Durf jullie Licht te laten schijnen!

ONDERWERPEN: Verberg jouw Licht niet langer! – Jouw ego zoekt naar een uitweg

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 26 mei 2006

Mijn geliefde harten, het Moederlicht heeft een tweeledig doel. Het is bestemd om het volmaakte concept uit te drukken dat aanwezig is in de Kosmische Christusgeest als uitdrukkingsvorm van de Wil van de Vader. Maar het is ook bedacht om de wet van vrije wil zich te laten ontvouwen, zodat de medescheppers van God hun vrije wil kunnen uitoefenen en alles medescheppen wat zij zich kunnen voorstellen. En daarna kunnen ze deze denkbeelden aan het Moederlicht opleggen dat gehoorzaam die vorm aanneemt en daarom in fysieke manifestatie vergroot uitbeeldt wat de medescheppers in hun gedachten hebben – zodat zij de consequenties van hun handelingen kunnen ervaren.

Hierdoor krijgen jullie, die de medescheppers van God zijn, de maximale kans om te leren, te groeien en méér te worden. En het feit doet zich voor dat door het vergroot uitvoeren van de vrije wil, de aarde naar een staat afgedaald is die ver beneden de oorspronkelijke staat waarin zij geschapen werd, ligt. En dus moet ik jullie zeggen dat de omstandigheden op aarde inderdaad zo duister zijn dat het voor een levensstroom heel moeilijk is om contact met zijn hogere Wezen te onderhouden.

Verberg je licht niet langer!
Maar ik moet jullie ook zeggen dat degenen onder jullie die op het spirituele pad zijn, met een speciale bedoeling naar deze wereld zijn gekomen en dat is om te getuigen van de waarheid dat er iets meer dan het doodsbewustzijn bestaat. En dat door God in jou toe te laten – als jouw eigen hogere Wezen, niet als de externe godheid – door jou heen te werken, jij de heerschappij over de aarde kunt nemen. Dit betekent dat jij de heerschappij over het Ma-terlicht kunt nemen en het opnieuw met het volmaakte concept op één lijn brengen dat in de geest van Christus bestaat.

Daarvoor zijn jullie in werkelijkheid gekomen. Ik moet zeggen dat sommigen van jullie voor de subtiele leugen zijn gevallen die door de prins van deze wereld is bedacht, dat wanneer jij op deze wereld bent, jij je aan deze wereld moet aanpassen in plaats van de kracht van God in jou te gebruiken – of beter gezegd te ontketenen – zodat die kracht de heerschappij kan nemen en ervoor zorgen dat het Ma-terlicht zich aan het volmaakte concept aanpast dat in de geest van God bestaat.

Dus, jullie zijn hier niet om het de mensen op deze planeet naar de zin te maken. Jullie zijn hier niet om je aan hun doodsbewustzijn en de cultuur die uit dat doodsbewustzijn voortkomt, aan te passen, zodat jij niet durft te zijn wie je bent. Jij durft jouw licht niet te laten schijnen uit angst dat je er iemand mee lastigvalt en dat ze misschien kwaad op jou worden of jou de schuld geven of andere negatieve beelden over jou heen te leggen met de bedoeling ervoor te zorgen dat jij jouw licht niet meer laat schijnen. Jij bent hier niet om jouw licht onder een korenschoof te verbergen. Er zijn enkelen onder jullie die hun licht al lange tijd verbergen. En op geen enkele manier verwijt ik jullie dit. Zoals ik al zei, het is heel begrijpelijk gezien de huidige omstandigheden op aarde, zodat jij misschien enige aarzeling voelt om jouw licht tot uitdrukking te brengen.

Ik ben gewoon hier als vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder om eens ernstig met jullie te praten, jullie streng een beetje moederliefde te geven door te zeggen: “Er komt een tijd dat jij het besluit moet nemen jouw licht niet langer te verbergen. Want pas als jij dit doet, kom je voorbij het punt waarop jij nu zit, waarop jij je goddelijke plan niet uitvoert – jouw rol als medeschepper niet vervult – om de heerschappij te hebben. Jij laat het Moederlicht – in haar huidige onvolmaakte vorm – de heerschappij over jou hebben.”

En dat, mijn geliefden, is God in jou loochenen, Christus in jou loochenen. Want Christus, zoals Jezus liet zien, zal zich nooit aan het doodsbewustzijn aanpassen, maar zal het overal waar hij het tegenkomt, aanvechten. Hij zal degenen die de verkeerde hiërarchie van de dood, de verkeerde leraren van de dood zijn die hun leugens op allerlei subtiele manieren aanprijzen, aanvechten, waaronder wat ik eerder vandaag uiteengezet heb over de milieubeweging die zoveel prachtige en liefdevolle mensen heeft aangetrokken die gewoon niet hebben begrepen wat ik heb gezegd. Namelijk dat de liefde van de Moeder binnen het kader van de grotere liefde van de Vader moet werken die tot zelftranscendentie en groei leidt, wat de enige manier is waarop planeet aarde kan transcenderen en haar oorspronkelijke zuiverheid terug kan krijgen.

Dus zeg ik tegen jullie, Verberg jullie licht niet langer. Jullie zijn er niet klaar voor je licht te laten schijnen. Maar jij – waarmee ik het lagere identiteitsgevoel bedoel dat je ego geschapen heeft – jij bent niet de doener! God in jou is de doener. Dus laat God door jou ZIJN. Wees niet bang jouw licht te laten schijnen, zelfs als het misschien iemand beledigt. Dit, mijn geliefden, is een belangrijke test in Christusschap.

En ik heb jullie eerder verteld dat zelfs Jezus aarzelde toen hij op dat moment, op het bruiloftsfeest in Kana was en water in wijn moest veranderen. En ik moest hem met een bepaalde strengheid in mijn blik aankijken, waarbij ik hem recht in de ogen keek en diep in de kern van zijn wezen doordrong. En ik moet jullie zeggen dat hij enigszins geschokt was, omdat hij me zelden in die hoedanigheid had gezien. Toch werd hij onmiddellijk wakker en was toen bereid zijn mantel op te nemen, zijn rol op zich te nemen, en aan zijn missie te beginnen – die laatste stap te nemen waardoor er geen weg terug meer mogelijk was.

Jouw ego zoekt naar een uitweg
Want, mijn geliefden, wie is degene die naar een uitweg zoekt? Wie is het die zich wil omkeren op het pad naar Christusschap? Denken jullie dat dit jouw Christuszelf is? Of jouw IK BEN Aanwezigheid? Of denken jullie dat dit jouw ego zou kunnen zijn? Alleen jouw ego kan situaties scheppen waardoor hij probeert een of andere vorm van macht te behouden. Want hij weet dat als jij dat pad naar Christusschap volgt, hij alle macht over jou zal verliezen.

En daarom zeg ik jullie, geliefden, jullie hebben een grote sprong voorwaarts gemaakt, niet alleen in jullie eigen groei, maar door het instrument te zijn om deze concepten naar het fysieke octaaf te brengen in een vorm die helderder en directer is dan vele millennia lang te zien was. Daarom prijs ik jullie ook voor dit geweldige werk en ik moet zeggen dat het zonder mijn invocaties niet mogelijk geweest zou zijn.

Want als je over de rozenkransen en invocaties nadenkt die ik de afgelopen jaren heb gegeven, zien jullie dat iedere rozenkrans een bepaald aspect van het doodsbewustzijn aanvecht. En op die manier hebben zij jullie voorbereid om op het punt te komen waarop jullie eindelijk je hart konden zuiveren en daardoor het instrument worden voor de nieuwe rozenkrans van de overwinning op dood.

Schrijf over mijn boek
Nu, mijn geliefden, ik moet nog één onderwerp behandelen. Velen van jullie hebben dit boek ‘Master Keys to the Abundant Life’ gelezen, sommige van jullie vele keren. Ik wil jullie de gelegenheid geven om voor mijn website iets te schrijven dat wordt gebaseerd op dit boek, in het gedeelte over het overvloedige leven. Ik zal jullie niet beperken in wat jullie kunnen schrijven en ik zal jullie ook niet zeggen wat jullie moeten schrijven. Laat het iets zijn wat van binnenuit in je opkomt. Het kan kort zijn, het kan lang zijn. Het kan eenvoudig zijn, het kan zo complex zijn als jij maar wilt. Maar schrijf iets – niet om het boek aan te prijzen, maar om te tonen wat jij geïntegreerd hebt, wat belangrijk voor jou was, hoe jij erdoor gegroeid bent.

Maak je dit boek eigen en schrijf iets over dit boek. Want als je het echt bestudeert, zul je zeker een denkbeeld vinden dat andere mensen op het spirituele pad kan helpen om dezelfde beperkingen die jij onder ogen hebt gezien, te overwinnen. Wees dus bereid anderen te helpen door jouw ervaringen te delen. En dit zal dan één manier zijn, een zachtaardige manier, om jouw angst om je licht te laten schijnen, te overwinnen. Want ik voel die angst in velen van jullie wel.

Als je het aan mij geeft, zal ik het zeker in mijn hart transmuteren. Maar dat zal jouw ego er niet van weerhouden om het meteen opnieuw weer te scheppen. En dus zou ik liever zien dat jullie dit boek gebruiken, dat alle ideeën bevat die jij moet oplossen, de illusie oplossen die je vasthoudt in de angst – omdat jij niet gezien hebt wat het is.

Daardoor voel ik ook zoveel vreugde en dankbaarheid voor jullie komst hier naar toe. Mijn geliefden, vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder zijn voor een planeet zoals de aarde kan een grote taak zijn. En soms kan iemand zich bijna overweldigd voelen. Het is dus heerlijk om op een bijeenkomst te kunnen komen waar het doodsbewustzijn tot staan is gebracht, zodat er vrede is, een vrede die je gewoonlijk niet op aarde vindt, maar alleen in de hogere rijken.

En daardoor geniet ik er echt van om mijn Aanwezigheid hier bij jullie op deze conferentie te manifesteren, want ik ben elke dag bij jullie. Of je mij nu ziet of hoort spreken of niet, weet dat ik hier bij jullie ben. En jullie – ieder persoonlijk – kunnen in je hart contact met mij opnemen als je daartoe bereid bent. Mijn geliefden, jullie hebben geen boodschapper in de buitenwereld nodig om met mij in contact te komen. Dat is een illusie. Het is in ieder geval een illusie dat je niet anders met mij in contact kunt komen dan door een boodschapper in de buitenwereld, want als jullie bereid zijn je ego los te laten, dan kun je op het punt komen waarop je rechtsreeks met mij kunt communiceren. En dat is natuurlijk iets wat ik bij ieder van jullie graag zie.

Vraag me voordat je in slaap valt, licht op een bepaald probleem, een bepaalde kwestie te werpen. En let er dan ’s ochtends bij het wakker worden op wat voor dromen je hebt gehad of wat voor gedachten er kunnen opkomen of welke beelden jij je herinnert. En wees bereid jouw geest open te stellen om op een nieuwe manier naar jouw leven te kijken, zodat je echt beseft dat jij op een hoger niveau bent gekomen. En je kunt erop uit gaan en dat niveau in jullie dagelijks leven handhaven. Zo, mijn geliefden, bedankt dat jullie deze geweldige sfeer van Eenzijn gecreëerd hebben, wat voor ons allemaal een vreugde is om te betreden.