6. Oproepen dat de manier van denken in Korea verandert

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op door mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid die IK BEN heen te stromen en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep Gautama Boeddha op om jouw Aanwezigheid in Korea te manifesteren en een omslag in de manier van denken in Korea teweeg te brengen, waaronder … (Doe je persoonlijke aanroepen.)

Deel 1

1. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea de neiging te overwinnen het gevoel te hebben dat zij zich moeten onderwerpen aan mensen die de leiding hebben of die op gezaghebbende posities zitten.

Gautama, show my mental state
that does give rise to love and hate,
your exposé I do endure,
so my perception will be pure.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

2. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea zichzelf te accepteren zoals ze zijn en te accepteren dat wij een goed gevoel over onszelf kunnen hebben, ongeacht de positie die mensen in de samenleving hebben.

Gautama, in your Flame of Peace,
the struggling self I now release,
the Buddha Nature I now see,
it is the core of you and me.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

3. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea zich ervan bewust te worden dat die deling tussen een hogere en een lagere klasse in de samenleving in het Aquariustijdperk niet kan worden gehandhaafd. Wij kunnen geen samenleving in de Gouden Eeuw opbouwen, als wij een hogere en een lagere klasse hebben.

Gautama, I am one with thee,
Mara’s demons do now flee,
your Presence like a soothing balm,
my mind and senses ever calm.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

4. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea zich bewuster van dit mechanisme te worden die een samenleving splitst in mensen die in de hogere of de lagere klasse zitten. Help de mensen in te zien waarom dit is gebeurd, te begrijpen dat dit ouderwets is en dat de mensen er openlijk over moeten spreken en een andere cultuur scheppen.

Gautama, I now take the vow,
to live in the eternal now,
with you I do transcend all time,
to live in present so sublime.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

5. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea de neiging te onderzoeken dat alleen degenen die tot de juiste families behoren een goede opleiding en een goede baan op de arbeidsmarkt krijgen.

Gautama, I have no desire,
to nothing earthly I aspire,
in non-attachment I now rest,
passing Mara’s subtle test.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

6. Gautama Boeddha, help bedrijven in Korea de neiging te overwinnen om naar de achtergrond van de familie van iemand te kijken voor ze hem een hogere positie geven.

Gautama, I melt into you,
my mind is one, no longer two,
immersed in your resplendent glow,
Nirvana is all that I know.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

7. Gautama Boeddha, help bedrijven in Korea in te zien dat het in zakelijk opzicht geen zin heeft om iemand in te huren vanwege zijn familieachtergrond zonder na te gaan of hij de kennis, de capaciteiten of de persoonlijkheid heeft om die baan in te vullen.

Gautama, in your timeless space,
I am immersed in Cosmic Grace,
I know the God beyond all form,
to world I will no more conform.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

8. Gautama Boeddha, help bedrijven in Korea te begrijpen dat dit een van de redenen is dat zij geen nieuwe uitvindingen en nieuwe technologie kunnen voortbrengen en moeten kopiëren wat westerse landen hebben ontwikkeld.

Gautama, I am now awake,
I clearly see what is at stake,
and thus I claim my sacred right
to be on earth the Buddhic Light.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

9. Gautama Boeddha, help bedrijven in Korea de neiging te overwinnen om eerder mannen dan vrouwen aan te nemen. Help hen in te zien dat er geen garantie is dat mannen creatiever zijn en in veel gevallen kunnen nieuwe innovatieve ideeën alleen maar door vrouwen worden bedacht.

Gautama, with your thunderbolt,
we give the earth a mighty jolt,
I know that some will understand,
and join the Buddha’s timeless band.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

Deel 2

1. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea de lange traditie te overwinnen om vrouwen te onderdrukken, hen niet toe te staan om hun creativiteit, hun organisatietalent, hun perspectief, hun bijdrage aan de samenleving, te ontplooien.

Gautama, show my mental state
that does give rise to love and hate,
your exposé I do endure,
so my perception will be pure.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

2. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea te begrijpen dat een ziel niet uitsluitend mannelijk of vrouwelijk is, maar in verschillende levens in verschillende fysieke lichamen zal incarneren. Als wij de mensen willen vinden die het meest geschikt zijn om een bepaalde baan in te vullen in een bedrijf of in de maatschappij, dan moeten wij naar de innerlijke eigenschappen van de ziel kijken.

Gautama, in your Flame of Peace,
the struggling self I now release,
the Buddha Nature I now see,
it is the core of you and me.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

3. Gautama Boeddha, help de zakelijke leiders in Korea te kijken naar waarom zij wat betreft innovaties achterop lopen bij westerse bedrijven en wat zij kunnen doen om die kloof te overbruggen. Help hen tot de conclusie te komen dat zij op zoek moeten naar mensen die innerlijk speciale capaciteiten hebben in plaats van te zoeken naar bepaalde uiterlijke kenmerken.

Gautama, I am one with thee,
Mara’s demons do now flee,
your Presence like a soothing balm,
my mind and senses ever calm.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

4. Gautama Boeddha, help de leiders in Korea verder te zien dan de traditie om de staat of de corporatie hoger te schatten dan het individu. Help hen om het individu te zien als iemand met een inherente waarde, middelen, capaciteiten en kenmerken.

Gautama, I now take the vow,
to live in the eternal now,
with you I do transcend all time,
to live in present so sublime.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

5. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea een verschuiving te maken van de cultuur die zich zo richt op famile en uiterlijke kenmerken. Help de mensen om elkaar als gelijke te zien en elkaar op waarde te schatten, wie wij zijn als individu.

Gautama, I have no desire,
to nothing earthly I aspire,
in non-attachment I now rest,
passing Mara’s subtle test.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

6. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea om met elkaar om te gaan als gelijken in plaats van die splitsing tussen degenen die hoger en lager zijn. Help ons om onszelf te accepteren zoals wij zijn, help ons om op een andere manier met elkaar om te gaan.

Gautama, I melt into you,
my mind is one, no longer two,
immersed in your resplendent glow,
Nirvana is all that I know.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

7. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea te herkennen dat de bedoeling van het leven, de bedoeling van een samenleving, is dat je de mensen dient, dat je hun groei in bewustzijn bevordert.

Gautama, in your timeless space,
I am immersed in Cosmic Grace,
I know the God beyond all form,
to world I will no more conform.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

8. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea te begrijpen dat er voorspoed zal komen, als een samenleving de mensen die de hoogste capaciteiten in vorige levens hebben ontwikkeld, de kans krijgen om zichzelf in dit leven tot uiting te brengen.

Gautama, I am now awake,
I clearly see what is at stake,
and thus I claim my sacred right
to be on earth the Buddhic Light.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

9. Gautama Boeddha, help de zakelijke leiders in Korea in te zien dat als een corporatie mensen met capaciteiten aantrekt, als het die capaciteiten op waarde schat, het hen de kans geeft om die capaciteiten te gebruiken, die corporatie dan zal bloeien.

Gautama, with your thunderbolt,
we give the earth a mighty jolt,
I know that some will understand,
and join the Buddha’s timeless band.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

Deel 3

1. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea te begrijpen dat het de bedoeling van een samenleving is om de mensen te dienen. De bedoeling van een corporatie is de mensen te dienen die in de corporatie werken, niet om meer winst te maken voor een kleine elite.

Gautama, show my mental state
that does give rise to love and hate,
your exposé I do endure,
so my perception will be pure.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

2. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea te begrijpen dat er een nieuwe structuur in de corporatie moet komen, waarbij iedereen die direct betrokken is bij het succes van de corporatie, wordt gezien als het belangrijkste doel voor het functioneren van die corporatie.

Gautama, in your Flame of Peace,
the struggling self I now release,
the Buddha Nature I now see,
it is the core of you and me.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

3. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea te begrijpen dat het niet de bedoeling is van een corporatie in de Gouden Eeuw is dat er geld wordt verdiend. De bedoeling is de mensen te dienen die voor de corporatie werken door de mensen te dienen die de producten of diensten van de corporatie gebruiken.

Gautama, I am one with thee,
Mara’s demons do now flee,
your Presence like a soothing balm,
my mind and senses ever calm.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

4. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea te begrijpen dat het niet de bedoeling van onze natie is dat wij een kleine elite steeds rijker laten worden, omdat leden van zo’n elite niet loyaal zijn aan het land dat hen hun bevoorrechte positie heeft gegeven.

Gautama, I now take the vow,
to live in the eternal now,
with you I do transcend all time,
to live in present so sublime.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

5. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea te begrijpen dat veel corporaties de soort mensen aantrekken die op zoek zijn naar ongelimiteerde macht of ongelimiteerde rijkdom en dat niets genoeg voor hen is.

Gautama, I have no desire,
to nothing earthly I aspire,
in non-attachment I now rest,
passing Mara’s subtle test.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

6. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea te begrijpen dat het niet de bedoeling van een natie is om bevoorrechte posities te geven aan een kleine elite die niet loyaal is aan de natie of de bevolking van die natie.

Gautama, I melt into you,
my mind is one, no longer two,
immersed in your resplendent glow,
Nirvana is all that I know.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

7. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea te begrijpen dat een corporatie de produktie naar een ander land zal verplaatsen om goedkopere arbeid te krijgen, zodat de natie die ervoor heeft gezorgd dat deze corporatie groot werd, wordt achtergelaten met een probleem waar zij mee om moet gaan en dat het de corporatie totaal niets kan schelen.

Gautama, in your timeless space,
I am immersed in Cosmic Grace,
I know the God beyond all form,
to world I will no more conform.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

8. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea de vastberadenheid te ontwikkelen dat dit niet een model is dat wij steeds maar weer opnieuw willen herhalen, dus wij moeten een beter zakenmodel vinden.

Gautama, I am now awake,
I clearly see what is at stake,
and thus I claim my sacred right
to be on earth the Buddhic Light.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

9. Gautama Boeddha, ik roep het oordeel op over dit bewustzijn van de bevoorrechte elite die niet loyaal is aan hun natie of de mensen die als de werknemers hebben gediend die ervoor hebben gezorgd dat hun corporatie kon uitgroeien tot het huidige formaat.

Gautama, with your thunderbolt,
we give the earth a mighty jolt,
I know that some will understand,
and join the Buddha’s timeless band.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

Deel 4

1. Gautama Boeddha, ik roep het oordeel op over een elite die het bewustzijn heeft dat loyaliteit van menselijke wezens verlangt, maar niet bereid is die zelf te geven.

Gautama, show my mental state
that does give rise to love and hate,
your exposé I do endure,
so my perception will be pure.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

2. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea het bewustzijn dat achter de machtselite zit, te zien en de keus te maken dat wij ons niet langer aan die matrix willen onderwerpen.

Gautama, in your Flame of Peace,
the struggling self I now release,
the Buddha Nature I now see,
it is the core of you and me.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

3. Gautama Boeddha, wij zeggen met jou: “Wij willen ons niet meer aan die hogere klasse van mensen onderwerpen die loyaliteit van ons verlangt, maar niets teruggeeft. Daarom eisen wij een maatschappij die deze hogere klasse niet toestaat en geen privileges en loyaliteit geeft aan een hogere klasse, maar in plaats daarvan loyaal is aan de bevolking, aan de mensen, en alle mensen laat delen in de rijkdom van de natie zonder een kleine elite speciale privileges te geven.”

Gautama, I am one with thee,
Mara’s demons do now flee,
your Presence like a soothing balm,
my mind and senses ever calm.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

4. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea te begrijpen dat revolutionaire nieuwe technologie alleen maar kan worden uitgegeven aan mensen die creatief zijn en wier geest openstaat op een manier die niet kan worden bijgeschaafd in de traditionele bedrijfscultuur, of zelfs op de manier waarop de onderwijssystemen in de meeste landen zijn opgezet.

Gautama, I now take the vow,
to live in the eternal now,
with you I do transcend all time,
to live in present so sublime.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

5. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea te begrijpen dat je verder moet kijken dan de splitsing in het onderwijssysteem van geprivatiseerde scholen voor de intellectuelere families en de openbare scholen voor de mensen in het algemeen.

Gautama, I have no desire,
to nothing earthly I aspire,
in non-attachment I now rest,
passing Mara’s subtle test.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

6. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea verder te kijken dan zich richten op goede cijfers halen door iets volgens een bepaalde norm uit te voeren die wordt gebaseerd op iets uit het hoofd leren, inprenten, kunnen herhalen wat je is verteld.

Gautama, I melt into you,
my mind is one, no longer two,
immersed in your resplendent glow,
Nirvana is all that I know.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

7. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea te begrijpen dat er behoefte is aan studenten die kennis kunnen integreren, zodat het een deel van hun wezen wordt en zij die creatief kunnen gebruiken bij hun werk.

Gautama, in your timeless space,
I am immersed in Cosmic Grace,
I know the God beyond all form,
to world I will no more conform.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

8. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea te begrijpen dat je blindstaren op een prestatie op de wereld, wereldlijke kennis en iets uit het hoofd leren mechanisch van aard is. Het is robotachtig. Dat levert mensen op die niet creatief kunnen denken, hoeveel zij ook van specifieke onderwerpen afweten.

Gautama, I am now awake,
I clearly see what is at stake,
and thus I claim my sacred right
to be on earth the Buddhic Light.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

9. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea te begrijpen dat studenten niet buiten hun kader kunnen denken wanneer zij hun hele leven zijn opgeleid om in het kader te passen dat door anderen, door de samenleving, door de bevoorrechte elite, voor hen is gedefinieerd.

Gautama, with your thunderbolt,
we give the earth a mighty jolt,
I know that some will understand,
and join the Buddha’s timeless band.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

Deel 5

1. Gautama Boeddha, wek de zielen die hebben aangeboden om in Korea te incarneren, juist omdat het creatieve zielen zijn en zij Korea willen helpen om vooruit te komen.

Gautama, show my mental state
that does give rise to love and hate,
your exposé I do endure,
so my perception will be pure.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

2. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea de waarde van het individu te zien, die een idee kan bedenken dat niemand anders in die specifieke situatie, in die specifieke samenleving, kan bedenken.

Gautama, in your Flame of Peace,
the struggling self I now release,
the Buddha Nature I now see,
it is the core of you and me.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

3. Gautama Boeddha, wek de mensen in Korea die in staat zijn om de ideeën te bedenken die voor een Gouden Eeuw in Korea zullen zorgen.

Gautama, I am one with thee,
Mara’s demons do now flee,
your Presence like a soothing balm,
my mind and senses ever calm.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

4. Gautama Boeddha, wek de mensen die naar de geascendeerde meesters kunnen luisteren en het idee kunnen ontvangen. Help de maatschappij om zulke mensen op waarde te schatten en open te staan voor de nieuwe ideeën die zij naar voren brengen.

Gautama, I now take the vow,
to live in the eternal now,
with you I do transcend all time,
to live in present so sublime.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

5. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea verder te kijken dan het produceren van grote hoeveelheden producten of een betere kwaliteit van de producten en die te verfijnen op grond van de bestaande matrix. Er zit een limiet aan hoever je een product kunt verfijnen, en dan komt het moment waarop de samenleving een sprong moet maken naar een andere vorm van technologie.

Gautama, I have no desire,
to nothing earthly I aspire,
in non-attachment I now rest,
passing Mara’s subtle test.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

6. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea te begrijpen dat als een land en een bedrijfsstructuur zich richt op het verbeteren van iets wat al is uitgevonden, er een moment komt waarop deze samenleving de grens bereikt voor de mate waarin bepaalde technologie kan worden verbeterd.

Gautama, I melt into you,
my mind is one, no longer two,
immersed in your resplendent glow,
Nirvana is all that I know.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

7. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea te begrijpen dat zij verder moeten kijken dan hun eigen kader en met een product moeten komen dat iets kan wat bestaande producten niet kunnen. Maar er moet wel een opening zijn om het idee te ontvangen en te implementeren.

Gautama, in your timeless space,
I am immersed in Cosmic Grace,
I know the God beyond all form,
to world I will no more conform.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

8. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea te begrijpen dat de Boeddha en de Boeddhanatuur zichzelf constant transcenderen, en dit is een uitdaging voor zowel personen als naties. Wij moeten blijven groeien anders stagneren wij en komen achterop.

Gautama, I am now awake,
I clearly see what is at stake,
and thus I claim my sacred right
to be on earth the Buddhic Light.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

9. Gautama Boeddha, help de mensen in Korea om zichzelf toe te staan om met de Rivier van Leven mee te gaan zonder gevangen te zitten in tradities, loyaliteit aan onze voorouders, loyaliteit aan leiders of een politiek of religieus systeem. Help ons om altijd bereid te zijn meer te worden in het doorlopende proces dat de Boeddhanatuur echt is.

Gautama, with your thunderbolt,
we give the earth a mighty jolt,
I know that some will understand,
and join the Buddha’s timeless band.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

Verzegeling
In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden, zodat het de volmaakte visie van Christus kan openbaren in mijn leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.