De Sleutel om de Mysterieschool op aarde te vormen

ONDERWERPEN: De mysterieschool van Maitreya heeft geen vastgesteld rooster – Religie als hulpmiddel voor de geest van de antichrist – De Mysterieschool en zelfontdekking – De essentiële waarheid over de Mysterieschool – Wie heeft de ziel geschapen?

Geascendeerde Meester Lord Maitreya, 28 mei 2006

Jullie hebben wel eens gehoord van het concept van Maitreya’s Mysterieschool. Enkelen van jullie weten dat dit de Hof van Eden was. Sommigen hebben gehoord van het concept dat er nog meer mysteriescholen op aarde gevormd waren door de eeuwen heen. Maar mijn geliefden, bijna niemand heeft de waarheid over Maitreya’s Mysterieschool begrepen. Daarom zal ik een poging doen om jullie een deel van de waarheid over de Mysterieschool te vertellen waar ik nog steeds het schoolhoofd van ben.

Er was eens ‘oorlog’ in een hogere sfeer, omdat God besloten had om vrije wil te geven aan wezens die naar het materiële universum gezonden zouden worden. En er waren ook wezens in die sfeer die niet zo nederig waren dat zij menselijke wezens met vrije wil wilden dienen en dachten dat het een vergissing van God was om hen vrije wil te geven. Daardoor is de aarde, zoals ik heb uitgelegd, inderdaad een podium van het onderling mengen van degenen die gevallen waren met degenen die van boven gezonden zijn als verlengstukken van de grotere wezens waar ze uit voortgekomen zijn.

De mysterieschool van Maitreya heeft geen vastgesteld rooster
Maar wat jullie moeten begrijpen, is dat de bedoeling van alle echte leraren NIET is om een student te redden, maar de student ertoe in staat te stellen en voor te lichten tot de student de waarheid heeft belichaamd, één is geworden met de Geest van waarheid. En zodoende onafhankelijk is geworden, in eigen onderhoud kan voorzien – een op zichzelf staande zon die vanuit zichzelf schijnt. Dit schijnen kan enkel van Gods licht afkomen. En Gods Licht is de Rivier van Leven die eeuwig stroomt zonder ooit ergens te eindigen. Dus is Maitreya’s Mysterieschool geen school met een vastgesteld lesrooster en presenteert ze de studenten niet met een absolute, onfeilbare waarheid die nooit verandert.

Het concept dat ‘wij de hoogste leringen op aarde hebben’, verwijst niet naar Maitreya’s Mysterieschool – als je de Mysterieschool correct begrijpt. Want hoewel er een lering kan zijn die de hoogste lering op de planeet is op het moment dat ze gegeven werd, is het niet het doel van de geascendeerde meesters om een lering te geven die de tijd doorstaat. Het is ons doel om onze studenten op de reis van het leven mee te nemen die ze naar de Rivier van Leven voert. Want de Rivier van Leven voert natuurlijk omhoog naar de bron van het leven – de Schepper zelf. Alleen op aarde – waar de zwaartekracht de dominante kracht is – stromen rivieren naar de laagste gemene deler. De Rivier van Leven stroomt omhoog naar de hoogste gemene deler die de Schepper is – de bron van al het leven.

Dus is het doel van de Mysterieschool niet om de studenten een vastgestelde doctrine te geven. Noch is het doel van de Mysterieschool om de studenten een doctrine of lering in de buitenwereld te geven die ze uit hun hoofd moeten leren en in de buitenwereld neerzetten. Het doel van de Mysterieschool is om mensen genoeg te geven om het proces van ontdekken te stimuleren dat daarna het proces van zelfontdekking wordt, waardoor de student ontdekt dat hij of zij geleidelijk zijn zelfgevoel kan uitbreiden tot hij beseft dat hij een zoon of dochter van God is en dan eindexamen op aarde doet en naar hogere niveaus van leren, hogere niveaus van zelfontdekking kan gaan.

Religie als hulpmiddel voor de geest van de antichrist
Het concept van religie op planeet aarde – zoals jullie dat momenteel kennen – is geheel gestoeld op de denkwijze van degenen die tegen Gods plan van vrije wil en zelfontdekking rebelleerden. Ze hebben de ware bedoeling van schepping niet begrepen. Ze hebben niet begrepen dat de Schepper zelfbewuste verlengstukken van zichzelf schiep met de bedoeling ze te verhogen naar de totaliteit van zijn eigen bewustzijn. Zelfs het concept van God is zwaar vervuild door de dualistische denkwijze. Want zoals al eerder gezegd is, zou jij je misschien kunnen afvragen of Jezus een volslagen egomaniak was. Maar je zou je hetzelfde over God kunnen afvragen, volgens het beeld van God dat door verscheidene grote wereldreligies, en zeker het christendom, wordt onderricht.

Heeft God het hele universum voor zijn eigen voldoening of amusement geschapen? Heeft God menselijke wezens geschapen, omdat hij iemand nodig had om hem te aanbidden? De waarheid is dat de Schepper de essentie is van onbaatzuchtigheid. God heeft niets anders van de schepping nodig dan de vreugde om zijn medescheppers in bewustzijn te zien groeien. En zodoende heeft God de wens niet om jullie te dwingen tot groei in zelfgewaarzijn. God heeft niet het beeld dat je op een bepaalde tijd een bepaald niveau moet halen en dat je pad maar één bepaald spoor kan volgen. God heeft je vrije wil gegeven en geeft je grote vrijheid om te bepalen hoe jullie vooruit willen gaan op het pad van zelfontdekking.

Dus het concept van religie dat een beeld presenteert dat jij – een menselijk wezen op aarde – gered moet worden door een of andere ultieme staat van transformatie en dat jij, tenzij je door dat proces heengaat, eeuwig in de hel brandt, welnu mijn geliefden, dat is zeker geen concept dat van God komt. En ook niet van de leraren van de mensheid. Jezus is niet gekomen om mensen te redden, maar om hen in staat te stellen het proces van zelfontdekking te doorlopen.

De Mysterieschool en zelfontdekking
En zodoende krijg je in Maitreya’s Mysterieschool geen vastgestelde doctrine uitgedeeld, zoals je op veel scholen op aarde ziet, waar je verteld wordt wat de feiten zijn en dat je dit moet accepteren, anders slaag je niet voor het examen. In Maitreya’s Mysterieschool heeft het lesrooster een open einde, omdat het mijn doel is om mijn studenten te leiden naar de ontdekking van wie ze zijn. En in dat proces zelfs definiëren wie ze zijn, en dus zijn de studenten in Maitreya’s Mysterieschool bezig aan een proces van samenwerking met mij, waardoor we samen het lesrooster bepalen en uitbreiden.

Het concept van de vastgestelde doctrine die jij moet accepteren zonder vragen te stellen, is de Mysterieschool vreemd. Als een doctrine wordt vastgesteld, als die ‘onfeilbaar’ is, waar zit het mysterie dan in? Het mysterie is dat een student naar het niveau opklimt waarop hij of zij bereid is verder te kijken dan de lering in de buitenwereld, de woorden die uitgesproken zijn, en naar die directe ervaring te reiken van de waarheid die verder gaat dan woorden, concepten, en dus niet omschreven kan worden, niet beperkt kan worden tot een lering in de buitenwereld, maar direct ervaren moet worden.

Zodoende komt mijn geliefden, wat jullie deze laatste paar dagen ervaren hebben het dichtst bij Maitreya’s Mysterieschool dan je momenteel ergens anders op aarde ziet en je ooit kunt tegenkomen sinds Jezus Christus zelf op aarde rondliep in een fysiek lichaam en alle dingen aan zijn discipelen uitgelegd heeft. Wat inhoudt dat hij zijn discipelen geholpen heeft te ontdekken wie zij waren, in overeenstemming met hun bewustzijnsniveau – dat lager is dan vele van jullie tegenwoordig. En daardoor waren de leringen die Jezus kon geven aan zijn discipelen natuurlijk primitiever dan wat jullie deze laatste paar dagen gekregen hebben en wat jullie zelf ontdekt hebt.

De essentiële waarheid over de Mysterieschool
Wanneer er geen vastgestelde doctrine bestaat op de Mysterieschool, dan zijn er geen egospelletjes om te oordelen of een nieuw idee dat je gepresenteerd wordt goed of fout is in vergelijking tot de onfeilbare doctrine. En dan is er meer dan één deugdelijke manier om de waarheid tot uitdrukking te brengen. Het heeft geen zin om over bepaalde woorden of interpretaties van de Bijbelverzen ruzie te maken. Want wanneer je ruzie maakt op het niveau van de dualiteit – het intellectuele niveau – rent de geest van waarheid bij je weg – dan kun je het niet bevatten. Dus de waarheid is dat wanneer twee studenten twee verschillende meningen of verschillende manieren hebben om een waarheid tot uitdrukking te brengen, het geen kwestie is van het oude egospelletje spelen van wie er gelijk heeft – en denken dat er één gelijk moet krijgen en de ander ongelijk. Nee, het is een kwestie van de verschillen gebruiken om eerlijk en open een hoger inzicht te krijgen.

Nu komt het essentiële concept: Maitreya’s Mysterieschool onderwijst het Pad van Eenzijn. Als twee studenten op dat pad niet in een staat van Eenzijn zijn met elkaar – omdat ze verschillende meningen of verschillende uitdrukkingsvormen hebben – dan is het ware doel NIET om vast te stellen welke mening juist is. Het ware doel is om de uiterlijke meningen te transcenderen en naar de Geest van Waarheid te reiken die je bij dat Eenzijn brengt die boven de gesproken woorden en overtuigingen staat.

Zien jullie hoe diep deze ene waarheid gaat? En zien jullie, wanneer je terugkijkt op de geschiedenis, hoe weinig mensen op aarde dit ene concept begrepen hebben – dat een revolutie in de religie op deze planeet zou kunnen teweegbrengen, dat een revolutie in ieder aspect van de maatschappij zou kunnen teweegbrengen. Als mensen zouden beseffen dat wanneer er een conflict en onenigheid is, het een teken is dat beide kanten verder moeten kijken dan de omstandigheden in de buitenwereld en naar de geest van waarheid moeten reiken, de geest van liefde, en dan eerlijk, open en oprecht – met een zuiver hart en zuivere bedoelingen – naar Eenzijn streven.

Dit mijn geliefden, hebben jullie tijdens deze retraite bereikt. En dat hebben jullie voltooid, degenen van jullie die deze leringen over Eenzijn hebben gevolgd en de rozenkransen van Moeder Maria hebben opgezegd. Want alles wat we op de websites hebben gezet, leidt inderdaad tot het vormen van dat Pad van Eenzijn – de Sfeer van Eenzijn – dat het potentieel heeft om de echte matrix te manifesteren voor Maitreya’s Mysterieschool. Een matrix die nog nooit in het fysieke octaaf is neergelaten, want zelfs de Hof van Eden vibreerde op een hogere frequentie dan jullie momenteel hebben.

De sleutel om de Mysterieschool te vormen
Daardoor is dit natuurlijk een zaak die mij na aan het hart ligt, en het eenzijn dat jullie op deze conferentie hebben ervaren, is het resultaat van dat jullie bereid zijn geweest om uiterlijke verschillen aan de kant te zetten en samen te komen in die Geest van Eenzijn. En daardoor hebben jullie een podium gemaakt dat de kloof tussen de geascendeerde meesters Boven en jullie zelf hier beneden heeft overbrugd. Dit is de sleutel om Maitreya’s Mysterieschool te vormen, die het potentieel heeft van een revolutie in de religie en de spiritualiteit op aarde door het voorbeeld te geven dat er mensen zijn die bereid zijn om naar Eenzijn te streven, om ernaar te streven juist in de ogen van God te zijn in plaats van juist of superieur in de ogen van de mensen.

Daarom prijs ik jullie voor wat jullie bereikt hebben en ik vraag jullie erover na te denken dat het Eenzijn niet gebaseerd wordt op tijd en ruimte. Dus voelen sommigen soms wat verdriet, omdat je deze Sfeer van Eenzijn moet verlaten en vanwege het gevoel dat deze paar dagen zo snel voorbij zijn gegaan. Maar ik vraag jullie na te denken over hoe jullie dit gevoel van Eenzijn dat jullie hier hebben ervaren, kunnen meedragen in jullie dagelijks leven. Als jullie dat innerlijke gevoel van Eenzijn met je Christuszelf, met je IK BEN Aanwezigheid, met een geascendeerd wezen kunnen behouden, zodat je dat verticale gevoel van eenzijn in jezelf krijgt, dan zul je ontdekken dat jij in staat bent om het gevoel van Eenzijn onder elkaar te behouden zelfs als jullie door afstand gescheiden worden.

En dan is Maitreya’s Mysterieschool plotseling niet meer een kleine sfeer die op zichzelf staat in een verafgelegen streek op aarde. Maar het wordt een wereldwijd fenomeen dat niet alleen tijd en ruimte transcendeert, maar ook de grenzen die menselijke wezens gecreëerd hebben in hun geest – tussen ras, religie en alle andere kunstmatige delingen die het ego graag bedenkt, zodat hij zijn spel kan spelen door te zeggen dat sommigen superieur en anderen inferieur zijn.

In Maitreya’s Mysterieschool worden geen superioriteits- of inferioriteitsspelletjes gespeeld, want allen zijn studenten die de Rivier van Leven doorlopen waarin rang en status geen betekenis hebben hoewel er wel verworvenheden zijn. Maar toch zijn op het Pad van Eenzijn degenen die het meest bereikt hebben, degenen die Jezus’ oproep begrijpen dat degenen die de grootste onder jullie is, de dienaar van allen moet zijn. En daardoor lopen ze niet in de o zo subtiele val dat degenen die een positie in een uiterlijke organisatie of kerk bereikt hebben, zich superieur beginnen te voelen aan anderen die onder hen staan.

Dit is het doel voor alle spirituele mensen, zodat iemand die in contact met jullie persoonlijk en met jullie beweging komt, meteen weet dat er iets anders is. En plotseling beseft dat jullie iets hebben dat ze nog niet ergens anders zijn tegengekomen. En dan laat jij hen snel inzien dat het niet aan jullie is om te bezitten of de touwtjes in handen te hebben, want het komt van de Geest van Waarheid die in jullie verblijft, omdat jullie toegestaan hebben die in jullie te laten ZIJN en door jullie te ZIJN.

Wie heeft de ziel geschapen?
Zodoende kan ik jullie nog veel meer leringen zeggen in dat proces. Ik zal jullie zeker onderwijzen over de ziel, omdat de ziel niet door God werd geschapen. Ze werd geschapen door het bewuste zelf nadat die zich van de spirituele leraar en de IK BEN Aanwezigheid had afgescheiden. Ik zal je een glimp van de leringen geven over de ziel die in de toekomst naar buiten gebracht kunnen worden. Want zie je, wanneer de Bewuste Jij zich gewaar is van haar IK BEN Aanwezigheid en dat ze onderdeel is van een groter Wezen, dan bestaat er een gevoel van continuïteit. Maar wanneer de ziel dat contact verliest, waar moet haar continuïteit – de continuïteit van haar identiteitsgevoel – dan vandaan komen, wanneer ze dan op aarde moet reïncarneren en de lei van het geheugen schoongeveegd wordt op het moment dat zij aan haar volgende incarnatie begint?

Hoe kan een medeschepper met God leren en groeien als hij zich niets meer van zijn vorige leven herinnert en dus het wiel steeds maar weer opnieuw moet uitvinden bij elke incarnatie? Daardoor verliest de Bewuste Jij contact met zijn IK BEN Aanwezigheid en zijn schat in de hemel, er moet een voertuig zijn dat de herinneringen – zelfs op onderbewust niveau – aan de ervaringen op deze wereld bewaart. Zodat er continuïteit kan zijn en de medeschepper niet iedere keer weer bij nul hoeft te beginnen. En dit voertuig is wat de meeste spirituele leringen de ziel noemen. En toch is het woord ziel op zoveel verschillende manieren gebruikt dat het zo gedegradeerd is dat Moeder Maria ervoor gekozen heeft het niet te gebruiken in het boek ‘Master Keys do the Abundant Life’. Maar wij geven jullie een meer intellectuele lering en definitie van de ziel.

Dus jij schept daadwerkelijk de ziel. Ze is waar jij het vat van het zelf mee vult. En toch bevat het vat van het zelf misschien ook wel jouw ego, dat losstaat van de ziel. Omdat hoewel de ziel substantie heeft, is jouw ego, zoals we gezegd hebben, geen substantie. Het is een geest, omdat hij in principe een verzameling beslissingen is, en daarom kun je het ego niet tot substantie bombarderen. Je moet verder kijken en de beslissingen ontdekken die jouw ego vormen, tot je die ene beslissing bereikt die ervoor gezorgd heeft dat je het Pad van Eenzijn de rug hebt toegekeerd.

En daarom moet jouw ego sterven, terwijl de energie van de ziel, die gecreëerd werd uit het licht dat van jouw IK BEN Aanwezigheid komt, het potentieel heeft weer op te staan en op één lijn te komen met jouw goddelijke identiteit die verankerd is in jouw IK BEN Aanwezigheid. En daarom kan de energie van de ziel herboren worden in een nieuwe spirituele staat. En als dat gebeurt, wordt jouw Bewuste Jij herboren in een nieuw spiritueel identiteitsgevoel.

Dus dit is een voorproefje van leringen die eraan komen. Nogmaals, wees niet al te zeer gehecht aan de specifieke woorden, maar gebruik ze als platform om verder te reiken naar de Geest van Waarheid. En zodoende zal ik jullie nu verzegelen en deze conferentie verzegelen in de Sfeer van Eenzijn die jullie met je mee kunnen dragen wanneer jullie bereid zijn je op je hart te blijven concentreren en ernaar streven om op liefde geconcentreerd te blijven. Dus verzegel ik, Maitreya, jullie en ik verzegel deze conferentie, die waarachtig een overwinning is en meer dan een overwinning is voor de geascendeerde meesters en jullie hier beneden.