Ik beloof dat ik je zal helpen om angst te overwinnen

Geascendeerde meester Moeder Maria, 25 januari 2016

Ik ben de geascendeerde meester Moeder Maria en ik ben een Wezen dat nergens in mijn wezen enige angst bezit. Ik ben een Wezen dat totaal uit Liefde bestaat. Liefde is de sleutel tot veel dingen, maar het is in de eerste plaats de sleutel om onderscheid te maken. Onderscheidingsvermogen is het vermogen om het verschil te kennen tussen iets wat uit het licht komt, of iets wat uit de duisternis komt. Je kunt het verschil tussen die twee niet kennen, als er te veel angst in jouw eigen wezen bestaat. Jouw angsten zullen een filter maken voor wat je wilt zien, wat je wilt dat waar is en dan vind je heel gemakkelijk bronnen buiten jou die jouw angsten lijken te bevestigen.

Er zijn heel veel van die bronnen op de wereld, mijn geliefden. Zij zijn er al heel, heel lang. Ze zullen ook nog blijven, niet tot in eeuwigheid, maar in ieder geval wel in de nabije toekomst. Daarom is het zo belangrijk, het is zó belangrijk, dat je een poging doet om angst uit jouw eigen wezen te bannen. Ik heb je voor dit doel heel, heel veel hulpmiddelen gegeven, waaronder invocaties om van jezelf te houden, je hart te zuiveren, die je op transcendencetoolbox.com kunt vinden. Ik heb een cursus in overvloed gegeven die je ook heel efficiënt van angst afhelpt.

Er is een reden waarom de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens, mijn geliefden. Te veel mensen zijn om de tuin geleid door hun angsten en steunen daarom zaken die niet op liefde worden gebaseerd, die niet geweldloos zijn, zoals we vorig week bespraken, toen we het over Dr. Marten Luther King hadden. Mijn geliefden, angst kan een machtige motivator zijn, maar wij, de geascendeerde meesters, zijn niet op zoek naar zo’n motivator. Wij zijn op zoek naar mensen die bereid zijn een stap harder te doen en zich alleen door liefde laten motiveren.

Liefde is niet hetzelfde als angst, hoewel angst zichzelf als liefde kan vermommen, voor degenen die het verschil niet weten. Je kunt het verschil leren kennen. Je kunt dat gedeeltelijk te weten komen door met je dagelijkse denkgeest hierover na te denken en te beseffen dat geweldloosheid altijd het doel en de modus operandi is van de geascendeerde meesters en alle krachten van licht. Wij proberen nooit angst in jouw wezen te genereren, want waarom zouden wij in jou opwekken wat wij zelf hebben overwonnen? Hoe zou dat de planeet helpen?

Je kunt je met je dagelijkse denkgeest realiseren dat wanneer iemand een probleem presenteert als komende van buiten jou, er dan een bepaalde hoeveelheid angst is. Het probleem op planeet aarde is niet buiten het zelf in die zin dat het een klasse gevallen wezens of een machtselite is. Ik weet dat wij hier veel over spreken, maar dat is niet het ware probleem op aarde. Het probleem is de angst in de geest van de mensen die in de top tien procent zitten van de meest spiritueel gevorderde levensstromen op de planeet.

Heel veel van jullie zitten dicht bij een transitie naar een hogere bewustzijnsstaat, maar jullie kunnen dit pas als jullie je angsten loslaten, mijn geliefden. Het kan simpelweg niet. Om al je angsten los te laten, moet je de angst voor duistere krachten loslaten, de angst voor de machtselite. Dit betekent niet dat je hun bestaan negeert. Je negeert de duisternis niet, maar je moet op het punt komen dat je er zonder angst naar kunt kijken.

Mijn geliefden, ik ben bereid iedereen hierbij te helpen. Kies de invocaties die je aanspreken uit en zeg één invocatie per dag op en bid dan tot mij zodat ik je zal helpen om je angsten te overwinnen. Dit beloof ik jullie.