Er is geen ander geslacht

Geascendeerde meester Moeder Maria, 1 februari 2016

Ik ben de geascendeerde meester Moeder Maria. Ik ben blij dat ik de kans krijg om over de relatie tussen mannen en vrouwen te spreken. Ik ben er al eerder diepgaand op ingegaan dat niets op aarde belangrijker is dan harmonie verwerven en je van de relatie tussen de man en de vrouw bewust te worden. Daarom willen de duistere krachten juist alles doen wat ze maar kunnen bedenken om die relatie ingewikkelder te maken en uit evenwicht te brengen.

Nu, ik wil jullie er als spirituele mensen bewust van maken dat er verschillende niveaus zijn. De mensheid is bezig met een proces waarin ze zich meer bewust wordt van de overeenkomsten tussen mannen en vrouwen. Het is heel goed en heel erg nodig dat steeds meer mensen zich ervan bewust worden wat mannen nodig hebben, wat vrouwen nodig hebben, om zich goed te voelen in hun relatie. Dit is heel redelijk en noodzakelijk.

Jullie, de spirituele mensen, kunnen jezelf een gunst bewijzen als je een beetje verder kijkt dan wat er gewoonlijk in de samenleving tot je beschikking staat. Het is niet een kwestie van weten wat mannen en vrouwen nodig hebben. Het is eigenlijk belangrijk voor jullie, als spirituele mensen, om te beseffen dat je niet een man of een vrouw bent, alleen maar omdat je het lichaam van een bepaalde sekse bezit. Als jij verder komt op het spirituele pad, begin jij je steeds meer los te maken van jouw fysieke lichaam en het geslacht van dat lichaam, dat niet alleen maar in het fysieke lichaam, maar ook in je emotionele, mentale en identiteitslichaam wordt verankerd.

Het is dus belangrijk dat je beseft dat jij, als je in een mannelijk lichaam bent, niet helemaal compleet bent als jij niet je eigen vrouwelijkheid ontdekt en dat in evenwicht brengt in jouw eigen wezen. Omgekeerd, als je in een vrouwelijk lichaam bent, moet jij natuurlijk het mannelijke aspect van jouw wezen in evenwicht brengen. Je kunt niet helemaal heel worden als je het andere geslacht van jouw lichaam, de tegenovergestelde polariteit van het geslacht van jouw lichaam, negeert.

Je moet je realiseren dat jij een spiritueel wezen bent. Je bent al vele malen op aarde geïncarneerd. Je hebt een mannelijk of een vrouwelijk lichaam gehad. Dus je bent heen en weer gegaan en je hebt bij wijze van spreken, geëxperimenteerd met beide kanten van de medaille. Als je een vrouwelijk lichaam hebt, is het niet zo dat jij je als een man moet gedragen, zoals veel vrouwen in de zakenwereld doen om daar succesvol te worden. Als je een mannelijk lichaam hebt, is het niet een kwestie van vele taken verrichten die vrouwen traditioneel doen in het huis en met de kinderen. Dit is niet genoeg. Het is een stap in de goede richting, maar voor jullie, als spirituele mensen, moet je hierover heen gaan en beseffen dat je niet totaal heel kunt zijn, als jij je niet verbindt met de hogere identiteit die noch mannelijk noch vrouwelijk is, maar beide transcendeert.

De Bewuste Jij is de kern van jouw wezen en is noch mannelijk noch vrouwelijk. Hij kan zowel een mannelijke als vrouwelijke rol spelen en heeft dat in veel vorige levens ook gedaan. Wanneer je dit gaat beseffen, kun jij uit de rol stappen van de man of vrouw die op deze aarde zijn gedefinieerd en in vele duizenden jaren is versterkt. Hoewel het nuttig is om de verschillende rollen en de verschillende behoeften te kennen, moet je niet al te veel aandacht hierop richten, anders metsel jij je helemaal in die rol in en dat leidt niet tot de grootste spirituele groei.

Die groei ontstaat alleen maar als je die rollen transcendeert. Dit is een heel grote uitdaging in het huidige klimaat op aarde, waar die rollen al heel lang vaststaan. Daarom zijn jullie, de spirituele mensen, de echte spirituele pioniers om een nieuwe weg te banen van naar jezelf kijken en hoe je omgaat met het zogenaamde andere geslacht. Je doet dit door te beseffen dat er geen ander geslacht bestaat, want het zijn twee kanten van hetzelfde Goddelijke Wezen.