Ben jij ontwaakt?

ONDERWERPEN: De sleutel tot vrijheid is niet de ascensie – Het Nirvana is niet vernietiging – De dubbele illusie – Breng het Woord – Je gerichtheid op het zelf overwinnen – Pas op voor de valkuil van het ego om het pad in een worsteling te veranderen – Je kunt niet verliezen door jouw licht te delen – Hoe jij ontwaakt – Progressieve openbaringen

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 20 oktober 2006

De Boeddha BEN IK, Gautama Boeddha was mijn naam toen ik op aarde rondliep. En hoewel ik nog steeds die naam heb, heb ik een hogere naam die ik jullie op een dag zal onthullen, wanneer jullie eraan toe zijn die te ontvangen, omdat jij dan jouw innerlijke naam meer geïntegreerd hebt, jouw eigen Hogere Wezen dat je bent.

Mijn geliefden, nadat ik het Nirvana was ingegaan en teruggekeerd was naar het materiële universum om te preken, ontmoette ik drie mannen die door mijn vredige uitstraling werden getroffen. Ze werden getroffen door mijn Godvlam die haar licht door mijn uiterlijke vorm heen straalde. En dus stelden ze mij verscheidene vragen over wat ik was. Was ik God, een engel en andere vragen. Wie van jullie weet het antwoord dat ik aan hen gegeven heb. Wat heb ik gezegd toen ze vroegen: “Wat ben je?” (Het publiek antwoordt: “Ik ben ontwaakt!”) Dat is juist. Ik zei simpelweg: “IK BEN ontwaakt!” Dus mijn geliefden, wat willen wij, de geascendeerde meesters, van onze studenten zien die geïncarneerd zijn? (Publiek: “Dat wij ontwaakt zijn!”)

Dat is juist. We willen dat jullie net zo ontwaakt zijn als wij. Of we dat gevoel van gewaarzijn nu hebben bereikt nadat wij geascendeerd zijn, of toen we nog fysiek geïncarneerd waren, jullie hebben het potentieel om ontwaakt te worden, terwijl jullie nog op aarde zijn. En daarom kunnen jullie bevrijd worden van die staat van illusie, die staat van slaapwandelend door het leven gaan, waardoor je het gevoel krijgt dat het leven een tredmolen is, waarin je steeds rondjes loopt en nooit ergens lijkt te komen. En het leven lijkt geen zin of diepere betekenis, of richting te hebben. Kijk eens naar de mensheid en stel jezelf de vraag: “Hoeveel mensen op deze planeet zijn er zelfs enigszins ontwaakt, zodat zij zich bewust gewaar zijn dat terwijl ze hun dagelijkse leven leiden zij meer zijn dan dat?” En omdat zij vanwege dat gewaarzijn het leven meer waarderen.

Wanneer jullie ontwaakt zijn, is het essentiële besef dat je meer bent dan deze manifestaties in de buitenwereld. Jij bent meer dan je situatie in de buitenwereld. Jij bent meer dan jouw fysieke lichaam. Jij bent meer dan jouw lagere geest, jouw persoonlijkheid in de buitenwereld die door deze wereld gevormd is. Jij bent meer dan dat. En wat gebeurt er wanneer je weet dat jij meer bent? Nu, dan ben je niet totaal met deze wereld, met jouw lagere wezen en de persoonlijkheid in de buitenwereld, en zelfs jouw ego geïdentificeerd. En wanneer jij er niet volledig mee geïdentificeerd bent, zit jouw geest niet gevangen in het mentale kader dat het ego gecreëerd heeft. En dan kun jij in ieder geval af en toe, nog eens uit dat mentale kader stappen en vanuit een groter perspectief naar het leven kijken. Je kunt naar het grotere plaatje kijken. Je kunt het bos zien in plaats van je hoofd tegen een boomstam te stoten.

De sleutel tot vrijheid is niet de ascensie
En dit is natuurlijk de sleutel tot vrijheid. De sleutel tot vrijheid is niet dat jij je fysieke lichaam voorgoed achter je laat in dat proces van ascensie. Mijn geliefden, zijn jullie ontwaakt? Hebben jullie gehoord wat ik gezegd heb? De sleutel tot vrijheid is niet het materiële universum achterlaten bij het proces van ascensie. Het lijkt of ik mijn eerdere leringen tegenspreek, waarin wij, de geascendeerde meesters, ons wel op de ascensie gericht hebben als het doel in het leven. Dus waarom zeg ik dan nu dat de ascensie niet de sleutel tot vrijheid is? Omdat je pas kunt ascenderen als je ontwaakt bent.

En wakker worden is niet een mechanisch proces dat bereikt kan worden door bepaalde regels of doctrines of rituelen in de buitenwereld op te volgen. Het is een creatief proces dat enkel door bewustzijn bereikt kan worden dat geïnternaliseerd wordt en daarom resulteert in de allerhoogste LEVENSbeslissing. Een beslissing die niet door jou opgeleverd wordt, die niet door jouw wil in het leven geroepen wordt, maar een beslissing die spontaan van binnenuit komt, omdat je op een dag besluit dat jij bereid bent ontwaakt te zijn. Jij bent bereid boven die bewustzijnsstaat te gaan staan waar jij tot nu toe in geweest bent. Je bent bereid naar die hogere staat van gewaarzijn te gaan, waarin een deel van je aandacht, een deel van je wezen, een deel van je zelfgevoel, altijd boven de huidige situatie staat, altijd naar het grote plaatje kijkt, vanuit een groter perspectief. En daarom nooit volledig naar het leven kijkt vanuit het mentale kader van jouw ego.

Mijn geliefden, dit is geen gewaarzijn dat spontaan komt. Het is niet een kwestie van een x-aantal jaren een x-aantal uren mediteren op een dag. Het is geen kwestie van een ritueel doen. Het is een gewaarzijn dat uiteindelijk van binnenuit moet komen. Maar het is een gewaarzijn dat gecultiveerd kan worden door je bereidheid om altijd verder dan de onmiddellijke situatie te kijken, om altijd verder dan het huidige kader van je ego te kijken, zodat jij niet volledig met dat kader geïdentificeerd raakt en erin vast komt te zitten.

Dit gewaarzijn van volledig ontwaakt zijn, is wat wij jullie allemaal toewensen. En de reden hiervoor is dat wij ontwaakt zijn, wij zijn vrij geworden en dus willen wij dat jullie bevrijd worden om diezelfde vrijheid, diezelfde vreugde, diezelfde staat van gelukzaligheid te krijgen. Dit is de vrede die alle begrip te boven gaat, de gelukzaligheid die boven omstandigheden in de buitenwereld staat. Want die hangt niet af van omstandigheden op deze wereld, want je beseft dat je de sleutel tot gelukzaligheid niet in de materiële wereld vindt, want je beseft dat de sleutel tot gelukzaligheid is dat jij contact met de bron van gelukzaligheid hebt. En de bron van gelukzaligheid zie je niet op de materiële wereld, maar in jouw eigen Hogere Wezen, waar de bron van het leven zelf voor jou uit voortkomt.

Het Nirvana is geen vernietiging
Mijn geliefden, we werden niet zonder bedoeling geschapen. Het leven is geen tredmolen. Ik ben me er volledig van gewaar dat enkele van mijn volgelingen die beweren volgelingen van de Boeddha te zijn – een wereldbeeld geschapen hebben waarvan ze beweren dat het gebaseerd wordt op mijn leringen, een wereldbeeld dat stelt dat het leven slechts een proces is van geschapen worden, opstijgen naar het niveau van het Boeddhabewustzijn en dan weer te versmelten met, te verdwijnen in, het Nirvana waar je uitgewist wordt. Nu, dit is de fictie van de menselijke verbeeldingskracht, want het Nirvana is geen vernietiging. Het is een hogere levensstaat die de meeste mensen op aarde niet kunnen doorgronden. En daarom kan het hen toe lijken dat wanneer je het Nirvana betreedt, jij verdwijnt. Maar je verdwijnt enkel uit het zicht van degenen die niet ontwaakt zijn, die de dualiteit niet ontstegen zijn.

Zie je, de leringen van Moeder Maria en Jezus over het ego en het dualiteitsbewustzijn zijn daadwerkelijk de wezenlijke leringen voor het Aquariustijdperk. Want de mensheid is klaar om het bestaan van hun ego te erkennen. En ze zijn klaar – met wat serieuze coaching – om het concept dualiteit te begrijpen en hoe het je denken beïnvloedt, hoe het je voor de werkelijkheid verblindt, hoe het je aan de tredmolen bindt van altijd tegen een of andere tegengestelde dualiteit te strijden, nooit in staat te zijn een doorbraak te krijgen naar waar jij in het leven wilt zijn.

En de reden is dat je door jouw ego en de prins van deze wereld voor de gek bent gehouden door te geloven dat jouw gelukzaligheid zich op deze wereld bevindt. En dus heeft men je verteld dat je jouw gelukzaligheid moet volgen door er op deze wereld naar op zoek te gaan. Want om die te krijgen – zeggen zij – dat je deze tegenwerkende kracht moet overwinnen. En zo raak je in een strijd verwikkeld tegen de tegengestelde dualiteit. En dit is een strijd die tot in het oneindige kan doorgaan – tot je tijd voorbij is.

Want als je in deze strijd zit, ben je inderdaad je eigen tegenstander aan het creëren. Je ben gepolariseerd naar één kant van de dualistische uitersten, je bent uit het evenwicht, je bent van de middenweg af. En door die onbalans creëer je tegenwerking bij elke inspanning, omdat je een onevenwichtig beeld op de kosmische spiegel projecteert. En de spiegel heeft geen andere keus dan een onevenwichtige materiële situatie op jou te projecteren als gevolg daarvan.

Dus betekent ontwaakt zijn dat je de mechaniek van de dualistische strijd echt doorhebt en dat je beslist dat jij jouw gewaarzijn wilt verhogen, zodat jij je gewaar wordt van de dualistische krachten in jouw eigen wezen, de krachten die je tegen jezelf verdelen, die je lagere wezen tegen je hogere Wezen verdeelt. En daardoor, door deze verdeeldheid, schep je die omstandigheden die je doelen tegenwerken.

En in zekere zin is dit een zegen, want het is een veiligheidsmechanisme dat in het materiële universum zit ingebouwd. Het is gewoon ontworpen om ervoor te zorgen dat wanneer je uit balans raakt, van de middenweg afgaat, jouw onevenwichtigheid een tegenwerkende kracht creëert die je weer in die balans probeert krijgen. Dus hoe verder je naar het ene uiterste overhelt – hoe harder je duwt om dat doel dat je voor jezelf gesteld hebt te bereiken – hoe meer tegenwerking je creëert die je inspanning tegenwerkt en je naar het centrum probeert terug te duwen.

De dubbele illusie
Maar natuurlijk zie je dat niet zo. Je ziet niet dat het materiële universum je een dienst bewijst door jouw onevenwichtigheid recht te trekken. Nee, je laat je door je ego vertellen dat het universum jou tegenwerkt om te krijgen waar jij recht op hebt – jouw recht om vrij te zijn en te doen wat jij wilt, ongeacht het materiële universum, de wet van evenwicht. En dus creëer je niet alleen de onevenwichtigheid die een tegengestelde creëert, nee je rebelleert tegen de tegenwerking die je gecreëerd hebt, en projecteert dat die niet door jou gecreëerd werd, maar door een kracht van buitenaf, hetzij de duivel of andere mensen.

En dus zit je dan in twee gevechten. En uit die twee gevechten zal een derde gevecht ontstaan, en uit die derde weer een vierde. En al gauw zit je zo verwikkeld in al die dualistische gevechten dat je geen aandacht meer over hebt om een stap achteruit te doen en te zeggen: “Zou er misschien een betere manier zijn? Is er misschien ook een middenweg? Zou het misschien mogelijk zijn uit die tredmolen te stappen en een manier te vinden om deze strijd te ontstijgen?”

Dit is de boodschap van mijn leven, waarin ik eerst – toen ik opgroeide – een materieel, werelds leven geleid heb, toen naar het andere uiterste oversprong door te leven in een bos, mezelf en mijn fysieke lichaam kwellend, omdat ik dacht dat mijn fysieke lichaam de vijand was en dat ik hem moest straffen en beheersen. De ware realiteit die de meeste boeddhisten nog niet begrepen hebben, dat ik waarachtig besefte dat mijn lichaam en de materiële wereld niet de vijand waren van mijn spirituele groei. Ik zag de vijand, en ik was hem, mijn lagere wezen, mijn ego, mijn gehechtheden, en mijn verwachtingen dat het leven er op een bepaalde manier uit moest zien.

Dus wat wij echt graag voor onze studenten willen in dit tijdperk, is dat je dit gewaarzijn krijgt en de dualistische strijd in jouw eigen wezen ontstijgt. Maar we wensen dit niet alleen voor jou, niet alleen voor jouw bevrijding of jouw eigen gelukzaligheid – we wensen het, omdat er in deze tijd behoefte is aan mensen die bereid zijn het spirituele pad aan anderen te demonstreren.

Welnu, hoe demonstreer je het spirituele pad aan anderen? De allerbeste manier is niet door lezingen of te preken, door ze als een intellectuele lering te geven. Nee, de allerbeste manier is door te zijn wie je bent, om ontwaakt te zijn, zodat je het licht kunt uitstralen dat jij bent. Dit betekent niet dat jij je stil moet houden, want ik heb natuurlijk ook leringen gegeven. Ik heb niet simpelweg gezegd: “IK BEN ontwaakt” en liet het daarbij. Maar toen ik die leringen heb gegeven, deed ik dat niet op de manier die je tegenwoordig ziet, 2500 jaar later, waarbij ze opgeschreven zijn en vertaald en opnieuw vertaald en overgeschreven en opnieuw overgeschreven en daardoor enigszins verwaterd zijn, zoals met elke lering die door de geest van veel niet verlichte menselijke wezens gaat.

Breng het Woord
Nee, wat ik gegeven heb, was het Levende Woord dat begiftigd was met mijn Godvlam, mijn Innerlijke Wezen. Wij willen graag dat jullie allemaal in staat zijn om dat Levende Woord te brengen. En ik bedoel niet dat je dan voor een groep mensen hoeft te staan en een dictaat van ons door te geven. Ik bedoel terwijl je tegen mensen spreekt, hetzij in een situatie dat je een lezing geeft of één op één, je vrijuit spreekt vanuit je Innerlijke Wezen. Je laat jouw licht stromen, zodat de woorden niet de essentie zijn, de woorden zijn gewoon de kelken voor het licht.

De woorden dragen het Licht en ze komen in het energieveld van die ander en tillen hen op en transformeren hen. En ze worden zich plotseling bewust van het feit dat er een alternatief is voor de bewustzijnsstaat van slaapwandelend door het leven gaan, omdat ze in jou iets meer zien. Ze zien dat jij ontwaakt ben, jij bent opgewonden, jij bent enthousiast, jij bent wie je bent, jij hebt vrede. Ze voelen jouw gelukzaligheid en ze zeggen: “Dat wil ik ook!” En dan kun je hen vertellen: “Jij kunt het krijgen. En als je een suggestie wilt, dit is het pad dat ik gevolgd heb. Jouw pad zal anders zijn, maar je hebt in ieder geval een beginpunt.”

Iedereen die bereid is deze leringen te bestuderen en te internaliseren, hebben het potentieel om die staat te bereiken van jouw innerlijke licht uitstralen door het voorbeeld op het spirituele pad te zijn, het pad van zelftranscendentie, het pad van meer worden. Wij, de geascendeerde meesters, zijn natuurlijk in staat om de vibratie van een krachtveld te verhogen. En dit is één van de redenen dat wij dictaten geven als uitdrukkingsvorm van het Levende Woord. Maar jullie kunnen dit ook. Jullie kunnen ook de open deur zijn om de vibratie te verhogen, om mensen te bezielen, door hun bewustzijn te verhogen, zodat ze beseffen dat er echt meer in het leven is. En als hij het kan vinden, als zij het kan vinden, kan ik het misschien ook.

Want zoals we al eerder gezegd hebben, Jezus, Gautama, Krishna, Maitreya, Moeder Maria, Saint Germain, El Morya zijn niet de beste voorbeelden voor de mensen, omdat ze ons al op een voetstuk hebben geplaatst en denken dat we buiten het kader van gewone mensen vallen. En dus denken zij dat ze ons voorbeeld niet kunnen volgen. En daarom hebben we jullie nodig om het pad te tonen, zodat zij zich kunnen identificeren met jou, gewekt worden, verheven worden alleen al door jouw aanwezigheid. Want de aanwezigheid, de IK BEN Aanwezigheid, verheft, verhoogt, accelereert, vermenigvuldigt zodat jouw talenten vermenigvuldigd worden en jij meer wordt.

Dus mijn geliefden, wij, de geascendeerde meesters, hebben je nodig om onze tegenhangers te zijn in het materiële rijk, om onze spirituele tweelingvlam te zijn, zodat jullie hier beneden de open deur kunnen zijn waar ons grotere licht doorheen kan schijnen en degenen optillen die nog niet gezien hebben dat er een alternatief is voor slaapwandelend door het leven gaan, voor de duur van je leven zonder ooit een moment van gewaarzijn te ervaren, van ontwaakt zijn en echt te accepteren wat het leven is.

Je gerichtheid op het zelf overwinnen
Maar, zoals Moeder Maria heeft gezegd, als je die staat wilt bereiken, moet je jouw gerichtheid op het zelf overwinnen, op het kleine zelf, het enge zelf, het zelf in het kader. Je moet een grotere liefde cultiveren. Je moet jouw grootste liefde vinden, waar je hier oorspronkelijk voor gekomen bent – het geschenk dat je op aarde wilde brengen. Het geschenk dat je eenvoudig tot uitdrukking wilde brengen, en jouw verlangen is zo groot – jouw liefde voor dat geschenk is zo groot – dat jij bereid bent hier te komen en dat geschenk tot uitdrukking te brengen.

Je moet, als je bereid bent ontwaakt te zijn, weer contact maken met die grotere liefde en die liefde laten groeien, zodat ze een magneet wordt die jou simpel uit je gewone staat van gezwoeg, van slaapwandelen, trekt. En je bent ontwaakt omdat je ervan houdt ontwaakt te zijn, je houdt van het gevoel dat het licht door jou heen stroomt. Je houdt ervan om andere mensen op te tillen. Je houdt ervan te voelen dat je een onderdeel van de geascendeerde meesters en onze onderneming om het bewustzijn van de mensheid te verhogen, bent.

Pas op voor de valkuil van het ego om het pad in een worsteling te veranderen
Er zijn natuurlijk vele valkuilen die het ego heeft bedacht om te voorkomen dat jij weer contact met jouw grotere liefde krijgt. En één van de subtielere daarvan is een onrealistische verwachting scheppen van hoe het spirituele pad eruit moet zien en jouw spirituele groei daardoor op een onevenwichtige manier na te streven, waardoor zoals ik gezegd heb, jij jouw eigen tegenstander creëert. Jouw spirituele pad wordt, in plaats van een proces van steeds grotere bevrijding, een voortdurende strijd die steeds moeilijker wordt, tot je uiteindelijk door de stress afknapt en het opgeeft en zegt: “Ik wil er nooit meer iets mee te maken hebben.”

Als je eerlijk bent, zie je dat veel mensen door dit proces zijn heengegaan – afknappen door de stress en het spirituele pad opgeven. Of besloten hebben dat dit het niveau is waarop zij zich goed voelen en dit is het niveau waarop ik wil dienen, maar ik ben niet bereid verder te gaan. En enkele van deze mensen hebben een uitdrukking die je heel vaak hoort, als je luistert. En die uitdrukking is: “Ik heb niet nog een boodschapper nodig. Ik heb niet nog een goeroe nodig. Ik hoef niet nog een spirituele organisatie. Ik wil niet opnieuw dat allemaal meemaken.”

Welnu, mijn geliefden, wij, de geascendeerde meesters, zijn het helemaal eens met het sentiment van ‘nooit weer’. Want we willen niet dat iemand zo’n cyclus herhaalt die het spirituele pad in een worsteling verandert. We wensen niet dat iemand zijn fouten herhaalt. Maar toch moet ik zeggen dat achter die uitspraak: “Ik hoef niet nog een boodschapper, goeroe, organisatie, of lering” achter die uitspraak zit, waar zowel ik als Moeder Maria over gesproken hebben, het egocentrische, de gerichtheid op het zelf.

Luister naar de uitspraak: “Ik hoef niet.” Het gaat allemaal over ‘ik’, het gaat over ‘mij’. Want deze mensen zijn egocentrisch geworden. En het doel van het spirituele pad, van hun betrokkenheid bij een spirituele beweging, was niet om boven egocentriciteit uit te stijgen en al het leven te dienen. Nee, hun doel was om het kleinere zelf te verheerlijken, het kleinere zelf te rechtvaardigen, en iets bereiken wat hen beter liet lijken dan anderen, omdat ze al die spirituele dingen gedaan hadden.

Als je eerlijk bent, zie je dat egocentriciteit de echte vijand van spirituele groei is. Maar er is geen garantie dat door een lering in de buitenwereld te volgen – zelfs een lering die waar is en door de geascendeerde meesters werd gegeven – er is geen garantie dat deze lering in de buitenwereld je uit jouw egocentriciteit haalt. Omdat het enige wat jou verder brengt, de beslissing is dat jij verder wilt komen, je wilt ontwaakt te zijn.

Je hebt het recht op aarde te ZIJN
Natuurlijk word je door een paar mensen afgewezen. Natuurlijk word je door anderen veroordeeld. Natuurlijk word je verteld dat je dit niet mag doen, je mag niet liefdevol en vriendelijk zijn, je mag niet vredig zijn, je mag niet gelukkig zijn, je mag niet gelukzalig zijn. Waarom denk je dat je op deze wereld bent, waar alles zo serieus is en het leven zo geestdodend is dat je hier kunt komen om deze vrede en liefde en licht uit te stralen – en daardoor degenen lastig te vallen die zich zo vereenzelvigen met de dualistische strijd dat ze zichzelf ervan overtuigd hebben dat er geen alternatief is. En hier kom jij en straalt deze liefde uit en ze beseffen dat er wel een alternatief is, maar om die liefde te krijgen, moeten zij wel hun mentale kader opgeven.

En dus zullen ze het jou aanrekenen. Maar mijn geliefden, dat is een onderdeel van de test. Want omdat jij je door andere mensen liet inpakken om je licht niet meer te laten schijnen, heb je het echte pad van zelftranscendentie verlaten, het pad om meer te worden. En daardoor moeten velen van jullie, die de spirituele mensen zijn, nogmaals die initiatie doen.

Laat jij andere mensen – of het nu je familie of degenen die je medeleden zijn in een spirituele organisatie, of de wereld in het algemeen – laat jij je er door hen van weerhouden om jouw licht te laten schijnen? Of word je eindelijk die zon en laat jij je licht schijnen, wat de wereld er ook van vindt of over zegt. Want per slot van rekening heb je, wat de wereld er ook van zegt, het recht hier op aarde te zijn en op aarde alles te ZIJN wat je Boven al bent, om dat licht te laten schijnen, om te getuigen van jouw waarheid.

Hoor je me? Je hebt het recht de Christus te Zijn, de Boeddha te Zijn, je Godvlam te Zijn. Je hebt dat recht absoluut van God gekregen. En degenen die tegen je zijn en niet willen dat jij hen lastig valt, hebben niet het recht om die eis te hebben. Want ze hebben hun vrije wil geschonden en ze proberen anderen mee te trekken in dat schenden.

Vrije wil geeft je niet het recht om anderen te vernietigen. En dat is juist wat degenen die vastzitten in het bewustzijn van de gevallen engelen niet willen beseffen. Ze hebben helemaal niet het recht om iemand te doden die getuigt van het licht. Noch hebben ze het recht hen emotioneel te doden en ervoor te zorgen dat ze hun licht afsluiten of zich zo slecht over zichzelf te voelen dat ze niets behalve de gewone dingen tot uitdrukking durven te brengen.

Zie je, je hebt het recht om hier te Zijn. Je hebt het recht om andere mensen te storen. En zij hebben het recht om zich te laten storen, zodat ze gedwongen worden die keuze onder ogen te zien – te Zijn of niet te Zijn. En zelfs als ze het ontkennen – de verloochening van het Zijn, het Wezen dat ze in jou zien – zal iets doen, het zal een proces in hun Wezen opstarten. En ik moet zeggen dat in vele gevallen een ziel die iemand tegenkomt met spiritueel licht en dat licht ontkent, die ervaring vele incarnaties lang niet vergeet. En de ervaring zal naar hen terugkeren en hen achtervolgen tot die persoon eindelijk bereid is te kijken waarom hij zo boos was. En daarna, door hier naar te kijken, hebben veel mensen dit ontstegen en zijn hogerop gekomen en aan het spirituele pad begonnen, juist omdat ze één persoon tegengekomen zijn in het nabije of verre verleden die zijn licht tot uitdrukking durfde te brengen.

Je kunt niet verliezen door jouw licht te delen
Dus je plant zaden. En soms moeten die zaden lang onder de grond blijven voor ze kiemen en uitspruiten. En sommige zaden vallen op de rotsachtige grond en krijgen nooit de kans te ontkiemen. Maar ik zeg je dat geen enkele ontmoeting die jij hebt, waar jij je licht laat schijnen, voor niets is. Want als al zou dit het enige zijn, ongeacht de reactie van andere mensen, wanneer jij je licht met liefde laat schijnen, zonder eraan gehecht te zijn, sluit je de stroom in de vorm van het cijfer 8. En jouw licht wordt vermenigvuldigd en jij zult nog meer licht ontvangen van jouw IK BEN Aanwezigheid die de zon in jouw hart nog helderder laat schijnen.

Wanneer jij Bent wie je bent, wanneer jij je licht tot uitdrukking brengt zonder eraan gehecht te zijn, zonder er een intellectuele redenering of regels of beperkingen aan toe te voegen, dan kun jij je licht nooit voor de zwijnen werpen. Je kunt dat licht nooit verspillen. Want het licht dat met de zuiverheid van liefde wordt gegeven, kan niet naar jou terugkeren met een lagere vibratie, wat andere mensen ook doen, ongeacht of ze het licht dat jij hen geeft een verkeerde kwaliteit geven. Dat is hun keuze. Dat is hun karma. Als je intentie zuiver is, maak je geen negatief karma. Je zult positief karma maken en je licht wordt vermenigvuldigd. Want God is natuurlijk geen oneerlijke opdrachtgever. God straft jou niet omdat je goede daden verricht, wanneer goede daden onbaatzuchtig en zonder gehechtheid gedaan worden.

Er komt een staat waarin je een bepaalde vrijheid bereikt, een bepaalde bereidheid om te zijn wie je bent, waardoor je het niveau der dualiteit transcendeert, het niveau waarop je fouten kunt maken, waarop sommige acties juist en andere verkeerd zijn. In plaats daarvan stijg je naar een niveau, een hoger niveau, van juist, dat niet het tegenovergestelde is van fout. En daardoor kunnen je handelingen gewoon geen fouten zijn, wat er ook in de buitenwereld gebeurt. De handeling om je licht te delen, kan geen vergissing zijn. Want je hebt je brood in het water gegooid en het zal niet leeg naar jou terugkeren, maar het zal vermenigvuldigd door je eigen IK BEN Aanwezigheid en de geascendeerde meesters – van wie jij een verlengstuk bent – naar je terugkeren.

Hoe jij ontwaakt
Mijn geliefden, wakker worden is niet een kwestie van de steen der wijzen vinden of een of andere geheime formule. Het is een proces en de essentie van dat proces is zelfobservatie, de bereidheid naar jezelf te kijken, naar de balk in je eigen oog te kijken, in plaats van je op de splinter, het kleine splintertje, in het oog van iemand anders te concentreren. Want wanneer je bereid bent om jezelf te observeren zonder gehechtheden, zonder alleen maar te zien wat jouw ego wil dat jij ziet, dan ben je al begonnen met je af te scheiden van jouw ego en zijn illusies.

En deze gescheidenheid is de sleutel tot een groter gewaarzijn, een groter zelfgewaarzijn, waardoor je beseft dat je meer dan dat kleine zelf bent dat in een klein kadertje leeft en zo op zichzelf gericht is dat hij denkt dat de rest van het universum er is om hem te dienen. In plaats daarvan kijk je verder en je begint glimpen op te vangen van het Hogere Zelf dat jij bent. En dat zal je weer in contact brengen met de hogere liefde die jij bent en waarvoor jij naar de aarde gekomen bent.

En ineens zul je gaan beseffen dat hoewel het leven haar ups en downs kent, er achter deze uiterlijke verschijnselen een diepere realiteit zit. En die diepere realiteit is dat het leven op aarde een ongelooflijke kans, een ongelooflijk geschenk is. Een ongelooflijke kans om jezelf, jouw creativiteit, jouw innerlijke wezen tot uitdrukking te brengen en anderen op te tillen, om een hele planeet te her-polariseren volgens de hoogste visie van God.

Maak wat tijd vrij in je drukke agenda om zo af en toe te overpeinzen wat een wonderlijke kans je krijgt door een fysiek lichaam te hebben in dit materiële universum. Kijk eens verder dan je dagelijkse situatie. Kijk verder dan de uitdagingen. Ik weet dat ze soms heftig zijn, of ze lijken in ieder geval echt te bestaan. Maar kijk er af en toe eens achter en zie dat in elke uitdaging een kans bestaat op zelftranscendentie. En wanneer je die zelftranscendentie zoekt, dan denk je niet dat jij de doener bent die deze problemen moet oplossen, zodat je weet dat jij ze niet op kunt lossen met je dagelijkse denkgeest. In plaats daarvan geef jij je over aan de stroom, waardoor het licht van jouw IK BEN Aanwezigheid door jou heen stroomt en dat licht zal die problemen dan oplossen die onoverkomelijke obstakels lijken voor de dagelijkse denkgeest.

En daardoor zal het leven, wanneer je de tijd neemt om het leven te waarderen, gemakkelijker te waarderen zijn. En dan zal je leven niet meer het gezwoeg van een dualistisch gevecht zijn tegen krachten die je op elk moment dwars zitten. Je leven wordt alles wat wij voor jou wensen, een opwaartse spiraal die tot steeds grotere vrijheid leidt tot je uiteindelijk doorbreekt en dat totale niet gehecht zijn bereikt dat de ware sleutel is voor vrede en gelukzaligheid.

Progressieve openbaringen
Ik heb, net als wij allemaal, nog veel meer te zeggen. Want wij, de geascendeerde meesters, zijn in de Rivier van Leven. En in de Rivier van Leven, mijn geliefden, gaat zelftranscendentie eindeloos door, gaat limieten te boven. En zodoende kunnen onze leringen blijven transcenderen en verder gaan dan de vorige uitdrukkingsvormen. Zie je, mijn geliefden, de lering in de buitenwereld is niet belangrijk. De stroom van licht door de uiterlijke lering is belangrijk. Verander dus een uiterlijke lering niet in gesneden beelden die je vasthouden in misplaatste loyaliteit door te denken dat je loyaal aan de geascendeerde meesters moet zijn door je vast te kleven aan een lering in de buitenwereld die wij zelf al getranscendeerd hebben.

Hoe kun je loyaal aan ons zijn door je vast te houden aan het verleden? De enige manier om loyaal aan ons te zijn, is door met ons mee te gaan, te transcenderen, meer te worden wanneer wij meer worden. Of je dit doet door een uiterlijke lering, of je geïnspireerd wordt door leraren in de buitenwereld, of dat je dit doet door totaal innerlijke processen – waarbij je zelf het Levende Woord in je eigen hart ontvangt – waar het om gaat, is dat het stroomt.

Wij, de geascendeerde meesters, kunnen niet in een mentaal kader geplaatst worden door het menselijke ego of wie ook maar op deze wereld. We hebben nog nooit in mentale kaders gepast – en dat zullen we ook nooit doen! Kijk eens naar ons leven. Het boeddhisme is niet uit het niets gekomen. Het boeddhisme was mijn poging om het mentale kader dat door het hindoeïsme is gemaakt op te schudden, die mensen opgesloten had in een rigide kader in de buitenwereld dat hun vrijheid om te Zijn loochende. Het leven van Jezus was een poging om het mentale kader van het judaïsme op te schudden en de joden uit hun zelfgemaakte kaders los te schudden die ze hadden gemaakt op basis van de leringen en het voorbeeld van Abraham en Mozes, die beide bereid waren om verder dan hun mentale kader te kijken en het oude achter te laten en naar het beloofde land te reiken – dat niet een fysiek land is, maar een bewustzijnsstaat.

Hoe moeilijk kan het zijn om uit te zoeken dat alles in een spirituele lering symbool staat voor een hogere realiteit? Hoe moeilijk is het om deze ene waarheid te begrijpen en daarom aan die impuls te ontsnappen, die planetaire impuls, om je op het uiterlijke woord te concentreren in plaats van verder dan die woorden te reiken naar de Geest van Waarheid, de Levende Boeddha, de Levende Christus, in plaats van de dode Boeddha en de dode Christus die in woorden of beelden zitten ingekapseld die niet veranderen?

Dit, mijn geliefden, is de ene waarheid die we voor de hele mensheid willen, ten minste de top tien procent van de meest spirituele mensen, door te begrijpen – dat er een diepere realiteit is dan die uitdrukkingsvorm in de buitenwereld, dat er een spirituele waarheid zit achter de uiterlijke uitdrukkingsvorm van de waarheid. Als je een suggestie wilt voor je levensmissie, maak dat dan tot je levensmissie – om die waarheid op te diepen en iedereen die je tegenkomt te helpen zien dat er meer is dan die uitdrukkingsvorm in de buitenwereld. En het meer zit hem hierin dat je naar de Geest van Waarheid zoekt, tot je één wordt met die Geest, je eigen hogere Wezen, en daarom de open deur wordt zodat de Geest door je woorden kan vloeien.

Maak dat tot jouw doel in het leven – de open deur worden voor de Geest van Waarheid, of de Geest van Liefde, of de Geest van Vrede, of de Geest van Goddelijke Leiding, of de Geest van elke willekeurige eigenschap van God waar je die grotere liefde voor hebt die je naar het materiële universum toe heeft geslingerd om dat tot uitdrukking te brengen en dat geschenk te brengen om iedereen op te tillen en ze boven die staat van niet-gewaarzijn te verheffen, de staat die Jezus de dood genoemd heeft, die de spirituele dood is.

Omdat ik erken dat je nog steeds in een fysiek lichaam zit dat ernstige problemen heeft met het zitten op een harde stoel, zal ik me inhouden om nog verder te spreken en gewoon zeggen dat er geen één geascendeerd wezen in de hemel is die niet naar de uitwisseling van vanmiddag heeft gekeken met een groot gevoel van vreugde. Want door het vrij zijn om je uit te drukken, jullie samenzijn, hebben jullie die staat bereikt die er op Maitreya’s Mysterieschool was en die staat van samenzijn is de echte sleutel om te leren, te groeien, hogerop te komen.

Dus we kijken naar deze bijeenkomst met grote vreugde. En we zien uit naar de komende dagen. En we hopen dat jullie die Geest kunnen handhaven die – als je erover nadenkt – de geest was van het onschuldige kind. Als jullie allemaal net kleine kinderen kunnen worden, dan zal Jezus verschijnen en zondag tegen jullie spreken. Want hij zegt: “Laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet, want van hen is het koninkrijk van God.” Dus wees bereid om meer die kinderlijke onschuld te krijgen, open te staan voor een hogere waarheid, innerlijke leiding voor jouw persoonlijke leven en welke dienstbaarheid je eigen hogere Wezen wil dat jij aan de mensheid verleend door jou. Zodoende wens ik jullie goedenacht!