Laat de Wind van Verandering waaien

ONDERWERPEN: De vrije handelsovereenkomst tussen Noord- en Zuid-Amerika – Mensen in Zuid-Amerika moeten vrijheid willen

Geascendeerde Meester Saint Germain, 4 juli 2006

Mijn geliefden, er kan zeker geen vrijheid zijn zonder een heel wezen, een heel energieveld, een hele geest, zonder heel hart en hele emoties. Dus wijd je aan het helen van je psyche, aan het tot stand brengen van heelheid. En ik moet zeggen dat zelfs als je die heelheid tot stand hebt gebracht, zelfs als je denkt dat jij geheeld bent, zelfs als jij denkt dat je een bepaalde mate van Christusschap hebt gemanifesteerd, zeg ik dat jullie bereid moeten zijn om heel te worden, want er is natuurlijk bijna niemand die er geen baat bij heeft een poging te doen om nog meer heelheid in je psyche te bewerkstelligen. Want jij geneest niet alleen je eigen psyche, je geneest de collectieve psyche en die van de planeet. En jullie moeten toch kunnen zien dat er veel heling nodig is in de collectieve psyche van deze planeet, speciaal in dit werelddeel Zuid-Amerika, waar de mensen natuurlijk zo onderdrukt zijn dat zij niet meer weten wat goed voor hun eigen bestwil is.

De vrije handelsovereenkomst tussen Noord- en Zuid-Amerika
Daardoor zie je op deze plek een situatie waarin ze tegen een vrij handelsakkoord staken dat op korte termijn niet voor hun eigen bestwil lijkt. Maar niettemin, vanuit het grotere perspectief en op lange termijn is het een stap voorwaarts. Ik zeg hiermee niet dat het vrije handelsakkoord volmaakt of zonder fouten is. Zoals inderdaad altijd gebeurt, is de voornaamste kracht achter deze overeenkomst de machtselite die probeert de vrije handelszone in hun eigen voordeel en het voordeel van multinationale ondernemingen op te zetten. Maar ik moet zeggen dat hoe gebrekkig dit akkoord ook is, het wel een stap in de goede richting is en wij kunnen er op den duur mee werken. Want wanneer je er goed over nadenkt, hoe kan er een tijdperk van vrijheid zijn als er geen vrije handel, geen vrije verplaatsing van goederen en diensten, over nationale grenzen heen is.

Dus is het inderdaad belangrijk om meer vrijheid en meer handel tussen het Noord- en Zuid-Amerikaanse werelddeel tot stand te brengen, want wij hebben gesproken over de noodzaak een stroom in de vorm van een 8 van spirituele energie van het Noorden naar het Zuiden en terug te vormen. En het fysieke equivalent van deze stroom in de vorm van een 8 is natuurlijk de stroom van goederen en diensten, de stroom van ideeën, zodat de mensen van Zuid-Amerika kunnen leren van de grotere vooruitgang die op het Noordelijk halfrond is gemaakt.

Wanneer je kijkt naar de omstandigheden waaronder mensen leven, is het duidelijk dat er veel veranderingen en verbeteringen nodig zijn, in de economie, het sociale systeem, het onderwijssysteem, ware kennis in de mensen te implementeren, zodat ze niet door onwetendheid worden tegengehouden. Zelfs de moedwillige onwetendheid die ervoor zorgt dat heel veel van hen niet bereid zijn te veranderen, niet bereid zijn naar iets meer te reiken.

Mensen in Zuid-Amerika moeten vrijheid willen
Wat wij hier hebben opgezet, is een grotere concentratie van de Vlam van Vrijheid in Zuid-Amerika, die een grotere uitstroom van die Vlam van Vrijheid brengt. En dit heeft de potentie om degenen die het gevoeligst van de mensen hier zijn, te wekken. Want om veranderingen, positieve veranderingen in Zuid-Amerika te laten gebeuren, moet er echt meer liefde voor, een groter verlangen naar vrijheid, onder de mensen zijn. Ze moeten bevrijd willen worden van hun huidige levensomstandigheden. Zelfs de fysieke leefomstandigheden van het leven in armoede, het leven in huizen die nog op een niveau zit dat al eeuwen lang niet meer voorkomt op het Noordelijk halfrond.

Hoe kan er vooruitgang op dit continent zijn, als de mensen niet naar vrijheid van onderdrukking, materiële en spirituele onderdrukking verlangen? Dat is echt niet mogelijk. En zodoende zien wij dat er veel veranderingen nodig zijn. Er is vooral grote behoefte aan sociale hervormingen, economische hervormingen. Maar ik moet zeggen dat er ook net zoveel behoefte aan religieuze hervormingen is. Want is het een triest, maar onontkoombaar feit dat de katholieke kerk eeuwenlang het belangrijkste instrument is geweest om de mensen in Zuid-Amerika te onderdrukken, door hun denken te onderdrukken, hun geest in een heel eng wereldbeeld op te sluiten dat gewoon niet bevorderlijk is voor de zaak van vrijheid.

Deze verstikkende greep op het denken van de mensen van Zuid-Amerika moet doorbroken worden en die wordt alleen maar doorbroken wanneer de vrijheidsvlam de liefde voor vrijheid in het hart van mensen aanwakkert. Zodoende vraag ik degenen onder jullie die openstaan voor onze spirituele leringen, voor onze rozenkransen, en degenen elders die er ook voor openstaan, te visualiseren dat er inderdaad een concentratie van de Vrijheidsvlam hier op het eiland van de zon in het Titicacameer is gevormd. En ik vraag jullie te visualiseren hoe deze zich over het hele Zuid-Amerikaanse continent verspreidt, zelfs tot in Centraal-Amerika en de vlam voor vrijheid in het hart van de mensen aanwakkert, de liefde voor vrijheid die vele zielen die al duizenden jaren lang op dit continent zijn geïncarneerd, nog nooit gekend hebben. Omdat zij altijd in een samenleving geleefd hebben die in hoge mate onderdrukkend was, in hoge mate elitair, geconcentreerd rondom een kleine elite die als god op aarde werd behandeld, zoals je in de Incacultuur en andere culturen ziet.

Wanneer je deze culturen bestudeert, zie je duidelijk waarom ze verdwenen zijn, want er was geen liefde voor vrijheid, niet van de kant van de mensen, noch van de kant van de heersers. Iedereen wilde de status-quo handhaven, maar zoals God Meru zo duidelijk heeft uitgelegd – en zoals ik al heel vaak heb uitgelegd – is het niet mogelijk de status-quo te handhaven. Want veranderingen zijn natuurlijk aan de orde van de dag, zoals mijn goeroe zo graag zegt.

Dus, ik, Saint Germain, kom in de Aanwezigheid van de Grote Goddelijke Leider om vandaag dag, de 4e juli 2006, te zeggen: Ik laat de Vlam van Vrijheid vrij die een eind aan alle starheid van en alle weerstand tegen vrijheid maakt. En daarom zeg ik: “Verandering is aan de orde van de dag! Verandering is aan de orde van de komende 2000 jaar waarin wij de eeuw van vrijheid en de Gouden Eeuw van Saint Germain gemanifesteerd zullen zien!” Maar alleen nadat er aanzienlijke hervormingen in de fysieke en spirituele rijken van planeet aarde hebben plaatsgevonden.

Daarom zeg ik, laat de wind van verandering op dit moment los. Met een kracht en een intensiteit die niet tegengehouden kan worden, niet door het collectieve bewustzijn of de tegenkrachten van vrijheid, want ik, Saint Germain, ben de God van Vrijheid. En ik spreek door een fysiek instrument, maar ik spreek deze woorden praktisch geïncarneerd uit. En daardoor dragen ze de absolute totale kracht van de God van Vrijheid in zich en ik zeg: “Veranderingen worden nu manifest! De wind van verandering zal niet tegengehouden worden! Daardoor is het af! Amen.”