De Ware Alchemie van het Hart

ONDERWERPEN: Er is kracht en er is Kracht – Span het paard niet meer achter de wagen – Het essentiële principe van alchemie – Uiterlijke verschijnselen zijn niet belangrijk – Hardheid van hart en abortus – Hardheid van hart en immigratie – Terug naar de natuur versus terug naar God

Geascendeerde Meester Saint Germain, 25 mei 2006

Welkom in het hart van Amerika en welkom in het hart van Saint Germain! Ik heb besloten om jullie meteen aan het begin van deze conferentie te begroeten, omdat ik al een hele tijd uitzie naar deze bijeenkomst. En ik kon mezelf niet meer inhouden. En dus ben ik hier, om jullie te verwelkomen bij deze ervaring op het innerlijke pad.

De hartchakra van Amerika is natuurlijk de sleutel om Amerika te verheffen naar het Aquariustijdperk. Want waar Jezus 2000 jaar geleden op heeft gewezen, is dat het hart het centrum van jouw Wezen is. En waar het hart vol van is, vloeit de mond van over en dus wordt de hele persoon betrokken bij wat er in het hart omgaat – maar een hele natie ook.

Zodoende kan ik jullie zeggen mijn geliefden, dat één van de belangrijkste diensten die ooit aan Amerika is bewezen, de wake is geweest die zoveel mensen deze laatste maand hebben uitgevoerd, door de rozenkrans op te zeggen voor het zuiveren van het hart. Dit heeft het hart van de mensen in iedere natie waar ze werd opgezegd, waarachtig gezuiverd. Maar vanwege de focus van deze conferentie, is er een immense zuivering van de hartchakra van Amerika geweest.

Het is nog niet helemaal gezuiverd en daarom moeten jullie aan het werk op deze conferentie. Maar ik kan jullie wel zeggen dat veel van de hardheid van hart al is verzacht in dit gebied. En hoewel het kan lijken alsof het niet is opgeruimd, is het eraan toe om te worden weggehaald, bijna als een dam die breekt zodat het water plotseling weer vrij kan stromen. Het water dat zo lang was ingedamd, daardoor stilstaat, oud wordt en gevuld met allerlei puin en vuil, zoals hier in Chicago met de energie in dit gebied, natuurlijk het geval was.

De stad is bij lange na niet wat ze kan zijn als het hart is opgeruimd, als er ruimte in het hart was geweest. Dit is een groot, groot probleem voor de vooruitgang van de Gouden Eeuw. En daardoor is het potentieel om het in deze conferentie op te ruimen, immens. En ik wil dat jullie het beeld vasthouden dat de donkere substantie van de hardheid van hart die het gebied van Chicago bedekt – dat zich tot ver buiten deze stad uitstrekt – daadwerkelijk kan – door de actie van jullie werk hier beneden en ons werk Boven – worden gezuiverd tijdens de duur van deze conferentie. Houd die volmaakte visie vast. En door de genade van God kan er echt een wonder gebeuren, een wonder dat nog nooit eerder is voorgekomen. Omdat de rozenkransen van Moeder Maria hulpmiddelen zijn die nog nooit eerder zijn voorgekomen.

Er is kracht en er is Kracht
De kracht van een spiritueel hulpmiddel is niet alleen maar een kracht in de buitenwereld. De kracht is niet iets wat je zomaar oproept. De kracht moet, net als al het andere, van binnenuit komen. En die komt alleen maar van binnenuit wanneer je integratie en Eenwording met jouw eigen hogere Wezen bereikt, zodat jullie hier beneden alles zijn wat jullie Boven al zijn.

En door dat Eenzijn, kan een kracht worden uitgegeven die het begrip van de meest mensen te boven gaat. Want de rozenkransen zijn niet alleen ontworpen om het licht uit te geven, maar om een podium te leveren voor de integratie van jouw lagere wezen met jouw hogere Wezen. En daardoor, door dat Eenzijn, kan jouw hogere Wezen op een heel andere manier handelen, wat op een zoveel hoger niveau ligt dat het onvergelijkbaar is. Het is natuurlijk zoals Jezus heeft gezegd: “Mijn Vader werkt tot nu toe, en ik werk.”

Dit is de kracht die slechts door Eenzijn ontstaat. Deze kan niet worden gesimuleerd. Ze kan niet worden afgedwongen. Het is geen kwestie van zoveel jaar tot een bepaalde organisatie behoren of een bepaalde hoeveelheid rituelen doen. Er is geen mechanische methode die die integratie en dat Eenzijn kan opleveren, omdat er niets is wat het kan vervangen. Je kunt op geen enkele manier vals spelen. Er is geen manier om de schijn op te houden dat je één bent met je hogere Wezen, waar vele spirituele mensen in veel verschillende organisatie en religies goed in zijn, door de uiterlijke schijn op te houden dat ze spiritueel en religieus zijn, omdat ze hebben voldaan aan de regels en oefeningen voor de buitenwereld in hun specifieke religie.

Span het paard niet meer achter de wagen
En zo zijn we nu op een punt gekomen, waarop wij een hogere lering kunnen uitbrengen die dit moet stoppen en dat onze studenten op een hoger niveau moeten komen door geen speeltjes meer te spelen. Niet de egospelletjes te spelen door te doen alsof je een goed iemand bent. Het wordt tijd, aan het eind van het Vissentijdperk, te beseffen dat Jezus dit 2000 jaar geleden steeds maar weer heeft gezegd, wanneer hij degenen berispte die hypocriet waren, de Schriftgeleerden en farizeeërs, die net deden alsof, die God met hun mond beleden, maar hun hart was verre van hem.

Er bestaat geen manier om zuiverheid van hart voor te wenden, de openheid van hart, het eenzijn van hart. Dit kan enkel bereikt worden door totale overgave aan het hogere Wezen dat jij bent. Waardoor jullie één worden, omdat je dan beseft dat de wil van jouw hogere Wezen, of de Wil van God, niet iets anders is dan jouw eigen wil. Het is jouw eigen grotere wil, het is de reden dat jij bent geïncarneerd, om naar deze planeet toe te komen in de allereerste plaats.

En dan werk jij niet tegen jouw eigen bedoeling in. Je bent niet verdeeld, je probeert geen twee meesters te dienen. Waarbij de ene meester jouw goddelijke plan is dat je bent overeengekomen voor je bent geïncarneerd, toen jij nog in de staat van Eenzijn met je hogere Wezen en je spirituele leraren verbleef. Maar nadat je bent geïncarneerd en opgegroeid en de ontberingen van het leven onder ogen zag, heb je een persoonlijkheid in de buitenwereld, verwachtingen over de wereld, opgebouwd. En nu strijdt die uiterlijke persoonlijkheid tegen het hogere Wezen en jouw goddelijke plan in de veronderstelling dat je het een en ander te doen hebt hier op aarde. Je moet wat van die doelen halen, die in jouw geest werden geprogrammeerd door de maatschappij of jouw ouders. En dan denk je dat jij – nadat je die doelen hebt bereikt – eindelijk spiritueel kunt zijn.

Zo werkt het niet, zoals Jezus duidelijk heeft gezegd: “Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere krijg je erbij.” Als jij denkt dat het andersom kan, span je het paard achter de wagen. Het zal niet werken! Miljoenen mensen in allerlei spirituele organisaties hebben geprobeerd dat te laten werken. En ik moet zeggen dat niet één er tot dusver in is geslaagd en niemand zal dit ooit doen.

Dus geef de droom op. Geef de illusie op dat wat de geascendeerde meesters willen of wat God wil, de uiterlijke schijn of net doen alsof. We willen niet dat jij voorwendt iemand te zijn volgens een of andere door mensen gemaakte norm die door een of andere religie is gemaakt. We willen dat jij BENT wie jij bent. Maar het Wezen dat wij willen dat jij bent, is natuurlijk niet jouw ego, de persoonlijkheid in de buitenwereld door deze wereld gecreëerd. We willen dat jij je eigen hogere Wezen BENT, je eigen IK BEN Aanwezigheid, je ware Wezen in de hemel. En zelfs het grotere spirituele Wezen bent waar jij een individualisatie van bent.

En dus zijn enkelen van jullie inderdaad individualisaties van hetzelfde grotere Wezen waar ik uit ben voortgekomen. En dan zou je misschien groter Eenzijn kunnen bereiken, eerst met mij als vertegenwoordiger, maar daarna met dat grotere Wezen waar wij zoveel eonen geleden uit zijn voortgekomen. En sommigen van jullie zijn één met het Wezen van andere geascendeerde meesters. En we zijn niet hier om tussen jou en je hogere Wezen in te staan waar wij allemaal uit zijn voortgekomen. We zijn enkel hier om jou het voorbeeld te geven dat wij ons verenigd hebben met ons eigen hogere Wezen.

Het essentiële principe van alchemie
Daarom vraag ik jullie te mediteren op het essentiële principe van alchemie, een principe dat door zoveel mensen verkeerd is begrepen, zelfs heel veel spirituele mensen, Het principe van alchemie is dat jij iets onvolmaakts in iets verandert wat perfect is – niet door het te laten overeenkomen met een uiterlijk verschijnsel, maar door het uiterlijke verschijnsel te transcenderen en het te laten overeenkomen met het volmaakte concept dat in de geest van God, in jouw eigen Hogere Wezen, wordt gevisualiseerd.

Merk het essentiële verschil op. Mensen kijken naar de omstandigheden op aarde en zeggen: “Dit is niet juist.” De reden waarom jij weet dat het niet juist is, is dat jij in het diepere deel van jouw wezen het volmaakte concept bezit van hoe het koninkrijk van God hier op aarde eruit moet zien en hoe jouw eigen goddelijke plan zich moet ontvouwen. Maar wat er op de wereld gebeurt, is dat jij een wereldse verwachting opbouwt van hoe alles eruit moet zien. En die wereldse verwachtingen verduisteren jouw eigen innerlijke weten, jouw goddelijke plan en de realiteit van het koninkrijk van God.

Dus wanneer je het spirituele pad vindt en je meer bewust wordt van de noodzaak jouw bewustzijn en de planeet te verhogen, leg je het beeld van je wereldse verwachtingen over jezelf en over de wereld heen. En je denkt dat alchemie betekent dat je iets wat niet perfect is, transformeert naar het wereldse beeld van ‘perfectie’ dat op deze wereld is gemaakt met de geest van de antichrist, jouw eigen ego, of zelfs mensen die het goed bedoelen, maar gewoon niet zijn afgestemd op het wezen van Christus.

Jij kunt je hele leven achter dit verkeerde doel aanrennen, dat niet het ware doel is. En zo ga je simpelweg van het ene uiterste naar het andere. Je probeert te ontkomen aan de wereldse imperfectie, die maar een verschijning is, door de uiterlijke schijn van wereldse perfectie te creëren. Mijn geliefden, luister goed. Je kunt vooruit gaan door dit te doen. Beseffen dat je eigen leven, je eigen bewustzijn niet is waar het moet zijn, een hoger doel stellen en naar dat doel streven, kan tot vooruitgang leiden. Maar het leidt alleen maar tot een bepaald niveau van vooruitgang en daarna stopt het – tenzij je het ware principe van alchemie begrijpt, namelijk dat jij al jouw wereldse verwachtingen totaal opgeeft.

Je doet zoals Jezus heeft gezegd, je verliest je wereldse leven omwille van het één worden met de Christuswaarheid, om herboren te worden in het volmaakte concept voor jouw eigen Wezen. En door die totale overgave van de lagere verwachtingen en van jouw ego, kun jij Eén met je hogere Wezen worden. En dat Eenzijn is de steen der wijzen, het gouden middel, de kelk van Christus, de X-factor, waar zowel alchemisten als vele andere mensen naar hebben gezocht door de eeuwen heen. Die dachten dat als ze iets op de wereld hadden gevonden dat magische eigenschappen bezat, dit iets hen dan in volmaakte menselijke wezens zou transformeren, of lood in goud, of de aarde in het koninkrijk van God, zonder dat zij door het proces van Eenwording heen gaan door de dood van hun ego.

Uiterlijke verschijnselen zijn niet belangrijk
Vandaag en tegenwoordig roepen wij degenen op die eraan toe zijn, om deze uiterlijke schijn heen te gaan en alleen maar te ZIJN wie jij bent, maar dan wel het grotere Wezen te zijn dat jij bent, niet jouw lagere zelf. Dit kan heel eenvoudig lijken, heel sober. Het kan lijken alsof de leringen heel erg eenvoudig zijn, maar ze zijn van een heel ander niveau. Het maakt zelfs niet uit of ze hoger of lager zijn, omdat waar wij jullie vandaag toe oproepen, is dat je aan het dualiteitsbewustzijn voorbijgaat dat beoordeelt en vergelijkingen maakt op basis van uiterlijke verschijnselen.

De uiterlijke verschijnselen zijn niet belangrijk. Wat er wel toe doet, is dat je het uiterlijke verschijnsel transcendeert, verder kijkt naar de innerlijke werkelijkheid. Kijk verder dan de uiterlijke omstandigheden. Zoek de diepere werkelijkheid en streef naar dat eenzijn binnenin jou, met je hogere Wezen en streef naar het eenzijn met elkaar. En als jullie dat kunnen bereiken, als jullie je los kunnen maken van de uiterlijke verschijnselen, dan kunnen jullie waarachtig het instrument zijn bij het wonder om de hardheid van hart in een heel land op te ruimen. Inclusief het helen van jouw eigen wezen van de hardheid van hart, die in veel gevallen de onderliggende oorzaak is van onverschillig welke problemen je in de buitenwereld hebt, die schijnbaar niet weg willen. Hoe kan dat ook, wanneer de hardheid van hart de stroom van de Rivier van Leven door jou heen verhindert, wat het enige is dat de problemen kan verteren, ze door de alchemie van het hart in de hogere perfectie van het volmaakte concept voor jouw leven kan transformeren.

Dit is het ware pad naar integratie. Het is een pad dat niet op een uiterlijke manier kan worden aangeprezen. Omdat het geen aantrekkingskracht uitoefent op degenen die nog steeds vastzitten in het dualiteitsbewustzijn en de schijn willen ophouden dat mensen niet gelijk zijn en dat sommige mensen belangrijker, machtiger, spiritueler zijn dan anderen. En zodoende blijven ze liever in de schemer, waar licht en donker naast elkaar kunnen bestaan, wat de situatie is die je op deze planeet ziet en al zoveel eonen lang ziet dat je je wel eens afvraagt wanneer een voldoende aantal mensen zal ontwaken en zegt: “Genoeg is genoeg!”

Hardheid van hart en abortus
Ik zal kort met jullie spreken over de kwestie abortus, die zoals jullie wel weten al decennia lang het hart en de geest van de geascendeerde meesters bezig houdt. We hebben inderdaad een plan voor deze natie, om Amerika en de hele wereld te verheffen. Maar in tegenstelling tot het oude beeld – dat al tientallen jaren, eeuwen, millennia in religies teruggaat – dat God of de geascendeerde meesters op een wonderbaarlijke manier de mensheid zullen redden en een Gouden Eeuw tot stand brengen, is dat wat een Gouden Eeuw tot stand brengt, het feit dat een voldoende aantal geïncarneerde mensen het innerlijke pad ontdekt en een bepaald niveau van Christusschap bereikt. Waardoor zij de open deur kunnen zijn – zoals Jezus de open deur was – om het volmaakte concept voor de Gouden Eeuw fysiek te manifesteren.

En om dit te laten gebeuren, moeten de levensstromen die een bepaald niveau van Christusschap hebben bereikt in vorige levens, incarneren. Dit is natuurlijk een plan met één belangrijke tekortkoming, omdat de krachten van de antichrist zich er volledig van bewust zijn dat het de mensen zijn die de wereld moeten veranderen. Ze weten dit al heel lang en ze zijn zich hier duidelijk van bewust, hoewel de meeste mensen – de meeste spirituele mensen en de gewone bevolking – zich er niet van bewust zijn. Omdat de machtselite een cultuur heeft gecreëerd die juist niet het belang van het individu benadrukt en probeert om de meerderheid van de bevolking te veranderen in blinde volgelingen van hen zelf als de blinde leiders. Aldus de stromingen in het massabewustzijn volgend in plaats van de allerhoogste individualiteit te bereiken die het Christusbewustzijn is.

Daardoor zijn ze zich er volledig van bewust dat als zij de de sleutelfiguren buiten de deur kunnen houden, zodat een kritieke massa Christuswezens niet op deze planeet verschijnt, zij de manifestatie van een Gouden Eeuw die hun eigen vertrek van deze planeet en hun verlies aan macht tot stand brengt – ten minste één seizoen – kunnen uitstellen. En omdat Amerika een sleutel is om de Gouden Eeuw tot stand te brengen, hebben zij vooral geprobeerd te verhinderen dat het juiste aantal Christuswezens in de Verenigde Staten woont.

Abortus is één van hun meesterstrategieën. En ik moet eerlijk zeggen dat de goddelijke matrix, het goddelijke plan, is dat er 44 miljoen mensen meer in de Verenigde Staten zouden moeten wonen dan tegenwoordig het geval is. Veel mensen zouden zeggen, wanneer ze dit schrikbarend hoge aantal horen: “O, maar wat gebeurt er dan met de economie, met het milieu? Het wordt overbevolkt. Denk eens aan het verkeer!” Maar zie je, dat zijn egoïstische zorgen. En juist om die reden hebben de krachten van de antichrist succes door abortus tot een legaal recht zonder voorwaarden voor elke vrouw te maken. Omdat zoveel mensen in de Verenigde Staten zo egocentrisch en egoïstisch zijn geworden dat er in hun hart geen ruimte is voor nog iemand in hun gezin of nog een gezin verderop in de straat.

Dit is de hardheid van hart op een manier die subtiel is en daarom zien de meeste mensen het niet als hardheid van hart. Zij beseffen niet dat wat ze met hun intellectuele geest zien als een volmaakt logisch en rationeel argument, gewoon de vaardigheid van hun ego is om alles te verdedigen, zelfs de hardheid van hart te verdedigen die een Christusziel uitsluit om te incarneren. Zoals Koning Herodes het Christuskind probeerde te doden en door dat te doen bereid was een hele generatie mannelijke baby’s te doden. Denk aan de hardheid van hart van een heerser die zo’n bevel kon geven. Maar er zijn tegenwoordig mensen in Amerika die dezelfde hardheid van hart hebben en daarom denken dat abortus acceptabel is.

Nu, mijn geliefden, ik moet zeggen dat de geascendeerde meesters nooit op een zwart-wit manier naar een kwestie kijken. Wij hebben ons in het verleden op een zwart-wit manier tegen abortus uitgesproken, omdat wij het nodig achtten een standpunt in te nemen dat hopelijk in ieder geval een paar mensen zich daarvan bewust zou worden. Maar op de lange termijn konden we voorzien dat waar abortus in een maatschappij beschikbaar was voor een vrouw, het onder bepaalde omstandigheden niet haar spirituele groei in gevaar zou brengen.

Daardoor is de kwestie niet zo scherp omlijnd als het misschien leek. Niettemin, moet ik ook zeggen dat de Verenigde Staten nog niet op een punt is gekomen om de juiste Christusachtige voorwaarden in een wet vast te leggen. En dus zou het beter zijn als de Verenigde Staten een duidelijke wet had die abortus had voorkomen in de laatste decennia, sinds die noodlottige beslissing door het Supreme Court. Omdat er dan miljoenen Amerikanen meer zouden zijn geïncarneerd dan er tegenwoordig zijn.

Hardheid van hart en immigratie
De geascendeerde meesters hebben een plan en de duistere krachten proberen dat plan op elke mogelijke manier tegen te gaan door via hun instrumenten die zijn geïncarneerd, te werken. Maar dat betekent niet dat het daar allemaal mee ophoudt, want wij, de geascendeerde meesters, zijn ons natuurlijk bewust van wat er wordt gedaan en wij hebben zo onze eigen manieren om dat tegen te gaan.

In tegenstelling tot wat veel mensen misschien denken, is een deel van het plan om voor het verlies van Christuswezens door abortus te compenseren, inderdaad immigratie. Als een levensstroom niet in de Verenigde Staten kan worden geboren, wel dan gaat het heus niet de macht van de Karmische Raad te boven om ouders voor die levensstroom ten zuiden van de grens of in andere delen van de wereld te vinden. En dan later in het leven die persoon te inspireren om naar de Verenigde Staten te gaan – simpelweg hier te zijn en onderdeel van het experiment dat Amerika is, te zijn.

Daarom ben ik enigszins ontstemd dat een aantal van onze vroegere en huidige studenten niet hebben ingezien dat immigratie het enige praktische middel is om te compenseren voor wat er is verloren gegaan door abortus. Zelfs vanuit praktische overwegingen: hoe betaal je voor de pensionering van de generatie babyboomers met het huidige aantal belastingbetalers? Er is geen tijd om ze op te voeden, zelfs al kwam er vandaag nog een babyboom. Dus is de enig praktische oplossing ze uit het buitenland te laten komen en hen de kans te geven die de Verenigde Staten van Amerika vanaf het allereerste begin bedoeld was te zijn. Een kans om vrij te zijn van onderdrukking en de regels en beperkingen die zoveel mensen in de middeleeuwen ervan heeft weerhouden om hun Christusschap tot uitdrukking te brengen en boven hun bewustzijnsniveau uit te groeien.

Mijn geliefden, wat maakt dat zoveel mensen in de Verenigde Staten tegen immigratie zijn? Welnu, het is opnieuw de hardheid van hart. De hardheid van hart die soms de vorm aanneemt van een subtiele vorm van neerkijken op de meeste mensen die over de grens komen via hun buurman in het Zuiden. Maar mijn geliefden, ik, Saint Germain, kijk niet naar de kleur van iemands huid of zijn nationaliteit of cultuur. Ik kijk naar de kwaliteit van zijn hart.

En ik kan zeggen dat er miljoenen prachtige levensstromen zijn in de Latinocultuur, Mexico en heel Midden en Zuid-Amerika en andere delen van de wereld die mij na aan het hart liggen. En ik zal ze verwelkomen als ze de grens van dit land overgaan. Ik zou liever hebben dat ze dit legaal doen en dat een van de voorwaarden voor hun komst een basale beheersing van de Engelse taal is.

Maar ik moet zeggen dat de noodzaak tot immigratie, zelfs illegale immigratie, wordt gecreëerd door de hardheid van hart van het hart van de mensen die zo zijn verwend tijdens het opgroeien in de welvarende decennia en daarom denken dat zij op een of andere manier beter zijn dan de mensen in arme landen. Ze hebben recht op al deze rijkdom, en ze bezitten deze natie Amerika. Ze denken dat het van hen is of in ieder geval van het harde werk van hun ouders dat deze natie heeft opgebouwd.

En hoewel ik hun harde werk niet wil degraderen, moet ik zeggen dat wat de Verenigde Staten heeft opgebouwd, het sponsorschap van de geascendeerde meesters is. Omdat wij deze natie hebben opgezet als voorloper van het Aquariustijdperk. En de communicatie over en weer van de mensen hier beneden met de geascendeerde meesters boven, heeft Amerika gemaakt tot wat het vandaag is, in de positieve aspecten die deze natie tot uitdrukking brengt.

Er zijn levensstromen die het hebben verdiend om deel uit te maken van deze dispensatie, daarom zijn zij hier geboren. Maar zij werden hier geboren, omdat ze de kans verdienden hier deel van uit te maken, om deel uit te maken van de alchemie om een woestenij in een moderne natie te veranderen. Door de natuurlijke omstandigheden te transcenderen die niet het aantal mensen kon onderhouden dat tegenwoordig kan worden onderhouden met de moderne kennis en technologie.

Terug naar de natuur versus terug naar God
Mijn geliefde harten, wij, de geascendeerde meesters, horen niet bij de terug-naar-de-natuurbeweging. We horen bij de terug-naar-Godbeweging! Het is geen kwestie van terugdenken aan de ‘ongerepte’ woestenij die bestond toen de eerste kolonisten hier naartoe kwamen, door het te idealiseren en te denken dat Amerika op een of andere manier terug moet naar deze staat waarin maar een klein aantal mensen zou kunnen overleven en dat enkel kan door constant oorlog met elkaar te voeren over de karige natuurlijke bronnen.

Nee, ons plan voor de Gouden Eeuw is dat Amerika zou moeten transcenderen en een moderne maatschappij vormen die ongerepte omstandigheden heeft zowel in de gebieden die door de mens worden bewoond als de gebieden die zijn overgelaten aan de natuurlijke omstandigheden. Wij willen natuurlijk geen overbevolkte en vervuilde steden zien met krottenwijken. Wij willen natuurlijk geen hele voedselketen die wordt vervuild door chemicaliën. Dat is niet ons plan voor deze natie.

Maar wat je tegenwoordig ziet bij de vervuiling van de natuur, komt voort uit – begint bij – de vervuiling van het hart van de mensen van deze natie. En nogmaals, het is hardheid van hart, gebrek aan gevoeligheid, gebrek aan bereidwilligheid om naar de hogere visie te reiken dat er misschien een betere manier is om dingen te doen dan de manier die het best uitkomt – of het beste lijkt – op dit moment. Of de manier die een kleine machtselite hun macht laat behouden over de meeste rijkdom en natuurlijke bronnen in een hele natie.

Wat het rigide feodale systeem in Europa heeft omvergeworpen, was de groei van de bevolking. Wat het huidige elitaire systeem in de Verenigde Staten omver zal werpen, zal enkel – tenminste op fysiek niveau – de groei van de bevolking zijn die het nodig maakt om opnieuw – niet de rijkdommen zoals de communisten zeggen – te verdelen, maar de economische en spirituele kansen opnieuw te verdelen. Zodat alle mannen en vrouwen kunnen worden behandeld op de manier waarop ze werden geschapen, namelijk door gelijk te zijn en gelijke kansen te krijgen om zich boven de omstandigheden van hun eigen karma uit het verleden te verheffen. En daarom kunnen zij de persoonlijke alchemie ervaren, die wanneer die een kritieke massa wordt, een nationale alchemie wordt en een natie verandert en haar naar een heel nieuw niveau optilt, dat zoveel hoger ligt dan wat je tegenwoordig ziet, die de mensen niet eens voor kunnen stellen.

Mijn geliefden, mijn visie voor deze natie zou al jullie sciencefictionliteratuur beschamen. Alle dingen die je in de sciencefictionliteratuur en toekomstige studies ziet, zijn niets vergeleken bij de echte visie die de geascendeerde meesters voor deze natie en de wereld visualiseert. Maar om die visie in actie om te zetten, fysiek te manifesteren, moet een kritieke massa mensen bereid zijn het oude los te laten, de oude beelden – het oude wereldbeeld, de oude verwachtingen – te laten sterven die Jezus heeft gedemonstreerd door bereid te zijn aan het kruis te sterven en die geest op te geven.

Jullie zullen nog veel meer horen – van de meester zelf en van andere meesters – op deze conferentie over het opgeven van de geest. En daarom zal ik het er niet over hebben, maar ik zal jullie wel laten nadenken over het concept van de geest opgeven, en wat het voor jullie persoonlijk betekent om de geest op te geven. Aldus verwelkom ik jullie opnieuw op deze conferentie, bij dit experiment van Eenwording. Ik verwelkom jullie in mijn hart, want IK BEN Saint Germain. IK BEN zeker hier. WEES bij mij!