Begrijpen waarom Beschavingen opkomen en vervallen

ONDERWERPEN: De actieve vlam van vrede – De Marxistische, communistische, socialistische ideologie is niet het antwoord – Het zevende wortelras in Zuid-Amerika – Het gevaar om Indigokinderen een stempel te geven – Een paar mensen kunnen de aarde niet redden – Bestudeer hoe beschavingen rigide worden en zichzelf vernietigen – Waarom rituelen je niet kunnen redden – De beschaving van de Inca’s had geen contact met de geascendeerde meesters – De Westerse beschaving transcendeert zichzelf – Gebruik de leringen om anderen te onderrichten

Geascendeerde Meester De Grote Goddelijke Leider, 30 juni 2006

Ik sta bekend als Meester R. Ik sta bekend als de Grote Goddelijke Leider. Maar ik kom jullie een oeroude naam geven – de naam Eutai (uitgesproken ieie – joe – tee) – in een oude taal die niet meer op aarde wordt gebruikt. Maar ik wens deze naam in dit tijdperk uit te brengen, omdat het geluid van deze naam, ieie – joe – tee, daadwerkelijk kan ontsluiten wat op deze plaats ontsloten moet worden, die de Inca’s Machu Picchu noemden, maar die de zetel is van een veel oudere beschaving waarvan – tot nu toe – niets bekend is op wetenschappelijk gebied.

Mijn geliefde harten, deze plek is wat vaak een ‘krachtplek’ op aarde wordt genoemd. Maar het is geen krachtplek vanwege bepaalde fysieke eigenschappen, zelfs niet de spectaculaire bergen of de formaties van de bergen of de formatie van de stenen die hier zijn neergelegd. Het is een krachtplek juist omdat het één van de plekken is die in oeroude tijden zijn geselecteerd na het verzinken van het vasteland Lemurië, dat – zoals de meesten van jullie weten – in wat nu de Stille Oceaan heet, ligt. Toen het duidelijk werd dat dat werelddeel niet kon worden gered, kregen bepaalde groepen mensen – speciale geïnitieerden door de hoge priesteressen – de taak van elke groep om een specifieke vlam te dragen van de twaalf vlammen die in de oude tempel van het Moederland werden bewaard. Dus één groep is naar dit gebied gekomen dat bekend staat als Machu Picchu en zij hebben die vlam hier verankerd.

Dit is de reden dat deze plek als krachtplek wordt beschouwd. Niet vanwege de fysieke eigenschappen, maar omdat diep in de bedding van deze bergen een anker is van de vlam. Dit is de vredesvlam, maar niet de soort vrede waar je gewoonlijk aan denkt, want het is een actieve vlam van vrede, een vreugdevol, extatisch, borrelend, overweldigend gevoel van vrede die, wanneer die wordt bevrijd, elk gevoel van conflict, elke tegenstelling, al het gekibbel, kan wegspoelen dat zo gebruikelijk is onder de mensen.

Deze vlam zit al zo lang diep in deze berg verankerd dat hij bijna is uitgegaan om de simpele reden dat niemand op aarde die vlam heeft opgeroepen. Maar toch moet ik zeggen dat het tijd is die vlam weer te ontsteken, om ze tot grotere hoogte en grotere intensiteit aan te wakkeren, zodat degenen die bereid zijn om haar te roepen het natuurlijk geweldig kunnen uitvergroten met hun hartvlam. Dat is natuurlijk iets waar jullie allen naar kunnen streven, vooral degenen onder jullie die het gevoel hebben dat jouw Godvlam één van die schakeringen van vrede zou kunnen zijn.

De actieve vlam van vrede
Ik nodig jullie uit om de oude naam te gebruiken die ik jullie heb gegeven en die vlam van vrede op te roepen – als jij je daartoe geroepen voelt in je hart. Maak bekend, mijn geliefden, dat dit een keerpunt, een potentieel keerpunt, voor de aarde en vooral voor Zuid-Amerika markeert. Want wat heeft dit land Zuid-Amerika echt nodig? Is dat geen vrede en is dat niet een actieve vorm van vrede die de mensen uit twee dingen wekt.

Want de mensen moeten in de eerste plaats worden gewekt uit al het oorlog voeren, zelfs de oorlog met zichzelf, die al tienduizenden jaren aan de gang is in de oude culturen die bij de moderne wetenschap bekend zijn. Maar zelfs daarvoor al, waarbij je diverse groepen ziet die om dit stuk land vechten, vechten om de heerschappij, vechten om superioriteit, bijna tot op het punt dat jij je begint af te vragen hoe lang dit nog door kan gaan voor de mensen zien dat dit eindeloze gevecht geen enkele zin heeft.

Zie je dit vechten zelfs tegenwoordig niet, bijvoorbeeld in de natie Colombia, als het vechten tussen guerrillagroepen onderling. Maar toch is er geen echte reden voor dit vechten. Je ziet zelfs spanning onder enkele naties in Zuid Amerika. Maar wat is de reden hiervoor? Welnu, mijn geliefden, de reden is dat mensen hebben geslapen, de ogen gesloten hebben voor het feit dat ze hogerop moeten komen en hun hart zuiveren van de conflicten door de vlam van actieve vrede, de extatische vrede, het leidende licht voor het werelddeel Zuid-Amerika op te roepen, wat de bedoeling is.

En wat je ziet, is dat in plaats van de vlam van actieve vrede, de extatische vrede, de vreugdevolle vrede, op te roepen de mensen in slaap zijn gezongen en ze hebben geen enkele ambitie, geen enkele drang, geen enkele wens, om zichzelf te transcenderen, of om hun cultuur en hun natie de huidige staat van armoede en ongelijkheid en economische instabiliteit te zien transcenderen. Dit is het tweede waar de mensen uit moeten worden gewekt. Hun onwil, hun onvermogen om zichzelf te transcenderen, hun onwil om mentaal uit de huidige situatie te stappen en naar hun omgeving te kijken en naar hun cultuur te kijken en te zeggen: “Dit is niet genoeg. Ik wil meer. Ik wil meer dan tradities. Ik wil meer dan wat mijn voorouders in vorige generaties wisten.”

De Marxistische, communistische, socialistische ideologie is niet het antwoord
En dus zie je in veel streken van Zuid-Amerika dit terugverlangen naar het verleden, of het nu de grandeur, of de zogenaamde grandeur is, van de Inca’s of andere beschavingen uit het verleden of zelfs de koloniale tijd is. Mijn geliefden, de mensen moeten ontwaken. De Gouden Eeuw in Zuid-Amerika kan niet door een elite tot stand worden gebracht, want juist het bestaan van machtselites, die millennia lang teruggaan, zijn verantwoordelijk voor de oorlogen en de ongelijkheid die tot de huidige staat van armoede heeft geleid.

Dus moet dit elitarisme worden overwonnen en het kan alleen maar worden overwonnen wanneer een kritieke massa mensen zichzelf wekt. Maar ze kunnen niet gewekt worden door de vlam van antivrede die tot revolutie leidt, want we willen niet dat Zuid-Amerika verandert in een linkse, Marxistische, communistische, socialistische ideologie zoals al in sommige naties begint te gebeuren. Dit leidt enkel tot nog grotere instabiliteit en vervolgens tot oorlog tussen naties.

En daardoor kan er inderdaad de volgende twee decennia een grote oorlog op dit werelddeel komen, tenzij een kritieke massa mensen ontwaakt door de vlam van extatische, vreugdevolle vrede. Dit is de bereidheid om vrede te zoeken, maar vrede gebaseerd op constante zelftranscendentie, waardoor de huidige omstandigheden niet mogen blijven bestaan. Maar zij mogen niet leiden tot conflicten en oorlogen maar tot een groter gevoel van vrede leiden gebaseerd op constante zelftranscendentie.

Het zevende wortelras in Zuid Amerika
Zelftranscendentie is natuurlijk de kern van iedere vlam van God. Want zelftranscendentie is God. Er is geen zelftranscendentie zonder God. Noch is het mogelijk om bij God te zijn zonder jezelf te transcenderen. Dit, is natuurlijk de sleutel tot iedere goddelijke eigenschap, waaronder de eigenschap die ik belichaam, die van Goddelijke Leiding. Want wat is Goddelijke Leiding anders dan het besef dat je moet transcenderen – en dan de leiding van Boven die je port dat er iets meer weten valt, er iets meer te zien is, iets meer te krijgen, iets meer tot uitdrukking gebracht kan worden op deze wereld.

Dus moet ik zeggen dat wij vroeger hebben gesproken over de komst van het zevende wortelras, en dat Zuid-Amerika is uitgezocht als één van de plekken om deze zielen te laten afdalen die bij die golf horen. Maar ik moet je zeggen dat gezien de huidige omstandigheden op dit werelddeel, zoals ik net heb geschetst, het voor ons gewoon niet verantwoord is om een groot aantal van het zevende wortelras te laten incarneren op dit werelddeel. Een paar zielen zijn afgedaald, de dappere zielen die zich vrijwillig hebben aangeboden om voorlopers te zijn. Maar ik moet zeggen dat gezien de huidige sociale en economische omstandigheden het niet mogelijk is om een groot aantal zielen hier te laten incarneren. Daarom hebben we inderdaad een aantal zielen op het Noord Amerikaanse werelddeel laten incarneren.

Het gevaar om Indigokinderen een stempel te geven
Mijn geliefden, er zijn mensen in de new age-beweging die correct hebben aangevoeld dat er de laatste paar decennia een ongewone groep zielen incarneert. Ze zijn soms Indigokinderen genoemd. Ik kom jullie zeggen dat er een onderliggende waarheid is dat de laatste paar decennia een golf van deze levensstromen op planeet aarde mag incarneren en ze hebben speciale talenten. Maar toch moet ik jullie ook vertellen dat de meeste van de new age-leringen niet van de geascendeerde meesters komen en in feite een heel subtiele mix van waarheid en vergissingen, licht en donker, zijn.

Het is jammer om te proberen een golf van hoog spirituele levensstromen een label te geven en apart te zetten die gaan incarneren. Want door te proberen eigenschappen te definiëren, door deze kinderen een etiket op te plakken, wordt het heel gemakkelijk voor hun ouders, en mogelijk zelfs voor een deel van de maatschappij, om deze kinderen in een kader te plaatsen. Maar toch moet ik zeggen dat de essentiële reden waarom deze levensstromen incarneren, is om alle kaders af te breken die de huidige en vroegere generaties tegenhouden, de new age-cultuur te verhinderen, verhinderen dat de denkwijze van de new age wordt gemanifesteerd.

Zie je zodoende de subtiele samenzwering van de krachten van duisternis, de verkeerde leraren op deze planeet? Ze weten dat de levensstromen van het zevende wortelras en de levensstromen die nu komen voor het zevende wortelras in de allereerste plaats komen om de kaders af te breken, de mentale kaders, van hun ouders en de maatschappij. Daardoor proberen de duistere krachten om de gevoeligste levensstromen in de huidige generatie zover te krijgen dat ze deze binnenkomende levensstromen in een mentaal kader plaatsen, ze als Indigokinderen bestempelen, die bepaalde eigenschappen hebben.

Dit is een subtiel plan om het de binnenkomende levensstromen moeilijker te maken hun goddelijke plan te vervullen. En het is vooral gericht op de oudere generatie die, door ze als Indigokinderen te bestempelen en naar kinderen te zoeken met specifieke eigenschappen, de kans missen om zichzelf te transcenderen gebaseerd op de wijsheid en zelfs wat van de problemen van deze levensstromen. Zien jullie hoe belangrijk het is dat als je de komende levensstromen een label geeft en ze in een mentaal kader stopt, jij jezelf al eerder in dat mentale kader hebt gestopt? En hoe kun je dan de les leren die jullie zouden moeten leren van de binnenkomende levensstromen, namelijk dat jullie uit je mentale kader moeten stappen – uit alle mentale kaders moeten komen – en je Christusschap manifesteren.

Want ze komen niet om de problemen op aarde op te lossen. Het is heel jammer om een groep levensstromen apart te zetten als zijnde meer superieur dan hun ouders en het daardoor laten lijken alsof deze binnenkomende levensstromen hier zijn om de problemen van de mensheid op te lossen. Dit is dezelfde leugen die we steeds maar weer opnieuw tegenkomen in zoveel verschillende vermommingen, waaronder het idee dat Jezus Christus de enige zoon van God is.

Een paar mensen zullen de aarde niet redden
Mijn geliefden, de verlosser van planeet aarde ben jij. De verlosser van jouw generatie ben jij. Jij kunt niet verwachten dat er iemand anders komt om de problemen voor jou op te lossen, want de enige manier waarop deze problemen kunnen worden opgelost, is door degenen die de problemen hebben geschapen en degenen die ervoor moeten zorgen dat ze blijven bestaan, de bewustzijnsstaat transcenderen die leidt tot de manifestatie van deze problemen in de buitenwereld.

Zien jullie in dat dit de enige manier is waarop de mensheid ooit kan groeien? Dit is de enige manier waarop de mensheid ooit is gegroeid. En wanneer je ziet waar het bewustzijn van de mensheid inderdaad een neerwaartse spiraal is ingegaan, het juist kwam omdat de meeste mensen – waaronder de meest spirituele mensen – dit principe juist niet hebben begrepen, wat de reden is dat de aarde bestaat als kosmisch schoollokaal.

De aarde is niet geschapen opdat er één of een paar zielen kunnen komen die de velen redden De aarde wordt geschapen opdat de velen hun bewustzijn kunnen verhogen en daardoor ascenderen naar hogere niveaus van leren, zoals ook daadwerkelijk is gebeurd met de eerste drie wortelrassen en met veel levensstromen die de wortelrassen opvolgen.

Begrijpen jullie dat? De val van de mensheid is begonnen bij het vierde wortelras en veel levensstromen van het vijfde en zesde wortelras die eveneens zijn gevallen. Maar om te ascenderen en terug te keren naar een positieve spiraal, moeten deze levensstromen hun bewustzijn veranderen. Zij moeten zichzelf transcenderen. Ze moeten meer willen. Ze moeten bereid zijn te reiken naar de goddelijke leiding die hen vooruit gidst, die ze voorwaarts port, die ze aan hun haren meetrekt als ze zelf niet willen lopen.

Maar er zit natuurlijk wel een limiet aan hoever we iemand kunnen optrekken. En daarom moet er daadwerkelijk de bereidheid zijn om aan te nemen wat er wordt gegeven, om dat geschenk te vermenigvuldigen en het terug te leggen op het altaar in haar vermenigvuldigde vorm, zodat we het nog meer kunnen vermenigvuldigen en daardoor de opwaartse spiraal creëren die het enige middel is voor de ascensie van de aarde en het bewustzijn van de mensheid.

Bestudeer hoe beschavingen rigide worden en zichzelf vernietigen
De Incabeschaving die deze plaats Machu Picchu heeft overgenomen, is trouwens een goed voorbeeld om te bestuderen, om te begrijpen hoe een hele beschaving kan komen vast te zitten in een rigide denkwijze, een rigide cultuur, die zo bezig is met het handhaven van hun rituelen dat ze niet bereid zijn te transcenderen. Ze zijn niet bereid naar binnen te gaan en een nieuwe vorm van creativiteit vanuit hun hart naar buiten te brengen die hun rituelen, hun beoefening, zelfs hun hele geloofssysteem en wereldbeeld, kan vernieuwen.

Zodoende zul je op deze plek zien dat er bepaalde rotsblokken zijn die groot en met grote precisie zijn bewerkt. Bovenop deze enorme rotsblokken zie je kleinere rotsblokken die met veel minder precisie zijn uitgehakt en met veel minder vakmanschap gestapeld. Dit toont dat de Inca’s op tempels bouwden die veel ouder zijn dan de Incabeschaving. Het toont ook dat de Incabeschaving op zich niet zo erg creatief was, maar vaak kopieerde wat ze om zich heen zag.

De Incabeschaving was heel goed in het organiseren en daarom groeiden ze en hadden ze succes en slaagde ze erin veel van hun buren die niet zo georganiseerd waren, te overwinnen. En dat is inderdaad één van de noodzakelijke eigenschappen voor een beschaving. Ze moet georganiseerd zijn, omdat dit stabiliteit creëert. Maar stabiliteit en een lang leven zijn niet hetzelfde. Want zie je, mijn geliefden, stabiliteit zonder zelftranscendentie, zonder creativiteit, kan geen lange levensduur creëren, niet in je persoonlijke leven, noch in een hele beschaving.

En daarom zag je inderdaad dat de Inca’s zelf – hoewel ze heel snel in macht groeiden – ook een snel verval kenden vanwege hun eigen rigiditeit. Hun eigen onwil om te transcenderen, heeft natuurlijk de tegengestelde kracht van het Moederlicht zelf gevormd dat de inval van de Spanjaarden erover heeft afgeroepen en de Incabeschaving heel snel heeft veroverd.

Daardoor zou je kunnen zeggen, mijn geliefden, dat de Incabeschaving een perfect voorbeeld is van een beschaving die – zelfs al is ze tot bepaalde hoogte opgeklommen – vanaf het allereerste begin niet erg duurzaam was, omdat er teveel tegengestelde krachten in het spel waren. Er was te veel rigiditeit en onwil om de rigide doctrines, overtuigingen en rituelen los te laten. Mijn geliefden, hoeveel rituelen er ook zijn – laat me dit nog eens zeggen, hoeveel rituelen je ook doet, ze kunnen een mens of een hele beschaving niet redden.

Waarom rituelen je niet kunnen redden
Je kunt elke willekeurige spirituele techniek of filosofie op deze planeet uitkiezen. Je kunt die met grote vastbeslotenheid beoefenen, maar de beoefening van het ritueel zelf zal je niet redden, omdat de beoefening van het ritueel de transcendentie van jouw bewustzijn niet kan garanderen. Om een ritueel effectief te laten zijn, moet het worden benaderd als een fundament om jezelf te transcenderen. En je moet je dan met je bron van creativiteit in jouw hart verbinden en zo jouw innerlijke creativiteit toevoegen aan het ritueel in de buitenwereld, zodat je er een levend ritueel van maakt. En dat is juist wat het contact tussen jouw lagere wezen – dat het ritueel uitvoert – en jouwe eigen hogere Wezen tot stand brengt. Dat contact kan slechts gebeuren door de open deur van jouw hart, de geheime kamer achter de hartchakra die het verbindingspunt is tussen het lagere en hogere deel van jouw eigen Wezen.

Tenzij je die deur van het hart opent met creativiteit en liefde, kun je geen stroom in de vorm van het cijfer 8 in je wezen vormen die nu juist de sleutel tot zelftranscendentie en spirituele groei vormt. Op dezelfde manier kan een beschaving, tenzij ze die deur van het hart in haar volk opent en vooral de leiders daarvan – tenzij dat gebeurt, kan die beschaving niet de stroom in de vorm van het cijfer 8 krijgen die tot zelftranscendentie en daardoor tot een lange levensduur leidt.

De Incabeschaving had geen contact met de geascendeerde meesters
Als je de Incabeschaving bestudeert, zie je dat het priesterdom en de koningen ten prooi vielen aan de typische valkuil die je in bijna iedere beschaving ziet – toen ze eenmaal de macht in handen kregen, begonnen ze zich meer in te laten met het handhaven en zelfs vermeerderen van die macht dan zich te bekommeren over het contact met het spirituele rijk behouden.

Ik moet zeggen dat de Incabeschaving nooit contact met de geascendeerde meesters heeft gehad. Hun priesters hadden drugs nodig om een ‘hogere’ bewustzijnsstaat te krijgen en daardoor konden ze niet met de geascendeerde meesters communiceren, want wij communiceren niet met mensen via drugs of andere mechanische middelen. We communiceren enkel met degenen die hun hart met liefde hebben geopend.

Dus stond de Incabeschaving eigenlijk al vanaf het allereerste begin in contact met lagere geesten. Maar ik moet zeggen dat zelfs deze lagere geesten in staat zouden zijn geweest een bepaalde vorm van zelftranscendentie in de Incabeschaving te bevorderen – als de priesters bereid waren geweest hun contact te vergroten. Maar de priesters raakten zo gericht op de uiterlijke rituelen en de rigiditeit van die rituelen, en begonnen daarom contact te krijgen met steeds lagere geesten.

En toen ze beseften dat hun rituelen geen macht meer hadden – vanwege het feit dat zij daardoor innerlijke visioenen kregen – keerden ze terug naar de valkuilen die je in zoveel religies, waaronder de katholieke kerk en andere christelijke kerken van tegenwoordig, ziet die zich steeds meer concentreren op de uiterlijke rituelen in plaats van de innerlijke ervaring die het ritueel ontstijgt. En dus werd het ritueel een doel op zich in plaats van een middel tot een doel. En zo werd de Incabeschaving steeds rigider, wat natuurlijk heeft geleid tot de steeds verder gaande neerwaartse spiraal die al gauw onomkeerbaar werd. En de Spanjaarden waren slechts het middel uit de buitenwereld hiervoor.

De Westerse beschaving transcendeert zichzelf
Natuurlijk waren de Spanjaarden niet een duurzame beschaving. Maar ik moet de Europese beschaving lof toezwaaien, omdat die veel beter in staat is zichzelf te transcenderen dan de meeste andere beschavingen. Daardoor zie je natuurlijk – in het Europa en in de Verenigde Staten van tegenwoordig – een beschaving die zichzelf heel snel transcendeert en in hoge mate de rituele rigiditeit van het verleden achter zich heeft gelaten.

Zodoende, zie je ook dat hoewel je in de moderne westerse beschaving veel conflicten en tegenstellingen ziet die daadwerkelijk de levensduur van haar beschaving bedreigt, ook de bereidwilligheid om te transcenderen van de kant van veel mensen. Een bereidwilligheid die veel groter is dan wat je bijvoorbeeld in Zuid-Amerika of in andere culturen overal ter wereld ziet.

Mijn geliefden, ik wil dat jullie begrijpen dat de Inca’s veel te veel uit evenwicht waren ,omdat zij te rigide waren en niet genoeg creativiteit bezaten. Wat je tegenwoordig in de westerse beschaving ziet, is bijna het tegenovergestelde van onevenwichtigheid – waarbij de Westerse beschaving de rigiditeit van de katholieke kerk heeft afgeschud, maar nog niet iets ervoor in de plaats heeft gevonden om de spirituele stabiliteit te vinden die een tegenwicht kan bieden aan de innovaties die je in de technologie ziet.

Zodoende zie je natuurlijk het onverstandige gebruik, het onevenwichtige gebruik, van technologie omdat de mensen niet het innerlijke contact met hun hart hebben – want ze hebben geen spirituele basis en fundering waar ze hun onderzoeking van de technologie op kunnen opbouwen. Daardoor zie je een geweldige uitstroom van creativiteit met betrekking tot het gebruik van het Moederlicht op steeds weer nieuwe manieren. Maar je ziet niet dat dit onder leiding van de Goddelijke Leiding, de Vaderenergie, het Vaderlicht, gebeurt. En daarom bestaat er op dit moment nog geen gezonde stroom in de vorm van een 8 in de moderne westerse beschaving.

Dit is natuurlijk de belangrijkste reden om de rozenkransen van Moeder Maria op te zeggen, die zijn bedoeld om mensen te helpen de stroom in de vorm van een 8 weer op persoonlijke schaal en op grotere schaal te vormen die een maatschappij in een evenwichtiger staat kan terugbrengen, waardoor er geen onbalans meer is tussen de Alpha- en Omega-eigenschappen, de Vader- en de Moederenergie. En dan kan een maatschappij het Moederlicht gebruiken in de vorm van technologie onder leiding van de spirituele waarheid van het Vaderlicht. En dan kan goddelijke leiding haar bedoelde rol gaan spelen die dan de perimeters stelt. En zolang mensen hun creativiteit uitoefenen binnen deze perimeters, zullen ze zichzelf niet vernietigen. Noch zal de beschaving zichzelf vernietigen, zoals zoveel beschavingen vroeger hebben gedaan die niet de juiste balans hadden.

Dit is natuurlijk een essentiële lering voor de spiritueel geavanceerde mensen in dit tijdperk. Degenen die de waarde van de rozenkransen van Moeder Maria hebben ingezien, die bereid zijn ze te gebruiken, die bereid zijn de leringen te bestuderen. Jullie zijn daadwerkelijk de verlossers, niet alleen in jullie persoonlijke leven en pad, maar van jullie beschaving.

Gebruik de leringen om anderen te onderrichten
Want mijn geliefden, jullie hebben sleutels gekregen, de meester-sleutels, voor het overvloedige leven dat natuurlijk het kenmerk is voor de Gouden Eeuw van Saint Germain, voor de cultuur van het Aquariustijdperk. Gebruik ze op persoonlijk niveau en ga er dan op uit en onderricht ze. Onderwijs ze aan anderen – strek je hand naar hen uit. Vereenvoudig de principes. Maak ze persoonlijk, zodat jij vanuit jouw hart kunt spreken en ze met anderen delen zonder het gevoel te krijgen dat je een religie aan hen predikt. Maar deel gewoon vanuit je hart, getuig van de dingen die jij je hebt gerealiseerd in je hart omdat jij een lering in de buitenwereld hebt bestudeerd en de rozenkransen van Moeder Maria op een creatieve manier hebt gebruikt waardoor ze jouw eigen rozenkransen zijn geworden.

Dit is onze wens. En daardoor, als laatste handeling kom ik zeker een machtige impuls van Boven geven aan de Vlam van Extatische Vrede die hier is verankerd. Daarom zeg ik: “Laat de vuren aanwakkeren, laat de vuren oplaaien en elk gebrek aan vreugde verteren, elk gebrek aan vrede op deze aarde, zodat de mensen kunnen ontwaken en de nieuwe vlam van vrijheid voelen. De vrijheid die voortkomt uit de vrede die extatisch is vanwege haar liefde voor de hogere manier van God die tot vredige zelftranscendentie leidt die nooit eindigt maar altijd naar het hogere, het meer, de Rivier van Leven, reikt. Mee te drijven op die Rivier van Leven, die de overweldigende stroom wordt die al het vuil wegspoelt dat de aarde bedekt en verhindert dat zoveel prachtige harten op deze planeet ontwaken!”

Zodoende is het in naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, in naam van de Heilige Geest van Goddelijke Leiding, klaar! Het is af! Het wordt verzegeld op de aarde, nu en eeuwig. Eutai! Eutai! Eutai! Eutai!