De Angst voor de Toekomst aanwakkeren of transcenderen

ONDERWERPEN: Je kunt niet echt gelukkig zijn in de dualiteit – Bij het menselijke geluk zit angst voor de toekomst ingebouwd – Waarom de mensen het gevoel hadden dat 2016 een moeillijk jaar was – De realiteit vanuit het perspectief van de geascendeerde meesters bekijken – De gedachtevorm voor het jaar 2017 – Wat voor nut hebben negatieve voorspellingen? – Voorspellingen als excuus om Christusschap uit te stellen – Men zoekt de waarheid om vooropgezette ideeën te bevestigen – Je geest en hart openen om een hogere waarheid te ontvangen – Bang zijn voor de toekomst en progressieve openbaringen – De noodzaak dat meer mensen het evenwicht in de komende jaren bewaren – Overal ter wereld kunnen en zullen in 2017 zaken aan het licht worden gebracht – Conferenties van de geascendeerde meesters in 2017 – De uitdagingen voor de volgende drie jaar – Slagen voor de initiaties van 2017

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 31 december 2016

Ik ben de geascendeerde meester Gautama Boeddha en ik kom met de vreugde van de Boeddha. Velen die al vele jaren het boeddhisme aanhangen, hebben zich niet opengesteld voor het feit dat de Boeddha een Vlam van Vreugde draagt, een diep vreugdegevoel dat niets op deze aarde kan verstoren.

De vreugde van de Boeddha ontstaat niet op deze aarde, ontstaat niet omdat er bepaalde resultaten op aarde worden gemanifesteerd, want de Boeddha is niet aan de aarde gehecht. De vreugde van de Boeddha is dus niet echt wat menselijke wezens vreugde noemen, want menselijke vreugde staat altijd in contrast tot het tegenovergestelde van vreugde, of dat nu verdriet of depressie is, of welk ander woorden je daarvoor kunt bedenken. De vreugde van de Boeddha kent geen tegenovergestelde, er bestaat geen contrast voor.

Je kunt niet echt gelukkig zijn in de dualiteit
Sommige menselijke wezens zouden zeggen dat het niet vreugde is, want zij kunnen een positief gevoel niet doorgronden dat niet in contrast staat tot een negatief gevoel. Zij denken dan dat een gevoel dat geencontrast heeft, geen intensiteit heeft, geen waarde heeft, geen perspectief heeft, voor hen niets betekent. Zij zijn nog steeds niet in de staat dat je genoeg hebt van wat het dualiteitsbewustzijn je te bieden heeft, wat natuurlijk het gevoel is dat elk gevoel een tegenovergesteld gevoel heeft.

Er kan natuurlijk een bepaalde intensiteit in vreugde zijn als je een lange periode van verdriet achter de rug hebt en dan ineens iets ervaart wat je vreugde schenkt. Het kan intenser aanvoelen tegen de achtergrond van het verdriet. Jouw geluk kan intenser voelen tegen de achtergrond van je ongelukkig voelen. Er zijn heel veel mensen die zeggen dat de Boeddha zich niet gelukkig kan voelen, omdat hij zich nooit ongelukkig voelt. Als jij niet ongelukkig kunt zijn, kun je ook niet gelukkig zijn, zeggen ze, degenen die nog aan het dualiteitsbewustzijn gehecht zijn.

In zekere zin zou je kunnen zeggen dat zij gelijk hebben, mijn geliefden, want wanneer je in de dualiteit bent, kun je geen vreugde ervaren die geen contrast heeft, geluk dat geen contrast heeft. Jullie gevoelens zullen altijd in contrast staan tot het tegenovergestelde ervan, en wat houdt dat in? Het betekent dat jij niet echt vreugdevol of echt gelukkig kunt zijn.

Je denkt misschien aan heel veel mensen die situaties ervaren die hen gelukkig zouden moeten maken. Als je hiernaar kijkt, weet je wel dat mensen overal de neiging hebben om bepaalde voorwaarden te stellen en dan te denken: “Als ik in die situatie ben, als ik de juiste partner vind, als ik het perfecte huis heb, als ik kinderen heb, als ik geld heb, als ik kan reizen, als ik dat kan doen, als ik dat kan doen, dan zou ik gelukkig moeten zijn.”

Bij het menselijke geluk zit angst voor de toekomst ingebouwd
Er zijn in de meer welvarende delen van de wereld inderdaad veel mensen die wel een periode in hun leven ervaren dat aan een van de belangrijkste voorwaarden om gelukkig te zijn waarvan zij vinden dat zij die nodig hebben, is voldaan. Er zijn veel mensen die zich zelfs in dit laatste jaar 2016, in feite wel gelukkig hebben gevoeld in menselijke zin.

Jij hebt je misschien niet zo gevoeld in 2016, maar een paar van jullie zeker wel. Als dat niet zo is, dan heb je zeker in een bepaald deel van jouw leven wel de omstandigheden die jij nodig had om je gelukkig te voelen, gehad. Als je het gevoel van menselijk geluk ingaat en daar wat beter naar kijkt, dan zie je dat er altijd wel een element van je ongelukkig voelen in het menselijke geluksgevoel zit ingebouwd.

Hoe komt dat, mijn geliefden? Omdat menselijk geluk in contrast staat tot je ongelukkig voelen. De meeste mensen hebben ervaren dat ze ongelukkig zijn, misschien wel het grootste deel van hun leven, en nu ervaren zij de omstandigheden die hen gelukkig zouden moeten laten voelen. Zij voelen zich ook wel gelukkig, maar hun geluksgevoel staat in contrast tot hun ongeluksgevoel en wat betekent dat? Het betekent dat ingebouwd in het menselijke geluksgevoel altijd de angst zit dat het niet blijvend is, er is angst voor de toekomst.

Er kunnen korte tussenpozen zijn waarin jij je bijna zo in vervoering bent door menselijke geluksgevoelens dat jij je niet bewust bent van jouw angst voor de toekomst. Het is nog steeds op de achtergrond aanwezig en af en toe zal hij zijn lelijke kop opsteken en dan voel je een angststeek. “Kan dit geluk wel standhouden? Zou er iets kunnen gebeuren waardoor het van mij afgenomen wordt?”

Dan kun je in diverse spiralen komen die zorgen of ongerustheid opwekken die ervoor zorgen dat jij de waardering voor je situatie, je waardering voor iets wat een gelukkige tijd zou moeten zijn, laat afnemen. Je ziet dat veel mensen in de omstandigheden verkeren die zij nodig hebben om gelukkig te zijn, maar na een poosje vervaagt de vervoering van hun eerste geluksgevoel en dan blijft die angst voor de toekomst over.

Waarom de mensen het gevoel hadden dat 2016 een moeilijk jaar was
Als je naar dit jaar 2016 kijkt, wat zie je dan? Sommigen, zelfs een van de wereldleiders heeft gezegd dat het een moeilijk jaar is geweest. Veel mensen zij het ermee eens. Velen kijken dan meer naar de conflicten die tot stand zijn gekomen of zich het afgelopen jaar zelfs in fysieke daden hebben vertaald. Veel mensen zien dit als een verontrustend teken, maar als je verder kijkt dan de gebieden waar oorlog was aan het begin van dit jaar, zoals Syrië, of bepaalde streken in Afrika, was er dan eigenlijk wel een belangrijke gebeurtenis in 2016 die het geluk van de mensen had kunnen vernietigen?

Is er een grote natuurramp geweest, veranderingen op aarde, uitbraken van nieuwe oorlogen op grote schaal of conflicten, instorting van de economie, een uitbraak van besmettelijke ziekten? Wanneer je hiernaar kijkt, zie je dat 2016 eigenlijk geen slecht jaar was, om die term maar eens te gebruiken. Er is geen grote catastrofe geweest, hoewel enkelen in Engeland of in andere delen van de Europese Unie het daar misschien niet mee eens zijn. Ik wil erop wijzen dat geen enkele gebeurtenis op de wereld 2016 eigenlijk tot een moeilijk jaar heeft gemaakt.

Waarom hebben dan zoveel mensen het gevoel dat het een moeilijk jaar was? Welnu, dat heeft veel te maken met iets waar ik zojuist over sprak: de ongerustheid, de angst voor de toekomst. Begrijpen jullie dat er een segment in de menselijke bevolking is (en dat groeit) dat zich steeds meer onderdompelt in die angst voor de toekomst, hoewel de wereld niet echt van kwaad tot erger gaat?

Wij, de geascendeerde meesters, hebben al verscheidene keren gezegd dat de aarde in een opwaartse spiraal zit, dat we steeds dichter bij de manifestatie van de Gouden Eeuw van Saint Germain komen, dat wij zien dat de aarde ieder jaar vooruitgang boekt, dat het collectieve bewustzijn wordt verhoogd. Dit is de realiteit, als je al zou kunnen spreken van realiteit op aarde, dus laten we het eens over de realiteit hebben.

De realiteit vanuit het perspectief van de geascendeerde meesters bekijken
Wat is de realiteit? Welnu, mijn geliefden, mijn definitie van de realiteit zou zijn dat de realiteit is wat wij vanuit het geascendeerde rijk waarnemen. Dit staat in contrast tot wat de menselijke wezens vanuit het energetische systeem van de aarde, vanuit het collectieve bewustzijn, waarnemen.

Zoals ik vorig jaar in mijn verhandeling heb gezegd, denken de meeste mensen natuurlijk dat wat zij waarnemen de realiteit is, maar vanuit mijn perspectief als geascendeerde meester zie ik dat geen enkel menselijk wezen op aarde kan zien wat ik vanuit mijn perspectief als geascendeerde meester kan zien. Je kunt niet geïncarneerd zijn (waardoor je het leven met het waarnemingsfilter van de vier lagere lichamen beziet) en tegelijkertijd het perspectief van het geascendeerde rijk zien.

Dit kan niet, ongeacht je bewustzijnsstaat. Zelfs iemand op het 144e bewustzijnsniveau, zelfs iemand die veel mensen verlicht noemen, kan het perspectief van de geascendeerde meesters niet zien. Je kunt er kleine glimpen van opvangen als je jouw lichaam verlaat, maar je kunt niet weer teruggaan naar je lichaam en je ervaring in woorden vertalen die deze ervaring volledig beschrijven.

Eigenlijk kun je ook niet je eigen inzicht in of gevoelens over de ervaring leggen, omdat jouw vier lagere lichamen het geascendeerde perspectief niet helemaal kunnen doorgronden. Ik zou zeggen dat de realiteit voor de aarde, is wat wij vanuit het geascendeerde rijk zien, en wij zien dat de aarde in een opwaartse spiraal zit. Wij zien dat de Gouden Eeuw van Saint Germain zich steeds meer manifesteert.

De gedachtevorm voor het jaar 2017
Ik wil graag dat jullie visualiseren, en dat ook het komende jaar 2017 visualiseren, dat er twee parallelle, in elkaar verweven, interactieve spiralen zijn. Er is een spiraal met de aarde aan haar basis, en deze spiraal gaat omhoog. De beweging in die spiraal is omhoog en ik wil graag dat jullie dat het komende jaar visualiseren. De aarde gaat iedere dag, iedere week, iedere maand, omhoog in deze spiraal. Zij beweegt zich steeds verder omhoog in deze spiraal.

Tegelijkertijd is er een andere spiraal doorheen verweven, doorkruist deze, in die zin dat ze een hogere vibratie heeft, dus ze omgeeft de aardse spiraal. Ze doordringt de aardse spiraal, zodat je in zekere zin zou kunnen zeggen dat de aarde omhoog gaat in die andere spiraal, en die andere spiraal heeft een beweging naar beneden. Deze spiraal is het neerdalen van de matrijzen van de Gouden Eeuw van Saint Germain voor ieder aspect van het leven op aarde.

Omdat de aarde zich omhoog beweegt omdat het collectieve bewustzijn wordt verhoogd, gaat de spiraal van de Gouden Eeuw naar beneden. Dit betekent dat de aarde deze spiraal tegenkomt en dus steeds meer betrokken raakt bij, ondergedompeld wordt in, verstrengeld raakt met die neerdalende spiraal van de matrijzen van de Gouden Eeuw.

Dit is de gedachtevorm voor 2017, die twee spiralen, mijn geliefden! De twee spiralen komen elkaar tegen, de ene bestaat uit het afdalen van de spiraal van de geascendeerde meesters van Boven, en het verheffen van de aarde in een andere spiraal van beneden af. Mijn geliefden, wij de geascendeerde meesters zijn natuurlijk de stuwende kracht achter de neerdalende spiraal van de matrix van de Gouden Eeuw, maar wat levert de stuwkracht op voor de opwaartse spiraal van het collectieve bewustzijn en de aarde zelf? Wat, mijn geliefden? Welnu, dat zijn jullie, de mensen die zijn geïncarneerd.

Hoe kun je de stuwkracht leveren voor een opwaartse spiraal als je bang bent voor de toekomst, als je opgesloten zit in dit collectieve bewustzijn van de vele mensen die zich zoveel zorgen maken over de toekomst dat zij niet eens van het geluk van dit moment kunnen genieten? Hoe kunnen jullie dan die stuwkracht leveren?

Ik heb het over alle spirituele mensen overal ter wereld, zelfs degenen die dit dictaat nooit zullen horen of lezen, omdat zij het wel op innerlijk niveau zullen ontvangen. Als jij spiritueel bent, onafhankelijk van de leer, goeroe of organisatie die jij in de buitenwereld aanhangt, jullie zijn de enigen die de stuwkracht voor de ascenderende spiraal kunnen opwekken. Als er geen ascenderende spiraal is, kan de neerdalende spiraal niet erg ver komen, want wij kunnen niet iets uitgeven wat men toch niet kan ontvangen.

Als jij de reden waarom je bent geïncarneerd wilt vervullen, als jullie je goddelijke plan willen uitvoeren, moet je bereid zijn om naar jezelf en deze bezorgdheid te kijken. Je moet naar die angst voor de toekomst kijken, die angst dat het huidige geluk en vrede, hoe positief je huidige ook is, op elk moment van je kan worden afgenomen, zelfs de angst dat die waarschijnlijk wel zal worden afgenomen vanwege het een of ander.

Wat voor nut hebben negatieve voorspellingen?
Mijn geliefden, kijk eens naar de vele mensen overal op aarde, die spiritueel of religieus zijn en die verschillende middelen gebruiken om met een akelig profetie over de toekomst te komen. Het kan astrologie zijn. Het kan een paranormaal medium zijn. Het zouden leringen van de geascendeerde meesters uit het verleden kunnen zijn. Het zou de Kosmische Klok van Moeder Maria kunnen zijn. Het zou van alles of nog iets anders kunnen zijn.

Mijn geliefden, er zijn mensen die de leringen hebben gevonden die wij door deze boodschapper sturen en die zij als ondeugdelijk bestempelen, omdat wij via deze boodschapper geen profetieën geven, laat staan akelige profetieën. Mijn geliefden, wat voor nut heeft het om de negatieve gebeurtenissen te voorspellen die misschien kunnen gebeuren wanneer wij zien dat het slechts hobbels op de weg zijn en niet echt oponthoud veroorzaken bij het neerdalen van de Gouden Eeuw?

Hebben wij niet gezegd dat de hobbels op de weg er alleen maar zijn om de ervaring van de mensen te intensiveren, zodat zij sneller het punt bereiken waarop zij genoeg krijgen van het negatieve en dan het neerdalen van de Gouden Eeuw kunnen omarmen? Waarom zouden wij ons, zouden wij onze boodschappen, dan op de negatieve voortekenen richten? Willen die mensen die het negatieve willen dat niet omdat zij een drama in hun bewustzijn hebben waar zij nog niet genoeg van hebben gekregen?

Voorspellingen als excuus om Christusschap uit te stellen
Begrijpen jullie mijn geliefden, dat wij de geascendeerde meesters zijn. Wij zien de realiteit dat de aarde in een opwaartse spiraal zit. Hoe kunnen wij dan iets anders profeteren om degenen tegemoet te komen die onze leringen niet hebben willen gebruiken om de epische denkwijze te overwinnen? Begrijpen jullie dat de geascendeerde meesters niet iets zeggen waarvan wij weten dat de mensen dat willen horen? Wij zeggen wat wij zien en wij zeggen iets waarvan wij weten dat de mensen het moeten horen.

Degenen die dit niet belangrijk vinden, zijn natuurlijk vrij om ergens anders heen te gaan zonder dat wij hen veroordelen. Wanneer je besluit dat je genoeg hebt van de ervaring die je wenst, verwelkomen wij je natuurlijk terug met een open hart en open armen. Wij kunnen jullie niet geven wat jullie willen, als jij je hebt afgestemd op die collectieve bezorgdheid en angst voor de toekomst die gewoonweg de onvermijdelijke uitkomst is van het dualiteitsbewustzijn.

Ik moet zeggen dat het ook voor velen een excuus is om hun Christusschap uit te stellen. Zij zeggen (onbewust, let wel) dat zij zich niet kunnen concentreren op het Christusschap wanneer er zoveel negatieve voortekenen voor de aarde zijn. Mijn geliefden, wat is de essentie van Christusschap? Is dat niet dat je meesterschap krijgt over het materiële rijk?

Hoe kun je ooit Christusschap bereiken als je het materiële rijk jouw bewustzijnsstaat laat beheersen? Hoe kun jij de negatieve voortekenen de rug toe keren zonder het Christusschap te manifesteren? Hoe kun jij ook maar iets je rug toekeren, als jij je Christusschap uitstelt, omdat je denkt dat er iets akeligs gaat gebeuren?

Er is een knopje in je geest dat je kunt omzetten en dat gaat heel gemakkelijk wanneer je op het punt komt waarop jij je realiseert dat de dualiteit zichzelf tegenspreekt. Er zit altijd een ingebouwde tegenstelling in en wanneer je het punt bereikt waarop jij bereid bent naar jezelf te kijken en te zien dat jij bepaalde ideeën hebt, bepaalde subtiele overtuigingen en houdingen, die zichzelf in feite tegenspreken, dan kun je die verandering onmiddellijk doorvoeren en de knop omzetten.

Dan kun je bij de geascendeerde meesters komen en dan heb je geen waarnemingsfilter over van wat jij ons wilt laten zeggen. Jij komt niet met een vooropgezette mening over het leven en wilt dat wij dat bevestigen. Je komt op het punt dat jij er open voor staat en zegt: “Ik wil alleen de hoogste waarheid weten die ik kan begrijpen en dan ben ik bereid om mijn bewustzijn te verhogen op de schaal van de 144 niveaus, zodat ik zelfs een nog hogere waarheid kan begrijpen.”

Men zoekt de waarheid om vooropgezette ideeën te bevestigen
Zoals je weet, wordt 2017 het jaar waarin de aarde de energie en initiaties van de Vijfde Straal van Waarheid ontvangt. Weet je wat het komende jaar de grootste initiatie wordt voor deze planeet, niet alleen maar voor de mensen maar ook voor studenten van de geascendeerde meesters?

Het is eenvoudig het volgende: 99, 9999 (en ik zou nog meer decimalen kunnen zeggen) procent van de mensen op deze planeet benadert de waarheid op deze manier: Zij hebben een vooropgezet idee over wat de waarheid is in gedachten en zij zijn op zoek naar bevestiging van die waarheid. Sommigen kijken bij de wetenschap. Sommigen zoeken het bij een politieke gezagsdrager. Sommigen kijken naar een religieuze autoriteit. Een klein maar groeiend aantal kijkt naar de geascendeerde meesters.

Als jij openstaat voor de geascendeerde meesters en hun leringen, moet je dit komende jaar de omslag maken door te beseffen dat je niet wilt dat wij jouw vooropgezette idee over de waarheid bevestigen. Je wilt dat wij jou een hogere waarheid geven dan jij op dit moment kunt bedenken. Dit, mijn geliefden, is groei. Hier gaat het spirituele pad helemaal over. Begrijpen jullie niet dat er voor elk van de 144 mogelijke niveaus van bewustzijn op aarde er een bepaalde waarneming bestaat?

Je geest en hart openen om een hogere waarheid te ontvangen
Zoals ik vorig jaar heb gezegd, (en misschien vind je de tijd om te herlezen wat ik vorig jaar heb gezegd), wanneer je op een bepaald niveau bent, wanneer je een bepaalde ervaring hebt, dan zal die ervaring op jou als totaal echt overkomen. Dit betekent dat je, op welk bewustzijnsniveau je nu ook zit, een bepaald aspect van de waarheid kunt bevatten en dit aspect van de waarheid zal je volkomen echt voorkomen.

Wanneer je het leven door het waarnemingsfilter van jouw vier lagere lichamen bekijkt, zal de waarheid die jij in staat bent te bedenken op jouw huidige bewustzijnsniveau je totaal waar toe lijken. Je denkt dat dit de ultieme waarheid is. Dat is wat je zult ervaren.

Zoals ik vorig jaar heb gezegd, heb je een bepaalde ervaring van de realiteit. Hoe kun je dan ooit dat bewustzijnsniveau ontgroeien? Alleen wanneer jij je gevoel over de realiteit wilt onderzoeken, de waarheid onderzoeken waarvan jij denkt dat die echt is en ons, de geascendeerde meesters, te vragen om je een hogere waarheid te geven. Hoe kun jij ooit je geest openen voor een hogere waarheid als jij er absoluut van overtuigd bent dat jij nu weet de ultieme waarheid is? Hoe doe je dat, mijn geliefden?

Dat kan niet en wij hebben gezien dat duizenden studenten van de geascendeerde meesters een lering van de geascendeerde meesters vinden die juist was, die door een gesponsorde boodschapper werd gegeven. Zij hebben die lering gebruikt om hun vooropgezette waarheid te staven. In sommige gevallen hebben zij die gebruikt om hoger te komen en een hogere waarheid te begrijpen, maar zij moeten nog wel het punt bereiken waarop zij een lering die wij aan de wereld hebben gegeven om hun vooropgezette waarheid te bevestigen, de hoogste waarheid die zij met hun huidige bewustzijnsniveau konden begrijpen.

Op dat moment zijn er tienduizenden studenten gestopt met hun groei naar Christusschap, omdat zij er niet voor openstonden om ons een hogere waarheid, een hogere waarneming van de waarheid, aan hen te laten geven. Dit betekent niet beslist dat ik zeg dat iedereen die ooit een student van de geascendeerde meesters is geweest nu de leringen die deze boodschapper geeft, moet bestuderen. Wij hebben waardevolle leringen door verscheidene boodschappers gegeven. Het is mogelijk om te groeien als je die leringen bestudeert, maar alleen wanneer je het punt bereikt waarop je ophoudt bevestiging te zoeken voor jouw vooropgezette waarheid.

Je bent bereid om de waarheid die jij begrijpt, te onderzoeken. Je bent bereid om jouw gevoel van hoe de realiteit eruitziet, te onderzoeken en je bent bereid om jouw geest en hart direct voor ons, de geascendeerde meesters, te openen om je iets hogers binnenin jou te geven. Als jij dat kunt, maakt het niet uit welke leer je in de buitenwereld aanhangt.

Er zijn zelfs mensen die dit kunnen terwijl ze geen lering van een geascendeerde meester hebben. Er zijn christenen die de Bijbel hebben bestudeerd. Er zijn boeddhisten die de Dhammapada hebben bestudeerd. Zij hebben zich opengesteld om hogere progressieve openbaringen over de waarheid en inzicht binnenin henzelf te ontvangen en daarom groeien zij. Dit willen wij voor eenieder die ooit een lering van een geascendeerde meester heeft gevonden: dat je blijft groeien.

Bang zijn voor de toekomst en progressieve openbaringen
Ik zeg ook dat er een moment komt dat je niet verder kunt groeien als je het concept van de dualiteit en de epische denkwijze niet echt begint te begrijpen. Er zijn natuurlijk leringen over, sommige zijn zelfs al heel lang geleden gegeven door een aantal vroege boeddhistische leraren en die zelfs in de Dhammapada zelf staan en de leringen die ik heb gegeven. Er zijn zelfs moderne boeken die door moderne leraren zijn geschreven, die het over non-dualiteit spreken.

Er is geen enkele lering zo uitgebreid en diepgaand over de dualiteit/non-dualiteit, de epische denkwijze en het ego als deze boodschapper heeft gegeven in de laatste vele jaren. Het is er niet alleen om maar steeds te herhalen en te herhalen en te herhalen, zolang wij een instrument hebben dat progressieve hogere leringen kan geven? Opnieuw, ik zeg niet dat iedereen die de leringen van de geascendeerde meesters heeft gevonden, die moet bestuderen, maar ik zal de vraag stellen aan alle studenten van geascendeerde meesters in hun etherische lichaam: “Waarom zou jij je niet openstellen voor de progressieve openbaringen die wij geven? Waarom niet?” Vraag je eens af: “Komt het omdat je gehecht bent aan jouw huidige inzichten, begrip van de waarheid, en het gevoel dat dit de realiteit is, wat het je schenkt?”

Mijn geliefden, ik sprak over angst voor de toekomst. Begrijpen jullie dat de meesten van jullie toen jullie een lering van een geascendeerde meester vonden, een bepaalde behoefte hadden aan bevestiging? Je had de behoefte om die ultieme waarheid te vinden. Dit is, zoals wij al heel vaak gezegd hebben, een behoefte die door de gevallen wezens is geschapen. Het is een onmogelijke behoefte omdat er nooit een ultieme waarheid op aarde zal komen.

Je had die en toen je de leringen van de geascendeerde meesters vond (welke het dan ook maar was), besloot je dat dit de hoogste waarheid was die er op de planeet bestond. Nu hoefde je nog alleen maar die lering de rest van jouw leven op te volgen en dan zou je ascenderen. Die angst voor de toekomst die in het collectieve bewustzijn bestaat, heb je toen overgebracht op de lering van de geascendeerde meester. Je bent bang dat die angst de lering of jouw gevoel over wat de realiteit is en de ervaring die jij met de lering had, of de tijd die je had besteed aan die lering, zou ontkrachten als jij ooit iets zou vinden waardoor je verder dan die lering zou moeten kijken. Je bent eigenlijk bang dat jij een nieuwe, hogere, lering van een geascendeerde meester zult vinden.

Kunnen jullie begrijpen dat dit elkaar tegenspreekt? Je beschouwt jezelf als een student van de geascendeerde meesters. Je beweert dat jij op het pad naar Christusschap bent. Je beweert dat je na dit leven wilt ascenderen en je weet dat je daarvoor constant verder moet groeien. Tegelijkertijd zeg je eigenlijk van een bepaalde lering: “Dit is alles wat ik nodig heb” en je bent eigenlijk bang om een hogere lering van ons, de geascendeerde meesters, te krijgen.

Je zou allerlei redenen kunnen bedenken over de valse hiërarchie en dat soort dingen. Je zou op deze lering kunnen projecteren dat het van de valse hiërarchie komt, omdat er dit of dat staat en iets juist niet zegt, maar dat zijn enkel jouw angsten! Ben je zover dat jij je openstelt en ons vraagt om jou te onthullen wat de volgende stap voor jou persoonlijk is?

Ik vraag niet van jou om een specifieke leer in de wereld te volgen. Ik vraag jou om je open te stellen om iets te vragen. Vraag de geascendeerde meesters dat je weet en stel je dan open om het antwoord te accepteren dat bij jou opkomt. Filter het niet met je dagelijkse denkgeest. Zoek geen bevestiging voor de leer die je nu hebt. Stel je open, mijn geliefde!

Is dat te veel gevraagd van iemand die zichzelf een student van de geascendeerde meesters noemt? Ik weet dat het te veel gevraagd is van de meeste christenen, de meeste boeddhisten, de meeste moslims, de meeste hindoes, maar is het te veel gevraagd van degenen die zich studenten van geascendeerde meesters noemen?

De noodzaak dat meer mensen het evenwicht in de komende jaren bewaren
Waarom ik dit onderwerp aansnijd? Omdat wij meer mensen nodig hebben om het spirituele evenwicht voor de initiaties die de aarde zal ondergaan in 2017, 2018 en 2019 van de Vijfde, Zesde en Zevende Straal ondergaan. Dit zullen tamelijk moeilijke initiaties voor de planeet zijn. We hebben meer mensen nodig om dat in evenwicht te houden, we willen graag dat jullie je ervan bewust zijn waar je moet zijn volgens je goddelijke plan – niet volgens waar jij denkt dat jij in gedachten moet zijn die worden beïnvloed door jouw gevoel over de realiteit, jouw huidige waarnemingsfilter en de huidige waarheid waar jij van denkt dat het de hoogst mogelijke is.

Mijn geliefden, wij willen graag dat jullie beter je best doen om het komende jaar het evenwicht voor de aarde te bewaren, anders wordt het een heel, heel moeilijke uitdaging. Jullie hebben al gezien dat er in 2016 veel werd ontmaskerd, hoeveel onzuiverheden er naar boven zijn gekomen, zoals wij vorig jaar hebben gezegd. Kunnen jullie niet begrijpen dat wat er is gebeurd op de Vierde Straal van Zuiverheid door de Vijfde Straal van Waarheid alleen maar wordt geaccellereerd?

Het is heel goed mogelijk dat bepaalde dingen die achter de schermen gebeuren, of de misvattingen van bepaalde overtuigingen, op zo’n dramatische manier aan het licht worden gebracht dat het voor veel mensen te veel wordt. Als wij meer mensen hebben die het evenwicht kunnen bewaren dan wordt het collectieve bewustzijn zo snel verhoogd, met zo’n snelheid, dat de mensen met die ontmaskeringen kunnen omgaan.

Overal ter wereld kunnen en zullen in 2017 zaken aan het licht worden gebracht

Mijn geliefden, waarom zei Vladimir Poetin dat 2016 een moeilijk jaar was? Welnu, dat kwam deels omdat er bepaalde dingen over Rusland waren ontmaskerd, waarvan hij liever had gehad dat dit niet zo was. Dit heeft te maken met de bewering dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn gehackt. Het heeft te maken met het blootleggen van de systematische doping van Russische atleten en andere dingen die in het komende jaar worden blootgelegd.

Maar denk niet dat de Amerikaanse natie vrijuit gaat. Vorig jaar hadden we de Panama Papers, maar wanneer heb je er het laatst iets over gehoord of gelezen? Zij zijn min of meer naar de achtergrond verhuisd, maar er komen nog meer ontmaskeringen hiervan.

Jullie hebben natuurlijk ook in het laatste jaar gezien dat het niet een goed jaar was om je kandidaat te stellen voor het presidentschap als je nog iets te verbergen had, of in je e-mails in je verborgen accounts. Maakt het eigenlijk wat uit wie die e-mails heeft ontmaskerd? Ondanks dat was er iets dat ontmaskerd kon worden. Denk niet dat de pas gekozen president het komende jaar aan bepaalde ontmaskeringen over zijn persoonlijke leven, over zijn zakenleven, over zijn belasting of geen belasting betalen, ontkomt.

Denk ook niet dat de Amerikaanse natie gespaard wordt, want er kunnen met een hoge mate van waarschijnlijkheid bepaalde dingen aan het licht worden gebracht vanwege het feit dat een geheime elite de zaken in Amerika afhandelt en hoe de ongelijkheid tussen arm en rijk in Amerika is uitgegroeid tot een niveau dat je nog nooit eerder in de geschiedenis van dit land hebt gezien (tenzij je het met de slaveneigenaren van het Zuiden met de slaven vergelijkt). De grootste uitdaging voor Amerika dit jaar bestaat eruit dat er iets moet worden gedaan aan de kloof tussen rijk en arm in de rijkste natie op aarde.

Is Amerika de rijkste natie op aarde of is het gewoon de natie op aarde die de rijkste machtselite heeft? Die vraag moet worden gesteld, maar voor velen zal het heel erg schokkend zijn te zien hoe een elite ieder aspect van de Amerikaanse maatschappij heeft beïnvloed.

Een grote vraag zal zijn of een president, die in zekere mate door de arme mensen (die hun baan hadden verloren ten gevolge van de speculaties van de elite) is gekozen, de arme mensen kan helpen wanneer hij zelf een achtergrond heeft waarin hij deel uitmaakte van de elite? Hij heeft geprofiteerd van alles wat het Amerikaanse systeem zakenlieden laat doen wanneer zij zoveel rijkdom hebben verzameld dat zij de voorwaarden kunnen gaan stellen in plaats van zich eraan aan te passen.

Er zijn natuurlijk veel andere delen van de wereld waar zaken kunnen en zullen worden blootgelegd. Groot-Brittannië staat voor de heel moeilijke taak om het resultaat van de stemming om de Europese Unie te verlaten, te implementeren. Hierbij kunnen ook veel dingen aan het licht komen over hoe elitair de Britse samenleving nog steeds is. Ik kan je wel zeggen dat wanneer het op een denkwijze aankomt, er geen elitairdere samenleving is dan Engeland zelf. Ik zeg niet Groot-Brittannië maar Engeland.

Je zult ook zien dat in Frankrijk de potentie aanwezig is om ontmaskeringen tegen te komen over hoe inconsistent het Franse beeld over henzelf is, hoe onrealistisch hun beeld over hun eigen belang in de wereld of in de Europese Unie is. Dit kan bepaalde vernederende ontmaskeringen opleveren.

Er kunnen natuurlijk gebeurtenissen in vele landen komen die een bepaalde denkwijze aan het licht brengen die de inconsistenties en de gehechtheid aan een bepaalde waarneming van de wereld tonen. Het Midden-Oosten natuurlijk, vooral Israël maar ook diverse Arabische landen, kunnen mogelijk een ontmaskering tegenkomen die de mensen dwingt naar zichzelf en hun samenleving, voor de islam, te kijken.

Mijn geliefden, is het werkelijk logisch te beweren dat de islam de allerhoogste waarheid is wanneer de islamitische cultuur de onophoudelijke strijd van de IS of ISIS of andere groepen, heeft opgeleverd? Wanneer gaat de grote massa in de Arabische wereld nu eens beseffen dat het niet logisch is dat je beweert dat dit een superieure religie is die door God werd geïnspireerd, wanneer het mensen oplevert die bereid zijn zoveel mensen te doden als je in de Arabische wereld ziet?

Rusland kan natuurlijk ook vernederende ontmaskeringen krijgen die te maken hebben met het feit dat de meerderheid van de bevolking in toenemende armoede leeft. Tegelijkertijd is er een kleine elite die steeds rijker wordt door de natuurlijke middelen die de hele natie en het hele volk zouden moeten toebehoren.

Conferenties van de geascendeerde meesters in 2017
Wij zien uit naar een conferentie in Rusland en het bijeenkomen van heel veel studenten van geascendeerde meesters uit Rusland die grote stuwkracht geven om het Gouden Eeuwbewustzijn uit te stralen in dit mooie land en naar die mooie mensen die helaas het slachtofferbewustzijn nog niet hebben losgelaten. Mijn geliefden, zij kunnen niet inzien dat het niet logisch is te beweren dat je het slachtoffer van de wereld bent terwijl je tegelijkertijd daden pleegt die je alleen maar als agressief kunt beschouwen.

Dan kijken we natuurlijk ook uit naar weer een conferentie in Europa, want er is veel heling in Europa nodig, vooral na de exit van Groot-Brittannië (of in ieder geval de exit in naam, die nog niet is begonnen) en daarom is er veel heling nodig.

Wij kijken uit naar weer een conferentie in Korea, waar we het aantal studenten zo zien groeien dat wij echt heel hoopvol zijn dat wij het Gouden Eeuwbewustzijn in Korea kunnen verankeren en het naar veel andere naties in Azië te laten verspreiden.

Wij zien ernaar uit dat het jaar 2017 weer een doorbraak vormt, zoals alle jaren sinds 2012 zijn, toen wij aan deze cyclus zijn begonnen om de energie van de zeven stralen, elk jaar één uit te geven. De respons van de studenten is groot genoeg om een significante opwaartse spiraal te scheppen.

Wij zijn op zoek naar meer studenten die ons willen helpen om het evenwicht voor de volgende drie jaar te bewaren die lastig zullen worden, zowel op persoonlijk als op planetair niveau. Zoals Serapis Bey in zijn boek ‘The Mystical Initiations of Intention’ heeft gezegd, is de Vierde Straal het oog van de naald, de nexus bij de initiaties tussen de eerste drie stralen en de laatste drie. De initiaties kunnen natuurlijk alleen maar accelereren naarmate je hoger komt in de stralen, want je bent op weg naar de Zevende Straal van Vrijheid, wat de allerhoogste acceleratie is.

De uitdagingen in de volgende drie jaren
Ik ben dan ook zeer gemotiveerd om de volgende drie jaren buitengewoon veel assistentie aan de aarde te bieden, maar dit zal geen hulp zijn op een algemene manier. Die assistentie geef ik alleen maar aan personen die onze leringen gebruiken.

Wanneer je onze leringen, onze invocaties, onze decreten, gebruikt, wanneer je de boeken leest en toepast, dan ben ik in staat om je individueel te assisteren als je dat wilt, als je het maar vraagt. Alleen wanneer jij je toelegt op het pad om op persoonlijk niveau te slagen voor de initiaties van de zeven stralen, dan kan en zal ik jou die assistentie verlenen.

Mijn geliefden, laat ik je vragen om een stap achteruit te doen, zelfs zover achteruit dat je naar de aarde kijkt vanuit de ruimte. Je kunt je misschien voorstellen dat jij met mij in de ruimte zweeft en naar de aarde kijkt. Wat je dan ziet, als je het van het energetische niveau zou kunnen bekijken, is dat er door het centrum van de aarde natuurlijk een as loopt en dat om die as een slang kronkelt.

Je kent het symbool van de caduceus dat de medische wereld gebruikt waarbij een of twee slangen om een staf kronkelen. Dit zie je in het centrum van de aarde en de slang vertegenwoordigt natuurlijk het kromme bewustzijn, het dualiteitsbewustzijn, de gevallen wezens, en de vele menselijke wezens die erin gevangen zitten.

Als je beter kijkt, zie je dat de slang niet maar één kop heeft, maar vele koppen. Meer dan de zevenkoppige waterslang, omdat die zo veel uitdrukkingsvormen heeft, hetzij door religies, hetzij het wetenschappelijke materialisme, politieke filosofieën of andere filosofieën die elk een kop van de slang vertegenwoordigen. In de komende jaren zullen die koppen vanuit het centrum van de aarde door de korst heendringen en aan de oppervlakte komen.

Ze worden gewoon door het oppervlak van de aarde geduwd, natuurlijk niet fysiek, maar op energetisch niveau. Dit betekent dat wanneer de kop van een slang erdoorheen breekt, er een gebeurtenis zal komen die de onwaarheid, de misvatting, of het gebrek aan vrede, of het gebrek aan vrijheid, die achter die specifieke filosofie, kijk op het leven, die specifieke ‘ultieme’ waarheid zit, blootleggen.

Volgend jaar wordt getoond hoe die op zich inconsistent zijn. In 2018 wordt getoond dat die niet vredelievend zijn, al beweert men van wel. In 2019 wordt getoond dat die de mensen geen vrede schenken al beweert men van wel. Dit zijn initiaties voor de planeet en degenen die slagen voor die initiaties, zijn de mensen die de inconsistenties zullen doorzien, die die tegenstrijdigheden herkennen en er dus niet door om de tuin worden geleid.

Slagen voor de initiaties van 2017
Zullen jullie, de studenten van de geascendeerde meesters, voor die initiaties slagen? Nu, wel als je doet wat ik al eerder heb gezegd: Als je ons er met een open geest en hart om vraagt en bereid bent een hogere uitdrukkingsvorm van de waarheid te horen dan die waar je momenteel van denkt dat het de hoogste mogelijke is en jou een gevoel van realiteit geeft. Wil je de volgende drie jaren beter leren hoe je de realiteit moet zien? Dan heb ik je nu de formule gegeven.

Natuurlijk zijn de boeken die de Chohans hebben uitgegeven en die nog zullen worden uitgebracht ook essentieel zijn om te slagen voor die initiaties en de planeet te helpen om te slagen voor de initiaties door het spirituele evenwicht te bewaren voor de miljoenen mensen die er gewoon nog niet toe zijn om de initiaties alleen te doen. Zij hebben iemand nodig die dat evenwicht bewaart, zodat zij niet worden overweldigd, maar in staat zullen zijn om hun waarneming van de waarheid te vergroten zonder hun realiteitszin, hun gevoel over wat echt en onecht is, te verliezen. Als dat niet zo is, dan denken zij uiteindelijk alleen maar dat niets echt is en dan kunnen zij letterlijk hun hoofd verliezen, hun verstand verliezen. Als wij niet zien dat het aantal studenten dat bereid is onze leringen te gebruiken, groter wordt, die zich erop voorbereiden om dit evenwicht te bewaren, zul je de komende drie jaren een grote toename zien in het aantal mensen dat hun verstand verliest, omdat de veranderingen te snel gaan voor hen.

Zodoende bied ik jullie een kans, een verantwoordelijkheid,  aan en ik bied jullie een uitdaging aan! Ga je dit dictaat gebruiken om je angst voor de toekomst aan te wakkeren of om je angst voor de toekomst te transcenderen?

IK BEN Gautama, en IK BEN er klaar voor om jou te helpen alle angst te transcenderen! Vraag het me en ik zal je antwoorden in de mate waarin jij openstaat om dat antwoord te ontvangen, dat nooit zo zal zijn als jij met je dagelijkse denkgeest verwacht.