Waarom vluchtelingen verdrinken

Vraag: Waarom verdrinken er zoveel vluchtelingen op zee? Is dat hun karma? Wat is de reden daarvan?

Antwoord door geascendeerde meester Moeder Maria bij een conferentie in Nederland, 2016:

De gevallen wezens proberen altijd chaos en onrust te scheppen. Zij hebben geprobeerd een situatie te scheppen waarin mensen in paniek op de vlucht slaan. Dit houdt in dat andere mensen die het gevallen bewustzijn hebben, de kans krijgen om te profiteren van de mensen die weg willen. Zij scheppen onveilige boten, die zo worden beladen dat ze onveilig worden en in hun wanhoop maken de mensen hier geen bezwaar tegen.

Het is slechts een voorbeeld van dat elke keer wanneer de gevallen wezens erin slagen om chaos te scheppen, er slachtoffers zijn die de gevolgen moeten dragen en in een chaotische situatie terechtkomen, omdat niemand er controle over heeft en niemand de juiste zorgvuldigheid in acht neemt. Natuurlijk moet je weigeren om in een onveilige boot te stappen en je zou (in het ideale geval) moeten weigeren in zo’n gemoedstoestand verzeild te raken dat je zo wanhopig bent dat je aan boord gaat van een onveilig vaartuig. Verdrinken is echt geen verbetering van je levensomstandigheden.

Daar moet je naar zoeken in plaats van een ontsnapping. Maar dit is een onderdeel van het complot van de gevallen wezens. Zij willen dat de mensen zo wanhopig worden dat zij alleen maar weg willen van iets slechts in plaats van je voor te stellen hoe er iets verbeterd kan worden aan de situatie zoals die is. Hier hebben wij al over gesproken. Het is een psychologisch mechanisme dat de gevallen wezens heel goed weten te gebruiken om mensen in zo’n staat van agitatie te brengen dat zij hun gezond verstand niet meer gebruiken. Of wat gezond verstand zou moeten zijn.