Waarom het de Milieubeweging aan Liefde ontbreekt

ONDERWERPEN: Wat is hardheid van hart? – De milieubeweging en zelfverloochening – Jij hebt het recht op aarde te zijn – De liefde van de Moeder mag geen vicieuze cirkel worden – Vernietigen wat je probeert te behouden – Het grote geld en de milieubeweging – Laat het gesneden beeld los dat de natuur volmaakt is – Degenen die uitlachen wat zijzelf niet onder ogen durven te zien

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 25 mei 2006

Mijn geliefde harten, de oneindige liefde van de Goddelijke Moeder is inderdaad een niet te stuiten kracht. Want wordt het hele universum niet gemaakt van het Ma-terlicht en laat de oneindige liefde van de Goddelijke Moeder niet toe dat Gods medescheppers dat Ma-terlicht gebruiken op elke willekeurige manier die zij geschikt achten in overeenstemming met hun vrije wil?

En zodoende is het alleen maar goed, het is alleen maar juist, dat de oneindige liefde van de Goddelijke Moeder de hardheid van hart kan laten smelten die, hoewel deze door de keuzes uit vrije wil door het individu werd gecreëerd, die keuzes uit vrije wil dan heeft afgenomen door iemand blind te maken en iemand in een negatieve spiraal gevangen te houden – in een negatief zelfbeeld en een negatief wereldbeeld dat er enkel toe kan leiden dat het leven in een worsteling en een lijdensweg verandert.

En daardoor is het daadwerkelijk Gods decreet dat ondanks de Wet van Vrije Wil, de oneindige liefde van de Goddelijke Moeder die hardheid van hart kan laten smelten en op die manier de mensen te bevrijden zodat zij opnieuw een keuze uit vrije wil kunnen maken. Omdat zij weten dat er een alternatief is voor de imperfecties die zij op aarde zien en waarmee ze opgegroeid zijn om van te geloven dat die echt onvermijdelijk, permanent, zijn en niet kunnen worden veranderd.

Wat is hardheid van hart?
Dus zal ik tegen jullie wat meer spreken over de hardheid van hart. Saint Germain heeft inderdaad het onderwerp abortus aangekaart. Maar het onderwerp abortus en de manier waarop abortus is benaderd in dit tijdperk overal ter wereld vormt natuurlijk onderdeel van een grotere kwestie die de ongevoeligheid voor het leven is.

Nu, dit is een kwestie die in dit tijdperk diepgaande implicaties heeft en het is een kwestie die beter moet worden begrepen door allen die de meest spirituele levensstromen op deze planeet zijn. Want we kijken natuurlijk naar deze levensstromen – waar je ze ook maar ziet, hetzij in de traditionele religie, buiten de religie, in de new age-beweging – we kijken naar de levensstromen die de top tien procent zijn, die het potentieel hebben planeet aarde naar de Gouden Eeuw te brengen. Maar toch zitten zij vast in illusies die verhinderen dat zij hun rol vervullen.

En wat is hun rol? Nu, het is natuurlijk de rol die God in Genesis gedefinieerd heeft toen hij zei: “Laten we de mens naar ons eigen beeld en gelijkenis maken en laat ze dan de heerschappij over de aarde krijgen.” Zoals Jezus al heeft uitgelegd, als de top tien procent van de meest spiritueel volwassen mensen op deze planeet de verantwoording daarvoor niet op zich neemt en het besluit neemt om inderdaad de heerschappij over de aarde nemen – omdat ze God binnenin hen zullen toestaan om de heerschappij over de aarde te hebben – als dat niet gebeurt, dan kan de Gouden Eeuw zich niet manifesteren. Want in dat geval zal de laagste tien procent, de meest egoïstische en egocentrische individuen, de heerschappij krijgen, omdat zij lang geleden al hebben besloten dat zij de heerschappij wilden bezitten en ze willen ieder deel van het leven in hun macht hebben.

De realiteit van de situatie op aarde is dat de top tien procent van de mensen begonnen is te ontwaken en beseffen dat er veel dingen moeten veranderen. Maar de krachten van illusie op deze planeet zijn er – tot dusver – in geslaagd om veel mensen, veel van de ontwakende levensstromen, in de verkeerde richting te sturen, in het andere uiterste van wat ze beseffen dat niet meer juist is, niet meer werkt. En heel veel mensen, die de spirituele zielen zijn, hebben zich onttrokken aan het materialisme en het zwart-wit denken van de orthodoxe religie. Maar ze zijn naar het andere uiterste gegaan. Niet enkel door te zeggen dat er geen kwaad bestaat, of door alle duisternis te ontkennen, maar in feite zelf een heel subtiel verkeerd begrip hebben van de bedoeling van het leven en de bedoeling van de aarde.

Daardoor zijn ze geleidelijk aan van de ene vorm van zelfverloochening – het zwart-wit denken, het materialisme – naar een andere vorm van zelfverloochening geleid. Want is het niet gemakkelijk te zien voor jullie, mijn geliefden, dat de mensheid vele decennia, vooral na de industriële revolutie, in een proces zat van proberen de aarde met geweld te onderwerpen, met technologie en door die technologie te gebruiken om macht over de aarde te krijgen wat daarvoor niet mogelijk was. En dus dachten dat zij, als zij elk aspect in het leven konden beheersen, als zij ieder aspect van hoe de machine van het universum werkt, zouden kunnen begrijpen, in staat zouden zijn om die machine te beheersen en er perfecte kopieën van menselijke wezens, perfecte omstandigheden op aarde, uit te laten rollen – perfect volgens hun menselijke definitie.

Veel van de spirituele mensen zien de misvatting van deze benadering, een benadering waar ze mee zijn opgegroeid, die ze overal om hen heen in het materialisme zien dat zo algemeen de Westerse cultuur domineert. De spirituele mensen beseffen dat dit niet juist is. Ze beseffen dat het verkrachten van de natuurlijke bronnen van de aarde, diersoorten vernietigen door schaamteloze ongevoeligheid of uit winstbejag niet juist is.

De milieubeweging en zelfverloochening
Maar zij zijn geleid door hun ego en door de krachten van illusie om over te gaan op het tegenovergestelde uiterste door te zeggen dat ‘in plaats van de aarde te onderwerpen, wij niets moeten doen. Omdat wij mensen niet het recht hebben op aarde te zijn. We zijn geen natuurlijk onderdeel van deze planeet. De dieren en de natuur vormen het natuurlijke deel.’ En inderdaad er is een uitgebreide filosofie in de milieubeweging die deze planeet afschildert als dat het ooit een ongerepte woestenij was, maar toen de mensen op het toneel verschenen alles vanaf dat moment bergafwaarts ging.

Nu, mijn geliefden, er is een heel subtiele waarheid die diep onder deze filosofie verscholen zit. Want men kan natuurlijk zeggen dat de aarde ooit in een veel zuiverder staat was, omdat ze door de Elohim werd geschapen. En na de zondeval in een lager bewustzijn ging alles inderdaad bergafwaarts, tot de huidige situatie waarin zoveel onevenwichtigheden in de natuur zijn, manifest als ziekten, giftige insecten, allerlei natuurrampen en gebrek aan voedsel om de menselijke bevolking te voeden.

Dus er schuilt enige waarheid in. Maar je moet verder kijken. Je moet verder dan de huidige beschaving en de industriële revolutie kijken en beseffen dat de neerwaartse verandering die door de mensheid veroorzaakt werd, al heel lang geleden is begonnen en dat die werd veroorzaakt door de val in bewustzijn van de mensheid. Die werd niet veroorzaakt door de industriële revolutie of technologie.

Het is trouwens een psychische kwestie die naar de diepste kern van de menselijke psyche gaat. Maar je moet dan verder zien en beseffen dat de menselijke psyche zich vergroot uitspeelt in de industriële revolutie en het verkrachten van de natuurlijke bronnen van de aarde is niet de hoogste uitdrukkingsvorm van het menselijke potentieel. Er is een spiritueel potentieel, omdat je het potentieel hebt het menselijke bewustzijn van begeerte en egoïsme te transcenderen, het ego te transcenderen en weer contact te maken met het volmaakte concept van hoe God jou heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis toen jij hiernaar toe werd gezonden om Gods medeschepper te zijn om de heerschappij over de aarde te krijgen.

Want niet betekent dat jij de aarde onderwerpt en haar met jouw ego en zijn onverzadigbare verlangens naar materiële bezittingen en genot in jouw macht hebt. Nee, het betekent dat je de heerschappij hebt door in die bewustzijnsstaat te komen die Jezus heeft gedemonstreerd: “Ik en mijn Vader zijn Eén. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk.” Dus dan besef je dat God in jou, de IK BEN, de IK BEN DIE IK BEN in jou, de heerschappij over de aarde heeft.

Jij hebt het recht op aarde te zijn
Maar om naar die plek te komen, moet jij bereid zijn om de verantwoording op je te nemen en te beseffen dat er fundamenteel niets verkeerd is aan een mens op planeet aarde zijn. Planeet aarde werd niet door God geschapen om een ongerepte woestenij te zijn zonder menselijke wezens erop. Planeet aarde werd, vanaf haar allereerst begin, opgevat en geschapen als een evolutionair platform voor Gods medescheppers – wat jullie tegenwoordig menselijke wezens noemen.

Zodoende hebben jullie het recht van God gekregen om hier te zijn. Het is niet waar dat God jullie als zondaar heeft geschapen en je daarom slechts kan zondigen, en daarom alles wat jij doet onnatuurlijk is en de natuurlijke omgeving zal vernietigen. Dit is een leugen. Het is niet waar dat jij een intelligent dier bent. Maar jij bent meer dan het lichaam en daarom heb jij het recht om hier te zijn. Jij bent geen product van een willekeurig proces of een of ander toeval.

Eigenlijk is het helaas een feit – zoals Jezus heeft uitgelegd in zijn laatste serie verhandelingen over het ego en het zwart-wit denken, het dualistische denken – dat de moderne milieubeweging en veel andere bewegingen die deel uitmaken van de new age-spiritualiteit, natuurlijk worden beïnvloed door dualistisch denken. En op een subtiele manier bevestigen ze het dualistische denken dat uit het ego en de geest van de antichrist voortkomt.

Omdat deze, wanneer je nadenkt over de milieubeweging, wordt gebaseerd op het concept van dualiteit tussen de mens en de natuur. Menselijke wezens wonen in steden die de ongerepte omgeving hebben vernietigd die er daarvoor was. En enkel in de woestenij die niet door de mens is aangeraakt, vind je ongerepte schoonheid. Dit is – wanneer je bereid bent de waarheid toe te geven – een dualistische filosofie, een dualistisch wereldbeeld. En deze wordt versterkt door de milieubeweging. En dit heeft veel volwassen spirituele mensen vastgezet door te verloochenen dat zij medeschepper met God zijn en hun recht verloochenen dat zij de spirituele heerschappij– in tegenstelling tot de materialistische heerschappij – hebben over de aarde.

Zelfs de kwestie van abortus is hevig beïnvloed door deze filosofie, die zegt dat de mens als buitenaardse invloed op aarde enkel kan vernietigen en hoe minder menselijke wezens er zijn geïncarneerd, hoe beter dat dus is. Dit is de filosofie die achter veel van de steun voor abortus zit, die je ziet bij spirituele mensen en die het potentieel hebben om beter te weten – maar die in de val zitten van deze subtiele dualistische leugen die natuurlijk net zo subtiel en slangachtig is als de leugen die Eva in de val liet lopen.

De liefde van de Moeder mag geen vicieuze cirkel worden
Want mijn geliefden, wat was de leugen waar Eva intrapte? Wat was de leugen waar iedere ziel is ingetrapt? Nu, dat was in hoge mate de leugen dat jij, wanneer je op aarde bent, je moet aanpassen aan de omstandigheden op aarde in plaats van God in jou toe te staan de heerschappij over de aarde te nemen. En zo komen we dan bij een heel subtiel onderscheid dat heel belangrijk is voor de meeste spiritueel volwassen mensen om over na te denken tot jij het vanuit je hart beziet.

Er zijn veel mensen in de new age-beweging, in de milieubeweging – er zijn veel mensen in de beweging die er voor is en in veel andere bewegingen – die handelen vanuit oprechte liefde voor het leven. Ze bezitten echt de liefde van de Moeder en ze handelen vanuit die liefde voor de Moeder en ze worden gedreven door die liefde van de Moeder. Daardoor hebben zij de zuivere motieven en het zuivere hart in hun pogingen om het leven te beschermen, zelfs het recht van een vrouw te beschermen op een bepaalde vrijheid over haar leven. De motivatie is zuiver en liefdevol. Maar wat je moet begrijpen, is dat het moederlijke liefde is. En de moederlijke liefde op zich kan een gesloten cirkel worden.

En wat er gebeurt met veel spirituele mensen, is dat hun moederlijke liefde een vicieuze cirkel wordt, omdat zij zich niet met de Geest van Waarheid van de Vader verbinden. Daardoor is de liefde van de Moeder geconcentreerd op het materiële universum en op het denken dat de omstandigheden die hier zijn, niet kunnen worden veranderd. En daardoor moeten wij proberen te behouden wat hier is – wat betreft het behouden van de natuur, het ecosysteem, natuurlijke bronnen – niet beseffend dat de omstandigheden op aarde op dit moment niet door God zijn geschapen, maar werden gecreëerd in de miljoenen jaren na de val in bewustzijn van de mensheid. En zodoende zijn ze ver verwijderd van het hoogste potentieel voor planeet aarde. Ze brengen natuurlijk niet het volmaakte concept tot uitdrukking. En zodoende zul je nooit, als je in de liefde van de Moeder blijft en toelaat dat de liefde van de Moeder een gesloten cirkel wordt die zich richt op het materiële universum, de huidige omstandigheden transcenderen.

Vernietigen wat je probeert te behouden
Zoals ik al vele malen in mijn leringen heb uitgelegd, heeft het Moederlicht een ingebouwde kracht, de samentrekkende kracht van de Moeder, die elke structuur afbreekt die niet op één lijn ligt met de wil en de visie van de Vader. Daardoor mijn geliefden, werken de mensen in de milieubeweging die vanuit zuivere motieven handelen om de natuur te behouden er in feite aan mee op den duur te vernietigen wat zij proberen te behouden.

Ze blijven in de gesloten, vicieuze, logica die niet ziet dat de enige manier om de aarde te behouden, zelfs de natuurlijke bronnen, is door ze weer op één lijn te brengen met de visie van de Vader voor deze aarde. Zodat de omstandigheden die niet juist zijn, die niet in evenwicht zijn, kunnen worden getranscendeerd en de aarde kan terugkeren naar een zuiverder staat die duurzaam is. Terwijl de huidige omstandigheden niet duurzaam zijn, wat de reden is dat je ziet dat zelfs Moeder Natuur door een toenemend aantal stormen en aardbevingen en andere natuurlijke onevenwichtigheden zichzelf te gronde richt.

Dit is één idee dat, als het door genoeg mensen in de top tien procent van de spiritueel geavanceerde mensen omarmd zou worden, niet alleen in de milieubeweging een omwenteling teweeg zou kunnen brengen, maar in vele andere bewegingen en organisaties die het Moederlicht, de liefde van de Moeder, proberen te behouden en de liefde van de Moeder tot uitdrukking proberen te brengen. Dat zou mijn wens zijn: te zien dat deze openbaring zich als kringen in het water verspreidt, waardoor mensen beseffen dat we verder moeten gaan dan de oude kijk op God van een ver verwijderd, oordelend, boos wezen in de lucht zoals die door de traditionele christelijke religie wordt afgeschilderd. En we moeten ons weer richten op de liefdevolle Vader die zoveel van ons houdt dat hij niet wil zien dat wij vastzitten in onvolmaakte omstandigheden. En dus wil hij dat we transcenderen en terugkeren naar zijn koninkrijk, dat het Christusbewustzijn is.

Het grote geld en de milieubeweging
Als mensen zouden kunnen ontwaken en dit beseffen, zouden zij natuurlijk gaan inzien hoe de hele filosofie achter deze progressieve bewegingen is beïnvloed door het dualiteitsbewustzijn. Zelfs tot op het punt dat de hele milieubeweging – achter de schermen – zwaar wordt beïnvloed door de belangen van het grote geld die een kans zien om winst te maken door een kunstmatige schaarste aan natuurlijke bronnen te creëren. Door natuurlijke bronnen af te sluiten in naam van het behoud van de natuur of nationale wildparken of woeste gebieden die worden geïsoleerd en op die manier de gelegenheid creëren voor die grote maatschappijen om in principe het monopolie te krijgen.

Dit is de droom van de kapitalisten sinds 1800 toen levensstromen beseften dat zij geen vrije economie wilden. En de enige manier om de vrije markt economie omver te werpen, was de democratisch gekozen regering gebruiken om wetten in te voeren die de grote bedrijven een oneerlijk voordeel zouden geven ten koste van de kleinere onafhankelijke bedrijven. Daardoor veel van die grote bedrijven te laten doen wat zij maar willen om olie, hout of andere bronnen aan te boren, terwijl de concurrent wordt buitengesloten.

Dit mijn geliefden, is een situatie die helaas vele goed bedoelende, maar niet spiritueel alerte mensen in de milieubeweging dient om te blijven doen wat zij doen zonder te begrijpen wat zij aan het doen zijn. En zodoende, zou ik graag een bewustwording willen zien, waardoor jullie beseffen dat het niet het doel moet zijn van de milieubeweging om de planeet terug te brengen tot natuur, maar wel, zoals Saint Germain heeft gezegd, om de planeet terug te brengen naar Gods oorspronkelijke beeld – het volmaakte concept voor deze planeet.

En dat volmaakte concept omvat ook menselijke wezens als een geïntegreerd deel van het leven op deze planeet. Maar het ziet ook menselijke wezens voor zich die niet in het dualiteitsbewustzijn vastzitten, waarin zij zichzelf bezien als tegenstander van de natuurlijke omgeving. Het is beter zichzelf te bezien als één met de natuur, één met al het leven en dat zij – in plaats van te denken dat ze tegen Moeder Natuur om haar bronnen moeten vechten, haar moeten onderwerpen en in de macht hebben en haar verkrachten en plunderen – beseffen dat zij met Moeder Natuur kunnen samenwerken.

En dan zal de belofte van Jezus natuurlijk uitkomen: “Vrees niet kleine kudde, want de Vader geeft jullie met het grootste genoegen zijn koninkrijk.” Maar God zal je zijn koninkrijk geven hier op aarde door Moeder Natuur en door het Ma-terlicht dat het overvloedige leven laat verschijnen dat gevisualiseerd wordt in het volmaakte concept voor deze planeet maar die verloren is gegaan door de val in het menselijke bewustzijn, waardoor Gods medescheppers omstandigheden hebben gecreëerd die natuurlijk heel ver van het overvloedige leven afstaan.

Laat het gesneden beeld los dat de natuur volmaakt is
En toch zijn er tegenwoordig miljoenen mensen, zoals ik al eerder heb gezegd, maar ik zeg het nu opnieuw omdat het belangrijk is – miljoenen van de meest spiritueel geavanceerde mensen die in spirituele bewegingen zitten, in de milieubeweging en andere bewegingen – die in feite bevestigen dat de huidige omstandigheden in de ongerepte natuur natuurlijk zijn, zijn zoals het hoort te zijn en dat dit het enige is. En dit is één van de belangrijke factoren die de manifestatie van de Gouden Eeuw verhindert. Omdat de meest spiritueel geavanceerde mensen – die het potentieel hebben om medeschepper van de Gouden Eeuw met God te zijn – hun geest gefixeerd hebben op een onzuiver beeld, waardoor ze bevestigen dat de huidige omstandigheden die ze in de natuur zien, permanent en onveranderbaar zijn.

Wat voor zin heeft het om diersoorten te behouden als die diersoort geen onderdeel is van Gods oorspronkelijke visie voor deze planeet, maar daadwerkelijk een schepping is van het gevallen bewustzijn van de mens? Waarom zou je een beweging creëren die dit probeert te behouden? Mijn geliefden, ik kan begrijpen dat je zegt: “Red de walvissen”, maar “Red de giftige spinnen”, kan ik niet begrijpen.

Maar als je naar de milieubeweging kijkt, zie je dat veel mensen oprecht geloven dat iedere diersoort een natuurlijk fenomeen is, óf door God geschapen óf door het evolutionaire proces en daarom koste wat kost moet worden behouden. Zelfs tot op het punt dat om één soort te behouden, wij een gebied moeten isoleren dat miljoenen mensen zou kunnen voeden. Dit is een onbalans, verloochening van het leven, de verloochening van jezelf als medeschepper met God. En een verloochening die tot in het extreme wordt doorgevoerd.

Dus zeg ik tegen jullie: “Dit moet stoppen voor de Gouden Eeuw kan worden gemanifesteerd.” Dus ik vraag jullie die dit horen en die misschien mensen kennen die gevangenzitten in deze filosofie om deze mensen er vriendelijk op attent te maken dat er misschien een hogere visie is, een hoger inzicht in deze kwestie. En dat je de aarde natuurlijk niet behoudt, noch herstelt in een ongerepte staat, door jezelf, jouw rechtmatige rol als medeschepper met God, te verloochenen.

De huidige omstandigheden van vervuiling zijn mede door mensen geschapen. Als je de menselijke activiteiten stopt, zal het niet verdwijnen. Ze zijn mede geschapen. Ze moeten weer worden on-gecreëerd door de medescheppers die deze omstandigheden hebben gecreëerd. En je doet dat niet door de duisternis te verwijderen, maar door het licht te brengen en betere omstandigheden mede te scheppen door je geest open te stellen voor een hogere visie, voor het volmaakte concept, in plaats van te bevestigen dat de huidige omstandigheden op een of andere manier permanent zijn, of je macht te boven gaan om ze te veranderen.

Degenen die uitlachen wat zijzelf niet onder ogen durven te zien
Mijn geliefden, ik krijg veel mensen die mijn website vinden en lezen over het verband tussen het bewustzijn van mensen en natuurlijke fenomenen, zoals aardbevingen en orkanen, en ze lachen erom. En ze denken dat het belachelijk is om een dergelijk verband voor te stellen. Maar de waarheid is dat alles wat imperfect is op aarde door het bewustzijn van mensen wordt gecreëerd, omdat God je de heerschappij over de aarde heeft gegeven. En door het idee te bevestigen dat natuurlijke omstandigheden de macht van menselijke wezens te boven gaat om te veranderen, bevestig je enkel de imperfecties.

En dan kan de duivel in zijn vuistje lachen, omdat hij erin is geslaagd jou te laten geloven in deze leugen van de bovenste plank – dat jij, als jij eenmaal een fout hebt gemaakt, als jij eenmaal bent gevallen, als jij eenmaal hebt gezondigd, nooit kunt terugkeren naar God. Dit is de essentiële leugen die veel mensen gevangenhoudt, zelfs veel prachtige christenen die mijn hart zijn toegewijd. Maar toch houden ze vast aan het geloof dat God hen als zondaars heeft geschapen. Terwijl Jezus de enige was die hierboven stond, omdat zoals jullie gisteren hebben besproken, hij uit een maagd geboren werd en speciaal was ten opzichte van de rest van jullie.

Ik heb het al eerder gezegd, maar ik zal het nog eens zeggen: IK BEN de vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder op aarde. Ik heb jullie allemaal stuk voor stuk lief met dezelfde oneindige liefde die ik voor Jezus had toen ik hem in mijn armen hield. Laat die oneindige liefde de illusies in jou verteren dat er iets op deze wereld is wat jou van God en van het koninkrijk van God dat in jou zit, kan scheiden.

Dus mijn geliefden, dank ik jullie voor jullie aandacht en voor jullie standvastigheid om mijn rozenkransen en invocaties op te zeggen. Ik strek mijn hand uit naar jullie allemaal overal ter wereld die deze rozenkransen hebben gevonden en bereid zijn geweest ze op te pakken en wat tijd op te offeren om ze op te zeggen. Mijn liefde en dankbaarheid is voor jullie allemaal.

En daarom zeg ik: “Sta jezelf toe die liefde te aanvaarden. Voel je erin verankerd en vertel jezelf dat jij het verdient, omdat jij niet als zondaar werd geschapen, maar als zoon of dochter van God.” En als je situaties in jouw bewustzijn vindt die jou verhinderen dit te accepteren, ga er dan achteraan en gebruik de rozenkransen en de technieken die wij aan jullie hebben gegeven om dat op te lossen, om erover heen te komen tot je het tenslotte los kunt laten, omdat je beseft dat het maar een illusie is. Daarom verzegel ik jullie in de oneindige liefde van mijn Moederhart.