De macht om te beslissen: “Het is genoeg.”

Vraag: Ik heb een vraag. Gisteren in het dictaat van de Grote Goddelijke Leider zei hij dat hij pas kon handelen toen Jezus had gezegd: “Dat is genoeg.” Moeten wij dan een beroep op Jezus doen om te zeggen dat het genoeg is.? Omdat Jezus ‘genoeg is genoeg’ in een bepaalde situatie zei, was de Grote Goddelijke Leider in staat om aan zijn verzoek te voldoen. Dus moeten wij dan een beroep op Jezus doen, als wij genoeg van iets hebben voor het kan worden opgeruimd?

Antwoord van Kim Michaels bij een conferentie in Nederland:

Als jij er genoeg van hebt?

Commentaar: Nee, als Jezus er genoeg van heeft.

Kim: Nee, ik denk dat wij persoonlijk moeten beslissen of wij genoeg van iets op aarde hebben.

Commentaar: Jezus gaf het commentaar dat genoeg genoeg was.

Kim: Maar hij zei ook dat het kwam, omdat Jezus op aarde was geïncarneerd. Daarom had hij het recht om te beslissen dat de gevallen wezens genoeg kansen op aarde hadden gehad.

Vraag: Dus hij had het over de gevallen wezens die in die tijd geïncarneerd waren en niet op het specifieke moment dat wij de decreten opzeiden?

Kim: Jezus had hen alleen maar die kans gegeven in het Vissentijdperk, ze mochten zelfs de leider van de christelijke kerken zijn. Maar hij had nu besloten dat de cycli waren veranderd, dat dit genoeg was, dat zij geen kansen meer mochten krijgen en dat zij daarom konden worden weggehaald.

Wij zijn ook geïncarneerd en ik denk dat wij ook het recht hebben om naar de aarde te kijken en te zeggen: “Ik heb genoeg van deze specifieke kwestie. Het is nu gewoon genoeg geweest en ik eis dat deze krachten hun oordeel ontvangen: “Kies je voor het licht of wil je in de duister blijven?” En als ze voor de duisternis kiezen, moet Aartsengel Michaël hen komen halen.” Ik bedoel dat wij het recht hebben om dat te eisen. Ik denk dat hij probeerde te zeggen: Wij kunnen ook wat Jezus heeft gedaan. Wij hoeven niet eerst te ascenderen.

Commentaar: Ik heb dat anders begrepen. Ik begreep dat Jezus de Grote Goddelijke Leider het gezag gaf om tussenbeide te komen. Dat heb ik begrepen.

Commentaar: Zo heb ik het ook begrepen.

Commentaar: Ik vind het mooi zoals jij het uitlegt, omdat ik het ook zo heb begrepen. Ik dacht dat Jezus er genoeg van had en dat was het.

Kim: Ik denk dat jullie in zekere zin allebei gelijk hebben. Wij richten ons allebei op andere dingen.

Commentaar: Ik dacht dat Jezus dacht dat het genoeg geweest was en dat de Grote Goddelijke Leider daarom kwam.

Commentaar: Het is of wij de meesters het gezag geven om in te grijpen vanwege onze oproepen.

Kim: Jullie hebben allebei gelijk volgens mij. Misschien ging ik verder dan wat hij in feite heeft gezegd, maar ik heb het gevoel dat hij wil dat wij begrijpen dat wij ook het recht hebben om te zeggen: “Genoeg is genoeg.” Het is iets planetairs.

Commentaar: Wij hebben het gezag, maar niet de macht.

Kim: Ja, dus we moeten eigenlijk zeggen: “Nee, dit tolereer ik niet op deze planeet.”

Commentaar: We moeten een cruciaal aantal hebben om dat effect te krijgen.

Kim: Ik denk wel dat het ook effect heeft als één persoon dat doet. Je kunt alleen niet alle gevallen wezens verwijderen, maar wel een paar. En dan zal het geleidelijk aan beginnen te groeien.

Commentaar: Het leek wel of Jezus zei dat het genoeg zijn ook een onderdeel vormde van een aantal van de toen geïncarneerde mensen die zeiden dat ze er genoeg van hadden, dat hij niet zomaar willekeurig dat speciale moment uitkoos.

Kim: Ja, omdat er genoeg mensen ontwaakt waren. Het was niet alleen zijn beslissing. Dus hier sluit het waarschijnlijk bij elkaar aan: Hoe meer wij wekken, hoe meer wij kunnen verwijderen.

Commentaar: We moeten onthouden dat het een klaslokaal is en de duistere krachten zijn ook onze leraren, totdat wij het begrijpen.

Kim: Ja, en misschien zijn wij niet in staat om te zeggen: “Genoeg is genoeg”, totdat wij dit bewustzijn hebben getranscendeerd, omdat wij het anders blijven rechtvaardigen.

Commentaar: Wij hebben wel de macht.

Kim: Ja, wij hebben het gezag om hen te vertellen dat zij iets moeten verwijderen.

Commentaar: In veel gevallen kunnen wij het gevoel hebben en zeggen dat wij beter verdienen.

Kim: Ja, en dat heb ik gezegd toen wij het hadden over het houden van jezelf. Je moet zover komen dat je beslist: “Nee, dit is genoeg. Ik accepteer niets meer van dit alles.” Bedenk eens hoe gemakkelijk wij ons aanpassen als menselijke wezens. Bedenk eens hoe ongelooflijk goed wij ons kunnen aanpassen en wij kunnen daar zo aan gewend zijn dat wij niet eens zien dat het niet zo hoort. Dus we moeten zover komen dat wij zeggen: “Nee, nee, dit kwaad is niet goed. Ik accepteer het niet.” En totdat wij dat doen, accepteren wij het in feite. Wie zwijgt, stemt toe.