3. Een staat van geen oorlog meer op het schiereiland Korea oproepen

In naam van de IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op door mijn Ik Zal Zijn Aanwezigheid die IK BEN heen te stromen en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep Moeder Maria op om jouw Aanwezigheid in Korea te manifesteren en alle krachten en energie die een oorlog op het schiereiland Korea zouden kunnen voortbrengen, te binden en verteren, waaronder … (Doe je persoonlijke aanroepen.)

1. Moeder Maria, ik accepteer met mijn identiteitslichaam volledig dat er nooit meer oorlog op het schiereiland Korea komt.

O blessed Mary, Mother mine,
there is no greater love than thine,
as we are one in heart and mind,
my place in hierarchy I find.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

2. Moeder Maria, ik accepteer met mijn mentale lichaam volledig dat er nooit meer oorlog op het schiereiland Korea komt.

I came to earth from heaven sent,
as I am in embodiment,
I use Divine authority,
commanding you to set earth free.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

3. Moeder Maria, ik accepteer met mijn emotionele lichaam volledig dat er nooit meer oorlog op het schiereiland Korea komt.

I call now in God’s sacred name,
for you to use your Mother Flame,
to burn all fear-based energy,
restoring sacred harmony.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

4. Moeder Maria, ik accepteer met mijn fysieke lichaam volledig dat er nooit meer oorlog op het schiereiland Korea komt.

Your sacred name I hereby praise,
collective consciousness you raise,
no more of fear and doubt and shame,
consume it with your Mother Flame.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

5. Moeder Maria, wij weten dat jij en alle geascendeerde meesters ook accepteren dat er nooit meer oorlog op het schiereiland Korea komt.

All darkness from the earth you purge,
your light moves as a mighty surge,
no force of darkness can now stop,
the spiral that goes only up.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

6. Moeder Maria, wij weten dat wij nu allemaal met ons hart accepteren dat deze werkelijkheid zich al heeft gemanifesteerd, door de overeenstemming tussen ons hier beneden en jullie Boven.

All elemental life you bless,
removing from them man-made stress,
the nature spirits are now free,
outpicturing Divine decree.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

7. Moeder Maria, wij zullen het hogere pad naar eenzijn begaan, eenzijn met elkaar en eenzijn met de geascendeerde meesters, waardoor wij de aarde zullen veranderen zodat degenen die niet hogerop willen komen naar een andere planeet toe moeten.

I raise my voice and take my stand,
a stop to war I do command,
no more shall warring scar the earth,
a golden age is given birth.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

8. Moeder Maria, wij verklaren dat er op deze planeet het bewustzijn niet meer bestaat dat voor zoveel verdeeldheid, zoveel conflicten, zoveel oorlogen, heeft gezorgd. Het bestaat ook niet meer op het schiereiland Korea en daarom zeg ik tegen de mensen op dit schiereiland die in het oorlogsbewustzijn gevangen zitten: “Ik stel jullie er nu van in kennis. Jullie krijgen een laatste kans om dat bewustzijn los te laten of jullie incarnatie wordt opgeheven, voor jullie je zelfs maar kunnen bedenken of dat wel kan.”

As Mother Earth is free at last,
disasters belong to the past,
your Mother Light is so intense,
that matter is now far less dense.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

9. Moeder Maria, ik spreek het oordeel van de Goddelijke Moeder uit over degenen die in het oorlogsbewustzijn zitten, of zij nu wel of niet zijn geïncarneerd, of het nu op het schiereiland Korea is of in andere naties waar wordt geprobeerd om conflictsituaties op dit eiland in stand te houden. Wij eisen nu het schiereiland Korea voor de Goddelijke Moeder en de Vrede op. Ik accepteer dat het nu manifest is, want mijn hart en jouw hart hebben het hardop in het fysieke rijk gezegd.

In Mother Light the earth is pure,
the upward spiral will endure,
prosperity is now the norm,
God’s vision manifest as form.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

Verzegeling
In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden, zodat het de volmaakte visie van Christus kan openbaren in mijn leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van de IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.