Het Spirituele Pad zou je vrijer moeten maken en niet minder vrij

ONDERWERPEN: Een dispensatie voor alle rozenkransen die in Europa worden opgezegd – Echte vrijheid overstijgt de dualiteit – Beperkt jouw spiritualiteit jouw vrijheid? – De sleutel om je spirituele missie uit te voeren

 
Elohim Arcturus, 1 oktober 2006

Een dispensatie voor alle rozenkransen die in Europa worden opgezegd
IK BEN de Elohim van de Zevende Straal. Arcturus is mijn naam. Ik kom jullie feliciteren met het werk dat jullie zo goed hebben uitgevoerd en de behaalde overwinning. En als beloning voor jullie werk, voor jullie samenkomen in eenzijn, heb ik besloten een bepaalde vermenigvuldigingsfactor te geven aan alle nieuwe rozenkransen en invocaties van Moeder Maria die in dit Europese werelddeel worden opgezegd of opgezegd worden door mensen die een band met Europa hebben, zelfs al wonen ze misschien ergens anders.

Dus zullen de rozenkransen die vanaf dit moment worden opgezegd door mij worden vermenigvuldigd met een factor die ik niet bekend zal maken, maar die aanzienlijk is. Dit wordt gedaan omdat ik ook zie dat, wat El Morya, Saint Germain, Jezus en de Boeddha hebben uitgelegd, er een verandering in Europa moet komen en dat die eraan komt is en daarom geholpen kan worden door een extra impuls van de violette vlam van vrijheid die ik natuurlijk ben.

Echte vrijheid overstijgt de dualiteit
Dus kom ik jullie een korte verhandeling geven over de ware betekenis van vrijheid. Zoals de Boeddha heeft uitgelegd, komt er natuurlijk een moment waarop je één met de absolute waarheid van God wordt. Je brengt het denkbeeld ‘goed’ boven het niveau waarop goed het tegenovergestelde van kwaad is. En zo is het met iedere Godkwaliteit, iedere Vlam van God, kan de dualiteit ontstijgen. Wanneer je naar de situatie op deze planeet kijkt, zie je dat vrijheid tot dusver altijd is omschreven als een tegenstelling tot of vergeleken wordt met, slavernij, gevangenhouding, beperkingen. Maar er bestaat ook vrijheid, een niveau van vrijheid, die boven de dualiteit staat en geen tegenovergestelde heeft. Die wordt niet gedefinieerd als in verband staand met de antivrijheid. En dit is, natuurlijk, ware vrijheid. Want je weet dat er niets is dat deze vrijheid kan afnemen, niets dat die kan tegengaan, totaal niets wat er een punt van discussie van kan maken.

Het zou voor jullie niet moeilijk moeten zijn te zien dat dit de vrijheid is die iedere geascendeerde meester jullie graag ziet krijgen. En wij willen dat jullie die al in deze incarnatie krijgen. Omdat jullie, wanneer jullie dat doen, de open deur worden, waardoor de Vlam van Vrijheid en de gehele stuwkracht van vrijheid van alle meesters, engelen of Elohim die op de Zevende Straal van Vrijheid dienen, door jou heen kan stromen en daardoor de energie en krachten en ideeën van antivrijheid verteren die de mensheid al zo lang tot slaaf hebben gemaakt. En natuurlijk de hele planeet tot slaaf heeft gemaakt, die Moeder Aarde door de modder sleurt om te leven in een beperkende staat met gebrek aan vrijheid die zover afligt van de oorspronkelijke visie die God de Vader voor de manifestatie van God de Moeder in het materiële universum heeft. En het is natuurlijk verbazingwekkend dat mensen deze beperkingen kunnen blijven accepteren zonder te beseffen, te erkennen, te accepteren, dat er een betere manier is, zonder daarbij uit te schreeuwen: “Er moet toch meer in het leven zijn?”

Ach, mijn geliefden, jullie zien inderdaad een werelddeel waarin veel landen een hoog niveau van materieel comfort bereikt hebben, die de basis voor materiële vrijheid zou kunnen zijn, maar dat niet is, omdat de mensen zo vast zitten in de geneugten van deze wereld, de druk van deze wereld om te presteren, om meer te doen, zich altijd te haasten om hier, daar en overal tegelijk te zijn, waardoor er nooit tijd en aandacht over is om rustig te gaan zitten en gewoon te Zijn.

Bedenk hoe de aandacht van mensen constant in alle richtingen wordt gezogen, waardoor ze bij zichzelf worden weggehaald, weggehaald van hun aandacht op het hart richten. Als jij geen contact met de Vlam van Vrijheid in je hart kunt krijgen, hoe kun je dan ooit vrij zijn? Zelfs als je politieke vrijheid hebt, zelfs als jij al het geld wat je ooit nodig zou kunnen hebben, hebt, waardoor je vrijwel alles in de materiële wereld kunt doen. Als jij in je hart niet met de spirituele vlam van vrijheid verbonden bent, hoe kun je dan vrij zijn? Daardoor zie je mensen die vanuit wereldlijk perspectief grote wereldlijke vrijheid bezitten, maar toch niet vrij zijn. Ze behoren tot de meest tot slaaf gemaakte mensen van deze planeet, want hoewel ze grote overvloed bezitten, zijn ze zo bang om die te verliezen dat ze geen moment rust kennen, waarin zij de innerlijke vrijheid kunnen voelen.

Beperkt jouw spiritualiteit jouw vrijheid?
Wij willen graag dat alle mensen dit natuurlijk overwinnen, maar we willen vooral graag dat de meest spirituele mensen die druk in hun eigen geest of die druk van hun omgeving overwinnen die hen weghaalt uit de concentratie op hun hart die de ware sleutel tot vrijheid is. Dus ik roep jullie op om in de spiegel te kijken, je eigen leven en je eigen spirituele pad in ogenschouw te nemen. Is het spirituele pad weer een val geworden die je vrijheid, je innerlijke vrede afneemt? Is het een last geworden? Is het een race geworden waarin je voortdurend met je tong op je schoenen loopt, jij je zo uitgeput, zo gestrest voelt dat je dit niet bereikt hebt, dat niet gedaan hebt, zodat jij altijd het gevoel hebt dat jij er achteraan loopt?

Het is natuurlijk goed om een doel te hebben, maar het is niet goed als dat doel de oorzaak van stress voor je wordt, als het je zo zwaar valt omdat jij je doel niet hebt bereikt dat je niet kunt genieten van de reis naar dat doel. Of dat je het gevoel krijgt dat je harder moet werken om dat doel te bereiken en daardoor niet de innerlijke rust hebt die de sleutel is om het ware doel, spirituele verlichting, te bereiken. Jezus zei het goed: “Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld bezit, maar zijn ziel verliest?” Wat heb je eraan als je iets op het spirituele pad doet, maar je innerlijke rust, je innerlijke vrijheid, verliest?

We hebben dit in veel kerken of spirituele organisaties gezien, omdat mensen zo op het uiterlijke pad van iets in de buitenwereld doen gericht zijn, dat zij in plaats van geleidelijk aan vrijer te worden, in feite steeds vaster komen te zitten. Omdat zij het spirituele pad in een race tegen de klok, of tegen de duistere machten, of nog iets anders veranderen. Of ze veranderen het in een race door zich met andere mensen te vergelijken, waarbij ze het gevoel hebben dat zij, als zij iets op het uiterlijke vlak doen, dan wel spiritueler dan anderen moeten zijn.

Maar tijdens het proces van al die dingen in de buitenwereld te doen, raken ze zo gestrest en komen zo onder druk te staan dat ze nauwelijks de spanning kunnen verdragen. En dan komt de verleiding van het ego om de hoek om op grond van uiterlijke verschijnselen te oordelen en te zeggen dat “Als andere mensen niet voor de geascendeerde meesters doen wat ik doe, als zij niet net zo belast zijn, of net zo lijden als ik, zij dan niet echt vorderingen op het pad maken. Ze helpen de opgevaren meesters niet echt. Ze zijn echt niet zo spiritueel als ik.”

De sleutel om je spirituele missie uit te voeren
Maar, mijn geliefden, zoals de Boeddha heel duidelijk heeft uitgelegd en zoals iedereen die het leven van de Boeddha bestudeert, kan zien, was innerlijke vrede krijgen de sleutel van zijn spirituele missie. En ik moet zeggen dat niemand – niemand – zijn/haar spirituele missie kan uitvoeren zonder de innerlijke vrede te bereiken die het gevolg van onthechting is, de onthechting die tot ware vrijheid leidt. De vrijheid die niet met betrekking tot antivrijheid wordt gedefinieerd, maar echt vrij is, vrij van elk gevoel van dat je iets moet doen op grond van een menselijke norm of menselijke evaluatie.

Kijk in de spiegel en evalueer. Geeft mijn pad mij de stress die mij mijn innerlijke vrijheid afneemt of kom ik echt dichter bij de vrijheid? En als je ziet dat je onder druk komt te staan, wees dan niet bang om een stapje terug te doen en je benadering en je daden te veranderen. Want om aan het massabewustzijn te ontsnappen, heb je natuurlijk een bepaalde standvastigheid nodig. Je moet blijven doorploegen en het juiste blijven doen tot je een doorbraak bereikt en er resultaten uitkomen. Desondanks moet dit niet zo worden uitgelegd dat je de rest van je leven hetzelfde moet blijven doen, als dat je uit jouw innerlijke vrede haalt.

Er komt natuurlijk een moment dat je een stap terug moet doen en zeggen: “Is het niet tijd voor iets anders? Wordt het niet tijd om mijn benadering te veranderen?” En degenen die niet bereid zijn dat te doen, maar denken dat zij moeten doorgaan met dat wat ze één, of twee, of vijf of tien jaar geleden besloten te doen, degenen zijn die in feite weigeren om Christusonderscheid te beoefenen, om hun innerlijke leiding te volgen. En hoe kunnen zij dan ooit vrijheid verwerven, als ze niet bereid zijn die innerlijke leiding te volgen die de enige sleutel is om vrij te worden?

Het intellect, de uiterlijke geest, kan jou nooit de vrijheid geven. Want de dagelijkse denkgeest en het intellect kunnen alleen opereren op het niveau van de dualiteit. En op het niveau van de dualiteit wordt vrijheid als het tegenovergestelde van antivrijheid gedefinieerd en vrijheid kun je alleen krijgen als je de antivrijheid terugdringt. En dat betekent dat je zelfs al kun je een bepaalde vrijheid hebben, constant de antivrijheid moet terugdringen.

Maar de vrijheid die wij jullie toewensen, is de vrijheid om aan dat niveau van de dualiteit te ontstijgen, omdat je denkt dat je een tegengestelde kracht moet wegduwen. Omdat je het niveau van krachten die elkaars tegenovergestelde zijn, transcendeert en je echt vrij bent in het eeuwige, tijdloze gevoel dat niet afhankelijk van tijd en ruimte is. Want zelfs als jij een fysiek lichaam houdt, ben je niet tot tijd en ruimte beperkt. Jij weet dat jij meer bent. En jij weet dat al deze verschijnselen slechts tijdelijke projecties op het levensscherm zijn.

Dit, mijn geliefden, is ware vrijheid. Het is de vrijheid van de zevende straal. En de zevende straal vormt inderdaad een polariteit met de eerste straal. Wat de reden is dat ik mij nu zal terugtrekken om de chohan van de eerste straal de mogelijkheid te geven jullie nog meer leringen over vrijheid te geven.