Grens overstijgende Wetenschap en Spiritualiteit

Geascendeerde meester Moeder Maria, 12 maart 2016

Ik ben de geascendeerde meester Moeder Maria, ik ben altijd heel erg blij wanneer ik mensen hoor spreken over het doorbreken van grenzen die traditioneel aan de mensheid zijn opgelegd en waarvan jullie denken dat het iets is waar je niet buiten kunt. De krachten die deze planeet lijken te beperken, die menselijke wezens in hun macht willen, gebruiken altijd alles wat er maar in de samenleving gebeurt.

Zij hebben natuurlijk de wetenschap gebruikt, de kennis over het DNA en de kennis over de evolutie, om te proberen te zeggen dat je er  in wezen niet aan kunt ontsnappen dat je een dier bent. Zoals de geascendeerde meesters al heel vaak hebben gezegd, ben je in wezen geen dier; je bent in wezen een spiritueel wezen in een dierlijk lichaam. Het dierlijke lichaam is onderworpen aan je geest – wanneer je de leiding over je geest neemt.

Dit tijdperk is een tijd waarin de grenzen die nog niet zijn onderzocht, zullen worden onderzocht. Niet alleen omdat wij, de geascendeerde meesters, boodschappen geven, maar omdat miljoenen mensen overal ter wereld (uit vele vakgebieden) zich op ons en de ideeën die wij naar buiten brengen, afstemmen. Wij brengen die ideeën niet door één bepaalde boodschapper, door één bepaalde organisatie of filosofie naar buiten. Wij doen dat door iedere geest die ontvankelijk is voor een nieuw idee. Dit is natuurlijk van toepassing op veel wetenschappers. Het is van toepassing op mensen in alle spirituele en religieuze tradities. De tradities in het oosten en hun mindfulness, yoga en andere praktijken die naar het westen zijn gekomen, hebben zeker een belangrijke bijdrage geleverd aan de progressie van het collectieve bewustzijn.

Het is voor ons heel belangrijk dat de wetenschap wordt ingelijfd en dat wij de traditionele barrière tussen wetenschap en religie doorbreken, die een van de belangrijkste dingen is om nieuwe ideeën te beperken, die de geest van de mensen afsluit voor nieuwe ideeën. Daarom zijn wij altijd heel blij wanneer er mensen zijn die de laatste ontdekkingen in de wetenschap willen gebruiken en die ze proberen te combineren met spirituele tradities.

Realiseren dat jij je DNA opnieuw kunt programmeren, dat jij je diepste geestelijke patronen kunt doorbreken, is een belangrijke stap vooruit voor de mensheid. Ik zou erop willen wijzen dat het opnieuw programmeren van je neurologische patronen en jouw DNA eigenlijk geen nieuwe uitvinding is. Je beschrijft gewoon een eeuwenoud proces in wetenschappelijke termen. Wij hebben dat proces traditioneel het spirituele pad genoemd. Je bent ieder aspect van jouw fysieke, emotionele, mentale en identiteitslichaam opnieuw aan het programmeren, wanneer je het spirituele pad serieus opvat. Wij vinden het heel spannend wanneer de wetenschap of andere vakgebieden vooruitgang boeken, zodat wij ideeën naar buiten kunnen brengen die mensen gemakkelijker kunnen begrijpen en eigenlijk geloven dat iets mogelijk is.

Ik zou er echter op willen wijzen dat jullie die serieus met het spirituele pad bezig zijn, zich ervan bewust moeten zijn dat je dit niet snel voor elkaar krijgt. In deze tijd, waarin er tijd te kort is, is het heel gewoon te denken dat er een gemakkelijke uitweg moet zijn. Er moet een snelle techniek zijn, zodat je een probleem heel snel kunt oplossen en verder gaan met je drukke leven. Ik zou degenen die serieus met het pad bezig zijn, erop willen wijzen dat het geen kwestie is van een snelle oplossing vinden.

Er komt een moment op het spirituele pad dat het oké is dat je ergens op een snelle manier vanaf wilt. Maar er komt ook een moment dat je een stapje harder moet doen en beseffen dat je, als je echt resultaat wilt boeken op het spirituele pad, dit niet kunt door dezelfde levensstijl te houden als de meeste mensen in dit materiële tijdperk hebben. Het is niet zozeer een kwestie van je dagelijkse gewoonten veranderen, maar de manier waarop je denkt te veranderen en naar jezelf te kijken. Je kunt niet kunstmatig of oppervlakkig jouw DNA of diepste patronen van je brein opnieuw programmeren. Het is iets wat een heel diepe en heel toegewijde verandering in bewustzijn verlangt. Dit hebben wij natuurlijk in heel veel boeken en technieken naar buiten gebracht om je dit te helpen bereiken.