Omgaan met je kosmische geboortetrauma

Vraag: Ik ben nieuwsgierig om ons eerste geboortetrauma te ontdekken en zoals een van de meesters eerder zei, is er soms iets dat je op de wereld verontrust en voor mij zou dat de dynamiek in Israël zijn – de manier waarop zij de Palestijnen behandelen lijkt mijn aandacht meer dan iets anders in beslag te nemen. Toen de meesters het hadden over terugkeren naar dat trauma en het te zien, maar tussen hier zijn en terug te keren naar dat geboortetrauma moet je de moed vinden om het onder ogen te zien. Welk proces zou ik in het ideale geval meemaken, omdat ik graag dat geboortetrauma wil afronden.

Antwoord van Master MORE bij een conferentie in Nederland in 2016:

Dat is een delicaat proces, omdat het geboortetrauma voor velen van jullie al heel lang geleden plaatsvond. Het ligt bovendien al heel lang op de bodem van jouw onbewuste geest, omdat de pijn zo intens was dat je het met dikke lagen moest bedekken.

Het is een vreemd mechanisme dat plaatsheeft, wanneer je wordt blootgesteld aan de totale pijn van het geboortetrauma. Het is alsof je tegen jezelf zegt: “Ik wil nooit die totale pijn opnieuw ervaren.” Dit betekent ineens dat elke vorm van pijn die minder is dan die totale pijn, verdraaglijk wordt vergeleken met de totale pijn. Je zegt: “Ik verdraag liever die pijn dan de oorspronkelijke pijn.”

Dit betekent dat andere trauma’s die minder erg zijn, het geboortetrauma kunnen bedekken. Het juiste proces om dat te doen, is natuurlijk het spirituele pad te volgen en de middelen en de leringen te gebruiken die wij hebben gegeven. Nu, er zijn een aantal invocaties die speciaal ontworpen zijn om dat te doen. ‘The Song of Life Healing Matrix’ is ook efficiënt.

Zoals ik zie, kunnen de gevallen wezens zich heel goed afstemmen op jouw wezen om te zien wat het ergste scenario is dat jij je voor kunt stellen op aarde. Wat zou je bijvoorbeeld het grootste gevoel van onrechtvaardigheid geven, iets wat niet mag gebeuren, waar mag niemand aan blootgesteld worden.

Als jij heel erg sterk reageert op een situatie op de wereld, dan moet jij beseffen dat jouw oorspronkelijke geboortetrauma natuurlijk niet, bijvoorbeeld, door de situatie tussen de Israëli’s en de Palestijnen werd geschapen, dit is een situatie uit de moderne tijd. Het kan zijn veroorzaakt door een soortgelijke situatie in het verre verleden. Het zou kunnen dat jij bijvoorbeeld zag dat een groep mensen hevig werd onderdrukt door anderen.

Je moet dan juist die psychologische component ontdekken waardoor jij je hieraan stoort. Dan moet je het meest algemene aspect hiervan zoeken. Je moet niet naar de bijzonderheden kijken, omdat jij je geboortetrauma niet zult ontdekken als je naar de bijzonderheden kijkt (en denkt dat jij de situatie die nu speelt, kunt oplossen als je erheen gaat).

Jouw geboortetrauma heeft heel lang geleden in een heel andere situatie plaatsgevonden. Je moet verder kijken dan de bijzonderheden en het universele mechanisme in jouw psyche ontdekken dat ervoor zorgt dat jij daarop reageert. Dit was het ergste trauma dat jij kon ervaren, getuige zijn van een situatie als deze en je machteloos voelen om er iets aan te doen.

Je krijgt dit trauma vaak omdat je met de beste bedoelingen naar de aarde kwam om positieve veranderingen op aarde door te voeren. Toen jij veel dingen die op deze planeet gebeuren, ervoer, werd je heel gemakkelijk meegesleept door je te richten op het negatieve en te denken dat je positieve veranderingen kunt doorvoeren als je het negatieve, weghaalt, en misschien wel door tegen de mensen te strijden die deze negativiteit creëren.

In het begin denk je in veel gevallen niet dat je iemand moet bestrijden. Je denkt dat je degenen moet beschermen die onrechtvaardig worden behandeld. De gevallen wezens zijn er heel goed in om jou in een situatie te brengen waarin zij iets hebben gedaan wat jij als het grootste onrecht beschouwt. Dan voel jij je machteloos om er iets aan te doen. Je kunt bijna het gevoel krijgen dat het jouw schuld is dat er iets gebeurde, dat je het had kunnen tegenhouden, of dat je dit had moeten tegenhouden.

Dat geeft jou de maximale pijn: er gebeurde iets waar jij niets aan kon doen. Dan moet jij er echt aan werken om jouw vrije wil te erkennen, erkennen op wat voor planeet jij bent. En ook erkennen dat jouw reactie je dat geboortetrauma heeft bezorgd, maar je reageerde op een situatie die opzettelijk door de gevallen wezens werd geschapen om jouw bedoelingen om naar de aarde te komen af te breken.

Dus jij moet dan besluiten dat je hen dit niet laat doen, hen niet meer ermee laten wegkomen. Jij bent bereid naar dit geboortetrauma te kijken en te begrijpen dat jij anders had kunnen reageren. Ik zeg niet dat je anders had kunnen reageren op het moment dat het gebeurde; dat kon je niet en daarom reageerde jij op die manier. Tegenwoordig kun je, door de ervaring die je hebt opgedaan, door de groei in bewustzijn die je hebt doorgemaakt, anders reageren.

Daarom kun jij jezelf toestaan om die situatie opnieuw mee te maken en nu bewust een andere reactie kiezen die je niet een trauma bezorgt, omdat je ziet dat dit slechts een ander aspect, een van de vele is van het uitoefenen van vrije wil. Dit gebeurt overal op de planeet en als je dat probeert, word je gek. Dat moet je toegeven.

Wij zijn allemaal geascendeerd, omdat wij op het punt zijn gekomen dat wij inzagen dat wij niet elk probleem op deze planeet konden oplossen. In feite hoefden wij geen problemen op te lossen die ontstonden door het gebruik van vrije wil. Daarom gaven wij allemaal toe dat wij alleen maar ons eigen bewustzijn konden verhogen en als voorbeeld dienen. Daarna kwamen wij op het punt dat wij beseften dat het tijd werd om een stap hogerop te doen naar een vorm van dienstbaarheid die wij vanuit het geascendeerde rijk kunnen verlenen. Dat wil niet zeggen dat je niet dienstbaar kunt zijn als je geïncarneerd bent.

Je ascendeert omdat je op het punt komt dat jij je realiseert dat je niet langer dienstbaar wilt zijn door geïncarneerd te zijn. Je wilt dienstbaar zijn op een manier die je vanuit het geascendeerde rijk kunt doen. Dan kun je ascenderen, maar je kunt natuurlijk niet ascenderen voor jij dat geboortetrauma hebt opgelost. Dit betekent eigenlijk dat je in staat moet zijn die situatie of een soortgelijke situatie op de wereld van tegenwoordig te bekijken, en er geen reactie meer op te hebben.

Je zegt: “Ik heb het niet gedaan, ik had het niet kunnen stoppen en ik ben hier niet om het op te lossen.” Je ziet dat de vrije wil wordt gebruikt en dat zelfs de mensen die je als slachtoffer kunt beschouwen, nog steeds hun vrije wil gebruiken, anders was hen dit niet overkomen. Je bent er pas vrij van, wanneer je dat probleem niet langer wilt oplossen.

Dan, wanneer je ascendeert, heb je een hele serie opties om lichtenergie naar de planeet te zenden en met de mensen die zijn geïncarneerd, te werken. Je kunt iets doen, niet aan het specifieke probleem, maar wel aan het bewustzijn dat erachter zit, zodat je het collectieve bewustzijn kunt verhogen, zodat die manifestaties niet meer kunnen plaatsvinden.

Ik kan je wel zeggen dat jullie – de meesten van jullie – al heel, heel lang op aarde incarneren. Als je naar de wereld kijkt, zie je een aantal afschuwelijke situaties. Degenen onder jullie die al één of tweemiljoen jaar op deze planeet incarneren, hebben in vorige tijden (die allang door de geschiedenis vergeten zijn) omstandigheden gezien die nog veel erger zijn dan tegenwoordig, dat kan ik wel zeggen.

Dit houdt in dat je oorspronkelijke geboortetrauma veel erger was dan je tegenwoordig op de planeet ziet. De planeet is vooruitgegaan en dat betekent dat jij zover kunt komen dat je beseft dat jij niet het probleem hoeft op te lossen dat je juist door je geboortetrauma hebt gekregen. Daarom hoef je ook niet elk probleem op de wereld dat erop lijkt, op te lossen. In feite los je nooit een probleem op met een reactie. Je kunt alleen iets aan een probleem doen als je er niet meer op reageert.

Het is heel gewoon, het is bijna onvermijdelijk dat jij in het begin reageert, wanneer jij incarneert en de omstandigheden op aarde ervaart. Dat hebben wij allemaal gedaan, toen wij incarneerden, inclusief Jezus. Er is niemand ooit geïncarneerd die niet op de omstandigheden heeft gereageerd, omdat die zo afschuwelijk waren. Het proces om te ascenderen is dat je het punt bereikt waarop jij niets op aarde laat bepalen wie jij bent of ervoor zorgt dat jij ergens op reageert.