Je Angsten over de natuurlijke Bronnen van de aarde transcenderen

Geascendeerde meester Moeder Maria, 15 februari 2016

Ik ben de geascendeerde meester Moeder Maria en ik ben dankbaar dat ik over het onderwerp kan spreken over hoe je Moeder Aarde kunt helpen. Eerst zou ik je ervan bewust willen maken dat hoewel er veel filosofieën zijn die het over Moeder Aarde hebben als een specifiek wezen, dit niet de meest gunstige manier is om ernaar te kijken met je huidige bewustzijnsstaat. Er zijn mensen die Moeder Aarde als een apart wezen kunnen zien zonder dat zij zich van haar gescheiden voelen, maar het probleem in de westerse cultuur is juist dit gevoel van gescheidenheid.

Heel, heel veel mensen hebben de beste bedoelingen en worden zich bewust van de problemen die de natuur belasten. Dan reageren ze daar met angst op en in hun angst projecteren ze beelden op Moeder Aarde en de natuur. Ik wil graag dat jullie, de spirituele mensen, je realiseren dat dit Moeder Aarde niet echt helpt. Wij hebben al vaak uitgelegd waarmee de aarde belast wordt, namelijk de energie en de matrijzen die er door het identiteitslichaam, het mentale en emotionele lichaam van menselijke wezens op worden geprojecteerd.

Als je iets wilt doen om Moeder Aarde te helen, moeten jullie, de spirituele mensen, je eigen angst overwinnen. Veel van jullie beginnen spiritueel te ontwaken. Jullie hebben de beste bedoelingen. Jullie hebben vaak veel kennis. Maar jullie hebben nog niet de laatste stap gedaan om de angst in je emotionele lichaam te overwinnen. Daardoor kunnen jullie positieve bedoelingen hier gemakkelijk door gekleurd worden en dan projecteer je in feite een door mensen gevormd beeld op Moeder Aarde. Misschien positiever dan een aantal van de door mensen gevormde beelden die momenteel op Moeder Natuur worden geprojecteerd en die voor de huidige onevenwichtigheid en vervuiling hebben gezorgd, maar het is wel een door mensen gevormd beeld, mijn geliefden.

Eén voorbeeld, Moeder Natuur heeft niet een vaststaande hoeveelheid van wat jullie natuurlijke bronnen noemen. Moeder Natuur heeft niets wat vastligt. De planeet is in staat om bijna ogenblikkelijk te veranderen wanneer het bewustzijn van voldoende mensen verandert. Daarom moet je goed oppassen dat je er niet een beperkt beeld van maakt door te zeggen dat er maar een bepaald aantal bronnen zijn en dat jullie heel erg bang moeten zijn en dat er nu absoluut iets moet gebeuren.

De bronnen van Moeder Natuur zijn bijna ongelimiteerd – wanneer je bereid bent een bepaald bewustzijnsniveau te transcenderen. Heel veel bronnen liggen gewoon te wachten om door menselijke wezens te worden gebruikt, maar je kunt er niet bij komen met je huidige bewustzijnsniveau. Daarom moeten jullie, de spirituele mensen, de voorlopers worden om naar het volgende bewustzijnsniveau op te klimmen, zodat je technologie kunt gebruiken om Moeder natuur of anderen niet ergens toe te dwingen. Dat doe je niet als je jouw angsten op Moeder Natuur projecteert. Het zal alleen maar angst toevoegen aan de angst die er al vele duizenden jaren op is geprojecteerd.

Er zijn natuurlijk heel veel goede stappen die je kunt nemen, er zijn heel veel leringen. Ik bekritiseer niemand, maar ik zeg alleen maar dat als je het enige zou doen wat meer dan al het andere, een positief effect op Moeder natuur heeft, kijk dan naar je eigen angst en transcendeer die. Realiseer je dat als je weet dat jij een spiritueel wezen bent, dan ook weet dat jij met ons, de geascendeerde meesters, verbonden bent. Dan weet je ook dat wij de macht hebben om elke beperking op aarde op te heffen, wanneer wij het gezag krijgen door de mensen die geïncarneerd zijn.  Dat doe je wanneer je het bewustzijn transcendeert dat de huidige omstandigheden in het leven heeft geroepen.