Eis jullie Vrijheid in Europa op!

ONDERWERPEN: Een nieuwe dispensatie voor Europa – Oude annalen van antivrijheid – Ongevoeligheid voor het leven – Verkeerde informatie is het nieuwe wapen van de machtselite – Twee aspecten van vrijheid – De kans om spiritueel te zijn, is nog nooit groter geweest – De Europese Unie uitbreiden – Hoe Europa kan helpen oorlogen te laten ophouden – Zowel het communisme als het kapitalisme zoeken naar werelddominantie – De visie van Saint Germain op Europa – De mensen moeten hun macht terugpakken – De liefde van Saint Germain

Geascendeerde Meester Saint Germain, 30 september 2006

Saint Germain BEN IK! En IK BEN hier op het vasteland van Europa, om mijn Vlam van Vrijheid te verankeren op een krachtiger manier dan ooit tevoren. Ik ben hier Boven, zoals jullie daar beneden zijn, en wij zijn één – zo Boven zo beneden – in onze liefde voor vrijheid. En daarom vraag ik jullie op te staan en met mij te zeggen: IK BEN VRIJHEID! VRIJHEID IK BEN! (28x)

Een nieuwe dispensatie voor Europa
Dus kom ik, Saint Germain, jullie laten weten dat ik, met alle liefde en dankbaarheid in mijn hart, inderdaad een nieuwe dispensatie heb ontvangen van de Karmische Raad die mij toestemming geeft om een nieuw niveau van sponsoring aan de Europese naties te geven, die samen zijn gekomen met de oprechte wens om een volmaaktere eenheid te creëren.

Ik realiseer me terdege dat de huidige Europese Unie in geen geval een perfecte eenheid is. Toch moet ik zeggen, dat er genoeg potentieel is om haar naar een volmaaktere eenheid te verheffen, zodat ik toestemming heb gekregen om een directere sponsoring te geven dan ik heel lange tijd in de gelegenheid was. Daardoor kan ik daadwerkelijk de naties van Europa bijna hetzelfde niveau van sponsoring geven als ik aan de Verenigde Staten van Amerika mag geven. Mijn geliefden, dit is natuurlijk een belangrijke dispensatie en ik moet zeggen dat het goed is om hiervoor te applaudisseren. (Applaus.) Dank dat jullie applaudisseren voor het feit dat zoveel naties in Europa inderdaad naar een hoger niveau zijn opgeklommen, waardoor ik de Vlam van Vrijheid in dit werelddeel kan verankeren, dat natuurlijk zoveel antivrijheid heeft gezien dat het bijna alle begrip tart.

Oude annalen van antivrijheid
Heel, heel lang geleden in een tijd, die de huidige wetenschap niet herkent, was er trouwens een prachtige vrijheidstempel op dit werelddeel. Maar, omdat de beschaving die deze tempel had gebouwd in een neerwaartse spiraal belandde, werd die vrijheidstempel van alle kanten aangevallen door de krachten van antivrijheid en zij slaagden er op den duur in de beschaving te vernietigen – die van binnenuit in verval was geraakt en verzwakt was – en gingen daarna de vrijheidstempel zelf te lijf.

Nadat dit gebeurd was, ging het hele werelddeel natuurlijk een neerwaartse spiraal van antivrijheid in. En de restanten van deze neerwaartse spiraal heb je dus vooral de laatste duizend jaar op dit werelddeel gemanifesteerd gezien. Want hebben wij niet de opkomst van het feodale systeem gezien dat een veel vrijer systeem uit de vorige eeuwen verving en dus de bevolking tot slaaf in handen van een kleine elite maakte? Een elite van mensen, die zo ongevoelig voor het leven was dat zij in hun omvangrijke kastelen en herenhuizen plachten te zitten, al etend, drinkend en plezier makend, terwijl de mensen die voor het voedsel en hun onderdak hadden gezorgd door het zware werk dat zij moesten verzetten, daadwerkelijk omkwamen van de honger of stierven door ziekten of slechte voeding – of gewoon omdat ze overwerkt waren.

Ik weet nog goed, dat toen ik als de Wonderman van Europa op aarde rondliep, met de koningen en koninginnen van Europa werkte, in een poging een Verenigde Staten van Europa op te zetten. En hoewel het leek alsof ik mij op de adel en elite richtte, kan ik je ervan verzekeren dat ik op geen enkele manier blind was voor de benarde toestand van het volk. De situatie was gewoon zo, dat het volk – nog – niet klaar was om op te komen voor hun eigen vrijheid. En ik probeerde – omdat ik het potentieel van de Franse Revolutie voorzag en zelfs nog ergere bloedbaden die plaats hadden kunnen vinden in andere naties – wat gezond verstand in de koninklijke hoofden van dit werelddeel te praten.

Ik had weinig succes, zoals ik nu weinig succes heb, terwijl ik met enkele van dezelfde levensstromen praat die nu geïncarneerd zijn op machtige posities in dit werelddeel, in Noord-Amerika, zelfs in Rusland en andere delen van de wereld. Want jullie moeten begrijpen dat deze mensen zo verblind worden door hun zoektocht naar macht, door hun absolute geloof in hun eigen superioriteit, door hun geloof dat zij absoluut het recht hebben op deze privileges en dat de mensen hen gewoon tot slaaf moeten dienen. En vanwege deze blindheid, is er geen openheid in hun hart om naar de mensen om hen heen te kijken en hun broeders hoeder te zijn.

Ongevoeligheid voor het leven
Zij hebben waarachtig een vorm van het Kaïnbewustzijn, hoewel het niet dezelfde schakering van het Kaïnbewustzijn is die je in het Midden-Oosten ziet. Want die willen ook hun broeders te doden. Nee, zij willen dat hun broeders voor hen werken en hen de privileges geven waaraan ze zo verslaafd zijn geraakt dat ze letterlijk denken dat ze zouden sterven als ze één dag eerlijk werk zouden moeten verrichten. En in sommige gevallen zouden enkelen ook letterlijk sterven als ze fysiek werk moesten doen. Maar ze hebben geen gewetensbezwaren om andere mensen dat werk te laten doen, totdat die van uitputting of overwerktheid sterven.

Dit is absolute ongevoeligheid voor het leven. Ik moedig jullie aan om eens een ronde te doen langs de plekken in verscheidene naties waar je musea vindt die huizen verzameld hebben waarin de gewone mensen honderd tot tweehonderd jaar geleden woonden. Doe daarna eens een ronde langs de koninklijke kastelen die je ook in deze naties vindt. En denk dan eens aan het contrast, hoe 95% of meer van de bevolking in armoede leefde, terwijl de anderen in zo’n overdadige luxe leefden dat het bijna onbegrijpelijk is dat iemand zou kunnen denken dat ze die luxe nodig hadden of verdienden, terwijl hun eigen volk het nauwelijks overleefde.

Hoe kan er in een dergelijke bewustzijnsstaat ooit een vrij land en een vrij volk opkomen? Dat is natuurlijk ondenkbaar, zoals ik zeker weet dat jullie dit zo helder als daglicht kunnen zien. Wat er dus moet gebeuren op dit werelddeel, is dat de mensen zelf zich bewust worden van de machtselite en het bewustzijn van de machtselite. Want zoals El Morya zei, er is nog steeds een grote machtselite over in de Westerse wereld, in de democratische wereld, die de wereld vanachter de schermen regeert, waardoor de mensen haar nooit zien. Deze mensen, veel daarvan, worden niet door het volk verkozen.

Daardoor hebben de mensen geen keus. Zij worden benoemd in machtsposities, hetzij in de financiële wereld, in het banksysteem of waar ook maar. En daarom kunnen ze niet gemakkelijk uit het bedrijf weggestemd worden of op andere manieren verwijderd. Dan zijn er natuurlijk nog de mensen die als handlangers van de machtselite fungeren wat betreft het beheer van de informatie die voor het volk beschikbaar is, of als handlangers dienen die onmiddellijk elk waar idee dat opkomt, maar niet naar de zin van de machtselite en hun filosofie is, om zeep helpen of belachelijk maken of vernietigen of er twijfels over uitspreken.

Verkeerde informatie is het nieuwe wapen van de machtselite
Op die manier worden verkeerde informatie en geen informatie verstrekken, de echte nieuwe wapens in de oorlog om de geest en het hart van de mensen. En er zijn mensen in de maatschappij, wiens werk en levensroeping het is om twijfel te zaaien over de waarheid die uit diverse bronnen naar buiten gebracht wordt. De waarheid over de spirituele realiteit van het leven, de spirituele kant van het leven, en het feit dat ieder mens een spirituele kern bezit en een spiritueel potentieel heeft dat hen in staat stelt het bewustzijn te verhogen en de allerhoogste vrijheid te verwerven. Dat is de bevrijding van het menselijke ego en het dualiteitsbewustzijn waar de machtselite al zo lang in vastzit dat ze niet meer zien dat zij erin vastzitten. En zij denken dat hun verfijnde intellectuele redenering inderdaad de hoogst mogelijke waarheid is en dat die in feite hoger is dan de werkelijkheid van God en de waarheid zoals die via vele verschillende bronnen door de geascendeerde meesters naar buiten wordt gebracht.

Kijk eens hoe de mensen in Europa verscheidene generaties lang systematisch geprogrammeerd zijn om achterdochtig te kijken naar religie. Ja, mijn geliefden, ik ben mij er volledig van bewust dat veel van deze achterdocht komt door het machtsmisbruik in dit werelddeel, hoofdzakelijk door de katholieke kerk. En daardoor steekt er waarheid in het feit dat de mensen achterdochtig zouden moeten zijn over het machtsmisbruik in de religie. Maar dit betekent niet dat je het Christuskind met het vieze badwater van de kerk moet weggooien.

Het betekent dat je het onderscheid krijgt dat hoewel er machtsmisbruik is, verkeerde informatie en valse doctrines bestaan, er achter dit alles een waarheid schuilgaat. En Jezus was niet gewoon een nederig boertje of een eenvoudige spirituele leider, noch was hij de enige zoon van God of de Heer die de wereld zal redden zonder dat jij er iets voor hoeft te doen. Omdat er in al deze door mensen bedachte concepten, een waarheid schuilt. En jullie kunnen die waarheid zien, wanneer je bereid bent verder dan jullie dualistische geest te kijken. Maar de machtselite wil niet dat de spirituele mensen in Europa zich de waarheid van Christus en zijn innerlijke lering realiseren. Ik moet jullie in feite zeggen dat er een machtselite in Europa is die zich vermomd heeft als eerlijke spirituele en new age-organisaties en leraren en goeroes, die – achter de schermen – als missie hebben het geloof in Christus en de waarheid van Christus te vernietigen.

Twee aspecten van vrijheid
Want nogmaals, hoe zal dit werelddeel ware vrijheid manifesteren? Er zitten twee aspecten aan vrijheid, er is een Alpha-aspect en een Omega-aspect. Het Omega-aspect is politieke en economische vrijheid, zodat de mensen niet door fysieke middelen worden onderdrukt. Maar het spirituele aspect van vrijheid is de vrijheid van geest, de vrijheid om de waarheid te kennen, de realiteit te kennen. En hoe zal die vrijheid van geest tot stand worden gebracht? Dat kan alleen tot stand komen als mensen het Christusonderscheid, de geest van Christus verwerven, die hen het woord van waarheid rechtvaardig laat delen, het echte van het onechte scheidt en de onechtheid van de katholieke kerk ziet zonder in het zwart-wit denken te schieten door alle religies te verwerpen, of in het grijs denken, door te denken dat ze met hun eigen spirituele waarheid kunnen aankomen en niet omhoog naar het Christusonderscheid hoeven te reiken dat hen de spirituele waarheid laat zien in plaats van een of andere door mensen bedachte doctrine of concept of filosofie die goed uitkomt, en het hen mogelijk maakt een gemakkelijk leven te leiden, terwijl ze het gevoel hebben dat zij een bepaalde vorm van spiritualiteit bezitten.

Dus mijn geliefden, net als El Morya ben ik op dit werelddeel geïncarneerd. Ik heb veel licht gegeven, veel van mijn gedachten en ideeën om het bewustzijn in dit werelddeel te verhogen, om een Gouden Eeuw van Vrijheid tot stand te brengen. Ik heb veel technologie uitgegeven, in de Industriële Revolutie en daarna, wat inderdaad geholpen heeft dit werelddeel een hoge staat van politieke en economische vrijheid te laten bereiken, waardoor de mensen niet zo onderdrukt worden als bijvoorbeeld in de Sovjet-Unie of onder de oude ondemocratische regeringen van dit werelddeel.

De technologie die ik heb gesponsord en waartoe ik geïnspireerd heb, heeft mensen laten ontsnappen aan het gezwoeg om al hun tijd en energie te moeten besteden aan net genoeg voor de kost te verdienen. Ze hebben daadwerkelijk een hogere graad van vrijheid gekregen. En mijn visie om mensen politieke en economische vrijheid te geven was, dat zij, doordat ze de vrije tijd en de gratis energie hadden, de vrije aandacht, hun gedachten, hun aandacht daarna op de spirituele kant van het leven en hun eigen spirituele groei zouden richten. Ze zouden dan omhoog, naar iets hogers reiken.

Er is dus een doelbewuste poging door de krachten van de antivrijheid om mijn plannen te saboteren door het volk de religie totaal de rug toe te laten keren. Of hen af te keren van het zoeken naar de hogere waarheid en slechts naar die vorm van spiritualiteit op zoek te gaan die hen goed uitkomt en die ervoor zorgt dat hun ego hen in de macht kan blijven houden, terwijl zij het gevoel hebben dat ze heel spirituele mensen zijn.

De kans om spiritueel te zijn, is nog nooit groter geweest
Mijn geliefden, kijk eens naar dit werelddeel. Kijk eens naar de vrijheid die de mensen hebben. In vele naties is een welzijnszorgsysteem, waardoor de mensen er in theorie in ieder geval een basale levensstandaard op na kunnen houden zonder te hoeven werken. Nu raad ik je niet aan om dit te gaan doen. Maar het is een feit dat je inderdaad zou kunnen verdedigen dat een bepaald aantal mensen die van de verzorgingsstaat leeft, hun tijd aan echte spirituele bezigheden besteedt. Dus in essentie hetzelfde doen als de monniken en nonnen van weleer, toen zij in kloosters woonden en hun hele leven op spiritualiteit richtten.

Maar behalve dat, er zijn zoveel mensen die heel veel vrijheid hebben. Sommigen hoeven niet fulltime te werken om zichzelf te onderhouden. Anderen zijn met pensioen of hebben andere vormen van inkomen die hen veel vrije tijd overlaat. Bedenk maar eens wat er zou kunnen gebeuren als een percentage van deze mensen hun vrijheid zou gebruiken om zich op de spirituele kant van het leven te richten. Stel je voor dat ze rozenkransen opzeggen, mediteren of andere spirituele oefeningen uitvoeren. Stel je voor dat ze individueel studeren. Stel je voor dat ze in groepen bijeenkomen en spirituele onderwerpen bespreken. Stel je voor dat ze over spirituele onderwerpen schrijven en de leugens van de machtselite aanvechten door de mensen het spirituele vlees te geven dat hun geest van deze leugens kan bevrijden.

Stel je eens voor hoe slechts een paar honderd jaar geleden veel mensen tien, twaalf of meer uur per dag werkten. Op hetzelfde moment waren ze bezig kinderen op te voeden en hadden nooit tijd om te gaan zitten om over de betekenis van het leven na te denken, een rozenkrans op te zeggen of een boek te lezen, want er waren niet eens boeken. Dus stel je voor wat de mensen tegenwoordig hebben en stel je voor dat ze het voor iets spiritueels zouden gaan gebruiken in plaats van zich te laten opslorpen door de vele verslavingen die de amusementswereld opzettelijk aanbiedt. Of denk eens na over al die andere vele hobby’s die mensen aan iets verslaafd maken waardoor hun energiepeil daalt, daalt, daalt, in een neerwaartse spiraal, die uiteindelijk al hun vrijheid in beslag neemt en hen in een kader vol negatieve energie gevangenhoudt, waarin zij zo belast worden dat ze zich nauwelijks nog kunnen bewegen en hun ogen nauwelijks nog kunnen opheffen om te zeggen: “God, er moet toch meer zijn in het leven.”

Het is in feite zo, dat er veel mensen zijn die economische en politieke vrijheid bezitten, die vrije tijd hebben, die vrije energie en vrije aandacht hebben. Toch zijn ze minder vrij dan veel mensen twee eeuwen geleden. Omdat hun gedachten en hun emotionele lichaam zo opgeslorpt worden door de vele verschillende verslavingen, dat zij nauwelijks nog aandacht over hebben om over een diepere betekenis van hun bestaan na te denken. Maar het zou natuurlijk zo moeten zijn dat wanneer de mensen niet al hun tijd aan hun onderhoud hoeven te besteden, hun aandacht naar de diepere onderwerpen van het leven gaat, de diepere vragen die aangedragen worden door het feit dat je leeft, dat je bewust bent en dat je een geest hebt die in staat is om vragen te stellen en te zeggen: “Waarom ben ik hier?”

Toch, mijn geliefden, handelen veel mensen alsof het gevaarlijk is om over dergelijke vragen na te denken. En in zekere zin kun je hen nauwelijks deze aarzeling kwalijk nemen, want zijn ze dan niet met een schizofreen wereldbeeld gevoed door, aan de ene kant de christelijke kerken die vasthouden aan doctrines die zo ouderwets zijn dat het beschamend is zelfs maar te overwegen dat moderne, intelligente mensen nog in een aantal van die doctrines kunnen geloven. En aan de andere kant staat een wetenschappelijk gevestigde orde die alsmaar opnieuw op hun geest hamert dat het leven een kansspel is, dat zij hoog geëvolueerde dieren zijn, maar niets meer dan dat, en dat zij, hun bewustzijn, sterven als hun lichaam zijn laatste adem uitblaast.

Dus is het in die zin begrijpelijk dat mensen niet weten hoe ze met de diepere vragen om moeten gaan. Maar dit kan heel erg snel veranderen, wanneer het bewustzijn wordt verhoogd door mensen zoals jullie. En wanneer mensen een lering aangeboden krijgen die zowaar zinvol is, een lering over God en over de spirituele kant van het leven, die betekenisvol is. Waar wij natuurlijk naar streven met mensen in diverse hoedanigheden die een open geest en hart hebben voor de nieuwe ideeën die naar buiten gebracht moeten worden om het Aquariustijdperk als een Gouden Eeuw van Vrijheid te laten manifesteren.

En jullie zouden je allemaal tot deze mensen kunnen rekenen, zelfs al zien jullie jezelf niet als schrijver of spreker. Je praat met mensen en je kunt zijn wie je bent en jouw hartvlam delen. Dus beschouw jezelf als onderdeel van de beweging die de spirituele ontwaking zal brengen die absoluut noodzakelijk is voor er ware vrijheid op dit werelddeel kan bestaan. Want alleen een spiritueel ontwaken zal het vredesbewustzijn tot stand brengen dat meer oorlogen, conflicten en bloedvergieten op deze planeet kan voorkomen.

De Europese Unie uitbreiden
En laat me daarom zeggen, dat een van de voornaamste redenen dat ik toestemming heb gekregen om mijn Vlam van Vrijheid opnieuw te verankeren en de Europese naties te sponsoren, natuurlijk de uitbreiding van de Europese Unie naar het oosten toe is, die jullie de laatste paar jaar hebben gezien. Want het is een feit dat door de voormalige communistische naties in Oost-Europa de hand toe te steken, de naties van West-Europa daadwerkelijk hun bereidheid hebben getoond om hun broeders hoeder te zijn en die naties, die economisch en politiek erg achterop komen, te helpen vooruit te komen. En ik ben me er zeer van bewust dat er een machtselite achter de schermen is die dit als een kans ziet om hun markt te vergroten, zodat mensen, zelfs in een klein dorpje in Roemenië, de vrijheid krijgen om Coca Cola te drinken. Voor hen is dit het ultieme doel en het ultieme teken van beschaving – dat je een drankje kunt nemen dat je gezondheid vernietigt.

Toch valt het niet te ontkennen, dat er echte bereidheid van de kant van de rijkere naties in Europa is om hun welvaart te delen, een hand toe te steken en andere naties financieel te helpen. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is Duitsland, waarbij je ziet hoe de mensen in West-Duitsland grote offers brengen na de hereniging om het oostelijke deel van dat land vooruit te helpen – met heel veel moeite en grote terughoudendheid van de mensen die aan het communisme verslaafd waren geraakt.
Ik zie dit als een grote kans. En ik vertrouw erop dat als genoeg spirituele mensen besluiten hun bewustzijn te verhogen en het werk te doen wat nodig is, dit dan een positieve spiraal kan worden die kan beginnen – in plaats van het nieuwe Europa te zijn dat de machtselite voor ogen heeft.

Hoe Europa kan helpen oorlogen te laten ophouden
Nu een onderwerp dat nog ernstiger is, namelijk het onderwerp oorlog en hoe de Europese naties een bijdrage kunnen leveren om oorlogen op te laten houden. Mijn geliefden, we hebben duidelijk in de Invocatie voor Vrede gesteld dat als je vrede tot stand wilt brengen, iemand moet beginnen de andere wang toe te keren. Iemand moet beginnen te weigeren met geweld op geweld te reageren. Iemand moet de voorloper zijn. En wie zal die iemand zijn en hoe zullen ze dat doen?

Wel, is het ondenkbaar dat enkele kleinere naties in Europa op een punt zouden kunnen komen, waarop ze gewoon hun leger wegdoen, dat ze gewoon zouden zeggen: “Wij weigeren een militaire macht in dit nieuwe Europa te hebben. Want wij willen niet aan de mogelijkheid van oorlog bijdragen door te doen alsof wij een leger nodig hebben om ons tegen de dreiging te verdedigen die zeker niet zo ernstig was als in de voorgaande eeuwen.”

Ik weet dat het voor veel naties een radicaal voorstel zal zijn. Maar zien jullie, mijn geliefden, dat vroeg of laat iemand deze stap moet zetten? Eén bepaalde natie moet besluiten, dat als wij vrede op aarde willen, ze de stap moet nemen om alle militaire macht uit te bannen. Ik zeg niet dat alle naties dit zouden kunnen doen, gezien de huidige wereldomstandigheden. De Verenigde Staten zou dit zeker niet kunnen doen, omdat er een land moet zijn dat voldoende militairen heeft om bepaalde andere naties af te schrikken om aan een proces van wereldverovering te beginnen, wat nog steeds niet helemaal uitgesloten is.

Toch is de logica duidelijk. Enkele naties in Europa zouden inderdaad hun leger op kunnen ruimen en zichzelf gewoon tot oorlogsvrije zone verklaren. Jullie hebben twee naties in Europa gezien die heel lang neutraal zijn gebleven en geweigerd hebben om welk verbond ook aan te gaan. Die twee naties zijn Zweden en Zwitserland. Die twee naties hebben beide een redelijk capabel leger, omdat ze het gevoel hebben dat ze hun neutraliteit moeten verdedigen. En ze moesten ook zeker hun neutraliteit verdedigen, toen de schaduwen van de Russische Beer en van de Nazi Adelaar over dit werelddeel gleden.

Maar hebben ze nu nog echt een leger nodig? Hebben enkele van de andere naties een leger nodig? Kan er eeuwig een NAVO in een Verenigd Europa zijn of kan de NAVO de vorm hebben die het nu heeft, waardoor ze zo afhankelijk is van de Verenigde Staten dat veel naties zich verplicht voelen om met de avonturen van de Verenigde Staten in Afghanistan en Irak mee te doen – wat een vergissing was, zoals nu vrijwel ieder land in Europa zich wel realiseert.

Dus wanneer zal er een land komen dat de moed heeft om te zeggen: “Wij leggen onze wapens neer. Wij weigeren om te vechten, wat er ook gebeurt.” Deed het volk in India dat niet toen ze door Gandhi daartoe geïnspireerd werden? En slaagden ze er niet in met geweldloosheid de Britten zelf te verslaan, de grootste koloniale macht op aarde, door geweldloosheid? Dus zou het geen schokgolf door het wereldbewustzijn kunnen sturen, als een paar naties de moed hadden om de stoute schoenen aan te trekken en hun leger naar huis te sturen?

Mijn geliefden, ik spreek dit in het massabewustzijn uit. Want ik wil dat het daar verankerd wordt, als een zaadje, dat kan kiemen en op den duur wortelt en een stevige plant wordt die de mensen wakker maakt om te zien dat er een nieuw tijdperk aanbreekt en in een nieuw tijdperk moeten bepaalde keuzes worden gemaakt. Zeker, de naties van Europa waren de eersten die de slavernij afschaften en zeiden dat we andere mensen niet als slaaf kunnen bezitten. Nu dan, is het niet een logische volgende stap om te zeggen dat wij mensen niet kunnen dwingen een uniform aan te trekken en hen kunnen dwingen erop uit te trekken om hun medemens te doden?

Zelfs Gandhi zelf twijfelde aan de mogelijkheid of Nazi Duitsland met geweldloosheid was te verslaan. Hij dacht dat het wel kon, maar tegen een oneindig hogere prijs dan wat er in India was gebeurd. Toch moet ik zeggen dat Nazi Duitsland en de Sovjet-Unie zeker door geweldloosheid verslagen hadden kunnen geworden. Maar zelfs nu is de dreiging veel minder dan tien of twintig jaar geleden.

Ik ben niet blind voor het feit dat Rusland nog steeds een capabel leger handhaaft. Maar ik moet je een realistische schatting geven dat het Russische leger lang niet zo capabel is als veel mensen denken en zeker bij lange na niet die bekwaamheid heeft als in het communistische tijdperk. En zelfs toen werd het overschat, naar men zegt. Want er zou grote chaos zijn geweest als het Russische leger, het Sovjetleger, zich daadwerkelijk in een oorlog had moeten mengen. Tegenwoordig zou het voor Rusland in principe onmogelijk zijn om zich met een verovering op grote schaal in Europa in te laten.

En zeker tegen de tijd dat meer naties er klaar voor zijn om hun leger op te geven, zou het bewustzijn van Rusland ook zoveel veranderd zijn dat het uitvoerbaar zou worden om een ongewapende zone in veel Europese naties te creëren. Dus dit is een stap die op den duur moet worden genomen, want het heeft geen zin om een vrije democratische maatschappij te hebben die nog steeds afhankelijk is van een leger om een dreiging te bestrijden die er niet zou zijn als het bewustzijn van die natie verhoogd werd, zodat de dualiteit zelf niet zijn eigen tegenstander zou creëren.

Zie je, het zijn niet de mensen die oorlog willen. Het is de machtselite die oorlog wil. En daarom willen ze dat naties een leger hebben. De machtselite wil ook geld verdienen door oorlogstuig te verkopen en daarom kunstmatige conflicten tussen naties wil scheppen die die naties dwingen een wapenwedloop aan te gaan die hen failliet kan laten gaan, zoals bijna gebeurd is met de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten.

De mensen zelf moeten overeind komen en van hun leiders eisen dat ze naar vreedzame oplossingen voor alle problemen zoeken. En wanneer een natie het bewustzijn krijgt dat het vreedzame oplossingen wil, dan is de logische volgende stap dat er geen leger meer nodig is. Want als je werkelijk gelooft dat er voor ieder probleem een vreedzame oplossing is, waarom zou je dan een leger nodig hebben om niet-vreedzame oplossingen te zoeken? Je kunt misschien denken dat ik op mijn oude dag nog pacifist ben geworden. Toch ben ik slechts realistisch. De tijden zijn veranderd. En wanneer de tijd verandert, moeten de mensen oude gedachtepatronen loslaten. Anders kan een nieuw tijdperk niet volledig fysiek gemanifesteerd worden, maar zal gestopt worden voor het naar het fysieke octaaf doorgebroken is.

En dus moeten jullie, die de spirituele mensen zijn, zich realiseren dat – voor een groot deel vanwege het spirituele werk dat de laatste paar decennia door veel studenten van de geascendeerde meesters is gedaan – de oorlogsdreiging en het geweld gedaald is naar een niveau waarop het nodig wordt dat naties over geweldloze oplossingen gaan nadenken. Zeker, ik verwacht niet dat naties hun leger binnen een paar jaar afschaffen. Maar ik verwacht wel dat enkele naties een discussie zullen beginnen over de noodzaak om al dit oorlogstuig te behouden en in essentie zichzelf in een onderling afhankelijke positie plaatsen ten opzichte van de grote multinationale corporaties, die de capaciteiten hebben om oorlogstuig te produceren.

Zowel het communisme als het kapitalisme zoeken naar werelddominantie
Zeker, veel naties laten militaire uitrustingen in de Verenigde Staten produceren, maar geproduceerd door grote multinationale corporaties, die vrijwel geen nationale loyaliteit hebben. En nogmaals, dit is een van de dingen die in Europa moeten gebeuren – dat jullie beseffen dat jullie niet toe kunnen laten dat corporaties die geen loyaliteit voelen voor een natie, of een volk, het achter de schermen overnemen en de economie van een land in zoverre beïnvloeden ze een land bijna failliet kunnen laten gaan, omdat de economie van enkele van deze grote maatschappijen daadwerkelijk groter is dan de economie van enkele kleine naties.

En dus is dit een situatie die uiteindelijk niet tot vrijheid kan leiden. Want zoals El Morya inderdaad al zei over het communisme en het kapitalisme, die twee zijden van dezelfde munt zijn, moeten jullie je realiseren, dat het uiteindelijke doel van het kapitalisme wereldheerschappij is, net zoals dit het uiteindelijke doel van het communisme was. Maar in plaats van de staat zullen deze grote multinationale corporaties uiteindelijk tot één conglomeratie samensmelten, die dan zoveel macht heeft dat deze de koers van naties kan dicteren, ongeacht de verkozen volksvertegenwoordigers. Natuurlijk gebeurt dit al op grote schaal, maar ik kan zeggen, dat het nog veel slechter kan dan het op dit moment al is. En het is inderdaad heel goed mogelijk om deze situatie om te keren door het bewustzijn van de mensen te verhogen over wat er achter de schermen gebeurt en te eisen dat hun verkozen vertegenwoordigers hun natie van dit juk bevrijden.

Mijn geliefden, wat voor zin heeft het dat een land, een vrij democratisch land, miljarden en miljarden dollars of euro’s schuldig is aan een paar multinationale banken die geen enkele loyaliteit voor dat land voelen. Ze worden door de machtselite beheerd, precies dezelfde zielen die drie- of vierhonderd jaar geleden in hun kastelen en herenhuizen op hun volk teerden en die vandaag de dag nog steeds op precies dezelfde mensen teren, hoewel de mensen over het algemeen wel een hogere levensstandaard hebben.

Dit is nog iets wat in Europa moet gebeuren – de mensen moeten wakker worden en zich realiseren dat de comfortabele economische situatie die zij in veel westerse naties hebben, de verzorgingsstaat, gekocht wordt voor een bepaalde prijs en die prijs is hun eigen vrijheid. Omdat ze hun natie en zichzelf aan deze multinationale financiële instituten hebben verkwanseld die achter de schermen aan de touwtjes trekken. En die – van elke bestede euro door de mensen – hun volledige pond vlees eruit halen, hoewel ze er zelf niet voor werken en geen diensten verlenen en de economie natuurlijk niet verbeteren, maar simpelweg hamsteren door het volk te laten doodbloeden.

Dit is het tegenovergestelde van het principe om je talenten te vermenigvuldigen. En men kan gewoon niet langer toelaten dat dit doorgaat. En het zal worden toegelaten, zolang de mensen niet overeind komen en een vrij economisch systeem eisen, waardoor ze geen rente hoeven te betalen aan multinationale banken, die überhaupt niet het recht zouden moeten hebben om geld uit te lenen, dat in sommige gevallen vanuit het niets wordt gecreëerd en daar rente voor vragen.

Dit is een volledig goddeloos systeem dat uit de Middeleeuwen, uit het begin van de Industriële Revolutie stamt en natuurlijk een veel grotere economische groei heeft voorkomen. Het heeft voorkomen dat de visie waar El Morya over sprak – veel grotere overvloed en vrijheid in Europa en elders – zich heeft gemanifesteerd.

De visie van Saint Germain op Europa
Ik heb ook een zeer hoge visie op wat er in Europa zou kunnen gebeuren, niet alleen economisch, maar ook cultureel en spiritueel. Dit werelddeel is letterlijk klaar voor een verandering die net zo verstrekkend is als het tot stand brengen van de democratie of de industriële revolutie. Dit kan binnen ongeveer twee decennia gebeuren. Maar op dit moment is de visie van de mensen nog niet helder genoeg en hun bereidheid om op te komen voor de waarheid is nog niet zo sterk dat ze door de tegenwerking heen kunnen breken, de wurggreep van de machtselite, en werkelijk op een punt komen dat ze die tegenwerking die de groei van dit werelddeel tegenhoudt, opzij kunnen schuiven.

Dit, mijn geliefden, is een zeer reële mogelijkheid. Als de mensen wakker worden en zich realiseren, wat er gaande is en zich van hun eigen kracht bewust worden, de kracht van hun geest, de kracht van hun stem, de kracht van hun stemrecht, wanneer ze goed stemmen, en wanneer ze de ware kandidaten opeisen die hun natie kunnen leiden en een Vrijheidsvlam hebben. De mensen hebben veel meer macht dan ze beseffen. En dit is altijd zo geweest en daarom kan de machtselite haar macht alleen behouden door de mensen enkel in illusies te laten, waardoor zij óf zich niet realiseren dat zij macht hebben, óf zij hun macht om veranderingen tot stand te brengen, zowaar loochenen.

En dit zie je als een donkere wolk boven dit werelddeel hangen – de mensen geloven nog steeds dat zij geen macht hebben om veranderingen door te voeren. En dat komt juist omdat de katholieke kerk hen, eeuwenlang, heeft verteld dat ze geen macht hadden, omdat ze ellendige zondaren waren. En nu heeft de wetenschappelijk gevestigde orde hen al bijna honderd jaar verteld dat ze slechts dieren zijn en daarom geen spirituele macht bezitten. Maar ik vertel je dat het tijd wordt die leugen en die illusie aan te vechten. En jullie zijn natuurlijk voorbeelden van wat er kan gebeuren wanneer mensen bereid zijn om de leugen aan te vechten dat jullie geen spirituele macht hebben en tot het besef komen dat jullie wel macht hebben en de bereidheid haar op te eisen, en de bereidheid om overeind te komen en haar gewoon op te eisen – zelfs al sta je in je eigen kamer – en vrijheid opeist, een ontwaken van de mensen opeist, zoals jullie dat in de rozenkransen doen. Zelfs dit heeft macht, maar het heeft veel meer macht wanneer de mensen erover beginnen te spreken.

En ik kan zeggen dat als de mensen in Europa, of in welke natie ook, wakker zouden worden en veranderingen eisen, dan zou je die mensen in de regeringen en de financiële instituties en andere instituties van de machtselite eens moeten zien, je zou ze zien staan trillen op hun voeten. Want er is niets wat zij meer vrezen dan dat de mensen ontwaken en voor zichzelf opkomen. Want zij hebben in de geschiedenis gezien dat elke keer als dat gebeurt, zij zich moeten terugtrekken, want zij weten dat ze niet tegen een verenigde bevolking die veranderingen eist, op kunnen.

De mensen moeten hun macht terugpakken
Dus ik zeg jullie: “Eis jullie recht op om vrij te zijn – spiritueel, economisch, politiek.” Begin met de spirituele vrijheid en straal dat licht dan uit. Laat je Licht van Vrijheid schijnen opdat andere mensen het kunnen zien. En deel dan met hen hoe jij je vrijheid, gemoedsrust hebt gekregen. En dan, als zij opener zijn, deel jij met hen het vuur in jouw hart dat je hebt verworven – door jouw liefde voor vrijheid, door jouw bereidheid jouw eigen ego aan te vechten, hem in de ogen te kijken en te zeggen: “Jij hebt geen plaats meer in mijn bewustzijn, ik wil jou uit mijn systeem.” Op dezelfde manier moeten jullie je verzamelen, jullie moeten de kracht opeisen om op te staan om tegen de machtselite te zeggen: “Jullie hebben geen macht meer in mijn land. Ik wil, dat jullie uit dit werelddeel vertrekken!”

Dit is het enige wat een snelle revolutionaire verandering tot stand brengt, hetzij in Europa, of elders. Iemand moet uiteindelijk opstaan en zeggen: “Genoeg is genoeg! Er moet iets veranderen!” Niet op een bedreigende manier, dat als jij niet verandert, wij jou zullen doden, zoals in enkele revolutionaire bewegingen. Nee, je hoeft slechts de eis te stellen, je eis uit te spreken, je waarheid uit te spreken en dan God door jou heen te laten werken en de rest laten doen. Want ik verzeker jullie dat zelfs wanneer een klein percentage van de mensen voor de vrijheid zal opkomen, anderen dan wakker zullen worden en ineens zal er een volksbeweging, een volksbewustzijn, komen. En de mensen zullen ontwaken en zeggen: “Waarom hebben we deze vrijheid niet veel eerder opgeëist? Waarom hebben we deze posities zo lang geaccepteerd? Het is tijd voor verandering. Het wordt tijd dat er een frisse wind over dit werelddeel en deze natie waait.”

Mijn geliefden, ik ben dankbaar voor jullie bereidwilligheid om het zo lang met mij uit te houden in deze, dat weet ik, wel lange verhandeling, die bepaalde onderwerpen heeft aangeroerd die nogal grimmig kunnen lijken. Maar nogmaals, zoals El Morya zei, we spreken ze in het massabewustzijn uit. En daarom verspreiden onze woorden zich als kringen in het water. Ze verspreiden zich door dat massabewustzijn heen. En ze zullen beginnen om de met korsten bedekte gedachten en overtuigingen, die de mensen zolang gehad hebben, te verkruimelen. En het lijkt net ijs dat in het voorjaar begint te breken, wanneer de rivieren beginnen te stromen en er plotseling scheuren verschijnen. En ineens is er een geluid, zoals het ruisen van een krachtige wind en ineens begint al het ijs stroomafwaarts te gaan en uiteen te vallen. En dan verschijnen er stukken helder water en dan weet je dat het voorjaar eraan komt.

Dit is de visie die ik op jullie wil hebben. Want wanneer je naar de uiterlijke omstandigheden kijkt, denk je dat die zo solide en onveranderlijk zijn. Maar ik zeg je, ze zijn net als het ijs dat bedekt wat eronder zit. En wat eronder zit, is de Rivier van Leven zelf. En als je eenmaal die rivier aanboort, zal het ijs beginnen te breken en ineens zie je een verandering en weet je dat er een bladzijde is omgeslagen en dat de dingen nooit meer hetzelfde zullen zijn, want dan is de nieuwe dag aangebroken.

Dit is het beeld, dat ik graag wil dat jullie onthouden, dat onder dit vasteland van Europa de Rivier van Leven stroomt die er klaar voor is om dat ijs te breken en het zo ver naar zee, naar de Atlantische oceaan meevoeren dat het gewoon in de warme stromingen zal wegsmelten om nooit meer dit werelddeel te onderdrukken. Onthoud die visie. Onthoud hem zelfs voor jullie persoonlijke leven en maak jezelf bewust dat welke omstandigheden jullie ook in je leven tegenkomen, het niet meer dan een dun laagje ijs is. En als jij die stroom van Licht vanuit je eigen IK BEN Aanwezigheid vermeerdert, zal het ijs breken en stroomafwaarts spoelen tot het verteerd wordt door de Vlam van Leven, de Vlam van Vrijheid zelf.

De liefde van Saint Germain
Mijn geliefden, ook ik kan teder zijn wanneer ik klaar ben met streng zijn. En ik wens dat jullie weten dat ik, Saint Germain, grote liefde voor het werelddeel Europa en voor het volk van Europa bezit. Dit is een heel oude liefde die heel teder en heel warm is. Ik heb nog steeds een visie op dit werelddeel, namelijk dat het een baken voor vrijheid kan zijn. Ik weet dat er veel spirituele mensen zijn, veel goede mensen, die het juiste willen doen. Ik weet dat er veel mensen zijn die de visie van een betere toekomst visualiseren, niet alleen voor Europa, maar wat Europa aan de rest van de wereld kan bijdragen.

Daarom wil ik dat jullie weten, en ik wil dat alle mensen die dit misschien horen of lezen, weten dat ik jullie allen liefheb met de tederheid van een vader die naar zijn kinderen kijkt, die opgroeien en zelfstandig worden, die worden wie zij waarachtig zijn. Want mijn geliefden, dit is echt alles wat wij als geascendeerde meesters van jullie wensen te zien – dat jullie worden wie jullie zijn, zoals jullie door jullie spirituele ouders geschapen werden. Wat kunnen wij waarachtig nog meer willen dan te weten dat wij, doordat wij vrij zijn geworden, in een bepaalde hoedanigheid gediend hebben om anderen te helpen die vrijheid te bereiken. Want als jij je van jouw ego hebt bevrijd, hoe kun je dit dan niet voor iedereen willen? En toch besef je dat niet iedereen klaar is voor die bevrijding. Maar dat maakt dat je zoveel meer waardering hebt voor diegenen die bereid zijn om naar die vrijheid te streven en hun leven te wijden aan het overwinnen van de menselijke beperkingen, die hen in dit kleine denkkadertje gevangen houden.

En daarom ben ik dankbaar. Geascendeerde meesters huilen niet als mensen, maar ik pleng bijna een traantje van vreugde vanwege het feit, dat zo veel spirituele mensen over de hele wereld hogerop komen en een bewustzijnsstaat bereiken, waardoor ze een niet te stuiten kracht vormen voor het goede, voor de vrijheid. En ik ben heel dankbaar voor de gelegenheid om weer eens in dit werelddeel te spreken door een boodschapper die zijn bewustzijn meer dan een uur op mijn bewustzijnsniveau kan houden, zonder lager te zakken dan ik kan gaan. Ik ben dankbaar dat jullie hier zijn en dat jullie ook bereid zijn geweest om je aandacht bij mijn woorden te houden, zodat jullie de open deur voor het Licht van Vrijheid zijn geweest, dat door jullie chakra’s het massabewustzijn instroomt, terwijl ik aan het woord was. Er is daadwerkelijk een geweldige actie tot stand gebracht. Meer kan tot stand worden gebracht voor het eind van de conferentie bereikt is. Maar zelfs wat er de hele dag door al tot stand is gebracht, is veelbetekenend.

Dus laat ik jullie achter met mijn dankbaarheid. En ik wens dat jullie het beeld onthouden, dat terwijl ik afscheid neem en jullie op weg stuur, jullie een glimp van die traan van vreugde in mijn ogen opvangen. Dus dank ik jullie en verzegel ik jullie in de Vlam van Vrijheid.