Gratis energie

Vraag: Kun jij ons iets over gratis energie vertellen?

Antwoord van Saint Germain:

Gratis energie is een concept dat gedeeltelijke door ons en gedeeltelijk door de gevallen wezens is geïnspireerd. Je hebt weleens het gezegde gehoord dat je niks voor niks krijgt, dat je het gelag moet betalen en in zekere zin schuilt daar wel wat waarheid in. Er is geen gratis energie in die zin dat er energie uit een hoger octaaf naar het fysieke octaaf komt, maar het moet toch ergens vandaan komen.

De traditionele wetenschap zegt dat er zich slechts een vastgestelde hoeveelheid energie in het universum bevindt en dat energie kan niet worden geschapen of vernietigd. Zoals wij al hebben gezegd, weet de wetenschap dat het universum zich versneld aan het uitbreiden is en dit kun je alleen maar verklaren als er nieuwe energie naar het materiële rijk stroomt om die uitbreiding te sturen.

Het is waar dat je met het huidige bewustzijnsniveau geen energie kunt scheppen of vernietigen, terwijl de snelheid van het licht, zoals wij eerder hebben uitgelegd, de absolute snelheidslimiet voor dat bewustzijnsniveau is. Het is niet mogelijk voor jullie om gratis energie te scheppen met een mechanisch of technisch middel. Opnieuw, zoals ik heb gezegd over de atomische acceleratiestoel, hebben wij de concepten voor dit technische hulpmiddel en veel mensen op de wereld dromen ervan om een technisch snufje te maken dat gratis energie kan leveren op een totaal mechanische manier.

In de toekomst zullen er technische middelen komen die de energieproductie en de beschikbare energie op een hoger niveau zullen brengen. Ik heb hier al plannen voor liggen. Zij bevinden zich op het etherische vlak. Zij worden nu naar het mentale vlak gebracht. Zij worden nog wel erg zwaar geblokkeerd in het emotionele rijk door diverse mensen die het concept niet accepteren of door de gevallen wezens die zoveel chaos proberen te scheppen dat het niet mogelijk wordt om het van het emotionele naar het fysieke vlak te brengen.

Er zijn mensen die al een heel eind op weg zijn met die concepten en bepaalde snufjes. Je moet begrijpen dat dit geen mechanisch proces is, omdat wij niet willen dat de gevallen wezens met geweld de gratis energie afpakken en die niet gratis maken, zodat zij het monopolie erop krijgen en het gebruiken om de mensen nog meer tot slaaf te maken dan met de fysieke vormen van energie die jullie nu hebben.

Gratis energie moet de mensen natuurlijk de vrijheid geven, hen niet tot slaaf maken. Wij moeten een wankel evenwicht bewaren: Hoe kunnen wij het bewustzijnsniveau op een bepaald niveau krijgen? Hoe kunnen wij een voldoende aantal gevallen wezens weghalen om deze hogere vorm van energietechnologie uit te geven zonder dat die wordt gebruikt om de mensen in hun macht te krijgen of hen te straffen?

Het duurt nog een poosje voor de energieproductie op de wereld op een hoger niveau wordt gebracht, maar het gebeurt wel. Ik heb hier al leringen over gegeven. Ik heb invocaties gegeven waarin je dit kunt oproepen en er komen in de toekomst misschien nog andere invocaties om dit in het fysieke octaaf op te roepen. Het is een delicaat onderwerp, want zoals ik heb gezegd, moet gratis energie gratis blijven en de mensen bevrijden.