8. Het oordeel van Christus over het valse christendom oproepen

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op door mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid die IK BEN heen te stromen en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep geliefde Jezus op om jouw Aanwezigheid in Korea te manifesteren en het oordeel te brengen over alle instituties die mensen ervan tegenhouden om hun Christusschap tot uitdrukking te brengen, waaronder … (Doe je persoonlijke aanroepen.)

Deel 1

1. Geliefde Jezus, ik roep het oordeel van Christus rechtstreeks uit jouw wezen op over het valse christendom dat zich over Azië verspreidt en in alle niveaus van de maatschappij probeert door te dringen.

O Jesus, blessed brother mine,
I walk the path that you outline,
a great example to us all,
I follow now your inner call.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

2. Geliefde Jezus, ik roep het oordeel van Christus over het valse christendom dat de vorm van christendom probeert te verspreiden die zo duidelijk in het westen aanwezig was en nu een kans ziet om zich verder over de wereld te verspreiden.

O Jesus, open inner sight,
the ego wants to prove it’s right,
but this I will no longer do,
I want to be all one with you.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

3. Geliefde Jezus, één met jou, spreek ik het oordeel van Christus uit over de katholieke kerk in Korea en andere Aziatische naties.

O Jesus, I now clearly see,
the Key of Knowledge given me,
my Christ self I hereby embrace,
as you fill up my inner space.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

4. Geliefde Jezus, één met jou, spreek ik het oordeel van Christus over de protestantse kerken in Korea en andere naties in Azië uit.

O Jesus, show me serpent’s lie,
expose the beam in my own eye,
as Christ discernment you me give,
in oneness I forever live.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

5. Geliefde Jezus, één met jou, spreek ik het oordeel van Christus over de fundamentalistische kerken in Korea en andere naties in Azië uit.

O Jesus, I am truly meek,
and thus I turn the other cheek,
when the accuser attacks me,
I go within and merge with thee.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

6. Geliefde Jezus, één met jou, spreek ik het oordeel van Christus over de kerk van de Mormonen in Korea en andere Aziatische naties uit.

O Jesus, ego I let die,
surrender ev’ry earthly tie,
the dead can bury what is dead,
I choose to walk with you instead.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

7. Geliefde Jezus, één met jou, spreek ik het oordeel van Christus over de demonen die achter het valse christendom zitten, de topdemonen van alle belangrijke kerken en takken van het christendom en de vele ondersteunende demonen, uit.

O Jesus, help me rise above,
the devil’s test through higher love,
show me separate self unreal,
my formless self you do reveal.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

8. Geliefde Jezus, één met jou, roep ik Aartsengel Michaël op om die demonen te binden en mee te nemen tot het gebied is gezuiverd van de valsheid in religie die het westen heeft doordrongen en in Azië een dominante positie probeert te krijgen.

O Jesus, what is that to me,
I just let go and follow thee,
with this I do pass ev’ry test,
to find with you eternal rest.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

9. Geliefde Jezus, help de mensen in Korea te begrijpen dat wij in Korea en Azië geen Gouden Eeuw kunnen brengen met het valse christendom dat niet overeenkomt met jouw boodschap en leringen.

O Jesus, fiery master mine,
my heart now melting into thine,
I love with heart and mind and soul,
the God who is my highest goal.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

Deel 2

1. Geliefde Jezus, help de mensen in Korea te begrijpen dat wij alleen de Gouden Eeuw kunnen brengen, wanneer een cruciaal aantal mensen begint te ontwaken en accepteert dat de Christus in ieder van ons is en dat de stroom van de Heilige Geest daarom door iedereen heen kan gaan die bereid is zijn of haar hart open te stellen.

O Jesus, blessed brother mine,
I walk the path that you outline,
a great example to us all,
I follow now your inner call.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

2. Geliefde Jezus, help de mensen in Korea te begrijpen dat het een regelrechte leugen is dat slechts een kleine elite toegang tot het koninkrijk van God heeft en geleiders voor de stroom van de geest kunnen zijn. De Heilige Geest kan het niet schelen welke rang de menselijke wezens in hun samenleving hebben gecreëerd.

O Jesus, open inner sight,
the ego wants to prove it’s right,
but this I will no longer do,
I want to be all one with you.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

3. Geliefde Jezus, help de mensen in Korea te begrijpen dat de ergste manipulatie is dat je beweert een afgevaardigde van God te zijn, terwijl je in werkelijkheid de mensen manipuleert voor de doeleinden van degenen die God proberen te dwarsbomen, namelijk de gevallen wezens.

O Jesus, I now clearly see,
the Key of Knowledge given me,
my Christ self I hereby embrace,
as you fill up my inner space.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

4. Geliefde Jezus, één met jou, spreek ik het oordeel van Christus uit over het valse christendom dat beweert jou tegenwoordig te vertegenwoordigen .

O Jesus, show me serpent’s lie,
expose the beam in my own eye,
as Christ discernment you me give,
in oneness I forever live.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

5. Geliefde Jezus, één met jou, spreek ik het oordeel van Christus uit over het valse christendom dat jouw naam misbruikt, maar trouw heeft gezworen aan de prins van duisternis, maar beweert trouw te hebben gezworen aan Christus.

O Jesus, I am truly meek,
and thus I turn the other cheek,
when the accuser attacks me,
I go within and merge with thee.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

6. Geliefde Jezus, één met jou, spreek ik het oordeel van Christus uit over het valse christendom waar de leiders van beweren dat zij jouw vertegenwoordigen maar zich niet willen afstemmen op jouw hart en één met jou worden.

O Jesus, ego I let die,
surrender ev’ry earthly tie,
the dead can bury what is dead,
I choose to walk with you instead.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

7. Geliefde Jezus, één met jou, vraag ik of alle spirituele mensen in Korea zich bewust mogen worden van de Christus in hen, ook al weten zij niet bewust hoe zij dat in woorden moeten uitleggen, maar bereid zijn om hun Christusschap uit te oefenen.

O Jesus, help me rise above,
the devil’s test through higher love,
show me separate self unreal,
my formless self you do reveal.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

8. Geliefde Jezus, wek de mensen in Korea om de moed en de bereidheid te hebben om openlijk het gezag te onderzoeken. Maak hen bewust van de cultuur dat niemand die een lagere status heeft, het gezag durft te betwijfelen van degenen die boven hen staan.

O Jesus, what is that to me,
I just let go and follow thee,
with this I do pass ev’ry test,
to find with you eternal rest.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

9. Geliefde Jezus, wek de mensen in Korea, zodat zij ronduit iets tegen het gezag durven te zeggen wanneer zij zien dat er dingen niet goed gaan. Wij durven aan te geven dat er een andere manier, een betere manier, is, een manier die betere consequenties heeft voor alle mensen die erbij betrokken zijn.

O Jesus, fiery master mine,
my heart now melting into thine,
I love with heart and mind and soul,
the God who is my highest goal.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

Deel 3

1. Geliefde Jezus, maak de mensen bewust van de noodzaak om te zeggen dat er iets is wat beter moet worden gedaan, als wij willen concurreren met het mondiale zakenklimaat dat in opkomst is. Als wij voorop bij de ontwikkelingen hier in Azië willen blijven, moet de natie Korea nieuwe maatregelen nemen.

O Jesus, blessed brother mine,
I walk the path that you outline,
a great example to us all,
I follow now your inner call.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

2. Geliefde Jezus, wek de mensen in Korea om een ander klimaat te scheppen waarin de mensen niet bang zijn om te zeggen wat zij zien, te zeggen wat zij denken. Help de mensen in gezaghebbende posities in te zien dat zij het juiste voor de mensen die onder hen staan doen als zij nieuwe ideen gebruiken en dat zij dan ook hun gezaghebbende positie versterken.

O Jesus, open inner sight,
the ego wants to prove it’s right,
but this I will no longer do,
I want to be all one with you.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

3. Geliefde Jezus, maak de mensen in Korea ervan bewust dat zij het ‘win-win’-concept moeten omarmen, omdat iedereen iets wint door te veranderen. Help ons te begrijpen dat wij op een veel hoger niveau moeten komen als wij met de concurentie mee willen doen in de mondiale omgeving.

O Jesus, I now clearly see,
the Key of Knowledge given me,
my Christ self I hereby embrace,
as you fill up my inner space.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

4. Geliefde Jezus, help de mensen in Korea om ons verlangen om een van de meest ontwikkelde landen in Azië te zijn, om te zetten in de bereidheid om nieuwe ideeën te omarmen, iets te durven doen wat anderen nog niet hebben gedaan.

O Jesus, show me serpent’s lie,
expose the beam in my own eye,
as Christ discernment you me give,
in oneness I forever live.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

5. Geliefde Jezus, help de mensen in Korea de manier waarop wij de dingen tot nu toe hebben gedaan, te onderzoeken, als er bepaalde aspecten in onze cultuur zitten en onze aanpak ons er eigenlijk van weerhoudt om voorop te blijven.

O Jesus, I am truly meek,
and thus I turn the other cheek,
when the accuser attacks me,
I go within and merge with thee.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

6. Geliefde Jezus, help de mensen in Korea om een onpersoonlijke discussie te voeren, waarin wij kijken naar wat de samenleving kan doen om een voorsprong te krijgen op de mondiale concurrentie. Hoe kunnen wij over een paar oudere naties die stagneren en stilstaan, heen springen?

O Jesus, ego I let die,
surrender ev’ry earthly tie,
the dead can bury what is dead,
I choose to walk with you instead.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

7. Geliefde Jezus, één met jou, spreek ik het oordeel van Christus over de gevallen wezens wezens die tegen deze verandering zijn, uit. Ik roep op dat zij worden ontmaskerd, zodat het duidelijk wordt dat deze leiders tegen vooruitgang zijn, omdat zij hun bevoorrechte positie proberen te beschermen.

O Jesus, help me rise above,
the devil’s test through higher love,
show me separate self unreal,
my formless self you do reveal.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

8. Geliefde Jezus, één met jou, spreek ik het oordeel van Christus over de mensen uit die ware gemeenschapszin tegenwerken, omdat zij de bevoorrechte positie  die zij hebben afgedwongen, willen behouden.

O Jesus, what is that to me,
I just let go and follow thee,
with this I do pass ev’ry test,
to find with you eternal rest.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

9. Geliefde Jezus, help de mensen in Korea om de discussie in de maatschappij te veranderen, zodat wij ons gaan realiseren dat geen enkele samenleving een Gouden Eeuw kan krijgen, als ze mensen in deze bewustzijnsstaat leiderschapsposities laten houden.

O Jesus, fiery master mine,
my heart now melting into thine,
I love with heart and mind and soul,
the God who is my highest goal.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

Deel 4

1. Geliefde Jezus, help de mensen in Korea het nieuwe bewustzijn te krijgen dat bepaalde mensen in de maatschappij hun machtspositie hebben misbruikt om zichzelf of een kleine elite te dienen in plaats van het volk.

O Jesus, blessed brother mine,
I walk the path that you outline,
a great example to us all,
I follow now your inner call.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

2. Geliefde Jezus, help de mensen in Korea te begrijpen dat je kunt zien of iemand een echte leider is, door het volk of de enge belangen van een kleine elite te dienen.

O Jesus, open inner sight,
the ego wants to prove it’s right,
but this I will no longer do,
I want to be all one with you.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

3. Geliefde Jezus, help de mensen in Korea te begrijpen dat de enige manier om voorop te blijven lopen bij de ontwikkelingen, is dat je een samenleving schept die het grootste aantal mensen dient zonder een elite van die samenleving en de bevolking ervan te laten profiteren.

O Jesus, I now clearly see,
the Key of Knowledge given me,
my Christ self I hereby embrace,
as you fill up my inner space.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

4. Geliefde Jezus, één met jou, spreek ik het oordeel van Christus uit over de gevallen wezens die hebben geprobeerd een samenleving te organiseren door middel van macht, door iedereen tot robots te reduceren die mechanisch de van te voren vastgestelde functie van hun rol uitvoeren.

O Jesus, show me serpent’s lie,
expose the beam in my own eye,
as Christ discernment you me give,
in oneness I forever live.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

5. Geliefde Jezus, help de mensen in Korea om een samenleving te vormen die georganiseerd is, maar in plaats van die te baseren op het mechanisatieconcept dat iedereen hetzelfde wil maken, die te baseren op het Christusbewustzijn dat ieder persoonlijk de creativiteit die van de IK BEN Aanwezigheid komt, wil laten ontplooien.

O Jesus, I am truly meek,
and thus I turn the other cheek,
when the accuser attacks me,
I go within and merge with thee.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

6. Geliefde Jezus, help de mensen in Korea te begrijpen dat de gevallen wezens hun mechanisatieconcept op een lagere vorm van geometrie hebben gebaseerd, maar er bestaat een heilige geometrie die wordt gebaseerd op multidimensionale geometrische vormen.

O Jesus, ego I let die,
surrender ev’ry earthly tie,
the dead can bury what is dead,
I choose to walk with you instead.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

7. Geliefde Jezus, help de mensen in Korea te begrijpen dat wij verder moeten kijken van eenvoudige geometrie naar complexere geometrie om een hogere organisatievorm in de maatschappij  te krijgen.

O Jesus, help me rise above,
the devil’s test through higher love,
show me separate self unreal,
my formless self you do reveal.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

8. Geliefde Jezus, wek de mensen die zijn geïncarneerd die al aan deze nieuwe geometrie werken die niet van ons vraagt om alles tot eenvoudige geometrische vormen te reduceren.

O Jesus, what is that to me,
I just let go and follow thee,
with this I do pass ev’ry test,
to find with you eternal rest.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

9. Geliefde Jezus, help de mensen in Korea te begrijpen dat de ziel niet tot iets mechanisch kan worden gereduceerd. Om een samenleving te vormen die de groei van het volk dient, kunnen wij planning niet als iets strikts mechanisch of vanuit een mathematisch standpunt benaderen.

O Jesus, fiery master mine,
my heart now melting into thine,
I love with heart and mind and soul,
the God who is my highest goal.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

Deel 5

1. Geliefde Jezus, help de mensen in Korea te begrijpen hoe je op Feng Shui kunt vertrouwen, maar een nieuwe vorm voor stadsplanning, corporaties, regeringen en bureaucratie kunt creëren. Help ons een omgeving te scheppen die de ziel stimuleert in plaats van te proberen de mensen tot mechanische gebruiksartikelen te reduceren.

O Jesus, blessed brother mine,
I walk the path that you outline,
a great example to us all,
I follow now your inner call.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

2. Geliefde Jezus, wek de mensen in Korea die zijn gebrainwasht om te denken dat zij in de verst ontwikkelde samenleving leven en dat zij trots op hun natie zouden moeten zijn. Maak zij zijn zich er vanbinnen van bewust dat dit niet hun ziel bevredigt.

O Jesus, open inner sight,
the ego wants to prove it’s right,
but this I will no longer do,
I want to be all one with you.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

3. Geliefde Jezus, help de mensen in Korea te begrijpen dat het overvloedige leven waar jij over hebt gesproken, niet simpelweg materiële overvloed is, maar in de eerste plaats alle spirituele overvloed, omdat wij weten dat wij in staat zijn om onze Goddelijke creativiteit tot uitdrukking te brengen door onze samenleving en andere mensen te dienen.

O Jesus, I now clearly see,
the Key of Knowledge given me,
my Christ self I hereby embrace,
as you fill up my inner space.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

4. Geliefde Jezus, help de mensen in Korea hun gerichtheid op persoonlijke winst met betrekking tot financiële of fysieke winst te overwinnen. Help ons te beseffen dat het waardevoller is om een vervuld leven te leiden, het gevoel te hebben dat wij zijn wie wij zijn, dat wij uiting geven aan wie wij zijn.

O Jesus, show me serpent’s lie,
expose the beam in my own eye,
as Christ discernment you me give,
in oneness I forever live.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

5. Geliefde Jezus, help de mensen in Korea te begrijpen dat de naties die de voorlopers zullen zijn van de Gouden Eeuw, de naties zijn die de meeste creatieve vrijheid aan het grootste aantal mensen geven. Zij zorgen ervoor dat die nieuwe ideeën echt de samenleving beïnvloeden.

O Jesus, I am truly meek,
and thus I turn the other cheek,
when the accuser attacks me,
I go within and merge with thee.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

6. Geliefde Jezus, één met jou, spreek ik het oordeel van Christus uit over het gevallen christendom die de Christus in alle mensen ontkent, op Jezus Christus na, die niet meer hier op aarde is, wat betekent dat er geen opening voor het Christusbewustzijn op aarde is.

O Jesus, ego I let die,
surrender ev’ry earthly tie,
the dead can bury what is dead,
I choose to walk with you instead.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

7. Geliefde Jezus, één met jou, spreek ik het oordeel van Christus uit over het communisme dat ook de Christus in het individu en de waarde van het individu ontkent en de staat het allerbelangrijkst vindt.

O Jesus, help me rise above,
the devil’s test through higher love,
show me separate self unreal,
my formless self you do reveal.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

8. Geliefde Jezus, één met jou, spreek ik het oordeel van Christus uit over het mechanisatieconcept in Korea. Ik spreek het oordeel uit over het bewustzijn dat Christus in het individu in Korea ontkent.

O Jesus, what is that to me,
I just let go and follow thee,
with this I do pass ev’ry test,
to find with you eternal rest.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

9. Geliefde Jezus, help de mensen die het Christusschap hebben bereikt zich ervan bewust te worden en dat Christusschap tot uitdrukking te brengen door het gezag te onderzoeken, de open deur te zijn voor nieuwe ideeën en een samenleving te creëren die meer georganiseerd is op een op Christus gelijkende geometrie.

O Jesus, fiery master mine,
my heart now melting into thine,
I love with heart and mind and soul,
the God who is my highest goal.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the golden age is given birth.

Verzegeling
In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden, zodat het de volmaakte visie van Christus kan openbaren in mijn leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.