De Interactie tussen Mannen en Vrouwen

Geascendeerde meester Moeder Maria, 9 april 2016

Ik ben geascendeerde meester Moeder Maria en het onderwerp interactie tussen mannen en vrouwen ligt mij na aan het hart en geest, want er is nauwelijks een onderwerp dat belangrijker is op planeet aarde. Je denkt misschien dat van de wereldgebeurtenissen oorlogen en de economie belangrijker zijn om over te praten. Ik zeg dat oorlog ontstaat door de relatie tussen mannen en vrouwen.

Je zegt dan natuurlijk dat de meeste oorlogen door mannen zijn begonnen en je hebt gelijk, in de buitenwereld is dat zo. Wij onderwijzen nu al heel lang dat fysieke gebeurtenissen niet worden veroorzaakt op het fysieke niveau, maar op het niveau van de drie hogere lichamen, het identiteitslichaam en het emotionele en mentale lichaam. Voor een oorlog fysiek wordt, moet er een conflict zijn in de drie hogere lichamen. Dit gaat helemaal van het emotionele en mentale lichaam omhoog tot het identiteitslichaam, waar mannen en vrouwen een verwrongen beeld hebben van hun eigen identiteit. Dit verwrongen beeld van hun identiteit komt door als het huidige conflict tussen de twee geslachten.

Je hebt dit al heel, heel lang op een heel subtiel niveau kunnen zien. Het gaat in feite al zo lang terug op deze planeet dat je mij nauwelijks zou willen geloven, omdat het al voor de geschreven geschiedenis is ontstaan. Het is een in elkaar gezet conflict, omdat er op een natuurlijke planeet geen conflict bestaat tussen mannen en vrouwen bestaat. Op planeet aarde is dit conflict in elkaar gezet door krachten die zo’n basaal conflict willen scheppen dat bijna niemand zich eraan kan onttrekken.

Over dit onderwerp moet de komende decennia veel besproken worden in de meer ontwikkelde landen. Dat ik dit zeg, komt omdat ik besef dat dit probleem niet snel kan worden opgelost. Een probleem dat zo diep gaat, moet door de tijd heen worden opgelost. Natuurlijk kun je al veel doen en sinds de (19)60s en zelfs daarvoor is er al veel aan gedaan, toen de vrouwenbeweging begon te eisen dat vrouwen stemrecht kregen.

Veel vrouwen hebben enorm veel werk verricht om de waarneming van de maatschappij te veranderen. Maar veel mannen hebben ook belangrijk werk verricht. Ik kan je wel vertellen dat de verandering niet alleen door vrouwen tot stand kan worden gebracht en natuurlijk ook niet door mannen alleen. Dit moet gebeuren door degenen die zich niet meer met hun rol in de buitenwereld identificeren, omdat zij beseffen dat zij universele, spirituele wezens zijn, wat het geslacht van hun lichaam ook is dat zij tijdelijk op deze planeet hebben aangenomen. Alleen op die manier kun je vermijden dat je vast komt te zitten om jezelf als man of vrouw te zien, en mannen te beschouwen als het tegenovergestelde van vrouwen, en vrouwen te beschouwen als het tegenovergestelde van mannen.

Deze fundamentele omslag moet plaatsvinden. Opnieuw, de meer spiritueel bewuste mensen zijn de enigen die dit tot stand kunnen brengen. Ik verzeker je dat men nog niet diep genoeg op het fundamentele conflict is ingegaan, hoewel er al vooruitgang is geboekt bij de interactie tussen mannen en vrouwen.

Het fundamentele conflict tussen mannen en vrouwen sluit aan bij waar we over hebben gesproken bij de duistere krachten die in principe dualistisch zijn. Dus zullen zij begrijpen dat elke vorm van polariteit een conflict wordt, een strijd tussen twee strijdende groeperingen. Op spiritueel niveau is er totaal geen conflict tussen het Goddelijke Manlijke en het Goddelijke Vrouwelijke. Wij beschouwen elkaar als complementaire krachten en wij strijden er niet voor om één te zijn.