Hoe vrij is vrije wil?

Vraag: Ik heb een vraag voor Master MORE: Hoe vrij is vrije wil op planeet aarde?

Antwoord van Master MORE op een conferentie in Nederland:

Vrije wil is altijd vrij in die zin dat je altijd een individuele vrije wil hebt. Het enige wat jouw vrije wil zou kunnen inperken, zijn de keuzes die jij maakt. Nu, ik heb zojuist uitgelegd dat jullie werden blootgesteld aan een weloverwogen complot van de gevallen wezens die ervoor hebben gezorgd dat je, toen jullie voor de eerste keer naar de aarde toekwamen en hier incarneerden, een reactiepatroon kreeg. Ik heb net uitgelegd dat je hierop moest reageren, omdat die situatie zo extreem was. Niettemin is je vrije wil altijd vrij in die zin dat je altijd een eerdere keuze ongedaan kunt maken.

Het is wel duidelijk dat jij op een heel moeilijke planeet bent. Veel op deze planeet is erop gericht om jouw wil op een bepaalde manier te laten reageren. Het helpt niet om jou het gevoel te geven dat jij sowieso niet op iets op aarde zou moeten reageren, want dit is nog een complot van de gevallen wezens. Het is niet constructief om zo te denken, omdat jij, als je de Boeddhische bewustzijnsstaat al zou hebben, niet meer op aarde reïncarneert. Je bent dan niet van plan hier te reïncarneren.

Je incarneert in feite gedeeltelijk hier, omdat jij de vooruitgang wilt boeken die je op een moeilijke planeet zou kunnen boeken en geleidelijk aan te leren om niet op hen te reageren. Dit is niet de enige manier om vooruit te komen, maar wel een van de manieren. Degenen onder jullie die ervoor gekozen hebben om hier te komen, deden dat gedeeltelijk omdat je de specifieke vooruitgang wilde maken die je kunt maken als je de gevallen wezens tegenkomt en te leren om totaal niet op hen te reageren.

Dit is niet de enige manier. Veel levensstromen zijn geascendeerd zonder ooit de gevallen wezens of het gevallen bewustzijn tegen te komen, maar er zijn ook levensstromen die hier wel voor hebben gekozen en dit is helemaal legitiem. Ik zeg het volgende: Je kunt niet in een situatie als deze incarneren zonder dat je vrije wil tot iets wordt gedwongen, omdat jij je er niet van bewust bent dat je juist een reactie moet vermijden. Je kunt de reactiepatronen in je onbewuste oplossen.

Nu zouden we deze discussie op een hoger plan kunnen brengen door ons af te vragen: “Hoe vrij is de vrije wil van de mensheid als geheel of van een speciale groep mensen?” Dan komen we natuurlijk ‘karma’ tegen, zoals dat traditioneel wordt genoemd. Karma maak je wanneer je een keuze maakt, die voor een energiestoot zorgt die naar de vier niveaus van het universum wordt gezonden. Wanneer die bij je terugkomt op het fysieke vlak, zal dat de opties beperken die je op het fysieke vlak hebt. Je kunt bijvoorbeeld een ongeluk of een ziekte krijgen en je hebt niet de vrije wil om te zeggen: “Ik wil dit niet ervaren” wanneer je karma fysiek wordt. Je hebt wel de vrije wil om eraan te werken en het op te lossen voor het fysiek wordt en wij hebben jullie, in grote mate, de hulpmiddelen gegeven om dat te doen.

Wij spreken nu over het verheffen van het gewaarzijn op collectief niveau. Wij hebben het over het brengen van de Gouden Eeuw door je bewustzijn te verhogen. Wat zou er gebeuren als wij ons verbeelden, (laten we het allergrootste voorbeeld nemen) en ons voorstellen dat alle menselijke wezens op aarde op dit moment zouden beseffen dat zij het potentieel hebben om een betere situatie op aarde te scheppen. Laten we zeggen dat iedereen zich nu op dit moment bewust werd van de mogelijkheid om armoede van de wereld te verwijderen en letterlijk het overvloedige leven bij alle mensen te manifesteren. Als iedereen hetzelfde beeld voor ogen had en als iedereen er absoluut van overtuigd was dat dit mogelijk was, mijn geliefden, dan zouden de fysieke omstandigheden op de planeet ogenblikkelijk, en ik maak geen grap, veranderen, als alle mensen het er met elkaar over eens zijn. Dit gebeurt waarschijnlijk niet, omdat de mensen zover van elkaar in bewustzijn zijn verwijderd dat het om praktische redenen onmogelijk is dat zij zich hier allemaal tegelijkertijd van bewust worden en dezelfde visie hebben.

Ik zeg dat het absoluut waar is dat in de fysieke wereld niets in beton is gegoten. Het is waarschijnlijker dat er een bepaalde tijd voor nodig is om hun visie en de impuls die zij uitzenden op basis van die visie, door de vier niveaus heen te laten circuleren en de fysieke realiteit te laten worden als de meerderheid van de mensen zich bewust zou worden van hun potentieel om armoede uit te bannen. Hoeveel tijd hangt af van de hoeveelheid mensen, de kracht van hun overtuiging, de kracht van hun geest. Je kunt elke situatie op aarde veranderen, als maar genoeg mensen hun vrije wil gebruiken om te beslissen dat zij dit niet langer accepteren en dat zij een nieuwe, een betere, situatie willen.

Nogmaals, om praktische redenen gebeurt dit ontwaken waarschijnlijk geleidelijk aan, zoals dat al heel lang aan de gang is. Daarom zijn de concepten dat de aarde ineens een verschuiving doormaakt naar de vijfde dimensie of de wederkomst van Christus nabij is en dat dan ineens alles verandert, niet realistisch.

Vrije wil is totaal vrij. Op individueel niveau heb je de vrije wil om jouw reactie op alles op aarde, jouw waarneming van alles op aarde, te veranderen. Wanneer jij je ervaring van het leven optilt, til jij alle anderen mee omhoog en dan verander jij het totaal, omdat jij fysiek geïncarneerd bent. Je ziet misschien niet direct een meetbaar fysiek resultaat hiervan, maar je verandert het totaal door jouw bewustzijn te veranderen. Daarom hebben wij gezegd dat de daad van Jezus, doordat hij zijn bewustzijn veranderde (zoals hij moest doen, door zich te laten kruisigen) zo krachtig was dat het hele collectieve bewustzijn verschoof en de hele planeet op een andere koers zette dan voorheen als hij niet dat niveau van helderheid had gekregen om die beslissing te nemen.