De oorspronkelijke bewoners bepalen het lot van de aarde

Vraag: Ik heb een vraag over het gezag over de aarde. Ik herinner mij dat er een les ging over de bewoners van de aarde, de levensstromen die hier het eerst werden geboren en de levensstromen die uit andere systemen zijn gekomen, en dat de oorspronkelijke bewoners het recht hebben om beslissingen over het verheffen van de aarde te nemen.

Antwoord van Kim Michaels:

Het klopt dat de wereld omhoog of naar beneden zal gaan op grond van keuzes die de levensstromen maken voor wie de planeet werd geschapen als podium om te leren. Dit zijn soms niet de oorspronkelijke, omdat er veel golven van leven van een planeet zijn geascendeerd en dan komen er nieuwe golven van leven bij. Ik heb het echter over degenen die werden geschapen om op een bepaalde planeet te incarneren als hun eerste planeet. Op veel planeten hebben deze oorspronkelijke bewoners de planeet in een neerwaartse spiraal gebracht.

Dan mogen ook andere levensstromen daar incarneren en dat kunnen dan lagere levensstromen zijn, zoals de gevallen wezens. Of het kunnen ook verder ontwikkelde levensstromen komen, en die twee zijn altijd in balans. Hun rol is dat zij meer chaos moeten scheppen door dingen extremer te maken, zoals het geval is bij de gevallen wezens, of dat zij hen moeten inspireren en als voorbeeld moeten dienen om aan te tonen dat je niet gebonden bent aan de denkwijze die de neerwaartse spiraal heeft gevormd.

Zoals wij hebben gezegd, hoeft die denkwijze niet als negatief of primitief te worden opgevat. Er zijn in feite eerdere beschavingen op veel planeten geweest die veel verfijnder en harmonieuzer waren dan de aarde. Zij zijn alleen maar op het punt aangekomen dat ze stilstaan, omdat die planeet niet meer een podium was om levensstromen te laten ascenderen, omdat zij op een bepaald niveau stil zijn blijven staan.

Jullie, de spirituele levensstromen, die naar de aarde zijn gekomen, kunnen niet de vrije wil van de – laten we zeggen – oorspronkelijke bewoners teniet doen. Je begrijpt dat er op aarde ooit wortelrassen, zoals wij ze genoemd hebben, zijn geïncarneerd en een aantal van hen zijn geascendeerd. Degenen die de neerwaartse spiraal in werking hebben gezet, moeten beslissen of zij daaruit willen breken.

Zij bepalen in zekere mate ook welke gevallen wezens op aarde kunnen incarneren. Zij doen dat in algemenere zin. Hoe lager hun bewustzijn is, of hoe meer zij zich verzetten tegen verandering, hoe meer zij geneigd zijn om de gevallen wezens op de planeet te houden om die verstoring te scheppen die de mensen opwekt om over hun overtuigingen na te denken.

Je moet begrijpen dat er correlatie bestaat tussen de gevallen wezens die mogen incarneren op een planeet en de volwassener spirituele wezens die mogen incarneren. Die twee zijn altijd in evenwicht, zodat de gevallen wezens de planeet niet al te ver in de neerwaartse spiraal brengen.

Je begrijpt wat ik nu zeg. De oorspronkelijke bewoners die de neerwaartse spiraal hebben geschapen, moeten beslissen of de planeet op of neer gaat. Jullie, de spirituele mensen, kunnen niet beslissen dat je hun vrije wil schendt, maar de gevallen wezens ook niet. Zij proberen dat wel te doen, maar op planetair niveau kunnen zij dat niet doen.

Hoewel de planeet in een neerwaartse spiraal kan zijn die op den duur de vernietiging van de aarde veroorzaakt of tot haar vernietiging leidt, kunnen de gevallen wezens de vernietiging van de aarde niet tot stand brengen zonder de vrije wil van de oorspronkelijke bewoners. Zij kunnen hen in de verleiding brengen, zij kunnen hen daartoe dwingen, zij kunnen van alles doen, maar zíj hebben niet het gezag om te beslissen dat de planeet wordt vernietigd, net zoals zij niet het gezag hebben om de planeet hogerop te brengen.

In algemene zin beslissen de oorspronkelijke bewoners het bewustzijnsniveau van de gevallen wezens die kunnen incarneren. Wanneer het specifieke gevallen wezens of specifieke groepen gevallen wezens betreft, moeten jullie, de spirituele mensen, dat beslissen en dat doen jullie op een heel eenvoudige manier. De wet zegt dat als een gevallen wezens een bepaald niveau heeft bereikt voordat het wezen viel, dan moet een spiritueel wezen hetzelfde niveau als het gevallen wezen hebben van voor hij viel, voordat hij kan worden weggehaald.

Door je bewustzijn te verhogen, maak je het ons mogelijk om specifieke gevallen wezens te verwijderen, zelfs al kun je ze niet allemaal op die manier weghalen. Je kunt natuurlijk wel de duisterste of de machtigste of de meest bedrieglijke levensstromen verwijderen door jouw eigen bewustzijn te verhogen. Je kunt ook al een bijdrage aan dit proces leveren voordat je dit niveau bereikt door de oproepen ervoor te doen en dit gezag hebben jullie als spirituele mensen die van buitenaf naar de aarde zijn gekomen. Jullie kunnen, in globale zin, niet een planeet naar boven of beneden halen, maar jullie kunnen in het specifiekere geval wel een bijdrage leveren door het gewicht van de gevallen wezens te verminderen die de oorspronkelijke bewoners naar beneden trekt.