoals we gisteren al gezegd hebben, moet dit gedaan worden met het heldere inzicht dat zowel degenen die zich inferieur voelen als degenen die zich superieur voelen, vastzitten in een bewustzijnsstaat die karakteristiek is voor de gevallen engelen. Want zie je, toen de engelen uit de hogere sfeer vielen, of het nu Lucifers groep of andere groepen waren, in die sfeer was er al de wederzijds afhankelijke relatie tussen degenen die de leider wilden zijn en zich superieur wilden voelen en degenen die volgeling wilden zijn. Toen de leiders van de engelheerscharen vielen, volgde de overgrote meerderheid blindelings de leider en dat hebben ze sindsdien gedaan.

Noch de leiders noch de volgelingen kunnen het bewustzijn transcenderen dat de val heeft veroorzaakt – tenzij je bereid bent de dynamiek te zien en te beseffen dat degenen die in het superioriteitskamp zitten volledig hun superioriteitsgevoel, de behoefte aan superioriteit, moeten laten varen. En tegelijkertijd moeten degenen die in het inferioriteitskamp zitten, de behoefte om onzichtbaar te zijn, in de menigte op te gaan, loslaten.

Ik vestig jullie aandacht – opnieuw – op het feit dat het kenmerk van deze bewustzijnsstaat oordelen is. Je ziet – als je eerlijk bent – dat zowel degenen die zich superieur voelen als degenen die zich inferieur voelen, beide iedereen en alles beoordelen. Er zitten veel mensen in het inferioriteitskamp die in bepaalde settings zachtmoedig en nederig kunnen lijken en geen woord zeggen. Maar wanneer ze zelfvertrouwen voelen, zullen ze zeker hun veroordelende houding en waarnemingen en hun roddels en hun laster uiten.

Beide types mensen, die in beide uitersten zitten, hebben het bewustzijn van oordelen. En ze kunnen dat bewustzijn van oordelen enkel te boven komen wanneer ze het eindelijk zien, wanneer zij zien dat zij dit op dat moment aan het doen zijn. Wanneer ze niet meer met met de vinger naar alle anderen wijzen en beseffen dat er een grote kosmische vinger van Maitreya recht naar hen wijst. En zij eindelijk beseffen dat zij vastzitten in het bewustzijn van de gevallen engelen en dan beseffen zij dat ze daar niet willen blijven, dat zij meer zijn dan dat bewustzijn. Want zij hebben ook een bewust zelf dat het potentieel heeft om zich te vereenzelvigen met alles waarvoor zij kiezen.

Jij bent wie jij denkt dat jij bent, dus denk groter
De sleutelinformatie die we willen uitbrengen, het belangrijkste besef dat wij willen bijbrengen – zoals Moeder Maria in haar prachtige boek uitlegt – is dat de Bewuste Jij is wat het denkt dat hij is, in ieder geval in het materiële rijk. En toch, mijn geliefden, bestaat er zelfs nog een hogere laag in de lering hier. Jij bent wie jij denkt dat jij bent – zolang jij maar denkt dat jij iets bent. En het feit dat wat er met de gevallen engelen is gebeurd, was dat zij in plaats van gewoon zijn wie ze waren, constant meer wordend, zij niet meer met de Rivier van Leven mee gingen en begonnen ze na te denken over wie ze waren.

Wanneer het bewuste zelf gaat nadenken over wie hij is, heeft hij zich afgescheiden van de stroom van het Zijn, van de Rivier van Leven. Hij IS niet meer wie hij is. Want nu is er een kloof gekomen tussen jouw staat van innerlijk Zijn en je staat van uiterlijk doen. En plotseling ligt er een afdeklaagje over de computer van de analytische geest die eerst alles moet doorwerken en evalueren voor jij iets durft te doen.

Als je de leringen van de Boeddha bestudeert, zie je dat hij, inderdaad, heel diepgaande leringen heeft gegeven over hoe je de analytische geest kunt stoppen, hoe jij de geest kunt zuiveren van al die analytische oordelen die je gewoon weghalen uit wat jij bent, je uit wat Saint Germain de onschuld van het kind genoemd heeft, halen, de kinderlijke geest die weet dat jij goed bent in de ogen van God en je bent onschuldig en liefdevol aan het doen wat goed is, waarvan je weet dat juist is op dat moment. Maar je hoeft niet te evalueren en vooruit te denken en alles te analyseren. Want zoals Jezus heeft gezegd: “Denk niet aan morgen, want morgen zorgt wel voor zichzelf.” En natuurlijk kwam die uitspraak zeker van mij, omdat het mijn voorrecht was als meester voor de meester, Jezus, te dienen.

Het wordt tijd gehoor te geven aan de oproep van Maitreya
En het is nog steeds mijn voorrecht om als meester te dienen voor degenen die student van Maitreya willen zijn. En ik roep jullie, en ik zeg tegen jullie waar jullie ook zijn: “Mijn geliefden, degenen onder jullie die mijn studenten zijn, de studenten van Maitreya, jullie hebben heel, heel lang gewacht, sinds de zondeval in de Hof van Eden. En ik moet zeggen dat wij nu, langzaam maar zeker, op het punt gekomen zijn waarop ik, Maitreya, door de sluier heen kan stappen en alles wat er in de Hof van Eden gebeurd is, kan blootleggen.

Wat precies is wat ik in mijn nieuwe boek doe, zodat de top tien procent van de spirituele mensen de volledige kennis krijgen om die bewustzijnsstaat te ontstijgen die voor de zondeval in de Hof gezorgd heeft en die deze planeet in een neerwaartse spiraal heeft gebracht van waarvan ze nog niet helemaal hersteld is. Maar de aarde komt natuurlijk al dicht bij herstel, want we gaan daadwerkelijk vooruit. En daarom kan ik dit nieuwe boek en deze nieuwe lering uitbrengen, waarbij ik in alle nederigheid moet zeggen dat het de grootste dispensatie is die van de geascendeerde meesters komt sinds de zondeval in de Hof.

Want het was ons eenvoudig niet toegestaan om de totale lering over wat er op die mysterieschool gebeurd is, uit te brengen. Het was ons eenvoudig niet toegestaan om het mysterie uit Maitreya’s Mysterieschool te halen. Maar nu wordt de sluier eindelijk opgetild. Daardoor mijn geliefden, is het mij een voorrecht geweest om te spreken en een podium te maken voor het volgende dictaat die van het Wezen komt dat wij, alle drie, Jezus, Maitreya en Gautama, allemaal meester en heer noemen.