Het Belang van een Gebeurtenis zit hem in wat Mensen ervan leren

Geascendeerde meester Moeder Maria, 5 maart 2016

Ik ben geascendeerde meester Moeder Maria en ik zal van deze gelegenheid gebruik maken om te spreken over wat het betekent dat de planeet het komende jaar de initiaties van de Vierde Straal ondergaat. Wij hebben het de straal van zuiverheid genoemd en jullie hebben in vele streken van de wereld, al kunnen zien dat dingen die verborgen waren aan de oppervlakte komen, zodat ze niet meer verborgen kunnen blijven. Er bestaat ook een aspect van de Vierde Straal die te maken heeft met acceleratie. Natuurlijk zul je het hele jaar zien dat alles wordt geaccelereerd, zowel het goede als het niet zo goede.

Wij hebben ook al eerder gesproken over het feit dat een jaar kan worden verdeeld in vier kwadranten. Het eerste kwadrant correspondeert met het identiteitsniveau, het tweede met het mentale, het derde met het emotionele en het vierde met het fysieke. Je zult dus zien dat het karma van de mensheid in de laatste drie maanden van dit jaar misschien versneld terugkeert met betrekking tot dramatischer gebeurtenissen die de verbeeldingskracht van de mensen aanspreken. Niet dat er daarvoor niet zulke gebeurtenissen kunnen voorvallen, want zoals ik zei, er zullen dingen naar de oppervlakte komen.

Dit is vooral van belang voor de Verenigde Staten, omdat jullie dit jaar een nieuwe president kiezen. Het is geen goed jaar om president te worden als je ‘skeletons in the cupboard’ (een lijk in de kast; onaangename geheimen) hebt, zoals ze zeggen, want die komen er natuurlijk uit.

Ik zou willen dat jullie je vandaag concentreren op wat het betekent om een president te kiezen. Wat willen jullie, de spirituele mensen, graag in een president zien? Wil je iemand die onevenwichtig is, die zwartwitstandpunten heeft, die de gemakkelijke, dramatische oplossing zoekt? Ben je geïnteresseerd in iemand die in principe een politiek dier is en alles zegt om gekozen te worden? Of ben je geïnteresseerd in iemand met een hogere intentie en visie?

Als spirituele mensen zou je kunnen zeggen: “Wij zijn met te weinig mensen om de uitkomst van de verkiezing te beïnvloeden. Het is al beslist wie de twee kandidaten zijn die door de twee partijen zijn genomineerd. Dus de keus is al gemaakt.” Mijn geliefden, dit kan waar zijn op fysiek niveau, maar jullie zijn spirituele mensen en wij willen graag dat jullie je realiseren hoe wij, de geascendeerde meesters, naar een willekeurige gebeurtenis kijken. Vaak kunnen we zien dat de wielen van karma een bepaalde kant opgaan, waardoor het bijna onmogelijk lijkt om een bepaalde fysieke uitkomst te vermijden. Wij zien ook dat de manier waarop de uitkomst door de mensen wordt waargenomen heel erg kan variëren. Met andere woorden, dezelfde fysieke uitkomst kan ervoor zorgen dat mensen een kleine les of helemaal geen les leren. Of zij kunnen een grote les leren. Wij zouden dankbaar zijn als jullie, de spirituele mensen, je minder richten op wie er wordt genomineerd en wie de verkiezing wint, maar op wat het Amerikaanse volk zal leren tijdens dit verkiezingsproces en wat dit verkiezingsproces aan het licht brengt, niet alleen over de specifieke kandidaten, maar ook over de Amerikaanse politieke situatie en het politieke systeem.

Door bepaalde kandidaten is al iets gezegd over een nieuwe visie, die hoger is dan de belangrijkste kandidaten kunnen bevatten. Jullie, de spirituele mensen, kunnen helpen door het beeld te hebben dat het Amerikaanse volk gaat beseffen dat zij iets beters in een president zoeken dan iemand die een enge elite bedient of iemand die alles zegt om maar stemmen te krijgen. De mensen moeten gewekt worden wekken, zodat zij beseffen dat Amerika haar visie heeft verloren. Zij zijn kwijtgeraakt wat het betekent om Amerikaan te zijn. Dit is natuurlijk iets waar Saint Germain al veel over heeft gesproken. Daarom zou je ook het beeld kunnen vasthouden dat de boodschap die Saint Germain nu al vanaf 1930 geeft, bekend wordt bij een groter aantal mensen.