11. De geest als van een kind in Korea oproepen

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op door mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid die IK BEN heen te stromen en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep Saint Germain op om jouw Aanwezigheid in Korea te manifesteren en de mensen te helpen om de Gouden Eeuw met een onschuldige geest te accepteren, waaronder … (Doe je persoonlijke aanroepen.)

Deel 1

1. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat de Gouden Eeuw niet met geweld tot stand komt. Wij kunnen geen Gouden Eeuw krijgen door harder te werken, maar door meer te spelen.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat wij een nationale cultuur en een psychologisch element hebben die ervoor zorgen dat de mensen het leven heel erg serieus opvatten.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat wij zijn opgevoed door ouders en leraren om hard te werken en onze studie en ons werk heel serieus te nemen.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, help de jonge mensen in Korea te begrijpen dat zij niet hun hele leven volgens het standaardmodel van de Koreaanse cultuur hoeven te leven. Zij zijn gekomen om mee te helpen om de Gouden Eeuw in te voeren en dat kunnen we niet als wij oude patronen herhalen.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om de energetische last die op de oudere generatie in Korea rust, te verteren die het resultaat is van hun oorlogservaringen en dat ze zagen dat hun land voor tachtig procent vernietigd was.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat de oudere generatie een magnifieke klus heeft verricht door het land weer op te bouwen, een levensvatbare economie te scheppen en de levensstandaard te verhogen.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat wij de rest van ons leven niet met die last hoeven te leven. Wij voeren de Gouden Eeuw niet in als wij op dezelfde manier leven als onze ouders door ernaar te streven iets op dezelfde manier als onze ouders te leren en te werk te gaan.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, help de spirituele mensen in Korea naar onze natie te kijken en in te zien: “Waar zijn we aan begonnen en hoe kan ik vermijden dat ik mij er zo door laat belasten dat ik het leven en mijzelf zo serieus opvat dat ik mijn goddelijke plan niet kan uitvoeren en een rol spelen bij het invoeren van de Gouden Eeuw?”

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, help de mensen in Korea het culturele vooroordeel, het culturele waarnemingsfilter, te overwinnen dat het leven een strijd is, dat je hard moet werken in het leven en hard studeren. Help hen te vermijden om teleurgesteld te worden wanneer zij met pensioen gaan en het gevoel hebben dat hun leven verspild is, omdat ze naar iets hebben gestreefd wat ze nooit hebben bereikt.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 2

1. Saint Germain, help de mensen in Korea het gevoel te overwinnen dat het Moederrijk ontoereikend, kwaadaardig of op ons tegen is, dat het ons niet wil geven wat wij denken nodig te hebben of graag willen hebben.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, help de mensen in Korea het subtiele gevoel te overwinnen dat er gebrek is in de natuur en dat zij erg hard moeten werken en de natuur bijna dwingen om hen meer overvloed te schenken.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, help de mensen in Korea om ons te verzoenen met Moeder Natuur. Help ons te accepteren dat de Vader ons met het grootste genoegen zijn koninkrijk schenkt en dat God de Vader ons het koninkrijk schenkt door God de Moeder die het materiële rijk is.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, help de spirituele mensen in Korea het gevoel te overwinnen dat ons goddelijke plan uitvoeren een verplichting, een plicht, hard werken, is of iets wat wij moeten doen, omdat een kracht van buitenaf dat van ons eist.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, help de spirituele mensen in Korea om ons bewust te verzoenen met ons goddelijke plan en te beseffen dat ons goddelijke plan niet aan ons is opgedrongen door een kracht van buitenaf. Hier hebben wij voor gekozen.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, help de spirituele mensen in Korea te begrijpen dat wij een ruimer perspectief hadden toen wij ons goddelijke plan kozen dan nu op dit moment, omdat wij nu in onze vier lagere lichamen zitten en het leven door dat filter bekijken.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, help de spirituele mensen in Korea de programmering te overwinnen die wij als kind kregen, dat wij hard moeten werken, dat wij moeten doen wat men van ons vraagt, dat wij onze plicht moeten vervullen. Help ons om de geest als van een kind te krijgen en vrolijk ons goddelijke plan uit te voeren.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, help de spirituele mensen in Korea te begrijpen hoe wij onze vaardigheden moeten gebruiken om in ons eigen onderhoud te voorzien, zodat wij ons niet druk hoeven te maken over de praktische aspecten, maar ons op ons goddelijke plan kunnen richten.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, help de spirituele mensen in Korea de neiging te overwinnen om ons werk als een last te beschouwen, iets wat we snel moeten doen en dat wij alleen een beetje plezier mogen maken wanneer wij niet werken.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 3

1. Saint Germain, help de spirituele mensen in Korea een omslag in bewustzijn te maken, zodat wij ons realiseren dat wij het aspect dat wij een gave bezitten, in ons goddelijke plan bij ons werk kunnen toepassen. We kunnen beginnen met bepaalde elementen van ons werk te spelen en een nieuwe manier vinden om ons werk te benaderen.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat de sleutel om de Gouden Eeuw in te voeren, is dat wij het als spelen leren zien. Help ons om er zo naar te kijken: “Wat zijn de elementen in mijn leven en eigen psyche die mij ervan weerhouden om te spelen, die mij zelfs laten denken dat spelen verkeerd is?”

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat onze ouders ons in het ideale geval een veilige plek zouden moeten bieden, waarin wij kind mogen zijn en spelen. Ironisch genoeg vernietigen onze ouders in veel gevallen het vermogen van de kinderen om te spelen en het leven te benaderen vanuit een speels perspectief.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, help de mensen in Korea om welk patroon ook dat wij van onze ouders of cultuur kregen opgelegd, te overwinnen. Help ons om onze ouders en onze cultuur te bekijken zonder ons te laten beperken door een reactiepatroon of ons te laten dwingen, maar kunnen blijven spelen.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat de cultuur die onze natie op haar huidige niveau heeft gebracht, ons niet de Gouden Eeuw kan geven.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat de Gouden Eeuw een geschenk van jou aan de mensheid is en een geschenk moet je ontvangen voor dit iets in het materiële rijk kan betekenen.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, help de spirituele mensen in Korea te begrijpen dat wij dit alleen maar kunnen ontvangen,  wanneer wij de geest van een kind hebben dat ons met het leven, met het pad, laat spelen.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, help de spirituele mensen in Korea te kijken naar de elementen die onze onschuld hebben afgenomen en die ons ervan weerhouden om met het leven te spelen. Help ons om die innerlijke staat te krijgen, dat gevoel in ons innerlijk, die onschuld, dat wij weten dat wij één zijn met de geascendeerde meesters boven en al het leven beneden. Daarom zijn wij in de stroom in de vorm van het cijfer acht tussen de Geest en de materie die de Rivier van Leven echt is.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, help de spirituele mensen in Korea te begrijpen dat jij de volgende 2000 jaar de Rivier van Leven voor planeet aarde bent. Wij kunnen ook in die Rivier zijn, zelfs als wij geïncarneerd zijn. Help ons om te stoppen om tegen de stroom van de rivier in te zwemmen en bewust het besuit nemen om met de Rivier van Leven die jij bent, mee te laten drijven.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Verzegeling
In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden, zodat het de volmaakte visie van Christus kan openbaren in mijn leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.