De leer van de kabbala

Vraag: Wat is de oorspronkelijke bron van de kabbala, het judaïsme? Kwam dat van de geascendeerde meesters?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2016 – Seoel, Korea

De oorspronkelijke leringen van de kabbala werden geïnspireerd door de geascendeerde meesters. De mensen die ze ontvingen, waren niet helemaal capabel om ze in de hoogst mogelijke vorm te ontvangen. Dit betekent dat er meer staat in de leringen van de kabbala die zijn uitgegeven of die in het begin werden uitgegeven.

Dit betekent niet dat de leringen van de kabbala geen waarde hebben. Het zijn deugdelijke leringen om te gebruiken. Maar net als bij alle andere leringen is het in de eerste plaats de vraag of de mensen het contact kunnen behouden met de bron van de lering en daardoor nieuwe leringen of nieuwe aanwijzingen ontvangen. Of dat ze een interpretatie van de oorspronkelijke leringen geven die van het menselijke niveau komt. Dit is in grote mate gebeurd met de leringen van de kabbala, zoals het met het judaïsme in het algemeen en met elke andere religie op aarde is gedaan.