4. Een omslag in de geest van een dictator oproepen

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op door mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid die IK BEN heen te stromen en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep Padma Sambhava op om jouw Aanwezigheid in Korea te manifesteren en een vreedzame oplossing te vinden voor de verdeling van Korea, waaronder … (Doe je persoonlijke aanroepen.)

Deel 1

1. Padma Sambhava, help het volk van Korea om het onderscheid te maken tussen ‘menselijk bewustzijn’ en ‘gevallen bewustzijn’.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

2. Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat het menselijk bewustzijn geen slechte bedoelingen, maar gebrek aan bewustzijn heeft.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

3. Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat het gevallen bewustzijn slechte bedoelingen heeft en een hoog bewustzijnsniveau heeft, waarmee hij degenen met een menselijk bewustzijn kan manipuleren.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

4. Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat de gevallen wezens ervoor kunnen zorgen dat degenen met een menselijk bewustzijn hen blindelings volgen, omdat men hen heeft laten geloven dat de leiders van de gevallen wezens welwillend zijn of bang zijn om ergens tegenin te gaan.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

5. Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat het bewustzijn van een dictator zo ontwikkeld is dat het met opzet in een negatief bewustzijn werd veranderd. Het wezen probeert zichzelf als een god op aarde te vestigen, omdat hij heeft geweigerd zichzelf te transcenderen en dan een god in het spirituele rijk wordt.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

6.Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat gevallen wezens geen verwantschap voelen met menselijke wezens die op aarde evolueren. Zij zien ons als werktuigen en zij voelen geen mededogen, zij voelen geen enkele band, met menselijke wezens.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

7. Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat gevallen wezens zichzelf vaak als dictator vestigen die worden aanbeden door hun volk, omdat zij een goddelijk gezag lijken te hebben of zelfs de persoonlijke eigenschappen van een god lijken te bezitten.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

8. Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat dit wordt gebaseerd op de illusie dat sommige mensen perfect zijn en dus anders zijn dan iedereen die onder hen staat.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

9. Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat de droom van persoonlijke perfectie zich richt op zichzelf in plaats van bereid te zijn om het Al te verheffen. Dit is een ontkenning van de Christus in jezelf en alle anderen.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

Deel 2

1. Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat een dictator probeert te bewijzen dat God niet gelijk heeft door de mensen iets te laten geloven dat de waarheid tegenspreekt.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

2.Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat dictators een episch wereldbeeld scheppen waarin zij gelijk hebben in de grootste betekenis van het woord en dat iemand anders dus ongelijk moet hebben.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

3. Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat sommige dictators geloven dat één menselijk wezen in een perfecte staat kan zijn die hem boven alle mensen in zijn staat plaatst. Hij verdient te regeren omdat hij altijd perfect is.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

4. Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat een dictator niet veel persoonlijke macht heeft, in de betekenis van het vermogen hebben om zijn eigen psyche in bedwang te houden.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

5. Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat een dictator niet vrij is, omdat hij constant beslissingen neemt waartoe hij wordt gedwongen door omstandigheden in de buitenwereld en zijn eigen innerlijke omstandigheden.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

6. Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat de allerbelangrijkste innerlijke omstandigheid is dat een dictator wordt gedreven door angst, de angst dat hij een fout zou kunnen maken, dat je kunt bewijzen dat hij ongelijk had op een manier die in de ogen van zijn volk niet kan worden ontkend.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

7. Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat de dictator eigenlijk bang is dat hij een beslissing kan nemen die fout blijkt te zijn en dat dit zo duidelijk zou zijn dat hij zelf zou moeten toegeven dat hij in de absolute betekenis van het woord ongelijk had.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

8. Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat een dictator die wordt gedreven door angst elke maatregel zal nemen om de illusie in stand te houden dat hij nooit ongelijk heeft.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

9. Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat een dictator een zondebok moet hebben die hij de schuld kan geven, wanneer het niet gaat zoals zijn bedoeling was en hij beloofd had.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

Deel 3

1. Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat een dictator iets moet hebben wat hem tegenhoudt, zodat hij altijd zijn eigen mislukkingen kan wijten aan iets van buitenaf.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

2. Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat een dictator ook zijn eigen volk de schuld zou kunnen geven, omdat zij niet hun taken uitvoeren zoals hij heeft gezegd of dat zij het niet goed genoeg doen.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

3. Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat een dictator altijd een gemoedsgesteldheid krijgt waarin hij onzin uitkraamt. Hij heeft zijn eigen fantasiewereld geschapen, zodat hij zelfs de beslissingen die duidelijk onwenselijke consequenties hebben, kan verklaren.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

4. Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat het mogelijk is dat een dictator zijn eigen feilbaarheid erkent, accepteert dat hij niet perfect is.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

5. Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat de meest vreedzame uitkomst over de deling van Korea is dat Kim Jong-un een omslag in zijn geest zou maken, waardoor hij zou gaan inzien dat hij zijn aura van onfeilbaarheid niet kan handhaven als hij blijft doen wat zijn vader en grootvader heel lang hebben gedaan.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

6. Padma Sambhava, help hem om een bepaald aura van onfeilbaarheid te handhaven door te beslissen dat het vanwege zijn grootmoedigheid beter is om zijn volk meer vrijheid te geven en zich open te stellen voor het potentieel dat zij meer overvloed, een hogere levensstandaard, zouden kunnen krijgen.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

7. Padma Sambhava, help hem in te zien dat dit hem een grotere staat van perfectie zou opleveren dan zijn vader en grootvader en hem een leider laten lijken die in staat is om zijn volk naar betere tijden te leiden dan zijn vader en grootvader hebben gedaan.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

8. Padma Sambhava, help het volk van Korea de manier te veranderen waarop wij naar wat Moeder Maria het volmaakte concept heeft genoemd, kijken en voor ogen houden, dat er een verandering ten goede komt.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

9. Padma Sambhava, help het volk van Korea het gevoel te overwinnen dat Kim Jong-un, omdat hij gruweldaden heeft gepleegd en omdat zijn vader en grootvader nog meer gruweldaden hebben gepleegd in zowel Noord- als Zuid-Korea, moet worden gestraft of gedwongen zijn fouten in te zien.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

Deel 4

1. Padma Sambhava, help de leiders van Noord-Korea om een soortgelijke omslag als in China te maken, zodat zij kunnen zien hoe zij zaken kunnen doen met het westen en nog steeds hun aura van onfeilbaarheid behouden.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

2. Padma Sambhava, help de leiders van Noord-Korea een omslag in hun manier van denken te maken, waardoor zij een andere manier vinden om hun waarneming van onfeilbaarheid te projecteren en Noord-Korea een nieuwe koers te laten varen.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

3. Padma Sambhava, help de leiders van Noord-Korea een transformatie door te maken, waarbij zij op een spoor komen te zitten van steeds meer openheid zonder te beseffen wat er gebeurt.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

4. Padma Sambhava, help het volk van Korea om de visie voor ogen te houden dat er een positieve transformatie in Noord-Korea komt die tot meer openheid leidt.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

5.  Padma Sambhava, help het volk van Korea te begrijpen dat er door een grotere uitwisseling van ideeën, van bewustzijn, van energie, in een relatief korte periode van een aantal jaren, een verandering in de natie Noord-Korea kan optreden.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

6. Padma Sambhava, help mensen in de internationale gemeenschap om hun denkwijze te veranderen en de leider van Noord-Korea met een zekere mate van respect te gaan behandelen, waarvan zij denken dat hij dat niet verdient.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

7. Padma Sambhava, help mensen in de internationale gemeenschap in te zien dat het slechts een kwestie is van het spel goed spelen door te beseffen wat ervoor nodig is om een omslag die onomkeerbaar kan worden, teweeg te brengen.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

Padma Sambhava, help Kin Jong-un van gedachten te veranderen om op het positieve spoor naar Boeddhaschap te komen.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

9. Padma Sambhava, help de spirituele mensen in Korea om te vragen of ze jouw discipel mogen worden, zodat wij onze persoonlijke bijdrage kunnen ontdekken om op een vreedzame manier een herenigd Korea tot stand te brengen.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM

Verzegeling
In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden, zodat het de volmaakte visie van Christus kan openbaren in mijn leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.