Waarom Moeilijkheden Vermomde Zegeningen kunnen zijn

ONDERWERPEN: Waarom veel spirituele mensen moeilijkheden in het leven ervaren – Evalueer je leven opnieuw en vergeef iedereen

Geascendeerde Meester Hercules, 26 mei 2006

Ik kom met de Vlam van de Wil van God, die waarachtig de vlam van de allergrootste vreugde is. Want hoe kan er ware vreugde zijn die losstaat van de Wil van God, wanneer het de Wil van God is dat al zijn kinderen zijn koninkrijk moeten erven, wanneer God zeker met het grootste genoegen jullie zijn hele koninkrijk geeft. En wat is er meer voor nodig om het koninkrijk van God te erven dan die ene daad om de gescheiden wil op te geven die zichzelf apart van God ziet. Waardoor jij je wezen in overeenstemming met de Wil van God brengt en dat is de opening waardoor God jou zijn koninkrijk kan geven, dat jij al vele levens hebt afgewezen. Sommige mensen op aarde hebben het al eonen lang afgewezen, want zij komen van andere wereldstelsels waar zij lang geleden het besluit namen zich van God af te keren.

Dus mijn geliefden, kom ik met jullie het feit delen dat er grote vreugde, grote blijdschap, onder de geascendeerde meesters bestaat voor de ervaring die jullie vanmiddag gehad hebben. (Noot: De deelnemers hadden een discussie over het doodsbewustzijn.) En ik zeg dit niet om jullie ego te strelen en om jullie hoogmoedig te maken. Ik zeg het om je het realistische gevoel te geven dat jullie een barrière genomen hebben, een drempel zijn overgegaan, waardoor jullie nu een lering hebben ontvangen die nog nooit eerder zo duidelijk en zo direct met betrekking tot jullie dagelijkse leven is gegeven.

En dit komt niet alleen omdat jullie dit van Boven hebben gekregen, maar omdat jullie allemaal hieraan hebben bijgedragen om deze lering uit te brengen. Want als jullie niet bereid waren geweest om op één fysieke plek samen te komen en eenstemmig in jullie verlangen om echt te begrijpen wat er voor nodig is om buiten jullie ego om te gaan – wel, mijn geliefden, als die bereidheid er niet was geweest, hoe had de lering dan kunnen worden gegeven? Er zou geen kelk geweest zijn om het in op te vangen en dan zouden wij, nadat we hem uitgegeven hadden, onze parels voor de zwijnen hebben geworpen, iets waar wij lang geleden al van geleerd hebben dat niet meer te doen, want er is niemand die er beter van wordt.

Dus, als de Elohim van de Eerste Straal, de Elohim van de Wil van God, wil ik met jullie natuurlijk de vreugde delen die het voor mij is en voor iedereen die met de Wil van God werkt, om harten te zien die zich verenigd hebben in hun bereidheid om Eén met elkaar te worden, om Eenzijn met de Wil van God te bereiken. Want waren jullie allen niet Eén bij deze beleving? Stond iemand boven de ander? Werd er iemand buitengesloten? Iedereen was welkom. Iedereen deelde met elkaar. En iedereen leverde een bijdrage – zelfs als jij niets hebt gezegd, leverde jouw hart een bijdrage. Dit, mijn geliefden, is het Eenzijn dat de Wil van God is, het Eenzijn van al het leven, het Eenzijn tussen de Mens en God, want mensen beseffen dat zij God in manifestatie zijn.

Waarom veel spirituele mensen moeilijkheden in hun leven ervaren
En daardoor beseffen jullie dat je, wanneer je de gescheiden wil van het ego opgeeft, niet jouw wil verliest, jouw vermogen om keuzes te maken, zoals jouw ego en de prins van deze wereld je willen laten geloven. De Wil van God is geen dwangbuis waarin jij alleen kunt doen wat de een of andere wil buiten jou, aan jou opdringt. Want de Wil van God is in werkelijkheid de wil van jouw eigen hogere Wezen. En wanneer je dat als feit in jouw leven erkent, dan zie je dat de Wil van God geen wil buiten jou is. En dan kun je het grotere overzicht, de grotere visie, van jouw goddelijke plan uit pure liefde volgen. Omdat jij beseft dat niet een uiterlijke godheid, een boos wezen in de lucht, jou die wil opdringt. Het zijn natuurlijk jouw eigen keuzes, gemaakt toen jij niet betrokken was bij de situatie die zich in dit fysieke lichaam voordoet.

En dus moet ik jullie vertellen dat veel van de uitdagingen die jullie in dit leven als spirituele zoeker tegenkomen, niet beslist door jouw karma of zelfs het wereldkarma worden veroorzaakt. Ze worden veroorzaakt door het feit dat jij, voordat jij in dit leven kwam, de keus gemaakt hebt Eenzijn met het grotere Wezen dat jij bent te bereiken, terwijl je geïncarneerd bent. Je wilde dat tot jouw goddelijke plan maken en je wilde dat goddelijke plan uitvoeren. En dus keek je neer op de aarde en je maakte een realistische schatting van hoe gemakkelijk het is – wanneer je eenmaal in een fysiek lichaam bent – om door de grote druk van deze wereld overmand te worden, zodat jij je goddelijke plan vergeet, de grotere belofte die jij hebt afgelegd voordat jij hier naar toe kwam.

En dus zei jij tegen jouw spirituele leraren: “Laat mij niet in slaap blijven. Doe alles om mij wakker te maken. Dus wanneer ik de verkeerde kant uitga, leg dan een hindernis voor mij neer die dit pad verspert, zodat ik niet meer die richting kan opgaan. En als ik dan in een andere richting begin te lopen, leg dan opnieuw een barrière voor mij neer tot ik eindelijk in het centrum van mijn Wezen terugkom en die lagere wil opgeef die uit mijn ego ontstaat en mij zelfs wordt opgedrongen als ik opgroei in een wereld die zo ver van de wil van God afstaat.

Wanneer ik het verkeerde pad opga, houd mij dan tegen! Doe alles wat nodig is. Hoe meer ik erop sta dat pad te blijven volgen, des te harder wil ik dat jullie mij de doorgang versperren, zodat ik niet op dat pad blijf, maar uiteindelijk ontwaak en besef dat ik hier voor een groter doel ben dan ik gekozen heb voor ik in de dichte omstandigheden terecht kwam die ik in dit compacte fysieke lichaam en in de situaties met de mensen die ik kwam helpen, tegenkom.

Begrijpen jullie dat, mijn geliefden? Heel veel dingen in jouw leven zijn omstandigheden die jij gewild hebt als manier om jou te belemmeren het verkeerde pad op te gaan. En wanneer jij het op die manier beziet, kun je ophouden je op die toestand te richten. Je kunt ophouden het te zien als iets dat jij door karma, of door een onrechtvaardig toeval, door het lot of door een boze God, wordt opgelegd. Jij kunt het als iets zien wat in feite bedoeld is om jouw Wezen, te bevrijden, om aan jouw reden van Zijn te voldoen.

En zo kun jij je kijk op moeilijkheden veranderen en je kunt je realiseren dat ze een kans zijn om een stap achteruit te doen, om jouw leven opnieuw te evalueren. En zelfs een ernstige ziekte kan een wake-up call zijn waardoor jij beseft: “Ik ga de verkeerde kant op. Ik moet een stap achteruit doen en opnieuw over mijn leven nadenken en weer contact maken met mijn eigen hogere Wezen en de hogere Wil van mijn eigen wezen.”

Evalueer je leven opnieuw en vergeef iedereen
Dus mijn geliefden, met dit in gedachten zouden jullie in staat moeten zijn naar je leven en de moeilijkheden jullie tegenkomen, te kijken om bij dat gevoel van innerlijke vrede te komen dat het jou mogelijk maakt om de pijn, de wonden, het onrechtvaardigheidsgevoel, boosheid of wrok dat je die moeilijke ervaringen moest meemaken, los te laten. En je stopt met je op het verleden, je op de problemen, te concentreren.

In plaats daarvan richt jij je op en maak jij weer contact met jouw eigen hogere Wezen en zegt: “Ah! Het obstakel was er alleen om ervoor te zorgen dat ik niet de verkeerde kant opging. En nu zie ik het juiste pad en ik heb geen tijd meer mij zorgen over de hindernissen uit het verleden te maken, want ik voel zo’n liefde om de juiste kant op te gaan dat ik geen aandacht voor iets anders over heb.” En dat is het moment waarop jij opnieuw contact legt met de vrede en vreugde die wij jullie zo graag gunnen.

We willen zeker niet dat jullie ontwaken door een crisis mee of ongeneeslijke ziekte mee te maken. We zouden veel liever hebben dat jullie in jullie dagelijks leven dat besef krijgen, omdat je eindelijk besluit buiten jouw kader te denken, het vermogen van jouw bewuste zelf te gebruiken om zich buiten zijn huidige mentale gevangenis te projecteren. En jij daardoor jouw leven vanuit hetzelfde ruimere perspectief beziet dat je had voor je incarneerde. En dan kun jij opnieuw contact leggen met de reden waarom jij in bepaalde omstandigheden en situaties geïncarneerd bent en waarom jij hier bent, wat jouw goddelijke plan is.

Wanneer jij stopt met het op de menselijke manier te willen doen, dan kun jij je goddelijke plan ontdekken – en het uitvoeren; het op de manier van God te doen, niet in de zin van de God buiten jou, maar op de manier van God, de IK BEN DIE IK BEN binenin jou, wat jouw eigen hogere Wezen is, dat JOU is. Dit is de illusie die je te boven moet komen – dat jij van God gescheiden bent, dat jij anders bent dan God, dat jij ooit een zoon of dochter van God zou kunnen zijn. Omdat al die omstandigheden op aarde waarmee jij opgegroeid bent en die als werkelijk, onvermijdelijk, blijvend of zelfs wel de Wil van God te bezien – zoals sommige mensen inderdaad geloven dat God hen als zondaar schiep, of dat God hen homoseksueel schiep of elke andere beperkende omstandigheid die mensen als permanent zijn gaan beschouwen.

Maar niets in het materiële universum is voorgoed! Want het is de wil van God dat alles transcendeert in een oneindige spiraal die geen enkele beperking kent, uitgezonderd de beperkingen die jij er misschien aan oplegt door te denken: “Ik kan dat nooit worden.” Maar zei Jezus niet: “Bij mensen is dit onmogelijk, maar met God is alles mogelijk?” En wanneer jij beseft dat jij Eén met God bent, dat God in jou is, dat het koninkrijk van God in jou is, besef je dat er geen beperking is, dat er niets is wat niet mogelijk is, wanneer jij bereid bent medeschepper met jouw God te zijn.

Verheug je over het bereiken van deze staat waardoor jij beseft waar het spirituele pad over gaat. Grijp het aan, loop ermee weg, maak het je eigen, laat niet toe dat jij het vergeet. Doe alles wat je kunt om het je eigen te maken, te reiken naar dat goddelijke plan. Kijk naar alle dingen die jou verhinderen je over te geven aan het grotere Wezen dat jij bent. En wanneer je die ziet, volg ze, ga er achteraan. Maak ze zichtbaar, zodat jij kunt zien hoe onecht ze zijn en hoe die niet jouw echte keuzes zijn. Het zijn enkel de keuzes van de lagere wil van jouw ego.

Ik heb de Wil van God lief. En ik vind het fantastisch de mensen op aarde te zien die tot het besef komen dat de Wil van God hun eigen hogere wil is. Wees daardoor verzegeld in mijn liefde voor de Wil van God. Nodig mij uit jullie te helpen trouw te blijven aan die liefde. Nodig mij uit jullie te helpen alle weerstand en alle leugens, alle verkeerde concepten over de Wil van God en jullie relatie tot God te overwinnen. Vraag mij jullie te helpen alle gesneden beelden op te geven. Vraag mij jullie te helpen de geest van jullie beperkte, sterfelijke, gescheiden identiteitsgevoel en wil op te geven. Zodoende verzegel ik jullie in de vreugde, de allerhoogste vreugde van de Wil van God. Het is klaar.