Ik wil alleen maar constant Groeiende Studenten

ONDERWERPEN: Het verschil tussen standvastigheid en waanzin – Constante zelftranscendentie – Een modern Utopia – Een spirituele organisatie in het Aquariustijdperk – Leiderschap in het Aquariustijdperk – Progressieve openbaringen kennen geen grenzen

Geascendeerde Meester El Morya, 1 oktober 2006

Het verschil tussen standvastigheid en waanzin
Mijn geliefden, IK BEN El Morya en velen van jullie kennen mij al heel lang. Velen van jullie hebben de leringen bestudeerd die ik in het verleden heb uitgebracht. En jullie hebben een bepaald beeld van mij gevormd als de strenge en strikte handhaver van discipline, de meester van de blauwe straal van de eerste straal, die no-nonsense is en de volledige aandacht opeist, die verlangt dat jullie je uiterste best doen, dat jullie constant het spirituele pad en de hulpmiddelen die wij jullie geven, toepassen.

Maar ik zou jullie een hoger inzicht willen geven over het concept van constant zijn. Voor de dagelijkse, analytische geest en het menselijke ego kan het concept van constant zijn slechts één ding betekenen. Dat is dat je hetzelfde steeds opnieuw blijft doen en dat jij je door niets laat afleiden of laat weghalen bij wat jij besloten hebt wat nodig is om jou op een hoger niveau op het spirituele pad te laten stijgen.

En er bestaat inderdaad een punt op het spirituele pad waarop je constant moet zijn om door het massabewustzijn heen te kunnen breken, door je eigen impulsen en karma in het verleden en je eigen psychische problemen die dreigen jou terug te laten vallen in het steeds maar weer opnieuw herhalen van oude patronen. Dus omdat je in zo’n patroon vastzit, moet je de kracht, de stuwkracht, ontwikkelen om dat patroon te doorbreken. En je kunt geen stuwkracht opbouwen zonder constante herhaling, omdat de slechte gewoonte door herhaling werd opgebouwd en door herhaling tegengegaan moet worden door positieve stuwkracht te creëren.

Dus dit is zeker goed op een bepaald niveau van het pad. Maar er komt een moment op het spirituele pad dat je een nieuw inzicht in het concept van constantheid moet krijgen, een inzicht dat niet dualistisch is, maar boven het dualisme staat. En dat inzicht is dat constantheid niet betekent dat je eeuwig hetzelfde blijft doen. Want zoals Albert Einstein, gebaseerd op inspiratie van Boven, zei: “Als je hetzelfde blijft doen en verschillende resultaten verwacht, ben je krankzinnig.”

Er komt een moment waarop het gedachteloos herhalen van dezelfde rituelen of gewoonten krankzinnigheid wordt. Er komt een moment waarop je bereid moet zijn te zeggen dat wat ik tot dusver heb gedaan, mij inderdaad op het punt op mijn pad heeft gebracht waarop ik nu op dit moment ben, maar kan ik de hogere stadia van het pad bereiken als ik hetzelfde blijf doen? En inderdaad zullen er voor iedere student, voor IEDERE student bepaalde momenten op het pad komen dat je naar een veel hoger niveau moet opklimmen. En je kunt dat niveau niet bereiken als je het pad op dezelfde wijze blijft benaderen als je in de cyclus gedaan hebt die jou op dit huidige punt heeft gebracht.

Dus daarom zijn er momenten dat de wijze student een stapje achteruit doet en zegt: “Wat moet ik veranderen? Hoe moet ik mijn perspectief op het pad veranderen?” En de ontvankelijke student zal natuurlijk precies weten, zoals Arcturus zei, dat wanneer jij beseft dat het volgen van het pad een bron van stress is geworden, een last is geworden, iets is geworden dat je uit je rust weghaalt, uit het gevoel van innerlijke vrijheid, dan weet je dat je te lang in de oude patronen bent blijven zitten. En dan kom je niet meer vooruit, maar je laat de wielen te snel ronddraaien. Je bent aan het watertrappelen en je komt nergens, zelfs al ren je steeds maar sneller en doe je steeds meer, met de gedachte dat als je maar meer doet en steeds sneller rent, je uiteindelijk een doorbraak krijgt.

Zo doe je dat niet en dat wordt duidelijk uitgelegd in het oude verhaal dat Saint Germain vele malen verteld heeft, dat Kuthumi en ik de berg opgaan om een boodschap te ontvangen. Waarbij ik met mijn stuwkracht van de blauwe vlam recht de berg op rende en weer recht naar beneden, maar de boodschap niet onthield. Terwijl Kuthumi de tijd nam om naar de vogels te luisteren en aan de rozen te ruiken en hij inderdaad, hoewel hij er langer over deed, uiteindelijk de boodschap onthield. Dit is ook het verhaal van de Boeddha die besefte dat het ene uiterste, het wereldlijke bewustzijn, en het andere uiterste, het ascetisme, niet het juiste pad waren, maar dat je die middenweg van een andere benadering moest vinden.

Het is een absolute waarheid dat er geen enkel spiritueel mens is die een specifieke spirituele lering of techniek vindt en daar tien, twintig of dertig jaar of zelfs een heel leven lang mee kan doorgaan en dan automatisch ascendeert of het Christusschap bereikt. Het is geen mechanisch pad. Op dit pad moet je nadenken, je de lering eigen maken, en dat moet gebeuren omdat jij je geest niet richt op het doen van bepaalde dingen in de buitenwereld of bepaalde overtuigingen te hebben of bepaalde leringen te bestuderen. Je bent bereid om een stapje achteruit te doen en naar het grotere plaatje te kijken, naar innerlijke leiding te zoeken en dan naar die innerlijke leiding te luisteren in plaats van de leiding van een leraar, organisatie in de buitenwereld, of zelfs je eigen dagelijkse denkgeest of jouw ego op te volgen.

Constante zelftranscendentie
Constantheid betekent eigenlijk dat je constant transcendeert en meer wordt. Dat is de constantheid die ik, El Morya, in mijn studenten zoek – constant meer worden. En je kunt niet meer worden door dezelfde dingen routinematig te herhalen, met routine die je uit je rust haalt. Herhaling is goed, zolang het je een groter gevoel van vrijheid geeft. Maar wanneer het je vrijheid begint af te nemen, wordt het tijd een stapje achteruit te doen en het niveau te transcenderen waarop je nu bent om naar een hogere benadering op zoek te gaan. Want alleen dan zul je die sprong naar het volgende niveau maken en alleen dan kun je mij bijhouden, want ik word voortdurend meer. En een aantal mensen zullen, willen of kunnen niet begrijpen, erkennen en aannemen – dat ik, El Morya, nooit stil sta. Ik transcendeer constant en word meer.

Daardoor BEN IK vandaag méér dan ik gisteren of tien, twintig jaar geleden in één of andere organisatie was. Begrijpen jullie dit, mijn geliefden? Jullie denken misschien dat ik ongeveer een eeuw geleden geascendeerd ben en toen een geascendeerde meester ben geworden en dat ik sinds die tijd in principe stilstond, omdat een geascendeerde meester per slot van rekening moet volmaakt zijn, niet waar? Maar een geascendeerde meester zijn, betekent niet dat groei en zelftranscendentie ophouden, maar dat groei en zelftranscendentie op een heel nieuw niveau gebracht worden.

En daarom ben ik zover voorbij het bewustzijnsniveau gekomen dat ik had toen ik geascendeerd ben, dat je het nauwelijks zou kunnen bevatten als je de kloof zou kunnen zien tussen waar ik een eeuw geleden was en waar ik nu in bewustzijn ben. Daarom herkennen sommige mensen mij niet, hebben ze niet het gevoel dat het dezelfde El Morya is als die ze ooit kenden. En ik ben trouwens niet dezelfde El Morya, want IK BEN MEER. En als je mij wilt kennen zoals ik nu ben, dan moet jij meer worden.

Als geascendeerde meester ben ik niet van plan mijn groei af te remmen om op jullie te wachten. Ik beweeg me snel en ik ga verder en ik kom hogerop en ik word meer. En als jij niet bereid bent om meer met mij te worden, dan kom je achterop – en moet je andere meesters vinden die jou nog wel op jouw bewustzijnsniveau kunnen helpen. Maar niet El Morya, de chohan van de Eerste Straal zijn. Ik ben inderdaad zo één met de Wil van God – en zoals ik gisteren heb uitgelegd, de Wil van God is zelftranscendentie – dat ik voortdurend transcendeer. Want hoe anders zou ik een voorbeeld van de Wil van God kunnen zijn?

Hoe zou ik anders Gods volk op aarde kunnen helpen met transcenderen? Want opnieuw, wat er op aarde moet gebeuren om de Gouden Eeuw binnen te halen, is zo’n gigantische sprong tussen waar de planeet tegenwoordig is en hoe de werkelijkheid van de Gouden Eeuw eruit ziet, dat de meeste mensen het nauwelijks kunnen bevatten met hun huidige bewustzijnsstaat. Maar jullie hebben nog steeds het potentieel snel met mij hogerop te komen, zodat jullie de visie kunnen gaan doorgronden die ik voor deze planeet en voor het werelddeel Europa heb.

En dit is de uitnodiging die ik aan jullie allemaal doe – dat jullie met mij hogerop komen, dat jullie bereid zijn te transcenderen, zodat ik mijn visie voor dit werelddeel en voor deze planeet aan degenen kan gaan ontvouwen die op het niveau willen komen waarop ze die visie volledig kunnen doorzien zonder weggeblazen te worden, zonder in angst of twijfel of scepticisme te belanden en te zeggen dat dit onmogelijk kan plaatsvinden, dat dit niet realistisch is, alleen El Morya denkt dat hij het boek Utopia kan herschrijven.

Een modern Utopia
Maar mijn geliefden, zelfs al is de visie die ik had toen ik dat boek schreef, niet uitgekomen – en zelfs al zie ik nu in dat die visie enigszins beperkt was en nooit precies zo gerealiseerd zou kunnen worden als ik indertijd zag – betekent dit niet dat het concept van een utopia onrealistisch of onmogelijk is. Het is wel degelijk mogelijk. Maar het is alleen mogelijk door zelftranscendentie. En het is alleen mogelijk wanneer er mensen geïncarneerd zijn die bereid zijn te transcenderen, zodat hun geest het kanaal, de open deur, kan worden om die visie vanuit het etherische rijk naar het materiële rijk over te brengen, waar het op zo’n manier kan worden duidelijk gemaakt dat de mensen het kunnen begrijpen. En dan kunnen gaan inzien dat het misschien echt mogelijk is om de maatschappij zo ingrijpend te veranderen dat die binnen een paar decennia een sprong kan maken die even groot is als de sprong van de feodale samenlevingen naar geïndustrialiseerde naties met een democratische vorm van bestuur.

Bedenk eens hoe groot die sprong was. Denk jij dat als jij mensen had opgezocht die in de donkere middeleeuwen leefden, voor de komst van de wetenschap, voor de Reformatie, voor de Inquisitie en hen had verteld over het tijdperk van technologie en democratie, denk jij dat zij dat beeld hadden kunnen bevatten en dat zij die mogelijkheid konden accepteren? Nee, mijn geliefden. Ze zouden het direct hebben afgewezen als dagdromerij, totaal onrealistisch en zo overdreven dat zij er zelfs niet aan willen denken. En dit is precies het probleem dat wij als geascendeerde meesters door de eeuwen heen hebben gehad. Wij hebben mensen op aarde nodig die bereid zijn hogerop te komen, zodat zij die visie kunnen doorgronden waar de meeste mensen op deze planeet nog niet aan toe zijn om die te accepteren. Dus kunnen zij de voorlopers worden door in te zien dat er een betere manier is.

Sommigen van jullie zullen het gezegde kennen: “Onze manier is niet een betere manier. Onze manier is slechts een andere.” En hoewel die uitspraak wel enigszins waar is, moet ik jullie ook zeggen dat het gevaar om er op die manier naar te kijken, is dat er een geloof is dat iedere manier een deugdelijke manier is en iedere manier slechts een andere manier en dat alle manieren even deugdelijk zijn. Maar er is zeer zeker een betere manier. Dit betekent niet dat er slechts één manier is of dat er slechts één religie of één organisatie of één lering, de enig ware is. Maar het betekent wel dat er een hogere manier en een lagere is. En er bestaan vele versies van de lagere manier. En er zijn vele manieren om het hogere niveau te bereiken. En niet slechts één organisatie brengt de Gouden Eeuw tot stand.

Want het kan natuurlijk alleen gebeuren als er mensen zijn die beseffen dat er een betere manier is, die de dualiteit ontstijgt, het grijs denken ontstijgt – waarbij iedere manier deugdelijk lijkt te zijn – en die het zwart-wit denken ontstijgt – waarin het lijkt dat er slechts één juiste manier is en alle die anders zijn, wel van de duivel moeten komen. Iemand moet naar de hogere manier, de betere manier, reiken en het bewustzijn aanvechten dat mensen aan de lagere manier laat vasthouden. Iemand moet bereid zijn hogerop te komen en inzien dat de mogelijkheid bestaat om al die beperkingen te transcenderen die de meeste mensen als onoverkomelijk beschouwen. En jullie hebben het potentieel om dat te doen. Maar jullie moeten dat doen door eerst in de spiegel te kijken en je te realiseren dat jij je eigen beperkingen kunt overwinnen.

Een spirituele organisatie in het Aquariustijdperk
Wij, de geascendeerde meesters, staan voor veel delicate problemen. En één van die delicate problemen die wij altijd hebben, is dat er twee soorten studenten zijn. Sommigen worden door veel ego en veel ambitie gedreven. En zij zijn vaak degenen die als eerste iets in een spirituele organisatie willen doen. En zij willen de leiding en de macht nemen, omdat zij het gevoel hebben dat ze gelijk hebben en weten hoe de dingen gedaan moeten worden. En dus tonen zij initiatief.

En soms moeten wij met deze mensen aan de slag om dingen voor elkaar te krijgen, om door te breken en een organisatie op gang te brengen. Maar uiteindelijk zal er, als een organisatie door dit type student geleid wordt, vaak een geweldige botsing van ego’s zijn wat de organisatie dan tot staan zal brengen of waardoor die een neerwaartse spiraal ingaat, waardoor deze in wezen van binnenuit uiteen scheurt en vaak het opsplitsen van een organisatie tot gevolg heeft.

De andere studenten zijn bescheiden en volgzaam. Dit zijn degenen die een zuiver hart, bescheidenheid, hebben. En dit is goed. Maar vaak nemen de zuivere en de bescheiden studenten geen initiatief, zijn bang zich ergens over uit te spreken, aarzelen naar buiten te komen en te zeggen: “Weet je, ik denk dat we het beter op deze manier kunnen doen.” En wanneer ze de ambitieuzer, zelfverzekerder studenten tegenkomen, houden ze vaak hun mond. Zij weigeren vaak met hun mening te komen, omdat ze denken dat zij het misschien wel niet bij het rechte eind hebben.

En jullie begrijpen de uitdaging wel. Als wij alleen maar volgzame en bescheiden studenten hebben, dan komt een organisatie gewoon niet van de grond. Maar als wij alleen ambitieuzere studenten hebben, zal een organisatie wel van de grond komen, maar ook onder haar eigen gewicht ineenstorten. En wat is dan de oplossing om een levensvatbare, spirituele organisatie in het Aquariustijdperk te vormen? Wel, dat wij natuurlijk studenten hebben die in evenwicht zijn, die Alpha en Omega in evenwicht hebben, het evenwicht van de uitbreidende kracht van de Vader, dat hen initiatief laat nemen, voor hun mening laat opkomen. Maar ook het evenwicht van Omega dat hen bescheiden maakt, dat hen gevoelig, zorgzaam en liefdevol jegens anderen maakt.

Leiderschap in het Aquariustijdperk
Een ander delicaat dilemma dat wij onder ogen moeten zien, is dat als wij boodschappers of leiders hebben die te sterk zijn, zij dan degenen zijn die de organisatie leiden, terwijl de mensen geen initiatieven zullen ontplooien. En dit is opnieuw niet een matrix voor het Aquariustijdperk, met een organisatie die rond een of twee mensen, als de boodschappers of de leiders, geconcentreerd werden. Wij willen een organisatie in het Aquariustijdperk waarbij veel mensen betrokken zijn. Maar dat betekent dat jij dat niveau van evenwicht moet bereiken, zodat de studenten die te ambitieus zijn, zachtaardiger en bescheidener worden en de studenten die te passief zijn, meer voor hun mening opkomen.

Wij willen dat er veel mensen bij betrokken worden, op veel verschillende niveaus. En dus wachten wij geduldig af. Maar ik wil graag dat je nauwlettend luistert. En als je dat doet, zul je een zacht geluid horen, en dat ben ik, die zachtjes met mijn voet tikt. Want ik word een beetje ongeduldig. En ik zou graag willen zien dat jullie, die de mooie zielen, de zachtaardige en bescheiden zielen zijn, dat evenwicht van Alpha en Omega krijgen waarin je het Alpha-aspect van je Godvlam tot uitdrukking durft te brengen. Zodat jij je mening geeft, zodat je het initiatief neemt en zegt: “Wat wil God door mij heen naar voren brengen? Wat wil God door mij heen doen? En hoe kan ik die rol als God in actie invullen?”

Want dat willen we van jullie zien. Want alleen door dat evenwicht te krijgen, krijg je de vrijheid om in staat en bereid te zijn om uitdrukking te geven aan wie jij in God bent. En dat is de reden dat jij in de eerste plaats op deze planeet kwam. En je zult deze planeet niet kunnen verlaten voor je dat doel bereikt hebt om je Godvlam tot uitdrukking te brengen en een bijdrage te leveren aan de opwaartse beweging van deze mooie, maar o zo belaste planeet – die jullie zo graag wilden bevrijden dat jullie bereid waren het offer te brengen om hier in de eerste plaats heen te komen.

Progressieve openbaringen kennen geen grenzen
Ik heb opnieuw lange tijd gesproken en toch heb ik nog zoveel meer te zeggen. Want progressieve openbaringen kennen geen grenzen, accepteren geen beperkingen. Want we weten dat het ego van de mensen, zodra wij een lering op het fysieke vlak hebben uitgebracht, die lering dan in een gesloten denkkader verandert dat hun hart en hun geest gevangen houdt. En daardoor is het gewoon niet mogelijk om de ultieme lering die de tand des tijds kan doorstaan, naar buiten te brengen. Wij moeten de mensen voortdurend uitdagen, zodat die zich niet al te gemakzuchtig gaan voelen, niet komen vast te zitten en ze niet star en vastgeroest raken, waardoor ze weigeren meer te worden of denken dat zij niet meer hoeven te worden, omdat zij gewoon kunnen blijven doen wat ze nu aan het doen zijn – en op een dag wakker zullen worden en geascendeerd zijn.

Dus opnieuw, ik kijk uit naar degenen die bereid zijn te transcenderen en die mij bijhouden als ik verder ga. Denk na over dit concept van de constantheid van voortdurende zelftranscendentie, van constant meer worden, zoals ik constant meer word. Dit is mijn uitdaging. Dit is mijn vreugde – wanneer ik studenten zie die bereid zijn die stap te nemen en de realiteit te erkennen dat God zelftranscendentie is.