13. De Eenwording van Korea oproepen

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op door mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid die IK BEN heen te stromen en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep geliefde Saint Germain op om met jouw violette vlam alle onvolkomenheden te transmuteren die de hereniging van Korea in overeenstemming met de matrix van jouw Gouden Eeuw tegenhouden, waaronder … (Doe je persoonlijke aanroepen.)

Deel 1

1. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om de energie en archieven van oorlogen en conflicten in het oude Korea te transformeren, voor tijdens de Baedal (WhanUng) en Old Choson (Dangun)periodes.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om de energie en archieven van oorlogen en conflicten tijdens de periode van de Drie Staten te transformeren.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om de energie en archieven van oorlogen en conflicten tijdens de Koryodynastie te transformeren.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om de energie en archieven van oorlogen en conflicten tijdens de Chosundynastie te transformeren.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om de energie en archieven van oorlogen en conflicten tijdens het Koreaanse Wereldrijk te transformeren.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het bewustzijn te transformeren dat ervoor heeft gezorgd dat het Koreaanse volk zich afzonderde en van de wereld isoleerde.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het bewustzijn te transformeren dat ervoor heeft gezorgd dat het Koreaanse volk bepaalde tradities in stand houdt, waaronder loyaal aan de staat en de religie te blijven in plaats van loyaal  aan hun individuele goddelijke plante zijn.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het mechanisatiebewustzijn te transformeren dat door de eeuwen heen in de collectieve geest van Korea werd geprogrammeerd en dat ervoor heeft gezorgd dat velen gevoelig werden voor het bewustzijn van het communisme.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het bewustzijn te transformeren dat ervoor heeft gezorgd dat het Koreaanse volk stagneerde, zodat alleen een invasie van krachten van buitenaf ervoor kan zorgen dat zij veranderen.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 2

1. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om de energie en archieven van de bezetting van Korea door Japan te transformeren.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om de energie en archieven van de ontelbare gruweldaden die door de Japanners bij de mensen in Korea werden gepleegd, te transformeren.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om de energie en archieven van het vervalsen van de Koreaanse geschiedenis door de Japanners te transformeren.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om de energie en archieven van de internationale politieke machtsspelletjes, die hebben geleid tot de splitsing van Korea in twee naties, te transformeren.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om de energie en archieven van de oorlog in Korea en de gruweldaden die werden gepleegd bij het Koreaanse volk, te transformeren.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om de energie en archieven van de ontberingen die moesten worden geleden als gevolg van de splitsing in twee naties, vooral het lijden van families die werden verdeeld, te transformeren.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om de energie en archieven van de revolutie van 19 april 1960 en de coup op 16 mei in 1961 te transformeren.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om de energie en archieven van de opstand van Gwangju Democratic in 1980, te transformeren.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het bewustzijn te transformeren dat het vestigen van een ware democratie in zowel Noord- als Zuid-Korea tegenwerkt.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 3

1. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het dualiteitsbewustzijn te transformeren dat de directe oorzaak is van de splitsing van Korea.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het bewustzijn van het elitarisme in zowel Noord- als Zuid-Korea te transformeren. Ontmakser de machtselite in zowel Noord- als Zuid-Korea, zodat de mensen kunnen zien hoe zij worden geëxploiteerd door die elites.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de machtselite in zowel Noord- als Zuid-Korea en de onderdrukking van de vrijheid van denken, de vrijheid van menigsuiting en elke ontkenning of ondermijning van democratische vrijheden door hen.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het bewustzijn van het totalitarisme dat Korea heeft overgenomen, te transformeren.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de regering en afkomst van Kim Jong-un en iedereen die dat in Noord-Korea, Rusland en andere naties in stand houdt.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het bewustzijn van het communisme in zowel Noord-Korea, China als Rusland, vooral het aspect dat de hereniging van Korea tegenwerkt, te transformeren.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het bewustzijn van inferioriteit te transformeren dat aan het Koreaanse volk werd opgelegd door zowel de Japanse bezetters, de communistische bezetters van Noord-Korea als de machtselite van Zuid-Korea.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het bewustzijn in Noord-Korea te transformeren dat een hereniging van Korea blokkeert. Wij roepen jouw alchemistische wonder op om het sentiment bij de bevolking in Noord-Korea te veranderen, zodat een vreedzame omverwerping van de regering en de hereniging een geaccepteerde werkelijkheid wordt.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het bewustzijn in de internationale gemeenschap te transformeren dat de hereniging van Korea blokkeert. Wij roepen jouw alchemistische wonder op om het internationale sentiment te veranderen, zodat de hereniging een gemanifesteerde werkelijkheid wordt.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 4

1. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om elke kans op een kernoorlog of ongeluk op het schiereiland Korea te transformeren.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om elk potentieel voor een oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea te transformeren.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, wij roepen jouw alchemistische wonder op, zodat een cruciaal aantal mensen in Noord-Korea overeind gaat en een niet-communistische regering en de hereniging van Korea eist.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, wij roepen jouw alchemistische wonder op, zodat de huidige regering in Noord-Korea en het leger hun pogingen opgeven om een internationale respons op het nucleare programma te provoceren.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, wij roepen jouw alchemistische wonder op, zodat de huidige Noord-Koreaanse regering en leger vreedzaam hun macht opgeven en de weg vrijmaken voor de hereniging van Korea.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, wij roepen jouw alchemistische wonder op, zodat er een omslag komt in het internationale sentiment en alle naties die erbij betrokken zijn, vooral Rusland, China, Japan en de Verenigde Staten, een herenigd Korea accepteren.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, wij roepen jouw alchemistische wonder op, zodat de economie in Zuid-Korea verbetert en de last van een herenigd Korea kan opvangen.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, wij roepen jouw alchemistische wonder op, zodat de mensen in zowel Noord- als Zuid-Korea volledig kunnen beginnen te accepteren dat een herenigd Korea een gemanifesteerde werkelijkheid is.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, wij bevestigen met jou dat een herenigd Korea al bestaat in het identiteitsrijk, en de mentale en emotionele rijken. Een met jou en met elkaar roepen wij op dat het nu fysiek wordt gemanifesteerd en wij accepteren jouw matrix voor een Gouden Eeuw in Eén Korea.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Verzegeling
In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden, zodat het de volmaakte visie van Christus kan openbaren in mijn leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.