7. Een economische aanpak oproepen die het kapitalisme en het communisme overstijgt

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op door mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid die IK BEN heen te stromen en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep Saint Germain op om jouw Aanwezigheid in Korea te manifesteren en de mensen te helpen de middenweg tussen het communisme en het kapitalisme te ontdekken, waaronder … (Doe je persoonlijke aanroepen.)

Deel 1

1. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat Zuid-Korea al in de beginfase van de Gouden Eeuw zit, maar dat de Gouden Eeuw geen statische samenleving is, het is een doorlopend proces van groei.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, help de mensen in Korea iedere negatieve gemoedsgesteldheid te overwinnen, de neiging om je eigen natie met wantrouwen te bekijken, in samenzweringstheorieën te geloven of te geloven dat alles slecht is en dat er achter de schermen alleen maar gemanipuleerd wordt.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat de absolute sleutel om een Gouden Eeuw in te gaan, is vrijheid van geest. Zonder vrijheid van geest kan er geen Gouden Eeuw komen, want er zijn vrije geesten nodig om de ideeën voor de Gouden Eeuw te ontvangen.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, help de mensen in Korea de neiging te overwinnen om een maatschappij te vormen met één centraal punt, met een strikte, orderlijke regeringsvorm en die specifieke rollen voor alle burgers heeft gedefinieerd.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, help de mensen in Korea het patroon te overwinnen dat jij, wanneer je in een bepaalde familie wordt geboren, automatisch een bepaalde rol krijgt toebedeeld. Je moet jezelf opleiden om die rol te vervullen, je moet accepteren dat dit jouw rol is en dan moet je die rol de rest van je leven uitvoeren.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat een gestructureerde maatschappij conflicten in de psyche schept, omdat de mensen aan de ene kant op zoek zijn naar veiligheid, maar zich aan de andere kant van binnen onvoldaan voelen.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat in een gestructureerde maatschappij mensen hun boosheid openlijk richten op degenen die onder hen in de hiërarchie staan en in stilte boos zijn op degenen die boven hen staan. Dus zijn de mensen boos op elkaar.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat een gestructureerde maatschappij niet met de tijd mee kan gaan en dit zorgt ervoor dat de mensen hun gevoel van zekerheid verliezen, wat hen ook boos maakt.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het potentieel van een conflict in China te verteren tussen de mensen die proberen het communistische systeem vast te houden en degenen die zich richten op geld verdienen en hun status in het leven proberen  te verhogen door geld te verdienen.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 2

1. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het potentieel van een conflict in China tussen de gevestide machtselite van de Communistische Partij-officials en administrators en de opkomende machtselite die bestaat uit de mensen die de economische macht hebben overgenomen, te verteren.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het potentieel van een grote ramp in de Chinese samenleving, zelfs een gewelddadige revolutie, te verteren.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het potentieel van een groot conflict in Japan te verteren tussen de gevestigde machtselite die probeert de oude manier van doen vast te houden en een nieuwere machtselite die het over wil nemen en de maatschappij een nieuwe richting opsturen.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om in alle Aziatische naties, vooral Zuid-Korea, de groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk te verteren.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het patroon te verteren dat een aantal mensen in toenemende mate rijk wordt door hun voordeel te doen met het systeem en hun bevoorrechte posities te gebruiken in de bedrijfsstructuur of de regering om degenen die onder hen staan door middel van corruptie tegen te houden.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het patroon te verteren dat mensen zich erop concentreren dat de verdiensten van een bedrijf naar de aandeelhouders gaan in plaats van dat die onder de werknemers wordt verdeeld.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het potentieel te verteren van een conflict tussen jonge mensen en de oudere mensen van de gevestigde orde die nog steeds hun oorspronkelijke posities in de samenleving en de bedrijfsstructuur hebben.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het patroon van jeugdwerkloosheid te verteren dat wordt veroorzaakt doordat de samenleving er niet in slaagt om zich aan de veranderende tijd aan te passen.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het patroon te verteren dat mensen van de oudere generatie, die voelen dat hun leven veilig is, niet willen luisteren naar de jonge mensen totdat de jonge mensen extreem gaan doen en heel boos worden.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 3

1. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het potentieel te verteren dat de discussie in de samenleving op een niet-constructief spoor wordt gezet dat vaak leidt tot slechte beslissingen die niet echt in het voordeel van iemand uitvallen en de machtselite vaak de kans geeft om misbruik van de situatie te maken.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat de bedoeling van het leven niet zekerheid is. De bedoeling van het leven is niet een baan vinden, een baan accepteren, jezelf scholen om een bepaalde baan uit te kunnen voeren en dan de rest van je leven die baan te houden tot je met pensioen gaat en daarna uiteindelijk te sterven.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, help de jonge mensen in Korea te begrijpen dat hun waarde als menselijk wezen niet afhangt van een baan of een bepaald soort baan.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, help de samenleving van Korea te begrijpen dat het de moeite waard is om een maatschappij te hebben waarin een bepaald percentage van de mensen een stap terug kan doen om hun leven en aandacht niet te laten verzwelgen door veeleisend werk. Zij hebben de vrije tijd, energie en aandacht om zich op andere aspecten van het leven te richten.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, help de samenleving van Korea zo te veranderen dat men het als een kans gaat zien om zich op hun spirituele aard te richten of zich te concentreren op het ontwikkelen van hun creativiteit.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het potentieel te verteren tot gewelddadige conflicten over jeugdwerkloosheid en help de samenleving om een constructievere manier te vinden om met de kwestie om te gaan.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het patroon te verteren dat corporaties heeft gecreëerd die zich erop richten om rijkdom in de handen van een kleine elite te laten belanden. Help ons om de middenweg te vinden tussen het communisme en ongelimiteerd kapitalisme.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat het niet genoeg is dat een samenleving een bepaalde filosofie aanneemt en dan denkt dat die filosfie al onze problemen wel zal oplossen. Wij moeten verder kijken dan systemen die willen dat de werkelijkheid zich aanpast aan een stel ideeën.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, help de mensen in Korea de wijsheid van de moeder te ontdekken en ons eens af te vragen hoe het leven eigenlijk in elkaar zit.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 4

1. Saint Germain, help de mensen in Korea de illusie te overwinnen dat het kapitalisme superieur is aan het communisme en dat wij, als wij het kapitalisme maar haar gang laten gaan, een bloeiender maatschappij zullen creëren.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat wij, als wij het kapitalisme haar gang laten gaan, inderdaad grote rijkdom in de samenleving creëren, maar dat die in handen van een kleine elite zal vallen.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat het kapitalisme is bedacht om de rijkdom in de handen van een elite te laten vallen, net zoals het communisme is bedacht om de macht bij een kleine elite te concentreren.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat de macht in een communistisch systeem in handen komt van de Partij, maar in een kapitalistisch systeem komt die bij degenen die macht over het economische apparaat hebben, waardoor de rijkdom wordt geconcentreerd en als je rijk bent, kun je macht over de maatschappij uitoefenen.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, help de mensen in Korea een stap terug te doen en te zeggen: “Nu we zien dat er een groeiende kloof tussen rijk en arm ontstaat, dat er groeiende jeugdwerkloosheid is, moeten wij erkennen dat de vorm van kapitalisme die wij hebben gekregen, niet meer van nut is en haar levensduur ten einde loopt. Het wordt tijd dat wij de beperkingen ervan inzien en een nieuwe aanpak creëren.”

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, help de mensen in Korea te beseffen dat een vrije samenleving niet vrij kan blijven als je een kleine elite de absolute macht over de economie geeft.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat een kapitalistische economie een systeem is waarin een kleine elite eist dat ze ongelimiteerde vrijheid krijgt om de economie over te nemen. Dit kan niet de vrijheid van de bevolking garanderen.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat het kapitalisme geen vrije maatschappij oplevert. Het zal een samenleving scheppen die net zo onvrij is als een communistische maatschappij, alleen wordt die op een andere manier bereikt.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, help de mensen in Korea een nieuwe aanpak voor de economie te vinden die wordt gebaseerd op het bewustzijn dat als een maatschappij vrij en democratisch is, zij ervoor moet zorgen dat een kleine elite niet de vrijheid en de voorrechten aan de gewone bevolking kan ontnemen.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 5

1. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat een vrije maatschappij zo veel mogelijk vrijheid, zoveel mogelijk voorspoed, voor zoveel mogelijk mensen zeker moet stellen.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, help de mensen in Korea te begrijpen dat de rijkdom die Zuid-Korea heeft gekregen niet van een kleine elite van aandeelhouders in grote corporaties is. Ze komt de mensen toe, omdat de mensen het werk doen dat die rijkdom heeft opgeleverd.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, help samenleving van Korea een manier te vinden om de hoeveelheid rijkdom die in handen van een paar mensen kan vallen, te beperken door corporaties te organiseren, zodat de winst die wordt gemaakt, verdeeld wordt onder iedereen die bij de corporatie werkt.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, wek de mensen in Zuid-Korea die op jou zijn afgestemd om de specifieke ideeën naar buiten te brengen die er in Zuid-Korea nodig zijn om de overstap te maken naar een structuur die meer op een Gouden Eeuw lijkt voor de maatschappij en corporaties.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om de demonen te verteren die door de machtselite zijn geschapen, die de huidige status-quo steunen, waarbij de corporaties de vrije teugel hebben. Zorg dat ze worden gebonden en verteerd, zodat de mensen worden bevrijd om een stap terug te doen en te zeggen: “Er ontbreekt hier iets. Het kan niet doorgaan op de manier zoals het was, wij moeten naar een nieuwe aanpak zoeken, wij moeten op zoek gaan naar nieuwe ideeën, want wij kunnen zo niet doorgaan.”

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om het patroon te verteren dat wij een façade moeten ophouden, wij moeten de uiterlijke indruk handhaven en de leiders mogen niet toegeven dat zij fout zaten.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om de demon aan de top van dit bewustzijn te binden en verteren die absoluut de schijn wil ophouden dat alles goed gaat, dat alles onder controle is en dat het systeem niet heeft gefaald.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam om de tegenstand tegen een nieuw bewustzijn te verteren, waarbij de mensen verder kijken dan het risico dat het kan mislukken en erkennen dat er een nieuwe aanpak noodzakelijk is die de samenleving op een hoger niveau brengt.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, help de samenleving van Korea een nieuwe manier te vinden om naar zichzelf te kijken en zaken af te handelen. Help ons een nieuwe aanpak te vinden, zodat het geen kwestie is van zeggen dat  het oude is mislukt, maar ons te realiseren dat wij een nieuwe aanpak nodig hebben om naar het volgende niveau toe te groeien, wij hebben nieuwe ideeën en nieuwe methodes nodig.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Verzegeling
In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden, zodat het de volmaakte visie van Christus kan openbaren in mijn leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.