10. Het oordeel over de gevallen wezens die tegen zijn op de Gouden Eeuw oproepen

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op door mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid die IK BEN heen te stromen en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep Sanat Kumara op om jouw Aanwezigheid in Korea te manifesteren en het oordeel te brengen over de gevallen wezens die op de Gouden Eeuwtegen zijn, waaronder … (Doe je persoonlijke aanroepen.)

Deel 1

1. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel over de gevallen wezens op die in de weg staan waardoor ze een Gouden Eeuw op planetaire basis beletten zich te openbaren.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I seek my place in love’s own choir,
with open hearts we sing your praise,
together we the earth do raise.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

2. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel over de gevallen wezens op die een agenda hebben om te bewijzen dat God ongelijk heeft door menselijke wezens op aarde zover te krijgen dat zij elkaar vernietigen.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
initiations I desire,
I am for you an electrode,
Shamballa is my true abode.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

3. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel over de gevallen wezens op die in het lagere identiteitsrijk bestaan en door gevallen wezens in het mentale, emotionele en fysieke rijk worden gesteund.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I follow path that you require,
initiate me with your love,
the open door for Holy Dove.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

4. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel over de gevallen wezens in het identiteitsrijk op die het vermeden hebben om te incarneren uit angst een fysiek lichaam te krijgen en niet ontslagen te kunnen worden van de consequenties van iets wat zij zelf in gang hebben gezet.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
your great example all inspire,
with non-attachment and great mirth,
we give the earth a true rebirth.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

5. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel over de gevallen wezens op die geen enkel respect voor menselijke wezens hebben en vinden dat zij ver beneden hun staan, heel erg inferieur aan hen zijn.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are this planet’s purifier,
consume on earth all spirits dark,
reveal the inner Spirit Spark.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

6. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel over de gevallen wezens op die zichzelf als fundamenteel anders beschouwen dan menselijke wezens en die absoluut geen enkele sympathie, geen enkel mededogen en verwantschap voelen of ook maar enig respect voor menselijke wezens hebben.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are a cosmic amplifier,
the lower forces can’t withstand,
vibrations from Venusian band.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

7. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel over de gevallen wezens op die geloven dat zij absoluut het recht hebben om menselijke wezens te manipuleren en hen als dingen, robots, mechanische wezens, te behandelen die op hun wenken kunnen worden gemanipuleerd en in bedwang worden gehouden.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I am on earth your magnifier,
the flow of love I do restore,
my chakras are your open door.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

8. Sanat Kumara, help de mensen om ervoor te kiezen om zich niet door die gevallen wezens te laten beïnvloeden, te laten manipuleren, in bedwang te laten houden en bedrogen te worden zodat wij, zonder het te weten, werktuigen worden voor hun agenda van vernietiging.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
Venusian song the multiplier,
as we your love reverberate,
the densest minds we penetrate.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

9. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel over de gevallen wezens op die zijn geïncarneerd en als robots worden geleid door de gevallen wezens in het identiteitsrijk.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are for all the sanctifier,
the earth is now a holy place,
purified by cosmic grace.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

Deel 2

1. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel over de gevallen wezens in het identiteitsrijk op die de geïncarneerde gevallen wezens hebben gebruikt om specifieke scenario’s te ensceneren die zoveel lijden onder menselijke wezens teweeg heeft gebracht dat de mensen uiteindelijk de open deur werden voor de invloed van de gevallen wezens in het identiteitsrijk.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I seek my place in love’s own choir,
with open hearts we sing your praise,
together we the earth do raise.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

2. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel over de gevallen wezens op die een staat van collectieve waanzin hebben geschapen, zodat groepen mensen al hun middelen aanwenden in een wanhopige poging om iemand die zij als de vijand beschouwen, te doden.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
initiations I desire,
I am for you an electrode,
Shamballa is my true abode.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

3. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel over de geïncarneerde gevallen wezens die handelen vanuit het superioriteitsbewustzijn en dat verspreiden.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I follow path that you require,
initiate me with your love,
the open door for Holy Dove.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

4. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel over de geïncarneerde gevallen wezens op die zich superieur voelen aan menselijke wezens en het daarom heel gemakkelijk voor hen is om dit concept van superioriteit uit te voeren.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
your great example all inspire,
with non-attachment and great mirth,
we give the earth a true rebirth.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

5. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel over de gevallen wezens in het identiteitsrijk op die er meester in zijn om de marionetten in een bepaalde richting te laten bewegen en de geïncarneerde gevallen wezens aan hun eisen te laten voldoen.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are this planet’s purifier,
consume on earth all spirits dark,
reveal the inner Spirit Spark.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

6. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel over de geïncarneerde gevallen wezens op die erin zijn geslaagd om zich als leider in diverse samenlevingen te installeren en het idee hebben verspreid dat hun samenleving beter was of beter is dan andere.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are a cosmic amplifier,
the lower forces can’t withstand,
vibrations from Venusian band.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

7. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel over de gevallen wezens op die dachten dat zij handelden vanuit een hoger gezag, omdat de gevallen wezens in het identiteitsrijk erin waren geslaagd om de geïncarneerde gevallen wezens te laten geloven dat zij door een of ander Goddelijk gezag werden geleid.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I am on earth your magnifier,
the flow of love I do restore,
my chakras are your open door.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

8. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel over de gevallen wezens in het identiteitsrijk op die ervoor zorgen dat twee groepen geïncarneerde gevallen wezens met elkaar beginnen te vechten, mensen meeslepend in dit zinloze oorlogsgeweld.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
Venusian song the multiplier,
as we your love reverberate,
the densest minds we penetrate.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

9. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel over de gevallen wezens op die de polarisatie tussen twee tegenovergestelde zijden creëren door het geloof in superioriteit en inferioriteit dat zij hebben, te gebruiken.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are for all the sanctifier,
the earth is now a holy place,
purified by cosmic grace.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

Deel 3

1. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens die conflicten en strijd hebben veroorzaakt en hiërarchische samenlevingen hebben geschapen met de bedoeling om de meerderheid van de bevolking te vernederen, zodat zij zich inferieur zouden gaan voelen.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I seek my place in love’s own choir,
with open hearts we sing your praise,
together we the earth do raise.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

2. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens die eerst een onevenwichtige situatie scheppen waardoor de mensen zich inferieur gaan voelen en dan een select aantal menselijke wezens een uitweg bieden.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
initiations I desire,
I am for you an electrode,
Shamballa is my true abode.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

3. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens die zichzelf als superieur beschouwen en het gevoel hebben dat zij hun religie of politieke ideologie over de hele planeet moeten verspreiden.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I follow path that you require,
initiate me with your love,
the open door for Holy Dove.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

4. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens die geloven dat een andere groep die hun vijand is, eerst moet worden vernietigd om hun superioriteit te bewijzen en het idee over de hele aarde te verspreiden.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
your great example all inspire,
with non-attachment and great mirth,
we give the earth a true rebirth.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

5. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens die aan beide zijden van het conflict totaal fanatisme, die tot het uiterste doorgaat, creëren en daarmee het instinct om je medemens niet te doden, vernietigt.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are this planet’s purifier,
consume on earth all spirits dark,
reveal the inner Spirit Spark.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

6. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens die ervoor zorgen dat mensen fanatiek worden door de menselijkheid in hun vijanden te ontkennen en ook te ontkennen dat zij in die fanatieke gemoedsgesteldheid zijn of zijn geweest.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are a cosmic amplifier,
the lower forces can’t withstand,
vibrations from Venusian band.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

7. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens die proberen de mensen te laten ontkennen dat er in een alles vernietigende oorlog aan beide kanten fanatisme bestaat. Dus degenen die tegen de nazi’s of de communisten streden, waren ook in een fanatieke gemoedsgesteldheid.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I am on earth your magnifier,
the flow of love I do restore,
my chakras are your open door.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

8. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens die nog in het identiteitsrijk over zijn en die menselijke wezens proberen te manipuleren door verdeeldheid in het leven te roepen.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
Venusian song the multiplier,
as we your love reverberate,
the densest minds we penetrate.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

9. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die geïncarneerde gevallen wezens zo hebben gemanipuleerd dat ze denken dat de enige manier om in de toekomst een vernietigende confrontatie te vermijden, is dat je accepteert dat er een verdeling in communisme en kapitalisme bestaat.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are for all the sanctifier,
the earth is now a holy place,
purified by cosmic grace.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

Deel 4

1. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens die de wereld na de Tweede Wereldoorlog hebben verdeeld, namelijk Churchill, Roosevelt en Stalin.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I seek my place in love’s own choir,
with open hearts we sing your praise,
together we the earth do raise.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

2. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel op over de mensen die niet willen toegeven dat  de gevallen wezens die verdeling maakten en die daardoor niet kunnen ontsnappen aan de manipulatie van de gevallen wezens.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
initiations I desire,
I am for you an electrode,
Shamballa is my true abode.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

3. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens die de verdeling in kapitalisme en communisme hebben gecreëerd om een staat van polariteit tussen twee tegenovergestelde zijden te handhaven.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I follow path that you require,
initiate me with your love,
the open door for Holy Dove.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

4. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens die hoopten dat zij het conflict zo konden opblazen dat het fanatisme aan beide kanten zo sterk zou worden dat de behoefte om de vijand te vernietigen ervoor zou zorgen dat zij de consequenties voor lief zouden nemen.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
your great example all inspire,
with non-attachment and great mirth,
we give the earth a true rebirth.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

5. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens die de verdeling van de wereld in een communistische invloedssfeer en de zogenaamd ‘vrije wereld’ hebben geschapen en dat hebben gebruikt om de splitsing van Korea te scheppen en in stand te houden.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are this planet’s purifier,
consume on earth all spirits dark,
reveal the inner Spirit Spark.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

6. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens die deze splitsingen creëren op basis van superioriteit, fanatisme en de overtuiging dat iemand de vijand moet verslaan, wat de consequenties ook zijn.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are a cosmic amplifier,
the lower forces can’t withstand,
vibrations from Venusian band.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

7. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens die het fanatisme in Noord-Korea scheppen, zowel onder het volk als de leiders.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I am on earth your magnifier,
the flow of love I do restore,
my chakras are your open door.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

8. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel op over de de mensen in Noord-Korea die geloven dat zij voor hun overleving moeten strijden om te overleven, wat de consequenties ook zijn.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
Venusian song the multiplier,
as we your love reverberate,
the densest minds we penetrate.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

9. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel op over de mensen in Noord-Korea die in zo’n staat van ontkennig zijn dat zij denken dat zij een kernoorlog zouden kunnen voeren die hun natie zou overleven en dat zij de natie dan nog steeds in hun greep kunnen houden.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are for all the sanctifier,
the earth is now a holy place,
purified by cosmic grace.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

Deel 5

1. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel op over de mensen die in zo’n staat van ontkenning, zo’n staat van fanatisme zijn, dat zij niet willen toegeven dat Noord-Korea niet tegen de hele wereld op kan en dat zij inderdaad tegenover de hele wereld komen te staan als zij inderdaad kernwapens zouden gebruiken.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I seek my place in love’s own choir,
with open hearts we sing your praise,
together we the earth do raise.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

2. Sanat Kumara, ik roep op dat de geïncarneerde gevallen wezens met die bewustzijnsstaat worden gebonden.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
initiations I desire,
I am for you an electrode,
Shamballa is my true abode.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

3. Sanat Kumara, ik roep op dat de gevallen wezens in het emotionele rijk die de mensen ongeacht de consequenties aanmoedigen om anderen te doden, worden gebonden.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I follow path that you require,
initiate me with your love,
the open door for Holy Dove.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

4. Sanat Kumara, ik roep op dat de gevallen wezensin het mentale rijk die verfijnde mentale theorieën gebruiken om de mensen in hun scenario’s te laten geloven en daardoor in ontkenning gaan, worden gebonden.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
your great example all inspire,
with non-attachment and great mirth,
we give the earth a true rebirth.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

5. Sanat Kumara, ik roep het oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die achter dit hele scenario zitten en dat zij worden gebonden.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are this planet’s purifier,
consume on earth all spirits dark,
reveal the inner Spirit Spark.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

6. Sanat Kumara, ik ratificeer het oordeel dat jij hebt uitgesproken over de gevallen wezens in het identiteitsrijk, in het mentale rijk, in het emotionele rijk en die fysiek zijn geïncarneerd, die achter deze poging zitten om een staat van fanatisme te creëren die tot het verlangen en de daden leidt om een vijand te vernietigen ongeacht de consequenties voor jezelf, de vijand, de mensheid en de planeet als geheel.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are a cosmic amplifier,
the lower forces can’t withstand,
vibrations from Venusian band.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

7. Sanat Kumara, ik ratificeer en bevestig jouw oordeel en ik veranker het in het fysieke octaaf, zodat het zich in alle vier octaven openbaart.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I am on earth your magnifier,
the flow of love I do restore,
my chakras are your open door.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

8. Sanat Kumara, ik roep op dat jij en de geascendeerde meesters deze gevallen wezens op deze planeet opruimen en ons helpen om deze belangrijke blokkade te overwinnen om een Gouden Eeuw te manifesteren waar geen fanatisme op basis van inferioriteit en superioriteit meer op aarde bestaat.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
Venusian song the multiplier,
as we your love reverberate,
the densest minds we penetrate.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

9. Sanat Kumara, ik roep jouw oordeel over de gevallen wezens die de fanatieke denkwijze gebruiken om de mensen zover te krijgen dat zij het overvloedige leven dat God en de geascendeerde meesters ons willen geven, weigeren. Help de mensen om het overvloedige leven te accepteren en een tijdperk van vrede, vooruitgang en voorspoed te scheppen.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are for all the sanctifier,
the earth is now a holy place,
purified by cosmic grace.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

Verzegeling
In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden, zodat het de volmaakte visie van Christus kan openbaren in mijn leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.