12. De stroom van de Boeddha in Korea oproepen

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op door mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid die IK BEN heen te stromen en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep Gautama Boeddha op om jouw Aanwezigheid in Korea te manifesteren en ons te helpen om ons af te stemmen op de stroom van jouw geest en alle reactiepatronen en gehechtheden te overwinnen, waaronder … (Doe je persoonlijke aanroepen.)

Deel 1

1. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea uit hun gewone bewustzijnsstaat te stappen en te ervaren hoe het is om volledig aanwezig te zijn in het moment, volledig te leven, het moment volledig te waarderen.

Gautama, show my mental state
that does give rise to love and hate,
your exposé I do endure,
so my perception will be pure.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

2. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea op het punt te komen dat wij ons op elk moment kunnen afstemmen en volledig in het moment aanwezig kunnen zijn, zelfs wanneer wij bepaalde activiteiten aan het doen zijn die niet onze volledige aandacht opeisen.

Gautama, in your Flame of Peace,
the struggling self I now release,
the Buddha Nature I now see,
it is the core of you and me.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

3. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea een gemoedstoestand te krijgen waarin het leven een constant proces van waardering is. Wij waarderen het leven in het algemee en op elk moment kunnen wij ons afstemmen om het huidige moment te waarderen.

Gautama, I am one with thee,
Mara’s demons do now flee,
your Presence like a soothing balm,
my mind and senses ever calm.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

4. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea de geest als van een kind te krijgen die geen waardeoordelen heeft en niets analyseert of vergelijkt.

Gautama, I now take the vow,
to live in the eternal now,
with you I do transcend all time,
to live in present so sublime.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

5. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea de neiging te overwinnen om in het verleden of de toekomst gevangen te zitten. Help ons op te houden met het analyseren en vergelijken van het heden met het verleden of de toekomst.

Gautama, I have no desire,
to nothing earthly I aspire,
in non-attachment I now rest,
passing Mara’s subtle test.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

6. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea bewust om die gemoedstoestand om niet te oordelen of te analyseren, te cultiveren.

Gautama, I melt into you,
my mind is one, no longer two,
immersed in your resplendent glow,
Nirvana is all that I know.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

7. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea op het punt te komen, waarop wij geen behoefte meer voelen om een oordeel te vellen over wat er in het leven gebeurt. Wij voelen geen behoefte om altijd onze mening te geven over iets wat te maken heeft met de samenleving of andere mensen.

Gautama, in your timeless space,
I am immersed in Cosmic Grace,
I know the God beyond all form,
to world I will no more conform.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

8. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea echt in te zien dat een oordeel vellen over alles ons alleen maar bindt aan het dualiteitsbewustzijn en de gevallen wezens.

Gautama, I am now awake,
I clearly see what is at stake,
and thus I claim my sacred right
to be on earth the Buddhic Light.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

9. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea dit element dat altijd oordelen wil vellen en iets wil vergelijken op grond van de dualistische schaal van goed en fout of goed en slecht, niet meer te voeden. Help ons om willens en wetens te beslissen dat wij een proces willen aangaan waarin wij dit aan de kant zetten.

Gautama, with your thunderbolt,
we give the earth a mighty jolt,
I know that some will understand,
and join the Buddha’s timeless band.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

Deel 2

1. Gautama Boeddha, ik roep op om de energie in het emotionele, mentale en identiteitsrijk die onze geest meesleept in die herhalingspatronen, te verteren.

Gautama, show my mental state
that does give rise to love and hate,
your exposé I do endure,
so my perception will be pure.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

2. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea de onrust in hun emotionele lichaam die ons constant het gevoel geeft dat wij boos op iemand moeten zijn, te overwinnen.

Gautama, in your Flame of Peace,
the struggling self I now release,
the Buddha Nature I now see,
it is the core of you and me.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

3. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea zover te komen dat wij geen oordeel meer over van alles hoeven te vellen. Wij hoeven niet meer alles te evalueren en wij hoeven geen mening over van alles te hebben.

Gautama, I am one with thee,
Mara’s demons do now flee,
your Presence like a soothing balm,
my mind and senses ever calm.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

4. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea een gemoedstoestand te bereiken dat oordelen vanuit een dualistische staat ontstijgt, een gemoedstoestand waarin wij alleen maar observeren.

Gautama, I now take the vow,
to live in the eternal now,
with you I do transcend all time,
to live in present so sublime.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

5. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea om naar onszelf te kijken om te zien hoeveel gehechtheden en reatiepatronen er aan onze geest trekken.

Gautama, I have no desire,
to nothing earthly I aspire,
in non-attachment I now rest,
passing Mara’s subtle test.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

6. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea te begrijpen dat de demonen van Mara altijd proberen om in onze geest te reiken en een bepaald patroon, een bepaalde gehechtheid te vinden die zij kunnen benutten om onze aandacht in een reactiepatroon om te zetten.

Gautama, I melt into you,
my mind is one, no longer two,
immersed in your resplendent glow,
Nirvana is all that I know.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

7. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea te begrijpen dat wij pas als wij nergens meer aan gehecht zijn, in staat zijn om ons met niets bezig te blijven houden van wat de demonen van Mara, de prins van deze wereld, ons presenteren.

Gautama, in your timeless space,
I am immersed in Cosmic Grace,
I know the God beyond all form,
to world I will no more conform.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

8. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea te begrijpen dat het leven een constant proces van initiaties is. Wij hebben altijd te maken met de demonen van Mara die maar één doel voor ogen hebben: in ons wezen reiken, een gehechtheid ontdekken en die gebruiken om ons in een reactiepatroon te slepen dat onze bewuste aandacht een poosje opeist.

Gautama, I am now awake,
I clearly see what is at stake,
and thus I claim my sacred right
to be on earth the Buddhic Light.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

9. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea de staat te overwinnen waarin onze aandacht wordt verteerd door een specifiek patroon, zoals het verslaan van andere mensen die wij als de vijand beschouwen, of een specifieke ervaring krijgen, of een bepaald doel bereiken.

Gautama, with your thunderbolt,
we give the earth a mighty jolt,
I know that some will understand,
and join the Buddha’s timeless band.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

Deel 3

1. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea te herkennen dat het doel van het spirituele pad is dat we geleidelijk aan onze gehechtheden gaan inzien en overwinnen, zodat de demonen van Mara ons niet in een reactiepatroon naar de wereld kunnen meeslepen.

Gautama, show my mental state
that does give rise to love and hate,
your exposé I do endure,
so my perception will be pure.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

2. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea te begrijpen dat de mate waarin wij vorderingen op het pad maken, afhangt van hoe vaak onze geest door die patronen wordt meegesleept, hoe intens ze zijn, hoe emotioneel ze zijn.

Gautama, in your Flame of Peace,
the struggling self I now release,
the Buddha Nature I now see,
it is the core of you and me.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

3. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea een bepaalde mate van vrede te bereiken, zodat wij kunnen beginnen aan deze onthechting, het leven op een ander manier te leren bekijken zonder het te evalueren, oordelen en analyseren.

Gautama, I am one with thee,
Mara’s demons do now flee,
your Presence like a soothing balm,
my mind and senses ever calm.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

4. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea te begrijpen dat de meeste menselijke interacties worden gebaseerd op gehechtheden en oordelen die de mensen hebben, wat betekent dat zij ons gevoelig maken voor de demonen van Mara.

Gautama, I now take the vow,
to live in the eternal now,
with you I do transcend all time,
to live in present so sublime.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

5. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea te erkennen dat het nodig is om onszelf te veranderen door onze reactiepatronen te overwinnen. Help ons om ermee op te houden om  andere mensen te proberen te veranderen om te vermijden dat zij ons innerlijke patroon oprakelen.

Gautama, I have no desire,
to nothing earthly I aspire,
in non-attachment I now rest,
passing Mara’s subtle test.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

6. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea om zich te bevrijden van het meest gebruikelijke soort menselijke interacties, waarbij de mensen anderen proberen te veranderen om te vermijden dat zij zelf moeten veranderen. Help ons om ons van dit patroon te bevrijden en die bevrijding, vrede en opborrelende vreugde te ervaren.

Gautama, I melt into you,
my mind is one, no longer two,
immersed in your resplendent glow,
Nirvana is all that I know.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

7. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea om bewust te erkennen: “Maar ik hoef niet constant andere mensen of het leven te beoordelen. Ik hoef niet constant mijzelf te beoordelen. Ik kan ermee ophouden om mezelf te beoordelen.”

Gautama, in your timeless space,
I am immersed in Cosmic Grace,
I know the God beyond all form,
to world I will no more conform.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

8. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea om ons te bevrijden van het meest subtiele bedrog van de duivel of de demonen van Mara, namelijk ons steeds weer zover te krijgen dat wij een oordeel over onszelf vellen op grond van het idee dat wij op een bepaalde manier in gebreke blijven of tekortschieten, of dat wij  in het verleden een fout hebben gemaakt waar wij nu eeuwig voor moeten boeten.

Gautama, I am now awake,
I clearly see what is at stake,
and thus I claim my sacred right
to be on earth the Buddhic Light.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

9. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea om de gemoedstoestand te krijgen waarin wij de rust hebben om te zijn wie wij op dit moment zijn, omdat wij weten dat wij constant groeien op het pad.

Gautama, with your thunderbolt,
we give the earth a mighty jolt,
I know that some will understand,
and join the Buddha’s timeless band.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

Deel 4

1. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea te erkennen dat alles wat er in het materiële rijk gebeurt een tijdelijke manifestatie is.

Gautama, show my mental state
that does give rise to love and hate,
your exposé I do endure,
so my perception will be pure.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

2. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea te erkennen dat fysieke consequenties onze levenservaring niet beïnvloeden, want onze ervaring van het leven vindt plaats in onze geest.

Gautama, in your Flame of Peace,
the struggling self I now release,
the Buddha Nature I now see,
it is the core of you and me.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

3. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea te begrijpen dat welke situatie wij ook fysiek ervaren, het een kans is om een reactiepatroon bij onszelf te zien, om ons van dat patroon te bevrijden en dan een stap dichter bij het Boedhaschap te komen.

Gautama, I am one with thee,
Mara’s demons do now flee,
your Presence like a soothing balm,
my mind and senses ever calm.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

4. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea te beseffen dat wij tijdloze wezens zijn, doorlopende wezens. Wat geeft het wat er fysiek met ons gebeurt, als wat er gebeurt geen invloed heeft op ons leven hierna?

Gautama, I now take the vow,
to live in the eternal now,
with you I do transcend all time,
to live in present so sublime.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

5. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea te beseffen dat fysieke gebeurtenissen op zich geen betekenis hebben. Zij kunnen ons alleen maar beïnvloeden door de reactie van onze geest en wij kunnen op elk moment de reactiepatronen in onze geest veranderen.

Gautama, I have no desire,
to nothing earthly I aspire,
in non-attachment I now rest,
passing Mara’s subtle test.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

6. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea de essentiële sleutel te ontdekken voor het bewandelen van het pad naar Boeddhaschap, namelijk dat wij áltijd kúnnen veranderen wat er in onze geest gebeurt.

Gautama, I melt into you,
my mind is one, no longer two,
immersed in your resplendent glow,
Nirvana is all that I know.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

7. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea om onze reactiepatronen te overwinnen, zodat wij vrij zijn om te kiezen uit de vele paden die naar de toekomst leiden in plaats van onze toekomst te laten bepalen door reactiepatronen.

Gautama, in your timeless space,
I am immersed in Cosmic Grace,
I know the God beyond all form,
to world I will no more conform.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

8. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea te beseffen dat het leven een voortdurende stroom is en dat het geen proces is waarbij wij op een bepaald punt kunnen komen vast te zitten, hoe dramatisch of traumatisch de gebeurtenis die wij ervaren, ook is.

Gautama, I am now awake,
I clearly see what is at stake,
and thus I claim my sacred right
to be on earth the Buddhic Light.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

9. Gautama Boeddha, help de spirituele mensen in Korea de leringen aan jouw discipelen van 2500 jaren geleden te omarmen en de leringen van de geascendeerde meesters te gebruiken om de essentie van het pad naar Boeddhaschap te omarmen. Help ons om rust te vinden terwijl we verder gaan.

Gautama, with your thunderbolt,
we give the earth a mighty jolt,
I know that some will understand,
and join the Buddha’s timeless band.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

Verzegeling
In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden, zodat het de volmaakte visie van Christus kan openbaren in mijn leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.