De Gouden Eeuw kan niet worden afgedwongen

Geascendeerde Meester Kuan Yin, 9 oktober 2006.

Dit dictaat werd op een openbaar plein naast het Duitse parlement, der Bundestag, in Berlijn gegeven.

Mijn geliefden, ik, Kuan Yin, veranker ik een buitengewoon grote Vlam van Vergeving, van Genade, op deze plaats. Dit is een vlam die absoluut noodzakelijk is, want als Europa verder vooruitgaan wil, dan moet er beslist genade zijn. Er moet onvoorwaardelijke vergeving zijn en bereidheid om naar het verleden te kijken en het daarna los te laten zonder vast te houden aan de oude patronen die dit werelddeel nu al zo lang het leven zo zuur maken dat de geschiedenis zichzelf steeds maar weer blijft herhalen, waardoor het verstand en de rede het niet meer begrijpen.

Zodoende, mijn geliefden, zeg ik tegen jullie dat veel naties in Europa, en vooral de Duitse natie, grootmeesters zijn in redeneren. Maar rede zonder genade is daadwerkelijk blind en brengt je nergens, behalve op een gevaarlijk pad naar totalitarisme, denkend dat je de Gouden Eeuw door middel van macht kunt binnenhalen. Maar ik zeg dat het niet zo is, want hoeveel macht en controle de staat ook gebruikt, ze kan geen Gouden Eeuw tot stand brengen.

Enkel de Vlam van Genade en Vergeving en de Vlam van Vrijheid die de mensen bevrijdt om het verleden los te laten en hun ware creativiteit als spiritueel wezen te benutten, zal een Gouden Eeuw in Europa, of overal elders trouwens, tot stand brengen. Maar vooral hier in Europa is er behoefte aan de Vlam van Genade die de oude annalen verteert die nog steeds verhinderen dat de mensen in dit werelddeel elkaar omarmen en die glorieuze toekomst tegemoet gaan die het hoogste potentieel voor dit werelddeel is.

Maar omdat wij maar een paar meter van het gedenkteken van de Holocaust verwijderd zijn, zouden jullie je kunnen afvragen, waarom ik er niet voor gekozen heb om mijn vlam daar te verankeren. Maar dat komt omdat het gedenkteken, hoewel het nodig is, een monument is dat naar het verleden kijkt. En ik wil geen vlam verankeren op een plek die gewijd wordt aan het herdenken van het verleden, maar liever een plek die zich bezig houdt met het nemen van beslissingen voor de toekomst.

En ik erken dus volledig dat het gedenkteken beslist een stap vooruit is voor de Duitse natie. Want door dit gedenkteken te maken, heeft Duitsland een belangrijke stap gedaan in het omgaan met het verleden. Maar toch veranker ik, zoals ik al heb gezegd, mijn vlam boven het Duitse parlement, want hier moeten beslissingen worden genomen, zodat deze natie en Europa als geheel verder kan naar een Gouden Eeuw, waarin het verleden zo ver wordt achtergelaten dat er slechts een herinnering van overblijft. En er bestaat geen enkele kans dat de mensen en de naties van Europa de geschiedenis zullen herhalen, want ze hebben de lessen van de geschiedenis nu beslist geleerd.

Dus zeg ik: “Laat er genade voor allen zijn!” Want er is geen duisternis uit het verleden die de Vlam van Genade niet kan verteren. Er is geen duisternis uit het verleden waardoor de Vlam van Vrijheid de mensen niet kan bevrijden. En er is geen beslissing uit het verleden die niet door de Vlam van Godsbestuur kan worden overwonnen. En zodoende zullen wij, door deze drie-eenheid van Godsbestuur, Vrijheid en Genade, inderdaad een poging doen om machtig werk in het werelddeel Europa te verzetten. Laat het aldus gebeuren, laat het verzegeld worden, laat het verankerd worden op alle niveaus van het materiële universum, van het etherische, naar het mentale, naar het emotionele, naar het fysieke octaaf. Het is af!