Wees zo Vrij als een Klein Kind

ONDERWERPEN: Het verkeerde idee van vrijheid – Geen actie zonder reactie – De vrijheid van de kinderlijke geest – Hoe religie jouw vrijheid kan afnemen – Laat spiritualiteit geen keurslijf worden – Een afdeklaagje in je geest – Wij kunnen niet voor jou ascenderen – Jouw vrijwilligerswerk

Geascendeerde Meester Saint Germain, 21 oktober 2006

Mijn geliefde harten, Ik ben Saint Germain, en ik ben hier om jullie te begroeten in de Vlam van Vrijheid. Wat willen de geascendeerde meesters zien bij onze studenten? Welnu, ik kan je ervan verzekeren dat elk van de zeven chohans wenst dat jullie profiteren van de beste eigenschappen van zijn of haar straal. Dus als meester van de zevende straal wil ik graag dat jullie allemaal vrij zijn, om de vrijheid te ervaren om in de Vlam van Vrijheid te zijn. Niet in de zin dat julli vrijheid uit tegenovergestelde van gevangenschap bestaat, maar je transcendeert de dualiteit waarin vrijheid een tegenovergestelde heeft, en je in die Vlam komt van de Vrijheid Zijn.

Het verkeerde idee van vrijheid
Hoe kunnen jullie vrij worden? Nu, je moet vrijheid begrijpen, in ieder geval om te beginnen. Je moet beseffen dat er veel verkeerde ideeën over vrijheid op deze planeet circuleren. En de subtielste van alle is die ene die door de verkeerde leraren aangeprezen wordt, namelijk dat je enkel vrijheid kunt krijgen wanneer je alles kunt doen wat je wilt. De enige reden dat deze illusie zo veel macht over heel veel mensen heeft, is omdat de aarde momenteel zo dicht is, en het bewustzijn van de mensheid zo dicht is, dat heel veel mensen niet het directe verband tussen hun handelingen en de reactie van het universum herkennen – dit niet intuïtief ervaren. Ze ervaren niet rechtstreeks de wereld van de wet van actie en reactie, de wet van karma.

Hoe kun je de illusie hebben dat vrijheid betekent dat je alles kunt doen wat je wilt? Welnu, je kunt dat pas krijgen wanneer je karma ontkent. Want wanneer je de wet van karma kent, weet je dat iedere actie een tegengestelde reactie oproept – tenminste wanneer die actie uit het dualiteitsbewustzijn komt. Wat er natuurlijk aan de hand is, is dat die wezens die uit een hoger rijk vielen – in hun rebellie tegen God en Gods visie, wil en wet – nu, zij hebben geprobeerd de illusie te scheppen dat je aan de reactie op je acties kunt ontkomen, dat je jouw karma kunt ontlopen.

En ik moet zeggen dat er inderdaad een paar van de meest ‘ontwikkelde’ onder deze wezens zijn die weten dat karma een realiteit is en dat je nooit aan de consequenties van je daden kunt ontkomen. Maar ze weten ook dat als ze mensen zover kunnen krijgen dat ze de illusie accepteren dat acties geen consequenties hebben, dat je kunt doen wat je wilt en ermee wegkomen, dat ze dan een paar van deze mensen kunnen overhalen om mee te doen aan hun plannen. En dat houdt in dat de mensen die meedoen met de gevallen engelen, de verkeerde leiders, gedeeltelijk verantwoordelijk worden voor het karma dat als gevolg van die bewustzijnsstaat werd gecreëerd.

En dat houdt in dat degenen die aan de top van de piramide zitten, kunnen vermijden dat zij al het karma oogsten, omdat degenen die onder hen zitten het meest ervan op zich nemen. En dus kunnen ze dat karma ontduiken en vermijden dat ze het terugkrijgen, omdat degenen die onder hen zitten, degenen die hun volgelingen zijn, het het hardst te verduren krijgen. Dit lijkt heel erg op wat je in veel culturen ziet, zoals de feodale samenlevingen in Europa toen een koning of een hertog of een meester die – praktisch – de mensen bezat die onder hem vielen. En die mensen waren degenen die het het hardst te verduren kregen door de fysieke belasting van gewassen telen en in de rijkdom voorzien waardoor de leider in zijn kasteel kan zitten en dik worden door het werk van anderen.

En dus is dit een fysieke voorstelling van wat er in de verborgen rijken gebeurt, met betrekking tot de verkeerde leraren, verkeerde leiders, die andere mensen zover krijgen dat ze blindelings degenen volgen in die staat van rebellie tegen de wet van karma. Ze hebben het valse gevoel van vrijheid gecreëerd en daardoor kunnen zij daar als de leider zitten, terwijl hun volgelingen het het hardst te verduren hebben door de karmische last. Dus daarom zijn deze arglistige leugens verspreid en men blijft ze verspreiden, zodat iemand zich als goeroe kan vestigen en volgelingen krijgen, die dan de last van het karma weer dragen dat gevormd werd door zijn egoïstische daden en door het verspreiden van de verkeerde leringen die hij naar buiten brengt.

Geen actie zonder reactie
Dus wanneer je beseft dat de wet van karma daadwerkelijk werkt, en dat geen enkele actie geen tegenreactie uit het universum opwekt, dat besef je dat jij je idee van vrijheid moet verfijnen. Want het heeft geen zin meer dat jij zegt dat vrijheid betekent dat je alles kunt doen wat je wilt. God heeft jullie vrije wil gegeven, zodat je letterlijk alles kunt doen wat je wilt. Maar je kunt nooit aan de consequenties, het karma van die acties ontkomen. Dus als je bereid bent de prijs te betalen, dan kun je natuurlijk alles doen wat je wilt, zodat je die wensen vervult, die egoïstische wensen, tot je er genoeg van krijgt. En hopelijk krijg je er genoeg van voor je zoveel karma gemaakt hebt dat je geen kans meer krijgt om dit in evenwicht te brengen in de tijd die er dan nog over is.

Toch moet het vanzelfsprekend zijn dat noch God noch wij, de geascendeerde meesters, iemand in deze tredmolen van karma willen zien vastzitten, door steeds meer karma te maken terwijl jij je hoofd in het zand steekt en ontkent dat je karma maakt. Dus we verlangen van je dat je beseft wat het echt betekent om vrij te zijn. De echte definitie van vrijheid is dat je beseft dat je geen gescheiden wezen bent dat onafhankelijk bestaat, dat je beseft dat geen enkel mens een eiland is, omdat jij, jouw lagere wezen, de vrouwelijke polariteit is van de mannelijke polariteit van jouw IK BEN Aanwezigheid en spirituele zelf.

En wanneer je dit erkent, besef je dat vrijheid uit twee niveaus bestaat. Op het hogere niveau van vrijheid, heb je de beslissingen die door jouw eigen hogere Wezen zijn gemaakt, die bepaalde parameters vormen voor wat je op aarde wilt bereiken, niet alleen van toen je hier voor het eerst kwam, maar ook in dit specifieke leven. Wanneer je jouw lagere wezen, jouw bewuste zelf, op één lijn brengt met die wil van jouw eigen hogere wezen, dan heb je de uiterlijke parameters voor wat je doel in dit leven is.

En wanneer je binnen die parameters blijft, zal in principe alles wat je doet bijdragen aan die spirituele groei en de uitvoering van jouw goddelijke plan. En wat houdt dat in mijn geliefden? Welnu, het houdt in dat wanneer jij jouw lagere wezen, jouw bewuste zelf, op één lijn hebt gebracht met de wil van jouw eigen hogere wezen, wanneer je die toewijding hebt om binnen die parameters te blijven, welnu dan ben je vrij om alles te doen binnen dat kader. En wanneer jij dat doet, zul jij geen karma maken en jij zult de uitvoering van jouw goddelijke plan niet hinderen. Maar je hebt nog steeds immense vrijheid om je goddelijke plan specifiek uit te voeren of bepaalde verlangens die je hebt te vervullen – de vrijheid die uiteindelijk zal bijdragen aan jouw spirituele vrijheid en jouw ascensie.

De vrijheid van de kinderlijke geest
Wanneer je dit begrijpt, besef je dat de ware vrijheid waar je van kunt genieten als menselijk wezen dat geïncarneerd is op aarde – of moet ik zeggen als spiritueel wezen geïncarneerd in een menselijk lichaam – de ware vrijheid waar je van kunt genieten in essentie de vrijheid van een kind is die in een veilige omgeving is geplaatst door een liefdevolle ouder of leraar. In die veilige omgeving zijn geen gevaarlijk dingen die het kind pijn kunnen doen, maar er zijn veel verschillende soorten speelgoed of handenarbeid of lessen die het kind kan leren. Als het kind eenmaal in die omgeving is, kan hij zelf kiezen en heeft hij onbeperkte mogelijkheden om te kiezen, maar wat hij ook kiest, hij zal zichzelf geen pijn doen, hij kan anderen geen pijn doen en zal trouwens door die ervaring groeien.

Dit is één interpretatie van de prachtige uitspraak van Jezus, dat jullie, tenzij jullie als kleine kinderen worden, niet het koninkrijk der hemelen kunnen ingaan. Want je kunt toch waarachtig wel zien dat het koninkrijk der hemelen symbool staat voor een bewustzijnsstaat. En juist de bewustzijnsstaat die ik heb beschreven, waarin je bewustzijn zo op één lijn ligt, zo één is, met jouw eigen hogere wezen dat jij – zonder ooit een beslissing erover te hoeven nemen – binnen dat kader van je eigen hogere wil blijft.

En daarom ben je nu vrij om te spelen als het onschuldige kind dat geen enkele zorg heeft. En dit is natuurlijk die staat van vrijheid die je in veel kinderen ziet, die niet belast worden door de het volwassen bewustzijn. Ze zijn open, liefdevol, creatief, vrij om gewoon van het leven te genieten zonder belast te worden met zogenaamde verantwoordelijkheden, zonder om te hoeven gaan met wat volwassenen per abuis de ‘echte wereld’ noemen, maar wat natuurlijk een wereld is die zij zelf gemaakt hebben. En wereld waarin ze hun eigen lijden creëren door de dualistische strijd die ze leven na leven voortzetten. Wij wensen dat jullie allemaal hier beneden die vrijheid bereiken, dat je op één lijn zit met jouw eigen hogere wezen, zodat je dan kunt zijn zoals de vrije, onschuldige kinderen die naar de aarde kunnen kijken als een speeltuin en blij op onderzoek uitgaan, de wensen van hun hart volgen en binnen het kader van jouw hogere wil doen wat je bewuste zelf graag wil, want het zal je allemaal bij je doel brengen.

Hoe religie jouw vrijheid kan afnemen
Wat is die ene voorwaarde die voorkomt dat veel mensen die staat van kinderlijke onschuld bereiken, zelfs als volwassene? Wees eerlijk tegen jezelf, geliefden, en kijk naar je eigen leven, kijk naar de mensen die je kent, of ze deze spirituele organisatie of een andere volgen, of deze een bepaalde religie. Wees bereid te erkennen dat in spirituele en religieuze kringen er een heel duidelijke en vanzelfsprekende neiging is dat mensen zich belast voelen, de behoefte voelen om heel serieus te zijn en het leven en het spirituele pad of de verlossing heel serieus opvatten. En dus veranderen ze het spirituele pad in een staat van stress in plaats van net als de vrolijke kinderen te zijn die blij, liefdevol naar de Levende Christus lopen en aan zijn voeten zitten, soms zelfs niet eens naar zijn woorden luisteren, maar enkel diep in zijn ogen kijken en de vibratie van de Levende Christus absorberen, waardoor ze deze internaliseren en er één mee worden.

Welnu, de ene voorwaarde die je in zo veel mensen ziet die spiritueel en religieus zijn, is dat ze zijn gaan geloven dat ze spiritualiteit zo serieus moeten opvatten dat ze een bepaalde maatstaf aan moeten nemen, waar ze alles en iedereen mee vergelijken. Wanneer hun eigen gedrag niet aan die maatstaf voldoet, voelen ze de behoefte om zichzelf te beoordelen en te veroordelen of zich schuldig te voelen. En natuurlijk gaat de onschuld van het kind, de kinderlijke geest, onmiddellijk verloren als ze zich met deze gevoelens bezig houden en dan kan deze zich niet manifesteren.

En ze voelen ook vaak de behoefte om naar de daden van anderen te kijken en ze te beoordelen volgens de maatstaf die zij hebben geaccepteerd. In plaats van in de spiegel te kijken, kijken ze naar de splinter in het oog van hun broeder en ze beoordelen alles volgens een bepaalde maatstaf. Als je hier vrij van wilt zijn, is één manier om dat te doen: gaan beseffen dat je dit doet, en je dan bewuster te worden van die maatstaf die je eigenlijk hebt.

Wat is de maatstaf die je gebruikt om alles te beoordelen? Waar is hij vandaan gekomen? En dan, als je naar die maatstaf kijkt en hem vergelijkt met de leringen van Jezus, de leringen van Boeddha of de moderne leringen van de geascendeerde meesters, zul je in staat zijn te zien dat die maatstaf niet van een geascendeerd wezen zou kunnen komen die boven de dualiteit staat. Want zoals we nu waarachtig al heel vaak gezegd hebben, beoordelen wij niemand, wij veroordelen niet, wij voelen ons niet bedreigd door iets, dus wij hoeven geen macht.

Wij, de geascendeerde meesters, hebben geen vastgestelde normen voor hoe onze studenten zich moeten gedragen, want we zien elke student als een uniek persoon en we willen dat je vrij bent om te zijn wie je bent, om niet alleen jouw Godvlam tot uitdrukking te brengen, maar ook de goddelijke individualiteit die in jouw IK BEN Aanwezigheid verankerd is en de individualiteit die jouw bewustzijn zelf gecreëerd heeft door je verblijf in het materiële universum. Zolang die individualiteit natuurlijk binnen het kader van je hogere wezen blijft en aan je groei bijdraagt.

Laat spiritualiteit geen keurslijf worden
Er zijn mensen die geloven dat wanneer je het spirituele pad opgaat of bij een religieuze organisatie gaat, het is alsof je een keurslijf aan moet. En je op één lijn moet gaan zitten met een norm waaraan alle anderen ook moeten voldoen, zodat ze allen dezelfde kant opgaan, bijna als robots die zich mechanisch voortbewegen en alle gebeden opdreunen, rituelen doen en blindelings hun geloof belijden in elke willekeurige doctrine die in de organisatie wordt geaccepteerd. En daardoor worden mensen letterlijk automaten, die niet lijken op de van zichzelf gewaar zijnde, creatieve wezens die God geschapen heeft, die niet op de Levende Christus lijken.

En toch blijven ze maar denken dat zij, als ze maar blindelings doormarcheren, de blinde leiders volgen, dan ineens op een dag wakker worden en ‘Poef, dan ben ik in de hemel’. Maar toch mijn geliefden, kom je niet in de hemel door de massa te volgen, door een maatstaf van de buitenwereld te volgen. Je komt in de hemel door jezelf te zijn, door je hogere Zelf te volgen, door dat hogere Zelf in actie te zijn en het zich door jou tot uitdrukking te laten brengen. Zo kom je in de hemel, want de hemel is een bewustzijnsstaat – van eenzijn, van integratie tussen jouw hogere en lagere wezen. En dat is de staat van de ultieme vrijheid, van vrij zijn, van de vrijheid zelf zijn door jouw Godvlam en jouw individualiteit tot uitdrukking te brengen.

Dus dit is natuurlijk wat wij bij al onze studenten graag willen zien, en als absolute vereiste om je naar die vrijheid toe te bewegen, moet je acht slaan op de waarschuwing van El Morya over de staat van oordelen, van veroordelend zijn, die ervoor zorgt dat je alles met een norm vergelijkt die eigenlijk niet zo duidelijk gedefinieerd wordt. En als je hem van naderbij zou bekijken, zie je dat hij heel onlogisch is en vaak van mensen komt die heel erg op zichzelf gericht zijn, egoïstisch, veroordelend en zo in angst verankerd zitten dat zij de behoefte hebben alles onder controle te hebben. En dus bedenken ze een norm als machtsmiddel, als vergelijkingsmiddel. Wees bereid het toe te geven als je door dit bewustzijn bent beïnvloed, dat zoals ik gezegd heb de meest spirituele en religieuze organisaties op deze planeet doordringt. Wees bereid toe te geven dat het uit de dualiteit komt en gebruik dan de middelen om het te ontstijgen.

Een afdeklaagje in je geest
Want laat me jullie met absolute zekerheid zeggen dat jij, zolang je de behoefte voelt iemand te beoordelen, ook jezelf, niet vrij bent om jezelf te zijn. Want zie je mijn geliefden, wat er gebeurt wanneer je beoordeelt, is dat er een afdeklaag in de geest zit, in de analytische geest. Het is net een computer en wat er met je gebeurt in jouw leven, welke input je krijgt, wordt gefilterd door die computer, die het ogenblikkelijk met de database van die norm vergelijkt die hij heeft gemaakt of geaccepteerd.

Er zit nu een tussenstap tussen de input die je krijgt en jouw reactie hier op; je reactie komt niet meer spontaan van binnenuit. Dit wordt niet gemaakt door, dit komt niet van, jouw hogere wezen. Want ineens moet iedere actie van jou voldoen aan een niet-gedefinieerde norm en je computer zal je er zeker mee confronteren, als je die norm niet volgt. Dit is natuurlijk niet de onschuld van de kinderlijke geest, omdat de onschuld van de kinderlijke geest is dat het kind spontaan op het leven reageert. Het kind analyseert zijn acties of reacties niet. Het kind reageert gewoon spontaan, blij, liefdevol.

En ja, ik weet dat je zult zeggen dat veel kinderen fouten maken en egoïstische daden verrichten. En hoewel dat waar is dat je niet in die kinderlijke staat kunt blijven in je volwassen leven, spreek ik hier over een hoger gevoel van onschuld. Want zoals ik heb uitgelegd, wanneer je op één lijn komt met je hogere wezen, zul je spontaan het juiste doen, wat binnen het kader van je hogere wil valt. En dan wordt het mogelijk dat je spontaan het juiste doet. En dan hoef je niet alles te analyseren voor je iets doet of voor je reageert op een situatie.

In plaats van deze lagere maatstaf die in het rijk van de dualiteit werd gevormd, heb je een hogere maatstaf van zo op één lijn zitten met jouw hogere wezen dat jij spontaan weet wat het juiste is en het juiste doen. En dit is dan een hogere vorm van integratie en eenzijn dan het lagere niveau, waardoor je nog steeds een aanwijzing van buitenaf nodig hebt. Want zie je, wij, de geascendeerde meesters, zullen jullie maar al te graag Goddelijke Leiding geven die je helpt te groeien op je pad, maar er komt een moment dat jullie zelf in je eigen onderhoud moeten voorzien. En daardoor kunnen wij jullie die aanwijzingen niet blijven geven die je vertellen wat je moet doen, zodat je niet je eigen innerlijke wezen gebruikt om die juiste beslissingen te nemen.

Wij kunnen niet voor jou ascenderen
Zie je, mijn geliefden, we hebben de kennis hoe je moet ascenderen, maar zelfs dan kunnen we je niet de hele weg wijzen naar je ascensie. Want uiteindelijk moet je zelf het laatste stuk lopen, met jouw eigen geïnternaliseerde kennis en wezen zodat je door dat oog van de naald van jouw eigen innerlijke wezen, jouw vrijheid, het internaliseren, jouw wijsheid, jouw liefde heen kunt lopen. Je ziet mijn geliefden, als wij je ascensie voor jou tot stand zouden kunnen brengen, zou je al geascendeerd zijn. En dus moet jij je realiseren dat wij dit niet voor jou kunnen doen; je moet voor jezelf ZIJN.

En dit is natuurlijk onze vreugde – onze studenten in die staat van zijn te zien komen, die staat van vrijheid. Dit is wat we wensen. We hebben niet de wens om jullie in robots te zien veranderen die ons blindelings volgen, hoewel wij geen blinde leiders zijn. Maar juist omdat we ziende leiders zijn, willen we dat jullie de ziende studenten worden, zodat jullie op eigen kracht meesters kunnen worden.

Ah, mijn geliefden, als ik alleen maar de vrijheid op jullie zou kunnen overbrengen om die staat van oordelen te ontstijgen, die staat van alles analyseren, alles vergelijken met die niet bestaande of totaal onlogische maatstaf. Als ik op jullie zou kunnen overbrengen wat een vrijheid het is om het van je af te laten vallen en dat eenzijn met je hogere wezen te bereiken, zodat jullie niet meer een maatstaf in de buitenwereld nodig hebben, maar de Levende Christus zijn, jullie licht laten schijnen, hoe de wereld er ook over denkt.

Dit, mijn geliefden, is zo’n vreugde, zo’n vrijheid, zo’n gevoel van eenzijn met God, eenzijn met al het leven, dat jij het je nauwelijks kunt voorstellen. Maar toch wil ik jullie ten minste iets van die visie overbrengen, zodat jullie weten dat het inderdaad zo’n vreugdevolle staat is dat als je die eenmaal bereikt, je omkijkt naar je huidige problemen en je spirituele pad en zegt: “Waar ik ook door heen moest om deze gemoedstoestand te bereiken, het was het waard.”

Jouw vrijwilligerswerk
Mijn geliefden, er is natuurlijk geen inspanning, er is geen moeilijkheid die niet wegsmelt wanneer je die staat van onschuld, van vrijheid, bereikt. Je zult je – letterlijk – spiritueel herboren voelen, zoals Jezus gezegd heeft. Je zult je als een nieuw wezen in Christus voelen. En je zult erop terugkijken en zeggen: “Maar waarom heeft het in ’s hemelsnaam zolang geduurd om boven dat bewustzijn uit te komen dat zo onecht was?” en toch is de realiteit dat veel van jullie al lang geleden dat bewustzijn hadden kunnen ontstijgen, maar jullie hebben vrijwillig aangeboden om een of ander planetair bewustzijn aan te nemen en het te transformeren om de last van anderen te verlichten en de weg voor anderen te banen.

En zodoende zou ik je ten minste – nogmaals – kunnen laten nadenken over het feit dat de lasten, die jij momenteel bij je draagt, misschien niet je eigen, door jezelf gecreëerde lasten zijn, maar dat je die lasten voor anderen draagt, dan denk ik dat het je gemakkelijker zou vallen om die last te dragen. Want je weet dat er een hogere bedoeling is, en je weet dat je het op een dag getransformeerd hebt, je in staat zult zijn dat juk weg te gooien en vrij te zijn in het licht en de liefde van jouw eigen IK BEN Aanwezigheid.

Dit is mijn echte wens voor jullie. En dus hoop ik dat je over mijn woorden nadenkt, naar je pad kijkt, kijkt naar je betrokkenheid bij een spirituele organisatie en ziet of die spirituele organisatie of lering je van jouw onschuld en vrijheid afhoudt. Dit betekent niet dat er iets mis is met de lering of de organisatie, tenminste dat hoeft niet. Maar het betekent wel dat er iets mis is met jouw benadering en moet je naar die niet-gehechtheid streven van de Boeddha, die gisteren zo mooi door Gautama beschreven werd.

Kijk de dictaten die we tijdens deze conferentie gegeven hebben, nog eens na. Lees ze niet maar één keer en denk dan dat het klaar is. Zie ze nog eens door, en ook die morgen nog komen en streef ernaar ze je eigen te maken op een dieper niveau dan je ooit tevoren gedaan hebt. En als je dit doet, weet ik dat je grotere vrijheid zult ervaren dan jij ooit voor mogelijk hebt gehouden. Je zult een verschuiving in je aanpak van het spirituele pad voelen en je zult geleidelijk een glimp opvangen van die vrijheid van het onschuldige kind, van eenwording met dat hogere wezen, eenwording met de Rivier van Leven en haar door jou heen voelen stromen – wat de allerhoogste staat van vrijheid en vreugde is.

Dus ik laat jullie met deze gedachten achter, want ik wil jullie niet belasten door tegen jullie te praten over de wereldomstandigheden. Want als je alleen maar die onschuld van het kind zou kunnen krijgen, met die onschuld zou je meer doen om de lasten van de wereld te transformeren dan je ooit zou kunnen doen door in de dualistische bewustzijnsstaat te blijven door te analyseren en te oordelen. Zie je, de onschuld van het kind kan duizend maal meer transformeren dat een hoeveelheid ernst van de volwassene.

Dus durf vrij te zijn. Wees niet bang voor vrijheid. Klem je niet vast aan je gevangenis, waarin jij je op je gemak bent gaan voelen, omdat het jou dat innerlijke gevoel geeft van wat jij mag zijn en wat jij niet mag zijn. Zijn of niet zijn is eigenlijk een kwestie van of je bereid bent vrij te zijn, of dat jij je vastklampt aan je eigen gemaakte gevangenis en de veiligheid die het je lijkt te bieden in tegenstelling tot de schijnbare onveiligheid van vrijheid.

Dus durf VRIJ TE ZIJN. En ik laat je hier achter met de vreugde van mijn hart, de vreugde om zoveel van jullie te zien samenkomen, die vrijheid tot uitdrukking te brengen, wat humor tot uitdrukking durven te brengen, alleen maar speels durven te zijn. Want mijn geliefden, deze bijeenkomst is echt een vreugdevolle gebeurtenis en we kijken ernaar uit wat er morgen weer uit voortvloeit. Daarom wens ik jullie goedenacht.