Wanneer er geen Verdeeldheid, is de Vreugde compleet

ONDERWERPEN: Slechts waar je vandaan komt uit de hemel, heeft betekenis – De superioriteits- en inferioriteitsspelletjes te boven te komen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 28 december 2005

Ik, de Moeder van God, Maria, kom bij jullie in de volheid van mijn vreugde. Mijn geliefde harten, waarom is mijn vreugde totaal? Omdat ik niet verdeeld ben in mezelf. En daardoor ben ik niet verdeeld in mijn relatie tot God, in het eenzijn met mijn God. Noch ben ik verdeeld in mijn eenzijn met al het leven. Ik kom jullie begroeten en feliciteren door te zijn wie jullie zijn, hier in Columbia, om je los te maken van jullie omgeving, zowel van een bepaalde kerk, jullie gezin, jullie cultuur, om op te durven komen voor de Goddelijke Moeder en het Moederlicht.

Slechts waar je vandaan komt uit de hemel, heeft betekenis
Begrijpen jullie dat wanneer een menselijk wezen God of de geascendeerde meesters in hun eigen kleine kadertje probeert te zetten, zij het contact, de draad van het contact met God en de geascendeerde meesters hebben verloren? Daarom zijn het, ongeacht hun handelingen in de buitenwereld, geen echte studenten van de geascendeerde meesters. Hoe kan dat ook wanneer zij niet naar ons luisteren? Want mijn geliefde harten, wat is het pad dat de geascendeerde meesters door de tijden heen hebben onderwezen? Dat is het pad van eenzijn waarbij de leraar de student helpt zich af te scheiden van zijn ego, en daardoor één wordt met het bewustzijn van de leraar – die dan de open deur wordt om één te worden met zijn eigen hogere zelf en uiteindelijk met God.

Er is maar één echt pad en dat is het pad van eenzijn. Je kunt dat pad niet volgen zolang je in jezelf verdeeld bent, zolang je nog een motief hebt dat van jouw ego afkomt, zoals het motief om jezelf boven andere mensen te verheffen, jezelf met anderen te vergelijken die een andere religie, een andere cultuur, een ander ras of wat ook maar, hebben.

Mijn geliefde harten, hoeveel van jullie hebben opgelet, toen ik eerder mijn invocatie gegeven heb? Ik heb gesproken over een experiment in eenzijn waartoe wij jullie hebben geroepen om aan deel te nemen tijdens deze retraite. Waarom is het een experiment? Omdat we hier natuurlijk een situatie hebben waarin veel mensen met een verschillende achtergrond samenkomen. Er zijn mensen uit de Verenigde Staten, Denemarken, Australië en veel verschillende plaatsen in Columbia. Begrijpen jullie dat jullie door jullie opvoeding geconditioneerd zijn te zien dat jullie anders zijn dan mensen met een andere achtergrond? Maar we zijn hier en hopen dat jullie zien dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt op aarde. Het is slechts belangrijk waar je vandaan kwam uit de hemel. En elk van jullie, stuk voor stuk, zijn natuurlijk uit Gods eigen Wezen voortgekomen.

En daardoor heeft elk wezen stuk voor stuk het zelfgewaarzijn waarmee iedereen begonnen is als zoon of dochter van God. Je kunt beneden dat bewustzijn zijn afgedaald en niet meer accepteren wie je bent. Maar het is de bedoeling van het pad van eenzijn je terug te brengen naar het eenzijn met God. En wanneer jij één bent met God, zie jij God in jou. En wanneer je God in jou ziet, hoe kun je dan God niet in ieder aspect van het leven zien, waaronder jouw broeders en zusters? Want wanneer je God waarachtig ziet, wanneer je God in jou ziet, zie je dat alles uit het Wezen en bewustzijn van God geschapen werd.

Mijn geliefde harten, enkelen van jullie zijn hier gekomen met verdeeldheid in jullie psyche, met diverse twijfels en angsten. Ik begrijp dat jullie deze twijfels en angsten hebben. Ik veroordeel jullie op geen enkele manier voor die twijfels en angsten. In feite wil ik dat jullie je twijfel en angst erkennen, het in de openbaarheid brengen en niet bang zijn het te zeggen. Want enkel door dit te erkennen, krijg je de kans om je erdoor heen te werken en het los te laten. Er is niets, er is geen twijfel en angst die de liefde van God niet kan verteren. Maar de liefde van God gaat niet tegen jouw vrije wil in, dus moet jij bereid zijn jouw twijfel en angsten te laten verteren, ze in de openbaarheid te brengen en je door anderen laten helpen om te zien wat jij zelf niet kunt zien.

De superioriteits- en inferioriteitsspelletjes te boven komen
Kunnen jullie je voorstellen dat Jezus rondloopt om indruk op El Morya te maken of een soort trucje uithaalt, of een spelletje speelt, met Saint Germain? Nee, mijn geliefden, dit zou ondenkbaar zijn en we willen dat jullie elkaar op dezelfde manier behandelen, met diezelfde vrijheid, waardoor jullie weten dat je vrij bent om te zijn wie je bent. En jullie anderen mensen ook vrij kunnen laten om te zijn wie zij zijn. Je hoeft op geen enkele manier een paar van die spelletjes te spelen die je tijdens je opvoeding hebt geleerd, omdat je ze in de maatschappij, in de bioscoop en op televisie, bij je ouders en vrienden gezien hebt. En je bent geconditioneerd te denken dat jij, tenzij jij in deze spelletjes meegaat en deze spelletjes speelt, niet door de maatschappij wordt geaccepteerd, verstoten wordt.

Laat mij de onvoorwaardelijke liefde in mijn hart met jullie delen en jullie ervan verzekeren dat jullie geen spelletje hoeven te spelen om door mij geaccepteerd te worden, omdat mijn liefde voor jullie onvoorwaardelijk is, mijn liefde is totaal. Ik heb je lief zoals je bent, maar ik wil dat je vrij bent om ALLES te zijn wat jij bent – niet alleen wat je denkt dat jij nu op het moment bent.

Ik vraag jullie jezelf te observeren en uit te kijken naar die elementen in jezelf die voor verdeeldheid in je bewustzijn zorgen en je in je omgang met anderen tegen elkaar verdeelt. Ik wil dat jullie dit zien en loslaten, het in de vlam laten opgaan, het licht dat jullie met jullie rozenkransen oproepen, zodat jullie je zo getransformeerd en zo zuiver voelen dat jullie in staat zijn de volledig vrije keus te maken om nooit weer mee te doen aan het ego-spel dat jullie je hele leven al aan het spelen zijn.

Mijn geliefde harten, laat mij jullie een visualisatie geven om jullie te helpen deze spelletjes los te laten. Want wat houdt jullie er natuurlijk van af om die ego-spelletjes los te laten? Dat jullie je niet compleet en heel voelen, omdat jullie je niet gekoesterd voelen. Dus ben ik gekomen om jullie mijn onvoorwaardelijke koestering aan te bieden, als de Goddelijke Moeder.

Ik vraag jullie je het favoriete beeld voor te stellen van het Christuskind dat bij Moeder Maria op schoot, op mijn schoot, zit. En wanneer jij jezelf erop betrapt dat jij je enigszins verdeeld of niet op je gemak of niet in een harmonieuze en vredige gemoedstoestand voelt, jij je onmiddellijk terugtrekt uit die situatie. Laat het zich niet verder ontwikkelen, maar trek je terug in je hart en visualiseer dat jij dat Christuskind bent, dat op de schoot van Moeder Maria zit, gekoesterd wordt door mij, zodat jij je net zo kunt voelen als baby Jezus op mijn schoot. Voel je volledig gehuld in die liefde van de Goddelijke Moeder, zodat jij totaal geen zorgen op de wereld hebt die jou nog kunnen raken. Ze kunnen niet door de schil, het eenzijn – de cirkel van eenzijn – van mijn liefde heen die jij om jou heen hebt gelegd.

Mijn geliefde harten, laat jezelf die liefde voelen. Laat mij jou die liefde geven, zodat jij mijn totale liefde kunt voelen en jouw acceptatie van die liefde volledig kan zijn. Dit is mijn enige wens: dat jij je verdeeldheid loslaat en de liefde ziet van de Goddelijke Moeder die waarachtig de sleutel is voor jullie eenzijn hier beneden als het lichaam van God op aarde. Wij, die jullie geascendeerde broeders en zusters boven zijn, zien jullie al als dat Lichaam van God, samen één. En we willen dat jullie jezelf op die manier zien en we hopen dat wij jullie deze komende paar dagen uit het bewustzijn van verschillen kunnen halen opdat jullie één mogen worden buiten alle grenzen in de buitenwereld om, zelfs de grenzen van de taal, die geen barrière hoeft te zijn wanneer jullie vanuit je hart spreken.

Zodoende feliciteer ik jullie vanwege al jullie inspanningen voor de rozenkransen en ik zeg: “Welkom in mijn liefde, welkom in de koestering van de Goddelijke Moeder.” En dus verzegel ik jullie in mijn hart, in die mate waarin jullie mij elk permissie geven jullie te verzegelen. En ik beloof dat ik bij jullie zal zijn. Mijn geliefde harten, veel van jullie denken dat jullie gekomen zijn om mij, of andere meesters, door een boodschapper te horen spreken. En hoewel dit waar is, moet ik zeggen dat wat wij echt willen, is dat jullie ons in jullie eigen hart horen spreken. Het zou ons oneindig veel meer vreugde schenken als jullie ons één woord in je hart zouden horen spreken, één woord dat niet bevlekt was, niet gekleurd, door de verdeeldheid van jullie ego, maar echt het Levende Woord dat wij tot jullie in jullie hart spreken. Het zou ons veel meer vreugde schenken als je dat ene woord in je hart zou kunnen horen in plaats van duizend woorden van onze boodschappers in de buitenwereld.

Want we willen graag een relatie met ieder van jullie, stuk voor stuk, hebben die niet door iemand anders tot jullie komt en dat niet langs jullie ego hoeft en niet door jullie ego gekleurd wordt. En daardoor is dit jullie kans – in die mate waarin je bereid bent los te laten – van de voorbeelden te leren van degenen die bereid zijn één met ons worden en te beseffen dat jullie ook één kunnen worden met ons. En, nogmaals, welkom in mijn hart van eenzijn. Wees dan nu verzegeld in de Vlam van Eenzijn die IK BEN.