De vluchtelingencrisis is een kans

Vraag: Ik wil graag iets vragen over de vluchtelingencrisis. Hebben de geascendeerde meesters ook ideeën of boodschappen over de mogelijke oorzaken of wat wij kunnen doen.

Antwoord van Moeder Maria bij een conferentie in Nederland, 2016:

Er zijn natuurlijk diverse oorzaken voor deze wat jullie ‘vluchtelingencrisis’ noemen. Wij beschouwen het feitelijk niet als een vluchtelingencrisis, wij beschouwen het als een kans. Het is een kans voor de vluchtelingen die voornamelijk uit de moslim/Arabische cultuur komen en uit eerste hand zien en meemaken hoe de situatie in het westen is.

Een van de grootste uitdagingen voor ons, de geascendeerde meesters, is hoe je ‘de kloof moet dichten’ tussen de ontwikkeling in bewustzijn van de modernere, ontwikkelde wereld en de moslimwereld. Er is gezegd dat de moslimwereld nog steeds een middeleeuwse denkwijze heeft en dat klopt wel enigszins. Hoe zorg je ervoor dat de moslimwereld op een hoger bewustzijnsniveau komt wanneer zij zo vastzitten in hun tradities en zo bang zijn voor iets nieuws. Je kunt dat alleen maar door hen, in ieder geval een aantal van hen, een andere cultuur te laten ervaren.

Als je naar de vluchtelingen kijkt, zie je dat zij geneigd zijn om zich af te zonderen. Zij willen niet integreren, zij willen de westerse manier van doen niet accepteren. Ik kan je verzekeren dat zelfs als je maar even in een westers land woont, de meeste mensen zullen veranderen op een bepaald niveau. Zij zien dat het leven anders kan zijn dan zij hebben ervaren toen zij in het Midden-Oosten of Afrika opgroeiden.

Het is natuurlijk ook een kans voor de naties in Europa of andere delen van de wereld. Wij hebben al eerder gezegd dat wij bepaalde naties hebben gesponsord, waardoor zij zich sneller konden ontwikkelen. Wij willen dat die naties, wanneer ze op het punt komen dat zij een bepaalde ontwikkeling hebben bereikt, ophouden met zich op zichzelf en hun eigen groei te richten en gaan kijken hoe zij hun vooruitgang kunnen gebruiken om anderen te helpen.

De naties in Europa hebben dit niet in voldoende mate gedaan en dat heeft de opening gevormd waardoor heel veel mensen konden binnenkomen en op die manier de Europeanen in principe te dwingen om de keuze te maken: Wachten wij tot onze landen helemaal overstroomd zijn met vluchtelingen of zullen wij onze capaciteiten gebruiken om de mensen in hun eigen land te helpen, zodat zij niet hoeven te vluchten? Handelen wij proactief of reactief?

Een andere factor die invloed heeft op de huidige vluchtelingencrisis, is natuurlijk dat de gevallen wezens proberen om de wereld opzettelijk zoveel mogelijk te ontwrichten. Zij gebruiken alles wat zij kunnen om onrust te scheppen in bepaalde Afrikaanse en Arabische landen. Je ziet het in Syrië, waar zij zelfs de Russische natie gebruiken om de instabiliteit te vergroten. Dit is in bepaalde mate een weloverwogen daad van het Russische leiderschap om naar Europa uit te halen vanwege de Europese oppositie of gebrek aan acceptatie van Rusland. Gedeeltelijk vanwege Oekraïne, maar ook veel andere dingen. In Rusland zie je nog veel oude wraakgevoelens ten opzichte van anderen die sneller vooruitgaan dan de Russen zelf. Dit wordt gepersonifieerd in Poetin, maar zeker niet in hem alleen.

Er spelen diverse factoren mee, maar het komt hierop neer. Europa moet zich realiseren dat zij een niveau van groei heeft bereikt waardoor het absoluut noodzakelijk wordt om zich niet langer te richten om wat ik kleine probleempjes noem. Zij moeten beginnen zich te richten op hoe zij hun vooruitgang kunnen gebruiken om anderen mensen te helpen, zowel in de Europese gemeenschap als de mensen ten oosten van het IJzeren Gordijn, maar ook buiten de Europese gemeenschap. Als spirituele mensen kunnen jullie oproepen doen voor dit nieuwe bewustzijn, maar ik zou ook willen zeggen dat de dictaten die wij op deze conferentie geven en de invocaties die erop worden gebaseerd, ook deze kwestie aanpakken, misschien niet op een directe manier, maar zeker indirect. (Die invocaties staan in het boek ‘Manifesting Saint Germain’s Golden Age’.)