2. Nieuwe openheid ten aanzien van Noord-Korea oproepen

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op door mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid die IK BEN heen te stromen en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep geliefde Kuan Yin op om jouw Aanwezigheid in Korea en de internationale gemeenschap te manifesteren om een nieuwe houding en aanpak ten aanzien van Noord-Korea tot stand te brengen, waaronder … (Doe je persoonlijke aanroepen.)

Deel 1

1. Kuan Yin, help het volk van Korea te begrijpen dat de enige manier om persoonlijke of nationale vrijheid te krijgen, is door onvoorwaardelijke genade, onvoorwaardelijke vergeving te schenken.

O Kuan Yin, what sacred name,
fill me now with Mercy’s Flame.
In giving mercy I am free,
forgiving all is magic key.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

2. Kuan Yin, help het volk van Korea te begrijpen dat wij, wanneer wij van gedachten veranderen over hoe onze geest in het verleden werd beïnvloed, dan ook veranderen hoe het verleden de koers die wij varen als onze natie met de altijd stromende Rivier van Leven meegaat, beïnvloed.

O Kuan Yin, I now let go,
of all attachments here below.
All pent-up feelings I release,
free from emotional disease.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

3. Kuan Yin, help het volk van Korea de neiging te overwinnen om zich af te zonderen en zich te isoleren van de omringende wereld.

O Kuan Yin, why must I feel,
that life falls short of my ideal?
All expectations I give up,
my mind is now an empty cup

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

4. Kuan Yin, help het volk van Korea te begrijpen dat je geen vrede krijgt als je daarvoor macht gebruikt, door te proberen de stroom tegen te houden en een statische staat te vormen waarin wij geloven dat alles onder controle is en wij zo de vrede kunnen handhaven.

O Kuan Yin, transcend the past,
as all resentment gone at last.
From future nothing I expect,
eternal now I won’t reject.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

5. Kuan Yin, help het volk van Korea te begrijpen dat wij weerstand oproepen en dat wij een kracht moeten opwekken op die weerstand in stand te houden, wanneer wij proberen om ons van de wereld af te sluiten. Dit zal een intern conflict oproepen of een veroveraar van buitenaf aantrekken.

O Kuan Yin, uplifting me,
beyond Samsara’s raging sea.
All safe inside your Prajna boat,
the farther shore no more remote.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

6. Kuan Yin, help het volk van Korea te beginnen te begrijpen hoe wij de deling tussen Noord en Zuid kunnen opheffen.

O Kuan Yin, your alchemy,
with miracles you set me free.
As I forgive, I am forgiven,
by guilt I am no longer driven.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

7. Kuan Yin, help het volk van Korea te begrijpen dat het te simplistisch is om Noord-Korea of het volk en de leiders van Noord-Korea als de oorzaak van de deling van Korea aan te wijzen.

O Kuan Yin, all worries gone,
with nothing done, no thing undone.
Through separate self I will not do,
and thus I rest, all one with you.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

8. Kuan Yin, help het volk van Korea te begrijpen dat wij onszelf ontkrachten, wanneer wij zeggen dat Noord-Korea het probleem is. Wij zeggen dat wij geen vrede in Korea kunnen brengen, omdat er pas vrede pas kan komen als zij veranderen.

O Kuan Yin, your sanity,
now sets me free from vanity.
For truly, what is that to me;
I just let go and follow thee.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

9. Kuan Yin, help het volk van Korea te begrijpen dat wij nooit onszelf kunnen ontkrachten vanwege de Wet van Vrije Wil, wij zitten nooit in een situatie waarin wij niets kunnen doen.

O Kuan Yin, so sweet the sound,
that emanates from holy ground.
As I let go of ego’s chore,
I find myself on farther shore.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

Deel 2

1. Kuan Yin, help het volk van Korea te begrijpen dat de natie Zuid-Korea stelling moet nemen en zeggen: “Wat kunnen wij veranderen waardoor de verhoudingen veranderen?”

O Kuan Yin, what sacred name,
fill me now with Mercy’s Flame.
In giving mercy I am free,
forgiving all is magic key.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

2. Kuan Yin, help het volk van Korea te begrijpen dat wij wel iets kunnen doen om de verhoudingen op het Koreaanse schiereiland te veranderen door onze benadering van de situatie te veranderen.

O Kuan Yin, I now let go,
of all attachments here below.
All pent-up feelings I release,
free from emotional disease.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

3. Kuan Yin, help het volk van Korea te begrijpen dat wij de klok niet kunnen terugzetten tot de tijd voor Korea verdeeld raakte. Wij bereiken niets constructiefs als wij aan het verleden blijven vasthouden, door boos te zijn of ons gekwetst te voelen over het verleden.

O Kuan Yin, why must I feel,
that life falls short of my ideal?
All expectations I give up,
my mind is now an empty cup

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

4. Kuan Yin, help het volk van Korea te begrijpen dat er een omslag in bewustzijn moet komen voor er een fysieke verandering kan plaatsvinden. Veel mensen hebben ervoor gekozen om in zowel Noord- als Zuid-Korea te incarneren om deze verandering tot stand te brengen.

O Kuan Yin, transcend the past,
as all resentment gone at last.
From future nothing I expect,
eternal now I won’t reject.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

5. Kuan Yin, help het volk van Korea te begrijpen dat wij de voorlopers kunnen worden, degenen die het schip richting geven en sturen.

O Kuan Yin, uplifting me,
beyond Samsara’s raging sea.
All safe inside your Prajna boat,
the farther shore no more remote.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

6. Kuan Yin, help het volk van Korea te begrijpen dat de verandering die er moet komen een verandering in bewustzijn is en die moet in Zuid-Korea beginnen, omdat onze natie vrijer is.

O Kuan Yin, your alchemy,
with miracles you set me free.
As I forgive, I am forgiven,
by guilt I am no longer driven.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

7. Kuan Yin, help het volk van Korea te begrijpen dat de geweldige vooruitgang die in Zuid-Korea is geboekt sinds de oorlog, niet had kunnen plaatsvinden als er ook niet een verandering in bewustzijn was gekomen en deze verandering kan nog meer accelereren.

O Kuan Yin, all worries gone,
with nothing done, no thing undone.
Through separate self I will not do,
and thus I rest, all one with you.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

8. Kuan Yin, help het volk van Korea te begrijpen dat het volk van Zuid-Korea een hoog bewustzijnsniveau heeft bereikt. Dit kan nog meer verhogen, als meer mensen zich er van bewust zijn dat zij een spiritueel wezen zijn.

O Kuan Yin, your sanity,
now sets me free from vanity.
For truly, what is that to me;
I just let go and follow thee.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

9. Kuan Yin, help het volk en de politici van Korea te begrijpen dat Zuid-Korea de verandering moet doorvoeren, als er een drastische verandering in de relatie tot Noord-Korea wil gebeuren. De verandering moet tot stand worden gebracht door iets anders te doen dan daarvoor is gedaan.

O Kuan Yin, so sweet the sound,
that emanates from holy ground.
As I let go of ego’s chore,
I find myself on farther shore.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

Deel 3

1. Kuan Yin, help het volk van Korea de houding te overwinnen dat degenen die de conflicten en de gruweldaden in het verleden hebben veroorzaakt, moeten worden gestraft en verantwoording voor hun daden moeten afleggen.

O Kuan Yin, what sacred name,
fill me now with Mercy’s Flame.
In giving mercy I am free,
forgiving all is magic key.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

2. Kuan Yin, help het volk van Korea te begrijpen dat Korea alleen weer kan worden herenigd, wanneer zowel Noord- als Zuid-Korea de dualistische strijd transcenderen en Zuid-Korea is in staat om dat als eerste te doen.

O Kuan Yin, I now let go,
of all attachments here below.
All pent-up feelings I release,
free from emotional disease.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

3. Kuan Yin, help het volk van Korea de neiging te overwinnen om Noord-Korea te benaderen alsof zij iets fout hebben gedaan en het verdienen om te worden gestraft.

O Kuan Yin, why must I feel,
that life falls short of my ideal?
All expectations I give up,
my mind is now an empty cup

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

4. Kuan Yin, help het volk van Korea te begrijpen dat er een grotere uitwisseling van informatie en bewustzijn moet komen tussen het volk van Noord-Korea en de rest van de wereld om veranderingen in Noord-Korea te bewerkstelligen.

O Kuan Yin, transcend the past,
as all resentment gone at last.
From future nothing I expect,
eternal now I won’t reject.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

5. Kuan Yin, help het volk van Korea te begrijpen dat de mensen in Noord-Korea zijn geïsoleerd van de omringende wereld. Zij geloven alles wat hun leiders zeggen, want zij hebben geen referentiekader om de informatie die zij van hun leiders ontvangen, te evalueren.

O Kuan Yin, uplifting me,
beyond Samsara’s raging sea.
All safe inside your Prajna boat,
the farther shore no more remote.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

6. Kuan Yin, help het volk van Korea en de internationale gemeenschap te begrijpen dat zij hun beleid moeten veranderen, zodat naties Noord-Korea net als elke andere natie beginnen te behandelen, als een natie waar je mee kunt onderhandelen, zaken mee doen, iets mee uitwisselen.

O Kuan Yin, your alchemy,
with miracles you set me free.
As I forgive, I am forgiven,
by guilt I am no longer driven.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

7. Kuan Yin, help het volk van Korea te begrijpen dat je door meer openheid van de omringende wereld er veel meer uitwisseling van ideeën en bewustzijn zou komen en dit zou Noord-Korea onvermijdelijk veranderen.

O Kuan Yin, all worries gone,
with nothing done, no thing undone.
Through separate self I will not do,
and thus I rest, all one with you.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

8. Kuan Yin, help het volk van Korea te begrijpen dat het voortzetten van de isolatiepolitiek de interne weerstand zal versterken die wordt opgebouwd door de leiders van Korea en de mensen die loyaal aan hen zijn.

O Kuan Yin, your sanity,
now sets me free from vanity.
For truly, what is that to me;
I just let go and follow thee.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

9. Kuan Yin, help het volk van Korea te begrijpen dat vroeg of laat Noord-Korea van binnenuit zal instorten, maar dat er een hoge prijs voor kan worden betaald, omdat het regime iets wanhopigs kan doen om haar bestaan te verlengen.

O Kuan Yin, so sweet the sound,
that emanates from holy ground.
As I let go of ego’s chore,
I find myself on farther shore.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

Deel 4

1. Kuan Yin, verteer de krachten in Japan die een hereniging van Korea tegenhouden, omdat de Japanners zich zorgen maken over de concurrentie die uit een herenigd Korea komt.

O Kuan Yin, what sacred name,
fill me now with Mercy’s Flame.
In giving mercy I am free,
forgiving all is magic key.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

2. Kuan Yin, verteer de angst voor een militair conflict met Korea bij de leiders  en de mensen in Japan.

O Kuan Yin, I now let go,
of all attachments here below.
All pent-up feelings I release,
free from emotional disease.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

3. Kuan Yin, help de Japanners de angst te overwinnen dat Korea het potentieel heeft om de economische macht van Japan over te nemen, omdat de Koreanen veel creatiever zijn dan de Japanners.

O Kuan Yin, why must I feel,
that life falls short of my ideal?
All expectations I give up,
my mind is now an empty cup.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

4. Kuan Yin, help de mensen in Japan de neergaande spiraal te overwinnen die wordt veroorzaakt door gebrek aan creativiteit. Help hen zich over de wens heen te zetten om Korea tegen te houden.

O Kuan Yin, transcend the past,
as all resentment gone at last.
From future nothing I expect,
eternal now I won’t reject.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

5. Kuan Yin, verteer de weerstand in de Verenigde Staten tegen een herenigd Korea. Wij roepen het oordeel van Christus op over de mensen in de Verenigde Staten die nog steeds in zo’n dualistische manier van denken vastzitten dat zij de illusie van een epische strijd in stand willen houden.

O Kuan Yin, uplifting me,
beyond Samsara’s raging sea.
All safe inside your Prajna boat,
the farther shore no more remote.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

6. Kuan Yin, wij roepen het oordeel van Christus op over de verborgen machtselite in de Verenigde Staten die niet wil dat de spanning minder wordt en de mechanismen die macht over een verdeeld Korea opleveren, niet willen verliezen. Wij roepen het oordeel op over degenen die niet de opbrengst uit de verkoop van wapens willen missen.

O Kuan Yin, your alchemy,
with miracles you set me free.
As I forgive, I am forgiven,
by guilt I am no longer driven.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

7. Kuan Yin, wij roepen het oordeel van Christus op over de krachten in China die een herenigd Korea tegenhouden, want zij geloven dat zij meer invloed op Noord-Korea hebben dan zij ooit over een herenigd Korea kunnen krijgen.

O Kuan Yin, all worries gone,
with nothing done, no thing undone.
Through separate self I will not do,
and thus I rest, all one with you.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

8. Kuan Yin, wij roepen het ontmaskeren en het verteren op van alle tegenstand tegen een herenigd Korea. Wij roepen een verandering op in het internationale sentiment ten aanzien van een herenigd Korea en hoe je dit kunt bereiken.

O Kuan Yin, your sanity,
now sets me free from vanity.
For truly, what is that to me;
I just let go and follow thee.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

9. Kuan Yin, wek de vele mensen in Noord- en Zuid-Korea die hier zijn geïncarneerd met de bedoeling om de fysieke matrix voor een Gouden Eeuw in Korea te brengen en breng ze op één lijn. Help ons om één met elkaar en de geascendeerde meesters te worden, waardoor deze matrix zich werkelijk kan manifesteren.

O Kuan Yin, so sweet the sound,
that emanates from holy ground.
As I let go of ego’s chore,
I find myself on farther shore.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

Verzegeling
In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden, zodat het de volmaakte visie van Christus kan openbaren in mijn leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.