Pas op voor de Superioriteits-Inferioriteitsdynamiek

ONDERWERPEN: Superioriteit en inferioriteit – Wat is de Middenweg?

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 22 oktober 2006

Moge de vrede van de Boeddha binnenin jou zijn, zodat jullie op de Middenweg kunnen blijven. Want mijn geliefden, toen ik bijna 2500 jaar geleden op aarde verscheen, kwam ik in een situatie en een cultuur die heel erg lijkt op wat velen van jullie tegenwoordig meemaken. Het boeddhisme is niet vanuit een vacuüm gekomen. Ze verscheen in een cultuur die door het hindoeïsme werd gedomineerd, of moet ik zeggen het valse hindoeïsme dat door de eeuwen heen geëvolueerd was.

En dat had alle kenmerken die je in elke religie op aarde ziet, namelijk leiderschap dat denkt dat ze de macht had over de leden, dat ze de macht had om te bepalen of de leden gered zouden worden of niet, omdat zij dachten dat zij Gods vertegenwoordigers waren op aarde. En daarna kreeg je een grote groep volgelingen die passief alles deden wat hen maar gezegd werd en die dachten dat zij enkel door hun blinde gehoorzaamheid in de hemel kwamen.

De lering die ik naar buiten bracht, was net zo revolutionair als de lering van Jezus, want ik onderwees ook dat het koninkrijk van God binnenin jou is. En de sleutel tot jouw verlossing, de sleutel tot verlichting, bevindt zich in jouw eigen geest. Je vindt haar door aan jouw denkgeest te werken, door de bewustzijnsstaat te boven te komen die je aan het wiel van lijden bindt, de eindeloze dualistische worsteling die al net zolang aan de gang is als toen iemand met het gevallen bewustzijn voor de eerste keer op aarde kwam.

Superioriteit en inferioriteit
Als je bereid bent om opnieuw naar spirituele en religieuze organisaties te kijken, kun je zien dat de meeste religies op deze planeet tot dusver datzelfde patroon hebben gevolgd, zeker de meeste christelijke kerken, maar je ziet dat zelfs bij veel spirituele organisaties, en dat patroon is heel duidelijk. Deze organisaties worden gedomineerd door twee soorten studenten, twee soorten mensen.

Er zijn mensen die hoogmoedig zijn, degenen die leiderschapsposities innemen, die van macht houden, die graag het gevoel hebben dat ze boven de andere mensen staan, omdat ze dit of dat in de buitenwereld doen. Dit vormt dus de ene polariteit van hoogmoed die vertegenwoordigd wordt door wat moderne psychologen het superioriteitscomplex noemen.

Maar je ziet ook de andere polariteit, in de meerderheid van de mensen, die vanuit oppervlakkig perspectief misschien zachtmoedig en nederig lijken, maar die toch, als je beter kijkt, niet echt zachtmoedig en nederig zijn, want zij zitten gewoon in die tegenovergestelde polariteit. En in plaats van op te willen vallen in de menigte, willen ze verdwijnen in de menigte en onzichtbaar worden. Want zij belichamen natuurlijk wat de psychologie het inferioriteitscomplex noemt. Zij voelen zich te waardeloos om zelf iets te doen, zodat ze een verlosser van buitenaf al het werk voor hen willen laten doen.

Zien jullie in dat er een wederzijds afhankelijke relatie is tussen degenen die het gevoel hebben dat ze superieur zijn en degenen die inferieur zijn? De mensen met het superioriteitscomplex moeten het gevoel hebben dat zij beter zijn dan anderen, zij moeten het gevoel hebben dat iemand naar hen opkijkt. En mensen met het inferioriteitscomplex vervullen maar al te graag die rol – want zij hebben er profijt van, want zij kunnen dan het gevoel hebben dat zij niets hoeven te doen. Ze hoeven niet op te vallen in de menigte, zij kunnen onzichtbaar blijven en toch het gevoel hebben dat die geweldige leiders die zij aanbidden, hen natuurlijk naar het beloofde land brengen.

Kunnen jullie niet inzien dat dit heel erg geldt voor de katholieke kerk? Kunnen jullie niet zien dat het geldt voor bepaalde spirituele organisaties, waarin je die wederzijds afhankelijke relatie tussen mensen die vastzitten in hun superioriteitsgevoel en degenen die in inferioriteitsgevoelens vastzitten, ziet? En wat is de uitweg dan? Nu, de uitweg is – natuurlijk – beseffen dat zowel het inferioriteits- als het superioriteitscomplex ontstaat uit het menselijke ego en zijn dualiteit. Het is slechts een kwestie van in welke dualistisch uiterste jij zit, hetzij het ene uiterste van superioriteit, of het andere uiterste van inferioriteit.

Wat is de Middenweg?
Maar in beide gevallen ben je van de Middenweg afgedwaald. En wat is de Middenweg? De Middenweg zijn de mensen die in evenwicht zijn. Want zij weten wie ze zijn. Ze hebben het koninkrijk van God ontdekt dat binnenin hen is. En wanneer jij weet wie je bent, heb je geen behoefte je superieur te voelen aan iemand anders.

Want je weet dat jij uniek bent, uniek door God geschapen. En al die dualistische evaluaties en oordelen zijn irrelevant geworden. Ze zijn van geen belang voor jou. Op dezelfde manier weet jij ook dat jij niet inferieur bent aan iemand op aarde, wat de positie of rang in een of andere organisatie in de buitenwereld van hen ook is en hoe autoritair ze ook mogen lijken of hoe belangrijk die organisatie misschien is.

Want je weet dat er een hogere realiteit is dan die jij op aarde ziet. En daarom weet je dat status onder de mensen in de ogen van God niets inhoudt. Heeft Christus niet gezegd dat de laagste mensen verhoogd zullen worden en dat de hoogste mensen verlaagd zullen worden, dat degenen die het eerst zijn, de laatsten zullen zijn en dat de laatsten het eerst zullen zijn? Heeft hij niet gezegd dat de grootsten onder jullie de dienaar van allen moet zijn? En heb ik, op dezelfde manier, ook geen leringen uitgebracht over het overwinnen – niet alleen van hoogmoed, maar ook haar tegenovergestelde polariteit de valse nederigheid die natuurlijk het inferioriteitscomplex bedekt.

De essentie van wat er op deze planeet aan de hand is, dat de mensen op het punt moeten komen dat ze aan de dualistische worsteling ontstijgen, de dualistische extremen, en dat evenwicht vinden, die Middenweg, die natuurlijk niet de middenweg tussen twee extremen is, maar een hoger niveau, waarop de dualiteit irrelevant is geworden, ze van geen belang meer is. En de vragen die uit de dualistische geest voortkomen, zijn simpelweg niet meer van belang voor jou, omdat jij weet dat er een hogere, levende waarheid is die niet eens volledig met de woorden van de dualiteit kunnen worden uitgedrukt. En dus kunnen jullie hogerop komen. Maar toch mijn geliefden, bestaat er zelfs nog een hoger inzicht hierin dat wij jullie willen geven en dat zal ik aan mijn broeder Maitreya overlaten.