Jouw spirituele Gaven ontdekken

ONDERWERPEN: De essentiële verandering op het spirituele pad – Hoe je spirituele gaven moet bekijken – Jouw gave ontdekken – Wat is een spirituele gave? – Menselijke ambities en valse gaven – Jouw gaven vermenigvuldigen – Hoe wij iets kunnen doen – Geven zonder iets terug te krijgen – Nooit alleen zijn

Geascendeerde meester Moeder Maria, 26 juni 2016

Ik ben de geascendeerde meester Moeder Maria en ik maak van de gelegenheid gebruik om over het onderwerp te spreken waar jullie het over gehad hebben, namelijk je spirituele gaven. Er is al veel direct door ons gezegd via deze boodschapper, maar ik zou er toch graag een paar ideeën aan toe willen voegen.

Op dit moment zijn er miljoenen mensen geïncarneerd die in vorige levens het niveau hebben bereikt waardoor zij bepaalde gaven hebben gekregen. Ik wil die gaven niet al te beknopt omschrijven, omdat sommige mensen gaven bezitten die eigenlijk nog nooit eerder op deze planeet zijn voorgekomen.

De essentiële verandering op het spirituele pad
Om de new age aan de mensheid te brengen moet er een ongelooflijke omslag in bewustzijn plaatsvinden. De meesten van jullie kunnen niet – bewust – begrijpen hoe groot die omslag wel is. Je kunt er aspecten van bevatten door naar jezelf te kijken en de veranderingen die jij hebt ondergaan sinds jij, misschien wel jaren geleden, aan jouw individuele pad bent begonnen.

Je weet dan dat je, toen jij eraan begon, bepaalde ideeën had waarvan jij dacht dat ze absoluut waar waren. Je had die ideeën, omdat je een bepaald fundament moet hebben wanneer je op een planeet zo turbulent als de aarde bent geïncarneerd. Je moet iets hebben wat jij kunt aangrijpen om je een bepaald gevoel van stabiliteit en continuïteit te geven.

De uitdaging op het spirituele pad is dat je zover komt dat jij je realiseert: “Waarvan ik dacht dat het een absolute waarheid was, wat ik nooit goed heb onderzocht en wat mij stabiliteit heeft gegeven in een onveilige wereld, is nu een belemmering voor mijn vooruitgang geworden. Daarom moet ik het onderzoeken, ik moet verder kijken en ik moet het loslaten.”

Hoe je spirituele gaven moet bekijken
Velen van jullie hebben gaven en zoals de boodschapper al heeft gezegd: Voor je incarneert, kijk je niet door het filter van je vier lagere lichamen. De vier lagere lichamen zijn gevuld met de invloeden uit je cultuur, je ouders, je familie, de mensen om je heen, alle zaken die jij in je opneemt als je opgroeit. Je kijkt niet op die manier als je niet geïncarneerd bent. Daarom besluit je dat jij een bepaalde gave naar buiten wilt brengen en dat lijkt helemaal logisch voordat je incarneert.

Nadat je bent geïncarneerd en je geest door het filter wordt bedekt, lijkt jouw gave ineens heel anders. Veel mensen kunnen die zelfs niet zien of durven er in ieder geval niet bewust naar te kijken. Andere mensen begrijpen helemaal niet dat het een gave is die zij hebben uitgekozen, omdat het niet binnen de kaders valt van hun filter, van hun opvoeding. Daarom helpt het niet bepaald om je geest voor een bepaald idee open te stellen voor wat het betekent om een spirituele gave te hebben en wat jij ermee zou moeten. Je moet voorzichtig zijn om je gedachten niet te fixeren door naar andere mensen te kijken en wat zij hebben gedaan.

Houd nu in gedachten dat hier twee aspecten aan zitten, het kan nuttig zijn om naar mensen die een gave hebben, te kijken en je erdoor te laten inspireren. Er is een reactie die je dan moet vermijden. Je moet vermijden naar iemand met een bepaalde gave te kijken en te zeggen: “O, zoiets zou ik nooit kunnen”, omdat dit jou natuurlijk niet inspireert om jouw gave naar buiten te brengen.

Misschien heb je gelijk als je zegt dat jij niet kunt wat die ander doet, maar je bent misschien wel in staat om iets anders te doen dat net zo belangrijk is. Je moet bereid zijn om te beseffen dat jij, als jij het gevoel hebt dat jij een gave hebt, maar als jij niet het gevoel hebt dat je die gave gebruikt of niet precies weet wat die inhoudt, dat komt omdat jouw gave niet in de mentale kaders past van jouw vier lagere lichamen.

Jouw gave ontdekken
Je moet je afvragen: “Wat is dit, wat zijn de overtuigingen die ik niet heb onderzocht waarvan ik denk dat het absolute waarheden zijn, welke dingen geven mij stabiliteit en hoe kunnen die blokkades vormen om mijn gave te gebruiken?” Dan moet je geleidelijk aan wat van die overtuigingen en ideeën onderzoeken, ook die die je zijn aangedragen, maar die soms ideeën bevatten die je van spirituele of religieuze leringen hebt gekregen.

Veel spirituele leringen gaan niet over het concept gaven. Die zijn niet bedacht om je mondiger te maken en je te inspireren naar je gave te zoeken. Er zijn maar heel weinig religies die deze concepten hebben en die zijn bedacht om jou te inspireren. Veel religies zijn in feite bedacht om je te laten ontkennen dat jij speciale gaven of vermogens hebt en daarom net als ieder ander bent. Conformisme is niet een manier om je spirituele gaven te ontwikkelen of je ervan bewust te worden.

Je moet met dit proces beginnen om je bewust te worden van waar ‘het pad’ over gaat. Het pad gaat er eigenlijk over dat je bewust leert begrijpen dat er iets in jouw psyche, jouw geest, zit wat de stroom van de Geest door jou heen blokkeert.  Dit kunnen overtuigingen zijn, het kan ook een bepaald trauma zijn dat je hebt gekregen door ervaringen in vorige levens. Het kunnen bepaalde psychologische patronen of misvattingen zijn. Het kan een bepaald beeld uit vorige levens zijn dat jij van jezelf hebt, zodat jij de neiging hebt om jezelf te straffen en het gevoel te hebben dat jij niet belangrijk of waardevol bent. Het kan zelfs een bepaald beeld van jouw ego zijn dat jij belangrijk bent en beter dan anderen en dat kan ook in de weg staan.

Zoals de boodschapper heeft gezegd zijn er veel mensen die de ambitie hebben om een uitdrukkingsvorm of boodschapper van de Geest te worden. Als dat een menselijke ambitie is, dan zal dat ook in de weg staan om je ware gave tot uitdrukking te brengen.

Wat is een spirituele gave?
Denk nu eens na over het woord ‘gave’. Heel, heel veel spirituele mensen spreken over gaven. Zij denken dat een gave iets is wat zij ontvangen en dat hen een bepaald vermogen geeft waardoor zij anders zijn dan anderen. Een ‘spirituele gave’ is niet iets wat je mag houden. Het is niet iets wat jij ontvangt om te gebruiken om jezelf belangrijker dan anderen te laten lijken. Een spirituele gave is iets wat jij ontvangt om aan anderen te geven, zodat jij anderen kunt helpen, zodat jij de geascendeerde meesters kunt helpen. Dat is een gave.

Een spirituele gave is niet iets wat je houdt, het is iets wat je doorgeeft. Als je deze houding aanneemt en echt in je opneemt wat dit betekent dan zul je ontdekken dat jij je bewuster wordt van jouw spirituele gave en dat jij een veel duidelijker idee krijgt over wat jouw persoonlijke gave is.

Ik moet zeggen dat velen van jullie nogal een proces moeten doormaken voor je eraan toe bent om je gave te gebruiken. De boodschapper zelf heeft een heel proces doorgemaakt en het heeft hem vele jaren gekost om zover te komen dat hij zich totaal kon overgeven, voor hij het vermogen bezat om zich totaal over te geven en dit is een goed punt om naar te streven. Je hebt geen menselijke ambities, je bent niet op zoek naar bevestiging, je staat slechts open en je stemt je af op wat de Geest naar buiten wil brengen.

Menselijke ambities en valse gaven
Wij zien natuurlijk veel spirituele mensen die een gave willen, omdat zij denken dat het hen een bepaald voordeel oplevert. Sommigen willen aandacht, anderen willen erkenning, sommigen willen macht over anderen, anderen willen geld verdienen. Dit zijn menselijke ambities die in de weg staan van jouw ware gave. Er zijn ook mensen die zo onevenwichtig zijn in hun verlangen naar een spirituele gave dat zij zich hebben afgestemd op lagere krachten dan de geascendeerde meesters en daarom bepaalde vermogens hebben gekregen, maar dit zijn niet echte spirituele gaven.

Als je mensen ziet die het vermogen hebben om indruk op anderen te maken waardoor zij het gevoel krijgen dat zij bijzonder zijn, of misschien zelfs macht over anderen kunnen krijgen of hen afhankelijk van hen kunnen maken, dan weet je dat het niet een spirituele gave van de geascendeerde meesters is. Die komt van lagere krachten die iets van de mensen die geïncarneerd zijn, nodig hebben, namelijk hun energie. Zoals de boodschapper heeft gezegd, hoeven wij jullie energie niet, wij hoeven niet aanbeden te worden zoals de mensen God al duizenden jaren aanbidden. Wij hebben die behoefte of die wens niet.

Wat zou ik eraan hebben dat mensen mij aanbidden, wanneer ik weet wie ik ben en ik weet wat mijn relatie tot God is? Ik zie mijzelf niet als God, want ik weet dat ik slechts een deel van de piramide van het leven ben en dat er nog andere wezens boven mij zijn die veel meer bewustzijn hebben en veel meer bereikt hebben dan ik. Ik krijg mijn energie van hen en die geef ik aan jullie door. Waarom zou ik iemand op aarde nodig hebben, wanneer ik dat weet, die mij als een God aanbidt, of mij zelfs vereert zoals de katholieken die denken dat ik, als zij een kaars aansteken of een aantal “Wees gegroetjes” opzeggen, dan in de kerstman verander die iets voor hen zal doen, zodat zij niet de verantwoordelijkheid voor zichzelf hoeven te nemen.

Zo zit ik als geascendeerde meester niet in elkaar, maar zo zullen de lagere krachten mij en andere meesters, of andere spirituele wezens of zelfs God, nadoen om de aandacht van de mensen te trekken en door die aandacht hun energie afpakken. Mijn geliefden, er zijn natuurlijk veel valse leraren op de wereld. Pas op voor degenen die iets van jou willen en ga op zoek naar degenen die niets van jou willen ontvangen, maar alleen willen geven.

Jouw gaven vermenigvuldigen
Begrijpen jullie dat het concept om je talenten te vermenigvuldigen niet betekent dat wij, wanneer je vermenigvuldigt wat je hebt gekregen, die vermenigvuldiging ontvangen. Het is niet zo dat ik, wanneer ik jou positieve energie schenk en jij dat vermenigvuldigt, die energie weer terugontvang en ik die energie dan in mij kan opnemen. De reden dat jij moet vermenigvuldigen wat je hebt gekregen, is dat wij jou dan meer kunnen geven.

Wanneer ik vermenigvuldigen zeg, bedoel ik niet het vermenigvuldigen van hoeveelheden, zodat je de hoeveelheid vergroot. Vermenigvuldigen wat je hebt gekregen, betekent dat je onbaatzuchtig anderen helpt, alle andere delen van het leven verheft. Dan heb jij je gave vermenigvuldigt en dan weten wij dat wij je veilig meer kunnen geven, omdat jij die niet voor egoïstische doeleinden zal gebruiken. Wanneer wij dit zien, staat de wet ons toe om jou meer te schenken.

Wat moet je ook opgeven om jouw gave te gebruiken? Je moet het idee opgeven dat jij degene bent die dit doet als gescheiden wezen en dat jij vermogens en krachten hebt die jou in staat stellen om als gescheiden wezen te handelen. Dit proces heeft natuurlijk een heel wankel evenwicht en het duurt een hele tijd, maar het hoort bij Christusschap, het vormt een essentieel onderdeel van Christusschap.

Zoals Jezus heeft gezegd, zijn er duizenden mensen die klaar zijn om een hogere mate van Christusschap te manifesteren en dat te erkennen en er zijn nog vele miljoenen meer die snel een zekere mate van Christusschap kunnen manifesteren. Zij moeten zich bewust worden van het feit dat jij de concentratie op jouw zelf en de illusie dat jij een gescheiden wezen bent en dat jij dingen kunt doen, moet overwinnen.

Hoe wij iets kunnen doen
Je kunt natuurlijk dingen doen met jouw fysieke lichaam en het kan lijken alsof jij geen energie van de geascendeerde meesters nodig hebt om bepaalde dingen met je fysieke lichaam te doen. Dit klopt enigszins, omdat je energie haalt uit het voedsel dat je eet en uit andere bronnen. Mijn geliefden, als je totaal geen energie van de geascendeerde meesters zou ontvangen, zou je lichaam ogenblikkelijk sterven, dan zou jij je lichaam niet in leven kunnen houden.

Veel mensen op aarde ontvangen maar net genoeg energie om hun lichaam in leven te houden, omdat zij niets vermenigvuldigen. De meesten van jullie ontvangen veel meer van ons en de essentie van Christusschap is dat je komt op het punt dat Jezus uitdrukte als: “Ikzelf kan niets.” Hij erkende dat de Vader in jou, de Geest in jou, de geascendeerde meesters, de ware doeners zijn, omdat zij de energie schenken die je alleen maar van Boven kunt ontvangen. Je kunt dat niet horizontaal ontvangen, je kunt die niet stelen, je kunt niet met geweld energie van ons afpakken.

Wat Jezus bedoelde, toen hij zei dat de gewelddadige mensen de hemel met geweld nemen, is dat zij het onder dwang proberen te bemachtigen, maar zij kunnen niet echt de hemel innemen. Zij kunnen hoogfrequente spirituele energie niet met geweld bemachtigen. Zij kunnen onder dwang energie van ander mensen afpakken en zij kunnen die gebruiken om bepaalde trucjes uit te voeren die het de mensen die zich er niet van bewust zijn laten voorkomen dat zij echte spirituele gaven of vermogens hebben, maar dat is allemaal een façade. Degenen die echte spirituele gaven bezitten, gebruiken die niet als manier om indruk op anderen te maken. Zij gebruiken die onbaatzuchtig om iets naar buiten te brengen wat andere mensen helpt om hen van iets te bevrijden door hen mondiger te maken.

Geven zonder iets terug te krijgen
Wanneer je echt op de Geest bent aangesloten, besef je dat jij niets van deze wereld nodig hebt. Natuurlijk is dat een uitspraak die moet worden genuanceerd, omdat jij wel je lichaam moet voeden en je hebt ook een dak boven je hoofd nodig. Je hebt geld nodig om dit te kunnen doen in de soort samenleving waarin jij leeft. Niettemin wanneer jij je realiseert dat jij niet echt iets nodig hebt, dan kun jij je houding zo veranderen dat je niet meer gelooft in gebrek, niet meer het gevoel hebt dat je iets nodig hebt en dus het gevoel te hebben dat jij om iets te geven iets terug moet krijgen.

Je kunt op het punt komen dat je bereid bent om royaal uit te delen, omdat je weet dat het universum vermenigvuldigt wat jij royaal geeft en daarom een manier vindt om jou te geven wat jij nodig hebt, zodat jij eten op tafel hebt en een dak boven die tafel en jij je werk kunt doen. Je hoeft niet direct terugbetaald te worden voor de gaven die jij royaal uitdeelt. Dit is de schoonheid van het bewustzijn dat Jezus had en hij heeft het 2000 jaar geleden misschien op een extremere manier gedemonstreerd dan de meeste mensen moeten demonstreren.

Niettemin zie je dat hij rondliep en niets bezat en daarom ook niets hem bezat. Hij gaf royaal, maar op een of andere manier ontving hij altijd van het universum wat hij nodig had om het evangelie te blijven prediken. Wanneer je zo’n houding aanneemt, geeft het universum jou wat je nodig hebt om jouw gave met anderen te blijven delen. Dat is de schoonheid van het werken met de geascendeerde meesters. Schenk wat je hebt gekregen royaal weg – geef royaal.

Nooit alleen zijn
Wanneer je dit principe echt begrijpt, heb je de beginstadia van Christusschap begrepen en dan kun je vandaar opklimmen. Het kan een prachtige reis zijn waarin wij hand in hand lopen en jij weet dat jij met ons meewandelt en wij wandelen met jou mee. Je bent nooit alleen en je raakt nooit verdwaald. Je hebt altijd het gevoel dat je op het juiste pad loopt naar het doel dat jij en ik voor dit leven hebben gesteld.

Mijn geliefden, jullie moeten reiken naar het doel dat jullie je voor dit leven hebben gesteld, dan kun je zelfs nog meer doen dan jij hebt gedacht voor je aan deze incarnatie begon. Dat heeft Jezus gedaan, dat hebben veel andere mensen gedaan, sommigen van jullie hebben dat al gedaan en wat veel van jullie ook kunnen doen, als je bereid bent om het pad te volgen dat wij op heel veel manieren zo zorgvuldig hebben uitgezet dat het op een bepaalde manier wel moet resoneren in je hart.

Het is misschien niet wat wij door deze boodschapper hebben verteld, maar als jij je openstelt, zal er zeker een moment komen dat je vindt wat in jou resoneert en je van jouw gave bewust kan maken en haar dan op een bewustere manier gebruiken dan eerder. Hiermee dank ik jullie voor het podium dat jullie mij hebben gegeven, zodat ik kon vermenigvuldigen wat jullie hebben gegeven en ik daardoor dieper in het collectieve bewustzijn kan reiken dan als jullie niet de kelk voor mijn uitgave waren geweest. Mijn dankbaarheid en zegen vanuit mijn hart.